tájékoztató

A szabadtéren megtartott rendezvények szervezésével kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni:

A szabadtéri rendezvények szervezésekor, illetve a rendezvény közben betartandó tűzvédelmi szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 207. – 215. § írja le. Az OTSZ alapján szabadtéri rendezvénynek az 1000 főt, vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény minősül, kivéve az adott létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A rendezvény engedélyeztetésekor fontos szempont, hogy a szabadtéri rendezvény zenés, táncos rendezvénynek minősül-e. A zenés, táncos rendezvény olyan rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a szabadtéri rendezvények, ahol a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma egyszerre, egy időben az 1000 főt meghaladja. Zenés, táncos rendezvényekre az OTSZ-ben előírtakon felül a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) előírtak az irányadók. Zenés, táncos rendezvény tartása rendezvénytartási engedélyhez kötött, melyet a szervező rendezvénytartási engedélyezési eljárás során kaphat meg. A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez a szervezőnek csatolnia kell a rendezvény Biztonsági tervét, melynek tartalmi követelményét a Korm. rendelet 8. §- a írja elő. A Biztonsági tervet elektronikus formában a zenés, táncos rendezvény honlapján, valamint a helyszínen a vendégek számára hozzáférhető helyen el kell helyezni.

Zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő szabadtéri rendezvény esetén nem kell biztonsági tervet készíteni, de a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat és biztonsági intézkedéseket írásba kell foglalni, és ezt az illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz a rendezvény kezdetének időpontja előtt 10 nappal be kell nyújtani tájékoztatás céljából. Az előírásnak tartalmaznia kell a szélsőséges időjárással kapcsolatos intézkedéseket, a közönség tájékoztatásának módját, és hogy ha szükséges, ki az, aki a rendezvény helyszínén a rendezvény folytatását felfüggesztheti. Szélsőséges időjárás esetére a közönség számára befogadó létesítmény kijelölése szükséges.

A tűzvédelmi hatóság a rendezvények megkezdése előtt, valamint rendezvény közben is tarthat helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés során a helyszínen lévő tűzvédelmi tárgyú dokumentumok (Biztonsági terv, vagy tűzvédelmi előírás, alkalmazottak és a biztonsági személyzet oktatásának megtörténtét igazoló dokumentum, villamos táplálás/hálózat kiépítéséről nyilatkozat, amennyiben a programban szerepel, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedély) megvizsgálása mellett a hatóság ellenőrzi a menekülési utak, az útirányt jelző táblák megfelelőségét, a közönség tájékoztatásának biztosítottságát, a jogszabály által előírt tűzoltó készülékek készenlétben tartásának megfelelőségét, a tűzoltó gépjárművek közlekedési útvonalát, a biztonsági személyzet létszámát, a színpadra vonatkozó előírások betartását, valamint a rendezvényen lévő árusok, vendéglátó-egységek esetében a tűzvédelmi jogszabályok betartását.

A szabadtéri rendezvényeket érintő ügyekben a területen illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság:

Pest MKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2030 Érd, Fehérvári út 79/a.
(+36-23) 524-570) e- mail: erd.kk@katved.gov.hu

A polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében – a szilveszteri szokásokra tekintettel – a nagykorú személyeknek nem kell engedély a 3. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

Figyelem! A 3. pirotechnikai osztályba nem tartozik a petárda, az év végén sem vásárolható, és nem birtokolható!

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

2015. december 12. (szombat): Munkanap, ügyfélfogadás nincs.

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a 2015. október 23-i munkaszüneti naphoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal munkarendje az alábbiak szerint alakul:

Október 23. (péntek) Nemzeti ünnep A polgármesteri hivatal zárva tart.

Pilisvörösvár, 2015. október 7.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy Kókai Mártonné a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal korábbi gazdálkodási osztályvezetője, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt.
Kolléganőnk végső búcsúztatója 2015. szeptember 7-én (hétfőn) 15 órakor lesz a pilisvörösvári városi köztemetőben.

Fentiekre tekintettel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban (Fő tér 1.) valamint az Építéshatósági Osztályon (Puskin utca 8.) szeptember 7-én 15 óra és 16 óra között szünetel.

Türelmüket és szíves megértésüket köszönjük.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait, hogy az országos tisztifőorvos – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását

2015. július 17. (péntek) 0:00 órától július 26. (vasárnap) 24:00 óráig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást adott ki.

Kérem, hogy olvassák el a mellékelt tájékoztató anyagokat és tartsák be az abban foglalt hasznos tanácsokat, egészségük megóvása céljából!

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot. 

A törvénymódosítás – kibővítve az eddigi jogosultak köréttámogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Ma 02/25 0%
Helyenként felhős
Továbbra is metsző hideg. Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet -1°C. Szélerősség ÉK 10 és 15 km/h közötti.
Jórészt felhős
Holnap 02/26 0%
Jórészt felhős
Túlnyomóan felhős. Nagyon hideg. A legmagasabb hőmérséklet -3°C. Szélerősség ÉK 15 és 30 km/h közötti.
Borús
Kedd 02/27 20%
Borús
Felhős. A legmagasabb hőmérséklet -5°C. Szélerősség ÉK 10 és 15 km/h közötti.

Előrejelzés febr. 23 – 28 -ig, az az ma péntektől – jövő hét szerdáig : Ma pénteken folytatódik az előző napokban tapasztalt erősen felhős, borult idő. Ma is előfordulhat kisebb csapadék estig, gyenge havazás...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. március 1. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!