Ajánlatkérések

Konyhai nyersanyag ajánlatkérések

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére a pilisvörösvári köztemetőben lévő 4-es parcella, 4. sor, 12-es díszsírhelyének felújítására.

Ez a bejegyzés 2017. november 08. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca 6. szám alatti tagóvoda meglévő kerítésének elbontására és egy új kerítés építésére. Az ajánlatkérés mellékletét képező árazatlan költségvetést kérjük az ajánlat mellékleteként visszaküldeni. A munka pályázati forrásból finanszírozott.

Ez a bejegyzés 2017. október 31. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére a pilisvörösvári köztemető 6-os parcellájában lévő 2 db fenyőfa szakszerű kivágására és elszállítására.

Ez a bejegyzés 2017. október 31. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére a pilisvörösvári köztemetőben lévő urnaparcellában 12 db urnasír kialakítására.

Ez a bejegyzés 2017. október 25. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca 6. szám alatti tagóvoda meglévő kerítésének elbontására és egy új kerítés építésére. Az ajánlatkérés mellékletét képező árazatlan költségvetést kérjük az ajánlat mellékleteként visszaküldeni. A munka pályázati forrásból finanszírozott.

Tisztelt Tervező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 45/2007. (III. 01.) Kt. számú határozatával elfogadta, majd a 179/2008. (X. 30.), és a 93/2013. IV. 25.) Kt. számú határozataival módosította a város forgalomtechnikai tervét.

A kialakult forgalmi rendhez képest az elmúlt évek során történtek változások (útépítés, forgalomnövekedés, parkolási problémák, stb.) e-miatt szükségesnek tartjuk a forgalomtechnikai terv felülvizsgálatát, melyre kérjük ajánlatukat az alábbiakban részletezettek szerint:

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Felhívom Tisztelt Szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegenforgalmi adót megfizetni....

Ezúton hívom fel Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy a Hivatal adócsoportja megkezdte a 2016. évi iparűzési adóbevallásukat nem teljesítő adóalanyok felszólítását. Amennyiben az iparűzési adóbevallás benyújtását 2017....

Ajánlatkérések

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2017. november 22. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!