Ajánlatkérések

Konyhai nyersanyag ajánlatkérések

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca 6. szám alatti tagóvoda udvarán lévő KRESZ-pálya újraaszfaltozására, valamint a Széchenyi utca 5. szám alatti tagóvoda udvarán egy szilárd burkolatú közösségi tér kialakítására. A munkák pályázati forrásból finanszírozottak.

Ez a bejegyzés 2017. július 10. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére a Pilisvörösvár, Városliget sétány közvilágítás-fejlesztési munkáira vonatkozóan, az alábbiak szerint.

Az árajánlatkéréshez mellékelt terv és költségvetés kiírás szerint a Bányató utcától a Városliget sétányon földkábeles közvilágítási hálózat földkábeles kiépítése és kandeláberek elhelyezése az önkormányzat által elkészített engedélyes kiviteli terv alapján. Az energiaigény ELMŰ általi jóváhagyása folyamatban van, a kivitelezés megkezdéséig rendelkezésre fog állni.

Tisztelt Tervező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamit a Mérnöki kamara által kiadott módszertani segédlet alapján Pilisvörösvár település területére a vízkár-elhárítási terv elkészítésére – az alábbiakban részletezett tartalommal – adjon árajánlatot.

Ez a bejegyzés 2017. június 15. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a pilisvörösvári Nagy-tó mellett található három ingatlan (1459., 1460. és 1461. hrsz.) földmérési munkáira vonatkozóan:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata elkészíttette az Öt tó környékének távlati hasznosításáról szóló tájépítészeti koncepciótervet. A terv tartalmazza többek között a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakítását.

A sétány és futópálya kialakításához szükséges a Pilisvörösvár 1459., 1460. és 1461. hrsz. alatti ingatlanokból néhány négyzetméternyi terület megvásárlása.

Ez a bejegyzés 2017. május 17. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a következő munkára.

Tárgy: A Pilisvörösvár, Görgey u. 50. számnál lévő rácsos áteresz javítási munkáira.

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvár Rákóczi u. 5. szám alatti Napos Oldal Szociális Központ melegítőkonyháján a régi vízmelegítő cseréjére az alábbi műszaki tartalom szerint:

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Felhívom Tisztelt Szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegenforgalmi adót megfizetni. A jún...

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjl...

Ajánlatkérések

Tisztelt Kivitelező! Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca 6. szám alatti tagóvoda udvarán lévő KRESZ-pálya újraaszfaltozá...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!