Ajánlatkérések

Konyhai nyersanyag ajánlatkérések

Ez a bejegyzés 2017. május 17. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a következő munkára.

Tárgy: A Pilisvörösvár, Görgey u. 50. számnál lévő rácsos áteresz javítási munkáira.

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvár Rákóczi u. 5. szám alatti Napos Oldal Szociális Központ melegítőkonyháján a régi vízmelegítő cseréjére az alábbi műszaki tartalom szerint:

Ez a bejegyzés 2017. március 14. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a következő munkára.

Tárgy: A Pilisvörösvár, Rákóczi utca folytatásában a Kacsa tó mögötti területen a Halőr házig a meglévő földút munkagéppel való kiszélesítése.

Ez a bejegyzés 2017. március 16. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvár Csobánkai u 3., Hrsz:219, szám alatt lévő önkormányzati -utcafronti – épület bontási munkáinak az elvégzésére. (A 36/2017 (II.23.) Kt számú határozata alapján)

Ez a bejegyzés 2017. március 01. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Tervező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy tervezői árajánlat elkészítésére Pilisvörösvár, Bányató utca közvilágítási hálózatának továbbtervezése a Sirály utca felé 450 méter hosszú szakaszon – közbeszerzési pályáztatásra is alkalmas, tervezői költségvetést tartalmazó – kivitelezésre is alkalmas engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítésére.

Ez a bejegyzés 2017. március 01. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy kivitelezői árajánlat elkészítésére Pilisvörösvár Fő utca 122. szám alatti „Gyógytorna és Fizikoterápiás Rendelő” műkő kerítésoszlopainak restaurálására.

A műkőből készült kerítésoszlopok utcafront felőli oldalukon faragottak. A stilizált festett növény ornamentika plasztikusan kiemelkedik, a többi oldal simán egyszínűre van festve.

Ez a bejegyzés 2017. február 02. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy kivitelezői árajánlat elkészítésére Pilisvörösvár Szabadság u. 21. szám alatti Gimnázium és Zeneiskola udvarán egy viacolor burkolatú rendezvényterület kivitelezési munkáinak az elkészítésére.

Ez a bejegyzés 2017. február 15. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Címzett!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata nevében ezúton felkérem Önöket írásbeli, zárt borítékos ajánlattételre a Pilisvörösvár Város Polgármester által elrendelt koporsós és urnás köztemetés szolgáltatásra. Kérjük, hogy ajánlatukban részletesen mutassák be, hogy a köztemetés összege a köztemetéssel kapcsolatban milyen szolgáltatásokat és költségeket tartalmaz.

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Felhívom Tisztelt Szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegenforgalmi adót megfizetni. A bev...

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjl...

Ajánlatkérések

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2017. május 24. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető (s...

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2017. május 17. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető (s...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!