Ajánlatkérések

Konyhai nyersanyag ajánlatkérések

Ez a bejegyzés 2017. szeptember 18. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utca 5. szám alatti tagóvoda udvarán egy szilárd burkolatú közösségi tér kialakítására. A munka pályázati forrásból finanszírozott.

Ez a bejegyzés 2017. szeptember 13. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal épületében lévő két emeleti helyiség (összesen: 42 m2) parkettafelújítási munkáira vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Ez a bejegyzés 2017. augusztus 30. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a következő tárgyi feladatra:

Az árajánlatkérés tárgya

Pilisvörösvár közigazgatási területén belül a virágágyásokba 5500 db árvácska kiszállítása és beültetése.

Ez a bejegyzés 2017. augusztus 02. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca 6. szám alatti tagóvoda udvarán lévő KRESZ-pálya újraaszfaltozására, valamint a Széchenyi utca 5. szám alatti tagóvoda udvarán egy szilárd burkolatú közösségi tér kialakítására. A munkák pályázati forrásból finanszírozottak.

Ez a bejegyzés 2017. július 10. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére a Pilisvörösvár, Városliget sétány közvilágítás-fejlesztési munkáira vonatkozóan, az alábbiak szerint.

Az árajánlatkéréshez mellékelt terv és költségvetés kiírás szerint a Bányató utcától a Városliget sétányon földkábeles közvilágítási hálózat földkábeles kiépítése és kandeláberek elhelyezése az önkormányzat által elkészített engedélyes kiviteli terv alapján. Az energiaigény ELMŰ általi jóváhagyása folyamatban van, a kivitelezés megkezdéséig rendelkezésre fog állni.

Tisztelt Tervező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamit a Mérnöki kamara által kiadott módszertani segédlet alapján Pilisvörösvár település területére a vízkár-elhárítási terv elkészítésére – az alábbiakban részletezett tartalommal – adjon árajánlatot.

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2017. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 2017. szeptember 15. napja. A befizetéshez szükséges postai k...

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje: 2017. március 31-én ...

Ajánlatkérések

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2017. szeptember 20. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésveze...

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2017. szeptember 13. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésveze...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!