Ajánlatkérések

Konyhai nyersanyag ajánlatkérések

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérek árajánlatot Pilisvörösvár Város Önkormányzatának közéleti havilapja, a Vörösvári Újság megjelentetéséhez szükséges nyomdai munkákra, a mellékelt Műszaki tájékoztató szerint. Kérem, hogy az árajánlatához mellékeljen egy 2017. évben készült nyomdai anyagot is, referenciaként (lehetőség szerint egy, a miénkhez hasonló jellegű magazinszerű kiadványt, de mindenképpen szerepeljenek benne fekete-fehér és négyszínnyomott képek is).

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérek árajánlatot Pilisvörösvár Településarculati kézikönyvének megjelentetéséhez szükséges nyomdai munkákra, az alábbi paraméterekkel:

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Hősök tér 3. szám alatti Grádus tagóvodájának udvarán gumiburkolat készítésére, és a Pilisvörösvár, Széchenyi utca 5. szám alatti tagóvoda udvarán egy játszótéri kötélpiramis beszerzésére, telepítésére, valamint körülötte gumiburkolat készítésére. A munkák pályázati forrásból finanszírozottak.

Ez a bejegyzés 2018. február 13. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a következő munkára:

Tárgy: Út alatti vízátereszek felújítása Pilisvörösváron, a Horgászsor utcában és a Táncsics Mihály utcában

Ez a bejegyzés 2018. február 07. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Címzett!

Ezúton felkérem Önöket, hogy a melléklet szerinti irodaszerekre árajánlatukat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal részére megadni szíveskedjenek. Az összességében legjobb ajánlatot adóval keretszerződés megkötésére kerülhet sor.

Ez a bejegyzés 2018. január 15. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy árajánlatot adni szíveskedjen a pilisvörösvári köztemető 1-es parcella, 5-ös sor, 17-es sírhelyén (Moór Anna síremléke) lévő síremlék megtisztítására, feliratának újrafestésére. A sírhelyet a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásába vette, ezért a síremlék helyben történő megtisztítása lehetséges csak.

Ez a bejegyzés 2017. december 15. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy szíveskedjen árajánlatot adni az alábbi, pilisvörösvári ingatlanok értékbecslésének elkészítésére:

Ez a bejegyzés 2018. január 15. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy szíveskedjen árajánlatot adni a pilisvörösvári köztemető 16-os parcellában (a gyermeksír emlékhely alatti parcella) lévő 108 db gyereksír, valamint a többi parcellában elszórtan elhelyezkedő 41 db szimpla és 12 db dupla lejárt sírhelyen álló sírkő elbontására és elszállítására.

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Ezúton tájékoztatom azon Ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötn...

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2018. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 2018. március 19. A befizetéshez szükséges postai készpénz-átu...

Ajánlatkérések

Tisztelt Címzett! Ezúton kérek árajánlatot Pilisvörösvár Város Önkormányzatának közéleti havilapja, a Vörösvári Újság megjelentetéséhez szükséges nyomdai munkákra, a mellékelt Műszaki tájékoztató szerint. Kérem, hogy az ...

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2018. február 21. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető ...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!