Aktuális

Értesítjük a Tisztelt Pilisvörösvári Polgárokat, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 5-i ülésén megalkotta:

1/2009. (II. 09.) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése (Elfogadva 2009. február 5., Kihirdetve: 2009. február 9., Hatályos: 2009. január 1. napjától)

A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a továbbiakban: Módtv.),mely – többek között – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény(a továbbiakban: Itv.) közlekedési igazgatási hatóságok munkáját is,érintő rendelkezéseit is módosította.

APénzügyminisztérium Illetékek és Önkormányzati Adók Főosztályávaltörtént egyeztetés eredményeként, a közlekedési igazgatási eljárásbantörténő gépjárművekkel, pótkocsikkal kapcsolatos illeték megfizetésesorán követendő eljárásra vonatkozóan, az alábbiakról tájékoztatomÖnöket.

Az Itv. határozza meg, hogy gépjárműszerzés eseténmilyen módon és milyen összegben kell vagyonszerzési illetéket fizetni.A Módtv. 2009. január 23-án hatályba lépő rendelkezései az alábbiakszerint változtatják meg az illetéktörvény erre vonatkozó szabályait.

Tájékoztató a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértékének változásáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása 2009. évben több lépcsőben lép hatályba.

Így 2009. január 23-ától a gépjármű tulajdonjogának megszerzésének illetékét szabályozó Itv. 24. §-a kiegészül a gépjárműre,pótkocsira vonatkozó haszonélvezetre, használatra, illetveüzembentartói jog megszerzésére vonatkozó illetékfizetési kötelezettséggel, az alábbiak szerint:

Itv. 24. §

(1)Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke ahajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forintaz alábbi eltérésekkel:

Értesítem Városunk lakosságát, hogy Pilisvörösvár VárosÖnkormányzatának Képviselő-testületének 25/2007. (IX.18.) rendeletealapján az érintett ingatlanok helyi jelentőségű természetvédelmiterület bejegyzésének törlését rendeltük el, melynek átvezetése aBudakörnyéki Földhivatalban megtörtént.

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

A hetek óta tartóhideg idő és az energiaárak drágasága sok polgártársunk számáramegnehezíti, vagy egyenesen lehetetlenné teszi lakásának fűtését.

AzÖnkormányzat igyekszik számba venni azokat az alacsony jövedelmű, idős,magányos, beteg vagy elhagyott pilisvörösvári lakosokat, akiklakásukban fagyoskodnak s így veszélyben vannak. Nekik természetbenisegítséget nyújtunk, tüzelő formájában.

Az üzletek működésének rendjével, valamint az egyes üzlet nélkülfolytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételivelkapcsolatos jogszabályi változásokról

2006. július1-ével lépett hatályba a mai élethelyzeteket, kereskedelmi viszonyokatkorszerűbben tükröző és szabályozó kereskedelemről szól 2005. évi CLXIV. törvény, s ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezték a régi, egy kissé idejét múlt belkereskedelemről szól 1978. évi I. törvényt.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hivatalunk előzőleg meghirdetett munkarendje az alábbiak szerint változott:

2009. 01. 10. szombat  pihenőnap
2009. 03. 28. szombat pénteki munkanap

Fentiek szerint 2009. 01. 10-én szombaton Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala a 2085. Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1. szám alatti főépületében és a Béke u. 26. szám alatti okmányiroda épületében is zárva tart.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az Állami Népegészségügyi ésTisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális IntézetRegionális Tisztifőorvosa a kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését elrendelte.

Értesítem a Tisztelt Pilisvörösvári Polgárokat, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 11-i rendes Képviselő-testületi ülésén a következő rendeleteket fogadta el:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2008. (XII. 18.) rendelete az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról

(Elfogadva 2008. december 11. napján,
kihirdetve 2008. december 18. napján,
hatályos 2008. december 18. napjától)

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Ma 04/25 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 21°C. Szélerősség DDNy 25 és 40 km/h közötti.
Helyenként felhős
Holnap 04/26 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 22°C. Szélerősség DDNy 15 és 30 km/h közötti.
Eső valószínű
Csütörtök 04/27 80%
Eső valószínű
Záporok. A legmagasabb hőmérséklet 18°C. Szélerősség NyDNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 80%.

Előrejelzés az év 17. hetére, április 24-30 – ig : Ma hétfőn változóan napos-felhős időnk lehet, a nap elején kevesebb, a második felében kissé több gomoly, és rétegfelhővel, este és éjszaka pedig megnövekszik a fá...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2017. április 27. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!