Aktuális

Ismételten felhívom Városunk lakosságát, hogy a parlagfű irtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A közlekedés igazgatási eljárásban 2009. július 1-jén hatályba lépő változások

Nemkell külön eljárásban elvégeztetni a származás ellenőrzést és azelőzetes eredetvizsgálatot az EGT valamely tagállamából behozotthasznált jármű magyarországi forgalomba helyezésére irányuló eljáráskeretében, amennyiben az ügyfél a kérelemhez csatolja a származótagállam hatósága által kiadott harmonizált vagy nem harmonizáltadattartalmú forgalmi engedélyt. Amennyiben az okmány nem felel meg akövetelményeknek, a származás-ellenőrzési eljárás során kerül sor ajármű jogi helyzetének tisztázására. 

Útlevél kiadása, cseréje érvényességi idő lejárta vagy adatváltozás miatt 0-18 éves korig

 • születési anyakönyvi kivonat
 • előző útlevél-amennyiben van
 • személyazonosító igazolvány-amennyiben van
 • lakcímkártya –amennyiben van
 • 2500  Ft illeték MÁK-i csekken befizetve/ sürgősségi illeték 5000 Ft!/
 • mindkét szülő együttes jelenléte, illetve
  • ha az egyik szülő nem tud megjelenni, a közjegyző, gyámhatóság vagy az útlevélhatóság előtt  tett nyilatkozata
  • felbontott házasság esetén a jogerős bírói ítélet
  • elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat
  • gondnokság vagy gyámság fennállása esetén a gondnok-illetőleg agyámkirendelő határozat,   vagy az intézeti gyám igazolása az intézetigyámság fennállásáról

1. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet(a továbbiakban:  Szig.r.) módosított 11. § (1) bekezdés b) pontjaszerint az állandó személyazonosító igazolvány érvényességénekidőtartama a kiadás napjától számított 7 év, ha a jogosult a 20.életévét még nem töltötte be. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény(a továbbiakban: Nytv.) módosított 29. § (3) bekezdés h) és i) pontjaiszerint, a személyazonosító igazolvány tartalmazza a polgár aláírását,ha a 14. életévét betöltötte, továbbá az igazolvány érvényességi idejét.

Az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., valamint az Image Factory kutatói idén is elkészítették a Városimázs toplistát.

Avárosimázs toplista a 10.000 főnél nagyobb magyarországi települések -Budapest nélküli – imázs-rangsora. Az Observer Budapest Médiafigyelővalamint az Image Factory kutatói országos sajtómegjelenések alapján, 1éves időtartamot figyelembe véve készítették el a Városimázs Toplista2008-at, amely arról tájékoztat, hogy mely városok kommunikáltak alegjobban a vizsgált évben.

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Aköztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A. § -aalapján július 1-je Magyarországon a Köztisztviselők Napja, amely aközigazgatási szerveknél – a munkaviszonyban állókra is kiterjedően -munkaszüneti nap.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata szombaton reggel 8 órától virágakcióthirdet a Piactéren. A virágokat meghatározott számban ingyenesenbiztosítjuk.

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Ma 03/24 0%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 7°C. Szélerősség DK 10 és 15 km/h közötti.
Jórészt felhős
Holnap 03/25 10%
Jórészt felhős
Túlnyomóan felhős. A legmagasabb hőmérséklet 8°C. Szélerősség DK 10 és 15 km/h közötti.
Jórészt felhős
Hétfő 03/26 10%
Jórészt felhős
Túlnyomóan felhős. A legmagasabb hőmérséklet 11°C. Szélerősség ÉÉNy 10 és 15 km/h közötti.

Előrejelzés márc. 21 – 27 -ig, az az ma szerdától – jövő hét keddig : Ma szerdán eleinte erősen felhős, napközben változóan napos felhős időnk lehet több órás napsütéssel, majd délutántól – estig erősen...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. március 28. napján (szerda) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!