Aktuális

Tájékoztató az ünnepekkel kapcsolatos munkarendről
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalában

Ezútontájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait és minden kedves Ügyfelünket, hogya 2008. december 24-ével kapcsolatos munkarendváltozásnak megfelelően aPolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje az ünnepek során az alábbiakszerint alakul.

Tisztelt Állampolgárok!

Közeledik a Karácsony,elérkezett az adventi gyertyagyújtás ideje. Évente több ember esikáldozatul az ott felejtett gyertyák, nem megfelelő műszaki állapotúkarácsonyi égők által keletkezett tűzeseteknek.

Tisztelt Polgármester Úr/Úrhölgy!

Ez úton tájékoztatom Önt, hogy az ünnepek miatt a szelektív hulladékgyűjtés rendje az alábbiakban alakul:

 • December 22-én hétfőn műanyaghulladék
 • December 23-án kedden papírhulladék
 • December 24-én szerdán üveghulladék
 • December 25-én és 26-án csütörtökön nincs begyűjtés
 • December 27-én szombaton műanyaghulladék kerül begyűjtésre.
 • December 29-én hétfőn műanyaghulladék
 • December 30-án kedden papírhulladék
 • December 31-én szerdán üveghulladék
 • Január 01-én csütörtökön nincs begyűjtés
 • Január 02-án pénteken műanyaghulladék kerül begyűjtésre.

Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen RONGÁLÁS bűncselekmény elkövetése miatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján:

Ismeretlenelkövető 2008 október 9.-ét megelőző időszakban Pilisvörösvár Izraelita(régi zsidó) temetőben óriási pusztítást  hajtott végre. A rongálássorán sírkövek kerültek ledöntésre és több közülük eltört.

Tisztelt Pilisvörösvári Helyi Adófizetők!

Ezútontájékoztatom Önöket, hogy Pilisvörösvár Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a 2008. november 19-i ülésén a helyi adókról szólórégi, többször módosított 5/1991. (VIII. 08.) Kt. sz. rendeletét 2009.január 1-jétől hatályon kívül helyezte, és új helyi adórendeletetfogadott el.

Az új helyi adórendelet lényege az, hogy avállalkozókat terhelő eddigi három helyi adó helyett mindössze egymarad, az önkormányzat ugyanis 2009. január 1-jétől eltörölte avállalkozók kommunális adóját és az építményadót. Jövő évtől tehát avörösvári vállalkozóknak ezt a két adót már nem kell fizetniük. A kiesőbevételt az önkormányzat a helyi iparűzési adó mértékének 1,40%-ról1,55 %-ra történő emelésével pótolja.

Az új adórendeletmegalkotásának célja a helyi adózás egyszerűbbé tétele és azadminisztrációs terhek csökkentése csökkentése volt.

A 2008. évi XXXI. törvény módosította a gyermekek védelméről ésgyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (Gyvt.), és 2009. január 1-étől új támogatást vezetett be „óvodáztatási támogatás” címén.

Jogosult a támogatásra az a szülő

 • akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezményre való jogosultsága fennáll,
 • aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
 • és gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról,
 • a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

Tárgy: civil szervezetek támogatási igénye
Ügyintéző: dr. Krupp Zsuzsanna
Ikt.szám: 01- 17-33 /2008.

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Tájékoztatom,hogy az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításamegkezdődött. Amennyiben szervezetük az Önkormányzat részéről a 2009.évre támogatást kíván igényelni, kérem, hogy szíveskedjenek eztpostafordultával, de legkésőbb 2008. december 15-éig jelezni atársadalmi szervezetek támogatásáról szóló 29/2007. (IX. 18.) rendelet1. számú mellékletének benyújtásával. A rendelet megtalálható a városihonlap Önkormányzat menüpont alatt. Jelen levelemhez csatolom arendelet mellékleteit képező pályázati adatlapot  és az elszámolólapot.Kérem, hogy a támogatási igényüket tartalmazó 1. számú melléklet(pályázati adatlap) mellé csatolják 2009. évi terveiket,elképzeléseiket, célkitűzéseiket, hogy a Képviselő-testület jobbanmegismerhesse civil szervezetük programját, és ennek ismeretébendönthessen a támogatás összegéről.

Értesítem a Tisztelt Pilisvörösvári Polgárokat,
hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2008. november 19-i rendes Képviselő-testületi ülésén
a következő rendeletet fogadta el:

Felhívjuk Városunk lakosságának figyelmét, hogy az ELMŰ Nyrtmegbízásából a Garden Kft az elektromos hálózat mentén gallyazásimunkálatokat végez. (A jogszabály rendelkezései értelmében a gallyazásimunkákat nem az Önkormányzatnak kell elvégeztetnie.) A favágásimunkálatok a 0,4kV és 20kV-os hálózatok mentén történnek, ahol avédőtávolság 1,25 és 2,5 méter.

Helyi időjárás

Eső valószínű
Holnap 11/18 30%
Eső valószínű
Délelőtti záporok. A legmagasabb hőmérséklet 8°C. Szélerősség NyÉNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 30%.
Helyenként felhős
Vasárnap 11/19 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 6°C. Szélerősség Ny 15 és 25 km/h közötti.
Helyenként felhős
Hétfő 11/20 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 6°C. Szélerősség NyÉNy 15 és 30 km/h közötti.

Elorejek nov. 17 – 22 -ig, az az ma péntektől – jövő hét szerdáig : Ma pénteken borongós, hideg időnk lesz, többszöri gyenge esővel, szitálással. Az ény szél reggeltől kezdve megélénkül. Egész nap 5 fok körül...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendkívüli ülésére 2017. november 7. napján (kedd) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!