Aktuális

Ezúton tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre a bölcsődei beíratás időpontja:

2017.  május 10-11. (szerda, csütörtök) 8.00-15.00 között

A felvételt a szülők személyesen a bölcsődében kérhetik (Pilisvörösvár, Szent István u.18.).

A részletes tájékoztató, ill. a felvételhez szükséges dokumentumok letölthetők a bölcsőde honlapjáról (www.tipegobolcsode.hu) és a városi honlapról.

 

Kondákor Zoltánné

intézményvezető

Az önkormányzati főzőkonyha 2016 őszén kapcsolódott be a Nemzeti Élelmiszerlác-biztonsági Hivatal (NÉBIH) minőségvezérelt közétkeztetési programjába, ami akkor még csak tesztüzemben működött. A tesztaudit keretében a NÉBIH egy szakmai összefoglalót adott az önkormányzati főzőkonyha, ill. a melegítőkonyhák állapotáról. Az első melegítőkonyhai tesztaudit során a vörösvári melegítőkonyhák 74 %-os, azaz közepes eredményt értek el.

A NÉBIH ellenőreinek észrevételei alapján a Polgármesteri Hivatal intézkedési tervet készített, s ezek alapján a következő hónapokban megtörtént mind a melegítőkonyhánál mind a főzőkonyháknál a központi higiéniai biztonsági oktatások megszervezése, a HCCP-rendszer központi kiépítése, a FELIR-azonosítók megigénylése, az Állategészségügyi Hatósági engedélyek beszerzése, az ételminta-tárolás rendszerének megszervezése stb. A NÉBIH által kidolgozott minőségvezért közétkeztetési program a fentieken túl folyamatos élelmezésvezetői, intézményvezetői együttműködést, folyamatos ellenőrzést, minőségvezért szolgáltatásnyújtás iránti elkötelezettséget is igényel.

Karácsony Lajosné élelmezésvezető, az intézményvezetők, a tagintézményvezetők és a konyhai dolgozók több hónapos eredményes munkája következtében a 2017. március hónapjában a főző- és melegítőkonyhai tesztek valamennyi önkormányzati melegítő- és főzőkonyha esetében több mint 90 %-os, tehát jeles eredményt hoztak.

Így a 2000 adagos főzőkonyha 91 %-os, a Templom téri általános iskolában található melegítőkonyha 91 %-os, a Széchenyi utcai tagóvoda melegítőkonyhája 90 %-os, a Rákóczi utcai tagóvoda melegítőkonyhája 93 %-os eredményt ért el. A többi önkormányzati melegítőkonyha még várja a NÉBIH ellenőreinek megjelenését.

2017. április 13. napján megkezdte a Pilis-Logistic Kft. a télen az utakra kiszórt síkosságmentesítő anyagok összesöprését, elszállítását. A feladatot a Pilis-Logistic Kft.-nek a hatályos vállalkozási szerződése alapján április hónapban kell elvégeznie. Várhatóan 2017. április 21. napjáig tart majd az utak tavaszi nagytakarítása.

Az Önkormányzat a Városgondnoksági osztály segítségével minden hónapban több helyszínen számol fel illegális hulladéklerakókat. Április hónapban a Csendbiztos utcában, a Madách utcában, a Diófa utcában, a Báthory utcában, a Tavasz utcában, az egyik Csobánkai utcai bekötő útnál és a Tó dűlőben szüntettünk meg egy-egy kisebb-nagyobb illegális hulladéklerakatot. Január óta az Önkormányzat kb. 60 m3 illegális hulladékot gyűjtött össze és szállíttatott el, több mint 400.000 forint konténerköltséggel.

A fenti akciók keretében megközelítőleg 150 autógumit szállított be a Városgondnokság egy önkormányzati telephely-re, ahonnan a gumikat továbbszállít majd a vérhatóan április 22-én megnyíló pilisvörösvári szelektív hulladékudvarba. A megtisztított területeken tiltó táblákat helyeznek ki. Az illegális hulladéklerakatok elleni küzdelmet a Városgondnokság egyéb munkáival párhuzamosan, folyamatosan végezi.

Az illegálisan elhelyezett hulladék elleni harcban sokat segítene, ha a lakosság partnere lenne a Polgármesteri Hivatalnak abban, hogy az illegális hulladéklerakást megakadályozza, illetve tettenérés esetén rendőrséget hívjon, vagy feljelentést tegyen a Polgármesteri Hivatalban.

Új, többfunkciós díszburkolat készült a Schiller Gimnázium és a Zeneiskola udvarán. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, mint a Schiller Gimnázium fenntartója a kivitelezés költségeinek két-harmadával (3.993.262 Ft), az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa a költségek egyharmadával (2 millió Ft) járult hozzá a 430 m2 nagyságú, szegéllyel ellátott, kiselemes térkőburkolatú új rendezvényterület kialakításához.

A rendezvényhelyszín iskolai napokon intézményi parkolóként funkcionál a Gimnázium és a Zeneiskola számára, önkormányzati rendezvények alkalmával pedig a rendezvénysátor, ill. a színpad elhelyezésére szolgál majd. Az összesen bruttó 5.989.892 forintos beruházás kivitelezési munkáit a Nadi Építő Kft. végezte el. A Gimnázium udvarának fejlesztése folytatódik az Országos Német Önkormányzat finanszírozásában a régi aszfaltpálya burkolatának cseréjével, amely beruházás keretében a pályát rekortán burkolattal látják majd el.

Az Önkormányzat 2016. novemberében lebonttatta a Úttörő tér, a Rákóczi utca és Muskátli köz által határolt területen addig állt, romos állapotú épületet. A Kertészeti csoport a tavaszi nagytakarítás keretében sort kerített ennek a területnek a megtisztítására, a fémhulladék és sitt elszállítására, majd tereprendezést végeztek. A területet mostantól fűnyírótraktorral is akadálymentesen lehet majd nyírni, így a jövőben könnyebb lesz gondozni, karbantartani.

A húsvéti ünnepekre készülve a városgondnoksági osztály és a kertészeti csoport megfeszített erővel dolgozott, hogy a város közterei húsvétra ünnepi díszbe kerüljenek. A városgondokság az illegálisan elhagyott hulladékokat gyűjtötte össze és szállította el, helyreállította a megrongált utcabútorokat, KRESZ-táblákat, felsöpörte az állomások peronjait, járdát, parkolót takarított.

A kertészeti csoport a közparkok, terek csinosításával foglalkozott. A Templom téren a húsvéti körmenetre készülve elvégezték a fűnyírást, a  templom előtti sövényt megnyírták. A Betelepülés terén a növényágyásokat kigyomlálták, a cserjéket megmetszették. Az Erdei kápolnánál, a Vásár téren,  a Ligeti Szent Család templomnál, a Hősök terén és a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban szintén elvégezték a fűnyírást, a metszést, a takarítást és a járdaszegélyek tisztítását.

A városháza előtt, a Fő téren a Művészetek Háza munkatársai elkészítették az évek óta hagyománnyá vált kútdíszítést, a kertészeti csoport pedig friss virágokat ültetett a díszkút előtti ágyásba.

A közterek és közparkok készen állnak az ünnepre.

A Pozsonyi utca 46. szám alatti magáningatlanon keresztül halad át a Pozsonyi utcai nyílt csapadékvíz-csatorna folytatása, amely a Pozsonyi utcai ingatlanok mögötti nyílt földárokba vezeti az utcából és a MÁV-területekről érkező felszíni csapadékvizet. A telken lévő csatornaszakasz egyik fele betonelemekkel burkolt, zárt csatorna, míg a másik fele 40*40*10 cm vastag betonlapokból álló nyílt árok. A nyílt árok az elmúlt évek során a heves és intenzív esőzések miatt megrongálódott, tönkrement; a betonlapok beborultak, és a víz magával sodorta a burkoló elemeket. A megrongálódott vízelvezető árok nem képes elvezetni a csapadékvizet, amely kiönt az árokból, és a telek teljes hátsó részét elönti. További probléma, hogy a burkolt árokszakasz folytatása egy többszáz méter hosszú földárok, amit az elmúlt évek során betömített az iszap, így az csak nagyon lassan vezeti el a vizet.

Az Önkormányzat versenyeztetési eljárás alapján egy vállalkozót bízott meg az árok helyreállításával és az árok folytatásának kikotrásával. A 2017. április 10-én megkezdett, bruttó 1.536.383 forint értékű munka keretében először 225 méter hosszan a meglévő földárok profilozására és a meder kotrására kerül sor. A munkák eredményeként az érintett ingatlanok talajvízszintje csökken majd, és remélhetőleg a mocsarasodás megszűnik. A alsó árokszakasz kotrása után kerül sor a felső szakaszon a meglévő, burkolt vízelvezető árok bontására és helyreállítására. Az árok-karbantartási, árokrendezési munkálatok várhatóan április végéig befejeződnek.

Az Önkormányzat tavaly szeptemberben 13.582.360 Ft pályázati támogatást nyert Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Napos Oldal Szociális Központ épületeinek energetikai korszerűsítésére.

Az összesen 16.881.058 forint értékű beruházáshoz a 25% pályázati önrészt (3.298.698 forint) az Önkormányzat biztosítja.

A felújítás és korszerűsítés keretében sor kerül a főépület tetőhéjazatának cseréjére és az ereszcsatorna felújítására, az idősek átmeneti gondozóháza homlokzati hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, a tetőhéjazat cseréjére és az ereszcsatorna felújítására. A kivitelezést az Árkád Épszer Kft. végzi. A munkák 2017. március 27. napján kezdődtek meg. Az idősek átmeneti gondozóháza épületének tetőfelújítása már megtörtént. Jelenleg a központi épület tetőfelújítása zajlik, majd annak befejezése után kerül sor a gondozóház nyílászáróinak cseréjére és a hőszigetelésre. A kivitelezési munkák vállalkozási szerződés szerinti véghatárideje 2017. július 10. napja.

Az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott KEHOP-5.2.9-16-2016-00056 azonosító számú pályázatán 60,59 millió forint támogatást nyert a Szakorvosi Rendelőintézet és az Attila utcai egészségház épületének energetikai korszerűsítésére. A kivitelezési munkák április elején már meg is kezdődtek.

A felújítást végző Épkomplex Kft. 2017. 04. 05. napján vonult fel az Attila utca 4. szám alatt található Egészségházhoz, ahol a projekt keretében 100%-os pályázati forrásból az épület teljes hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére kerül sor. A kivitelezés teljes időtartama alatt az épületben a rendelés zavartalanul folyik majd.

Az Egészségház épületét érintő felújítás összköltsége bruttó 11.429.740 forint.

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Ma 04/25 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 21°C. Szélerősség DDNy 25 és 40 km/h közötti.
Helyenként felhős
Holnap 04/26 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 22°C. Szélerősség DDNy 15 és 30 km/h közötti.
Eső valószínű
Csütörtök 04/27 80%
Eső valószínű
Záporok. A legmagasabb hőmérséklet 18°C. Szélerősség NyDNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 80%.

Előrejelzés az év 17. hetére, április 24-30 – ig : Ma hétfőn változóan napos-felhős időnk lehet, a nap elején kevesebb, a második felében kissé több gomoly, és rétegfelhővel, este és éjszaka pedig megnövekszik a fá...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2017. április 27. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!