Aktuális

A Pest Megyei Kormányhivatal 11 munkatársa 2015. március 26-án átfogó törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést végzett a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalnál. Az ellenőrzés az alábbi területekre terjedt ki:

  • az ügyiratkezelésre, az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvánosságára és védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtására,
  • az anyakönyvi igazgatásra, személyi adat- és lakcímnyilvántartásra,
  • az adóigazgatásra,
  • a birtokvédelmi eljárásokra,
  • az állatvédelmi eljárások lefolytatásának rendjére,
  • az ipar-kereskedelmi feladatok ellátására,
  • a humánpolitikai feladatok ellátására,
  • az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentumok kezelésének rendjére.

A Kormányhivatal munkatársai az ellenőrzést követően a helyszínen szóbeli tájékoztatást adtak a vezetőség részére az ellenőrzés tapasztalatairól, és már akkor sok dicsérettel illették a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szakmai munkáját.

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület 12/2016. (I.28.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint, valamint a Képviselő-testület 84/2016. (IV.28.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. június 27. napjától – 2016. június 30. napjáig (július 1. köztisztviselői nap) valamint 2016. augusztus 15. (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet bevezetésére az éves szabadságok kiadása és költséghatékony működés érdekében volt szükség.

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, az anyakönyvi ügyeletet biztosítjuk, ennek részleteit külön hirdetményben tesszük közzé.

Pilisvörösvár, 2016. június 2.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár város termőföldjeinek tulajdonosait és használóit, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek – a jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően- eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatásul közlöm, hogy a termőföld hasznosítása minden földhasználóra nézve általános érvényű, egész évben fennálló kötelezettség. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a kezdő időpontban, július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek.

A programba való jelentkezés részleteit – a hivatalos tájékoztatás megérkezését követően – hirdetőinken, valamint honlapunk a www.pilisvorosvar.hu nyitóoldalán az „Aktuális” információk között közzé tesszük.

Pilisvörösvár, 2016. június 1.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Kacsa tónál megrendezendő Pilisvörösvári Búcsú kapcsán, 2016. augusztus 13-15 közötti időszakra (szombat, vasárnap, hétfő) várja azon iparművészek, kézművesek jelentkezését, akik saját készítésű termékeik árusításával emelni kívánják a Vörösvári Búcsú színvonalát.

Jelentkezni lehet:
Személyesen: Drávai Zsuzsannánál a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán
Telefonon: 06-26-330-233/147, 06-30-995-5006

Tájékoztatom,Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy 2016. június 27. napjától – 2016. június 30. napjáig (július 1. köztisztviselői nap) tartó igazgatási szünet ideje alatt halálesettel, sírhelydíjakkal kapcsolatosan anyakönyvi ügyeletet tartunk az alábbi időpontokban:

2016. június 27-én 9 órától 10 óráig
2016. június 29-én 9 órától 10 óráig

Felhívom Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy az iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 2015-ös évben megfizetett adóelőleg és a 2015-ös évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje

2016. május 31-én lejárt.

A 2015. évről szóló iparűzési adóbevallást az önkormányzat adócsoportjához kell benyújtani, és az adót az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Ma 04/25 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 21°C. Szélerősség DDNy 25 és 40 km/h közötti.
Helyenként felhős
Holnap 04/26 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 22°C. Szélerősség DDNy 15 és 30 km/h közötti.
Eső valószínű
Csütörtök 04/27 80%
Eső valószínű
Záporok. A legmagasabb hőmérséklet 18°C. Szélerősség NyDNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 80%.

Előrejelzés az év 17. hetére, április 24-30 – ig : Ma hétfőn változóan napos-felhős időnk lehet, a nap elején kevesebb, a második felében kissé több gomoly, és rétegfelhővel, este és éjszaka pedig megnövekszik a fá...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2017. április 27. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!