Árajánlatkérés értékbecslés elkészítésére

2017 . december 6 .
Ez a bejegyzés 2017. december 15. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy szíveskedjen árajánlatot adni az alábbi, pilisvörösvári ingatlanok értékbecslésének elkészítésére:

  • 1848/12 (Klapka u. 44.),
  • 1848/13 (Klapka u. 46.),
  • 1848/5,
  • 1848/4,
  • 1848/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanokra, valamint az
  • 1246/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi, és az
  • 1246/2 hrsz-ú, kivett medence, udvar megnevezésű belterületi ingatlanokra.

Az 1848/12, 1848/13, 1848/5, 1848/4 és az 1848/18 hrsz-ú ingatlanok esetében az értékbecsléseket úgy kérjük elkészíteni, hogy az értékbecslésben az ingatlanok m2 ára is szerepeljen.

Jelen árajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy az összességében legjobb ajánlatot adóval tárgyalást kezdeményezzen az ajánlatról. Az árajánlatot a helyszín ismeretében kérjük megadni. Jelen árajánlatkérés megjelenik a városi honlapon is.

Az árajánlat beadási határideje: 2017. december 15. (péntek)

Cím: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala – Műszaki osztály
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Az ajánlatokat zárt borítékban adják fel, melyen kizárólag a következő legyen:

„Árajánlat értékbecslés elkészítésére”
„Csak a bírálóbizottság bonthatja fel!”

Pilisvörösvár, 2017. december 5.

Tisztelettel:

Gromon István
polgármester

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Felhívom Tisztelt Szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és...

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 2017. évi bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje: 2018. márc...

Ajánlatkérések

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2018. március 14. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető ...

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2018. március 7. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető (...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!