Árajánlatkérés – Napos Oldal Szociális Központ épületeinek villámvédelmi felújítására

2017 . október 31 .
Ez a bejegyzés 2017. november 22. napon hatályát vesztette!

Tisztelt Kivitelező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt egy árajánlat elkészítésére, a Pilisvörösvári Napos Oldal Szociális Központ főépületén és az átmeneti gondozóház épületén lévő villámvédelmi rendszerek felújítására.

Műszaki tartalom:

A főépület és az átmeneti gondozóház meglévő villámvédelmi rendszere, elavult, megsérült, így ezeket fel kell újítani annak érdekében, hogy megfeleljenek az ide vonatkozó hatályos BM rendelet előírásainak. A villámvédelmi rendszereket a meglévő földelő szondákkal össze kell kapcsolni, a gerinceknél felfogó csúcsokat kell elhelyezni.
A felújított villámvédelmi rendszerek elkészítése után el kell készíttetni a szabványossági felülvizsgálatot is.

Jelen árajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy az összességében legjobb ajánlatot adóval tárgyalást kezdeményezzen az ajánlatról, vagy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja fedezethiány okán. Az árajánlatokat a helyszín ismeretében kérjük megadni. A mennyiségi tételek a vállalkozó kockázatát jelentik. Jelen árajánlatkérés megjelenik a városi honlapon is.

Ajánlati kötöttség: 30 nap

Az ajánlatok beadási határideje: 2017. november 22. (szerda) 9.00.ig.

Cím: Pilisvörösvár Város Önkormányzata – Városgondnoksági osztály
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Kapcsolattartó: Páva Gábor (06-30/99-86-999)

A helyszíni bejárásra a fenti elérhetőségek valamelyikén kérünk időpontot egyeztetni.

Az ajánlatokat zárt borítékban adják fel, melyen kizárólag a következő legyen:

„Napos Oldal villámvédelmi felújítás-Pályázat”
„Csak a bírálóbizottság bonthatja fel!”

Az összességében legjobb ajánlatot adóval átalányáras vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, a szerződéskötés időpontja az eredményhirdetéstől számított előreláthatólag 15 napon belül. A kivitelezésre az időjárás függvényében, de terveink szerint még a 2017. évben kerülne sor.

Pilisvörösvár, 2017. október 30.

Köszönettel:

Gromon István
polgármester

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Felhívom Tisztelt Szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és...

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 2017. évi bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje: 2018. márc...

Ajánlatkérések

Tisztelt Vállalkozó! Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában döntött többek között arról, hogy a temetőben lévő lejárt urnafülkéket 2017. november 30-i határid...

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2018. március 21. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető ...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!