Tájékoztatás a szennyvíz-szippantásról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként, a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

A jogszabályban foglaltak teljesítése érdekében Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 55/2016. (III. 31.) Kt. számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött (szippantott) szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan kérje meg a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az ideiglenes szennyvízszippantó közszolgáltató kijelölését.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az FKI-KHO:5264-11/2016 számú határozatában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására (szippantásra) a Jäger Kft-t (2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.) jelölte ki közérdekű szolgáltatóként Pilisvörösvár közigazgatási területére, 2016. augusztus 22. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. augusztus 22. napjáig, és a határozatban az Önkormányzat tulajdonában és a DMRV Zrt. üzemeltetésében lévő Pilisvörösvári szennyvíztisztító telepet jelölte meg ürítési helynek. A határozat 3.020 Ft/m3-ben határozza meg az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatási díját. Az 5 m3 alatti mennyiség begyűjtéskor is minimum az 5 m3-nek megfelelő mennyiséget számláz ki a szolgáltató, minimum 15.100 forintot.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX.9.) számú önkormányzati rendeletet megtalálható a városi honlapon, a www.pilisvorosvar.hu/Városi önkormányzat/Dokumentumok/Rendeletek/2016/23/2016.(IX.9.) linken. A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén minden közcsatornára rá nem kötött olyan ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára vonatkozik, ahol szennyvíz keletkezik. A rendelet időbeli hatálya 2016. augusztus 22. napjától a közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. augusztus 22. napjáig tart. A Jäger Kft-vel a szerződést a Katasztrófavédelmi határozat alapján megkötöttük. Ennek megfelelően a bruttó szolgáltatási díj 3.020 Ft/m3, illetve minimum 15.100 forint. Az 5 m3 alatti mennyiség begyűjtéskor is minimum az 5 m3-nek megfelelő mennyiséget számláz ki a szolgáltató a szolgáltatás elvégzésekor.

A közérdekű szolgáltatásra vonatkozó igényt hétköznapokon 6-16 óra között a 26/555-520 vagy 30/9580-520 telefonszámon, illetve a 26/555-529-es faxszámon vagy az info@jager.hu e-mail címen kell bejelenteni, a várható mennyiség megjelölésével (amennyiben nem telefonon történik a megrendelés, nagyon fontos a telefonos elérhetőség megadása, a pontos helyszín és a  munkavégzés időpontjának egyeztetése miatt.) A szolgáltató az igénybejelentéstől számított 72 órán belül (3 nap) köteles elvégezni a szolgáltatást. A helyszínen készpénzes számla készül, és a teljesítéskor a helyszínen készpénzben kell fizetni. A közszolgáltatási díjról szóló számla számlaképe megfelel az egységes számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak.

Gromon István
polgármester

Helyi időjárás

Jórészt felhős
Ma 09/25 10%
Jórészt felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 19°C. Szelek K és változékony.
Helyenként felhős
Holnap 09/26 10%
Helyenként felhős
A délelőtti felhősödést délután napsütés követi. A legmagasabb hőmérséklet 23°C. Szélerősség KÉK 10 és 15 km/h közötti.
Helyenként felhős
Szerda 09/27 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 21°C. Szélerősség K 10 és 15 km/h közötti.

Előrejelzés szept. 22 – 26 -ig, az az ma péntektől – jövő hét keddig : A csütörtöki cudar, igen csak szeles, viharos, kiadós esővel, és novemberi hideggel tarkított időjárás után, melyet egy hullámzó frontren...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2017. szeptember 28. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!