Pályázati kiírás a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó, területi ellátási kötelezettséggel történő, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő fogorvosi tevékenységre

2017 . május 30 .

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében megjelölt II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó, területi ellátási kötelezettséggel történő, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő fogorvosi tevékenységre.

Ellátandó lakosságszám: 3274 fő

Szolgálat típusa: vegyes körzet

Ellátandó feladat:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében meghatározott II. számú vegyes fogászati alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel történő, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése.

Pályázati feltételek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó a fogászati alapellátáshoz szükséges – kizárólag Pilisvörösváron elhelyezkedő – rendelőt, eszközöket és bútorzatot a szerződés megkötése után maga biztosítja,
 • a fogorvosi ellátásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz,
 • egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat (amennyiben ilyen formában kívánja ellátni),
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségi alkalmasság igazolása,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat,
 • nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e.

A fogászati feladatellátás várható kezdete: a Képviselő-testület döntését, valamint a működési/hatósági engedély megszerzését, és a finanszírozási szerződés megkötését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28. és folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését követő első rendes képviselő-testületi ülés.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban Gromon István polgármester részére (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) címezve.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pilisvörösvár II. számú vegyes fogászati körzet fogorvosi pályázat”

Egyéb információk:

Eredményes pályázat esetén Pilisvörösvár Város Önkormányzata a praxisjogot ingyenesen adja a nyertes pályázónak, és a kiválasztott pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

Az Önkormányzat a praxisjogot térítésmentesen adja át.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására, vagy több pályázó esetén tárgyalási forduló beiktatására .

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jákliné Komor Szilvia intézményi referens nyújt a 26/330-233/129. telefonszámon.

Helyi időjárás

Borús
Holnap 09/24 20%
Borús
Felhős. A legmagasabb hőmérséklet 16°C. Szelek ÉK és változékony.
Helyenként felhős
Hétfő 09/25 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 19°C. Szélerősség K 10 és 15 km/h közötti.
Helyenként felhős
Kedd 09/26 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 22°C. Szélerősség KÉK 10 és 15 km/h közötti.

Előrejelzés szept. 22 – 26 -ig, az az ma péntektől – jövő hét keddig : A csütörtöki cudar, igen csak szeles, viharos, kiadós esővel, és novemberi hideggel tarkított időjárás után, melyet egy hullámzó frontren...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2017. szeptember 28. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!