Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

2018 . február 5 .

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és a 20/B. §-ai alapján pályázatot hirdet a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola magasabb vezetői megbízatásának ellátására

 1. Betöltendő munkakör: pedagógus 
 2. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
 3. A munkakör betölthetőségének kezdete: 2018. augusztus 16-tól
 4. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 5. A munkavégzés helye: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.
 6. A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: intézményvezető
 7. A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő ─ 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig   
 8. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
 9. Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 10. Pályázati feltételek:
  1. Legalább főiskolai szintű német szakos tanítói vagy tanári végzettség 
  2. Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
  3. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  4. Büntetlen előélet,
  5. Vagyonnyilatkozat benyújtásának vállalása.
  6. A magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
  7. Vezetői gyakorlat előnyt jelent.
  8. Német nemzetiségi köznevelési intézményben szerzett megfelelő gyakorlat előnyt jelent.
  9. Előnyt jelent a német nemzetiséghez való tartozás, melyről a pályázó pályázatában nyilatkozik.
 11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  1. Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.
  2. Harminc napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele, hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),
  3. Részletes szakmai önéletrajz,
  4. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
  5. Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
  6. Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,
  7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  8. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 12. A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított harminc nap.
 13. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban, Sax László elnöknek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői pályázat.”
 14. A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül.
 15. A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglalt előírások szerint. 
 16. A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
 17. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:
  a 26-330-233/129. telefonszámon illetve a jakline@pilisvorosvar.hu  e-mail címen.

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Vasárnap 03/18 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legalacsonyabb hőmérséklet -5°C.
Borús
Holnap 03/19 20%
Borús
Felhős. Hószállingózás vagy hózápor lehetséges. A legmagasabb hőmérséklet 3°C. Szelek ÉÉK és változékony.
Helyenként felhős
Kedd 03/20 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 4°C. Szélerősség NyÉNy 10 és 15 km/h közötti.

Előrejelzés márc. 16. – 21 – ig, az az ma péntektől – jövő hét szerdáig : Ma pénteken boromgo időnk lehet, hajnaltól – délutánig kiadós esővel, záporokkal. Délután nyugat felől gyengül majd meg is...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. március 28. napján (szerda) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!