VÖRÖSVÁR PALÁNKA (Kizil híszár palankasi)

2013 . április 15 .

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664

Az 1073. évi Zilhidse tizenötödikén Buda alól az újvári ütközetbe menetelünk

Sziávus pasa testvére, Szári Húszéin pasa, mivel budai vezír volt, húszezer katonával a sereg előcsapata lett, s utána Káplán pasa, Kádi-záde Ibráhim pasa, Szihráb Mohammed pasa, összesen negy­venezer katonával megindultak, és négy óra alatt Budától északra Vörösvár palánkára érkeztünk.

Vörösvár palánka. A 950. esztendőben Lala Musztafa pasa építtette ezt. Az oszmánoktól való félelemből a régit a hegyek közé építették. Kiemelkedő maradványai egy dombon most is látszanak és felismerhetők. Mivel azonban ez az esztergomi úttal ellenkező irányban volt, azért Lala pasa ezt a várat egy réten építette meg, mely igazán helyén van.

Négyszögű, hármas, erős palánka-erődítmény ez. Kerülete ezer lépés, földből vágott árka mély és széles. Két kapuja van: nagy kapuja a déli oldalra, kis kapuja az északi oldalra nyílik. Az árok fölött levő hídjai fából vannak, ezért az őrök minden éjjel felhúzzák és elzárják. A várban mintegy száz deszkatetejű katonaház van, de ezek nagyon szűkek.

Szulejmán khánnak egy dsámija van. Fürdője nincs. Gürdsi Mohammed pasa mostanában egy új építkezésű szép fogadót kezdett építeni. A fogadó mellett van öt bolt. Parancsnoka, az esztergomi káditól függő helyettesbírája (naib), s összesen kétszáz hitharcos katonája van.

Buda és Esztergom várak között erős hely ez. Számtalan kertje van, s ráccsal körülzárt kertjeiben olyan sok és olyan nagy káposzta terem, mint­ha mindegyik egy mir-i miráni dob volna. A bosnyákok ezt a káposztát meglátván, így szóltak: »Ah! dsánum, dinum imánum kápuszka.« Budára Vörösvárról jön a káposzta. A bosnyákok ugyanis a káposztát, karah levest és a kecsketej surtekát nagyon szeretik.

Innen való elindulásunk közben, Budáról Khászem Mo­hammed pasa, Okhri pasája Szefer pasa és hat oda kapu-kulival a janicsárok szerdárja, a zágárdsi basi Ibráhim aga, összesen tízezer katonával megérkeztek s a padisah parancsát hozták, hogy Eszter­gom alatt a Dunán gyorsan hidat kell készíteni.

Onnan elindulván, hat óra alatt Esztergom várához érkeztünk.

Jegyzetek:

1663. VII. 21.

Törökül: q,y,z,l, b,$,a,r (Kizil híszár). A török elnevezés szó szerinti forditása a magyarnak, azért a szövegben magyarul említem.

950: kezd. 1543. IV. 6. – végz. 1544. III. 24.

.. .Evlia Cselebi itt a bosnyákok beszédmódját írja le, akik a török nyelvet hibásan ejtették ki. Ennek a mondatnak értelme: Ah! lelkem, hitem, kedves ká­poszta.

5,v,r,t,q,a (surteka), valami bosnyák étel volt.

Okhri = Okhrida város európai Törökországban.

Helyi időjárás

Derült
Ma 04/22 0%
Derült
Túlnyomóan derült. Nagyon meleg. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szelek DNy és változékony.
Zivatar valószínű
Holnap 04/23 50%
Zivatar valószínű
Délután kialakuló zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szélerősség NyDNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 50%.
Helyenként felhős
Kedd 04/24 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 23°C. Szélerősség ÉNy 15 és 30 km/h közötti.

Előrejelzés ápr. 20. – 26 -ig, ma péntektől – jövő hét csütörtökig : Ma pénteken derült napunk lehet sok napsütéssel, reggelig kevés felhővel az égen. Csapadék kizárt. Az én ény szél napközben élénk lehet. Dé...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. április 26. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!