Összevont engedélyezési eljárás

Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni?

 • Azokban az esetekben, amikor az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt
  • a telek beépítésére vonatkozó telepítési követelmények,
  • a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények,
  • a kulturális örökségvédelmi követelmények előzetes tisztázása is szükséges, az építésügyi hatóságtól összevont engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető.
 • Az összevont engedélyezési eljárás (a továbbiakban: összevont eljárás)
  • a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és
  • építési engedélyezési szakaszból áll.

Mit kell az összevont engedély iránti kérelemhez csatolni? 

 • Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani.

Elvi építési keretengedélyezési szakasz: 

 • Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi keretengedélyezés) megindításához a kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell, a jogszabályban előírt esetekben
  • a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy
  • a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
  • a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a kereskedelemért felelős miniszteri felmentés
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását
 • A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban: 

 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát 
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 • az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre

Mikor kell szakhatóságot bevonni? 

 • Szakhatóságot kell bevonni az építési engedélyezési eljárásba, ha azt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete előírja.
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás a kérelem benyújtása előtt elektronikusan – az ÉTDR rendszerben a gyűjtőtárhely használatával –, vagy papír alapon közvetlenül az érintett hatóságtól kérhető. 
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg.

Mennyi az eljárás illetéke? 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének szabályai szerint kell megfizetni.

Az engedélyezés egyéb szabályai 

 • Az építésügyi hatóság a helyszíni szemléje során feltárt tények és nyilatkozatok alapján az elvi építési keretengedélyben megállapítja az építési engedély iránti kérelem benyújtásának feltételeit és kereteit. 

Ki értesül az engedélyről (jogerőről)? 

Elvi építési keretengedély

Az elvi építési keretengedély tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető.

Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell

 • ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett
  • az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
  • az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával,
  • azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont,
 • tájékoztatásul
  • azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik,
  • az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat polgármesterével.

A jogerős döntést közölni kell az építtetővel vagy meghatalmazottjával.

Az engedély feltételei és azok teljesítése 

 • Az elvi építési keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít

Meddig hatályos az engedély, és meghosszabbítható-e? 

Az elvi építési keretengedély a jogerőssé válásának napjától számított egy évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte

 • az engedély hatályának meghosszabbítását és az elvi építési keretengedély hatályát az építésügyi hatóság legfeljebb két alkalommal egy-egy évvel meghosszabbította, vagy
 • a mellékletek benyújtásával az építési engedélyezési szakasz lefolytatását

Helyi időjárás

Havazás
Szombat 03/17 100%
Havazás
Előrejelzés: holnap sokkal hűvösebb lesz mint ma.
Borús
Vasárnap 03/18 20%
Borús
Előrejelzés: holnap sokkal hűvösebb lesz mint ma.
Jórészt felhős
Hétfő 03/19 20%
Jórészt felhős
Előrejelzés: holnap sokkal hűvösebb lesz mint ma.

Előrejelzés márc. 16. – 21 – ig, az az ma péntektől – jövő hét szerdáig : Ma pénteken boromgo időnk lehet, hajnaltól – délutánig kiadós esővel, záporokkal. Délután nyugat felől gyengül majd meg is...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. március 28. napján (szerda) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!