Német Nemzetiségi Gimnázium és Külkereskedelmi Szakközépiskola

 

Az iskola története

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium és Külkereskedelmi Szakközépiskola ma már több mint 30 éves múlttal rendelkezik. Az intézményt 1963-ban alapították, s kezdetben a Vásár Téri általános Iskola, a volt Polgári Iskola épületében működött.

A gimnázium öt évvel az alapítása után költözött önálló épületbe. Működésének első évtizede egyértelműen sikeres volt. A 70-es évek végére a beiskolázási nehézségeken javítandó szakközépiskolai (igazgatási-ügyviteli) képzést vezettek be. A gimnáziumi képzésben a német nyelv oktatása nem kapta meg azt a figyelmet és támogatást, amelyet joggal megérdemelt volna. A német nyelv oktatásában 1983-ban alapvető változás történt: növekedett az oktatás hatékonysága, egyre több tanuló szerezte meg az állami nyelvvizsga különböző fokozatait.

A 90-es évek elején egyre markánsabban rajzolódtak ki egy új profilváltás körvonalai. Pilisvörösvár és a vonzáskörébe tartozó települések általános iskoláiban a német nyelv oktatásának eredményessége javult, nőtt a tanulók nyelvismeretének színvonala. így lehetővé vált jó nyelvismeretekkel rendelkező tanulók beiskolázása. Ez alapvető feltétel volt ahhoz, hogy 1992-ben nemzetiségi gimnáziummá váljon az intézmény. (Az épületet ekkor német segítséggel jelentős mértékben átalakították, kibővítették.)

A német nemzetiségi gimnázium

A nemzetiségi jelző azt jelenti, hogy három tantárgyat (német nyelv és irodalom, történelem és földrajz) német nyelven tanítanak. A diákok – szakavatott koreográfus irányításával – nemzetiségi táncot is tanulnak. A német nyelv Gimnáziumjelen van a tanítási órákon kívüli foglalkozásokon is, hiszen az ünnepségek, megemlékezések programjának jelentős hányada német nyelvű. A diákok a X. évfolyam végén döntenek arról, hogy tanulmányaikat gimnáziumi vagy külkereskedelmi osztályokban folytatják-e.

A végzősök német irodalomból és történelemből mindkét ágon német nyelven érettségiznek. Az érettségi eredményétől függően középfokú, ill. felsőfokú állami nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak. Azok, akik külker szakon végeznek, külkereskedelmi ismeretekkel bővített nyelvvizsgát is szereznek. A legjobbak a német állami nyelvvizsga- bizonyítvány (Deutsches Sprachdiplom) legmagasabb fokozatát (Stufe II.) is megszerezhetik az intézményben. A második idegen nyelv az angol.

Külkereskedelmi oktatás

Az intézményben a külkereskedelmi ügyintéző szakmát tanítják. A XI-XII. évfolyamon szakmai alapozó tárgyakat tanulnak a diákok. így például gépírást, közgazdaságtant és üzleti gazdaságtant. A XII. évfolyam végén közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A XIII. évfolyamon csak szakmai tárgyak oktatása folyik. Ezek: külkereskedelmi ismeretek, vállalkozói ismeretek, magatartás, protokoll, jogi ismeretek stb. A diákok eldönthetik, hogy mindezeket magyar vagy német nyelven kívánják-e tanulni. Ennek megfelelően a XIII. év végén OKJ szakmai vizsgát tesznek.

Hatosztályos képzés

Az intézmény arculatát színesebbé téve 1996. szeptember 1-jétől hatosztályos gimnáziumi képzés indult. Ide olyan tanulókat várnak, akik a 6. osztályt befejezték, és akik alacsony(abb) óraszámban, vagy egyáltalán nem tanulták a német nyelvet. Az első két évben intenzív nyelvi előkészítéssel igyekeznek biztosítani minden tanítványuk egyenlő szintre juttatását, illetve sikeres felzárkózását. Természetesen nem feledkeznek meg az általános iskolák nyolcadik osztályosairól sem, hiszen számukra továbbra is indítják a hagyományos négyosztályos gimnáziumi képzést.

Egyéb képzési formák

1997-től kezdve az iskolában ismét működik levelező tagozat. Az 1999. október 1-jén a Gábor Dénes Főiskola kihelyezett tagozata is megkezdte itt a működését. A pilisvörösvári konzultációs központban informatikai mérnökök képzése folyik.

Létszámadatok

A gimnázium iránt az elmúlt időszakban rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés. Ezt bizonyítják a létszámadatok is: 1995-ben 208, 1996-ban 311, 1997-ben 451, 1998-ban 539 tanulója volt az intézménynek. Az 1999-2000-es tanévben 576 a diákok létszáma.

Jelentkezés az iskolába

A négyosztályos gimnáziumba, illetve szakközépiskolába az általános iskola által kiállított jelentkezési lapon lehet jelentkezni. A felvételnél a következő tantárgyakat veszik figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelv, német nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz.
Gimnázium

A felsorolt tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege max. 90 pont (2 x 45 pont) lehet. A legalább 72 pontot szerzett tanulók közül a legjobb 70-et veszik fel. (Német nyelvből legalább 8 vagy 9 pontot kell hozniuk.) A felvételi vizsga tárgyai: német (írásbeli, szóbeli), magyar (írásbeli), matematika (írásbeli). A magyar osztályba hasonló feltételekkel lehet jelentkezni, ebben az esetben a német nyelv helyett a tanult idegen nyelvet veszik figyelembe.

A hatosztályos gimnáziumba szintén az általános iskola által kiállított jelentkezési lapon lehet jelentkezni. A 30 legjobb tanulmányi átlagú tanulót veszik fel.

Diákönkormányzat

Az iskolai Diákönkormányzat (DöK) egyre inkább megtalálja helyét és szerepét az intézmény életének egészében. Iskolánk tanulói előtt ma már teljesen világos, hogy az önkormányzat révén markáns módon képviselhetik törvény adta jogaikat az intézmény vezetésében, az iskola mindennapi életében, annak megszervezésében, lebonyolításában.

A DöK tevékenysége természetesen korántsem szorítkozik a diákok érdekvédelmére. A tanórákon kívüli tevékenységek egy részének megszervezését, lebonyolítását, felügyeletét is a diákönkormányzat feladatának tekintik. A hagyományosan megrendezésre kerülő Diáknap, Locsolóbál, Mikulás bál, a kreatív délutánok szervezése a DöK feladata, miként az iskolarádió, kapuügyelet működtetése is. A hetente egyszer megtartott DöK-gyűléseken megszülető számtalan közelebbi és távolabbi terv, ötlet sorra megvalósul, színesebbé, tartalmasabbá téve a diákéveket.

Kollégium

Az iskola épületének külön szárnyában működik a kollégium, amelyben jelenleg 48 tanuló lakik. Barátságos, otthonos környezetben 3-8 ágyas szobákban élnek. A nyugodt tanulást külön tanulószobák biztosítják, ahol délután 16-19 óráig kötelező szilenciumi foglalkozáson tanári felügyelettel készülhetnek a tanulók. Az iskolai könyvtár mellett külön kézikönyvtár áll rendelkezésükre. A kollégisták napi háromszori étkezésben részesülnek, emellett a teakonyhában maguk is főzőcskézhetnek.

Fontos információk

Az iskola neve:
Német Nemzetiségi Gimnázium és Külkereskedelmi Szakközépiskola

Címe:
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.

Telefon/fax: 26-330-140

E-mail: gimi1@t-online.hu

Internetes honlap: www.schillergimnazium.hu

Igazgató: Szabóné Bogár Erika
Gazdasági vezető: Kreischné Lampert Andrea 

Fenntartó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LDU)
Működtető: LDU

 

 

Helyi időjárás

Derült
Ma 04/22 0%
Derült
Túlnyomóan derült. Nagyon meleg. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szelek DNy és változékony.
Zivatar valószínű
Holnap 04/23 50%
Zivatar valószínű
Délután kialakuló zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szélerősség NyDNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 50%.
Helyenként felhős
Kedd 04/24 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 23°C. Szélerősség ÉNy 15 és 30 km/h közötti.

Előrejelzés ápr. 20. – 26 -ig, ma péntektől – jövő hét csütörtökig : Ma pénteken derült napunk lehet sok napsütéssel, reggelig kevés felhővel az égen. Csapadék kizárt. Az én ény szél napközben élénk lehet. Dé...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. április 26. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!