Templom Téri általános Iskola

A Templom Téri általános Iskola a német nemzetiségi nyelvet oktatja, a nemzetiségi tanterv szerint dolgozunk. Második nyelvként negyedik osztálytól angolt tanítunk. Az oktatásban kiemelt szerepet kapott az informatika, a testnevelés, a komplex művészeti irányultságú oktatás és a gyógypedagógia. Az alsó tagozat és a gyógypedagógia tanulói számára négy napközis csoportot működtetünk. Elsődleges célunk a teljesítményképes tudás nyújtása megfelelő neveltségi szinttel, az egyénre szabott képességfejlesztés, amelyet teljesítményértékelés biztosít. Fontos feladatunk az eddig elért eredmények stabilitásának megőrzése, és az említett orientáltságú osztályok szinvonalának mind optimálisabbra emelése.

Olyan hagyományokat őrzünk, amelyek szinesítik, gazdagítják iskolánkat, hozzájárulnak tanulóink értelmi, érzelmi, testi fejlődéséhez. Az iskolai munka hatékonyságát segíti könyvtárunk is, a tanórák eredményességét növeli a csoportbontás /nyelvi és informatika órákon/, a fakultációs órák, amelyek a tehetséges gyerekek magasabb szintre emelését, illetve a tanulási nehézségekkel küszködő gyermekek felzárkóztatását célozza meg. E feladat kiegészítéseként az arra rászoruló gyermekek logopédiai foglalkozásokon vesznek részt. A különböző szakkörök és a diákönkormányzat rendezvényei tartalmas Templom Téri általános Iskolaelfoglaltságot biztosítanak diákjaink számára, ahol részben tanulmányaikat egészíthetik ki, versenyekre készülnek fel, és egyéb képességeiknek megfelelő foglalkozásokon vehetnek részt. Eddigi sikereinket /országos, megyei és területi versenyek/ szeretnénk még erőteljesebbé tenni.

A tanárok szakmai csoportjai foglalkoznak a pedagógus önképzéssel, közös konzultációkon beszélik meg az aktuális és új pedagógiai feladatokat. A tanulók jogait és kötelességeit az iskolánkban hosszú évek óta jól működő diákönkormányzat is biztosítja. A szülők a szülői munkaközösségen, illetve az iskolaszéken keresztül érvényesíthetik jogaikat. örömünkre szolgál, hogy erőfeszítéseink, pedagógusaink szinvonalas munkájának eredményeképpen tanulói létszámunk erőteljesen növekszik.

31 tanulócsoportban 778 tanulóval kezdtük az l999/2000-es tanévet.

 

 

Helyi időjárás

Köd
Szerda 11/22 10%
Köd
Az éjszaka folyamán köd képződik. A legalacsonyabb hőmérséklet 0°C.
Köd
Holnap 11/23 20%
Köd
Felhős, délelőtti ködfoltokkal borított területek. A legmagasabb hőmérséklet 8°C. Szélerősség KDK 10 és 15 km/h közötti.
Helyenként felhős
Péntek 11/24 10%
Helyenként felhős
A délelőtti felhősödést délután napsütés követi. A legmagasabb hőmérséklet 10°C. Szelek KDK és változékony.

Előrejelzés nov. 22 – 28 -ig, az az ma szerdától – jövő hét keddig : Ma erősen felhős időnk lesz, kevés napsütéssel. Csapadék már nem lesz, a hajnalban megszűnt jelentős eső után újabb csapadékot nem várunk. ...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2017. november 30. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!