Városi Napos oldal Szociális Központ

Pilisvörösvár Város „Napos Oldal” Szociális Központja 1992 óta biztosítja a településünk szociális alap – és szakellátását. Az intézmény alapítója és fenntartója a helyi önkormányzat. A Szociális Központ tevékenységének tíz éve alatt Pilisvörösvár jelentős intézményévé vált.

Tevékenységi körében az alábbi feladatokat látja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali és átmeneti ellátása, fogyatékosok nappali ellátása. Egészségügyi alapellátás keretében otthoni szakápolási szolgálatot működtet.

ÉtkeNapos Oldalztetés: Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk házhozszállítással, térítési díj ellenében azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt ezt igénylik.

Házi segítségnyújtás: Egyéni igényeknek megfelelően, térítési díj ellenében, az ellátást kérő lakásán végezzük ezt a gondozási tevékenységet, mely magában foglalja a bevásárlást, gyógyszer feliratását-, kiváltását-, beadását, a személyi higiéniével kapcsolatos teendőket, közvetlen környezet tisztántartását, étkezésekhez nyújtott segítséget, háziorvossal való kapcsolattartást.

A házi segítségnyújtás mellett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása is bevezetésre került, mely jelzőgombbal történő riasztást tesz lehetővé egy diszpécserközponton keresztül az otthonukban bajba jutott idős vagy fogyatékkal élő emberek számára.Napos Oldal

Családsegítés: Közreműködünk a hozzánk forduló egyének és családok szociális-, mentális-, életvezetési nehézségeinek megoldásában. Ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére, valamint csoportterápiákon való részvételre is lehetőséget nyújtunk.

Ezen kívül álláskeresők klubja, gyermekek számára Pumukli klub, valamint filmklub is működik.Napos Oldal

 

Fogyatékosok nappali intézménye: önellátásra részben képes, 3. élet-évüket betöltött fogyatékos személyek napközbeni gondozását, foglalkoztatását és nevelését szolgáló ellátási forma, mely egyéni fej-lesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást is magában foglal. Ki-rándulásokkal, ingyenes konduktori tevékeny-séggel, térítés ellenében nyújtott étkezéssel és lovaglási lehetőséggel segítjük az ellátást igénylőket.

Idősek klubja: A klub fennállásának tíz éve alatt nem csak felüdülést nyújt azoknak az idős embereknek akik társaságra vágynak, hanem egészséges és aktív életvitelben is segítséget ad. Bálokkal, kirándulásokkal, ingyenes gyógytorna lehetőségével, térítés ellenében nyújtott finom ebéddel, személyes igény szerinti gondozással pl.: gyógyszerek beszerzésével, vérnyomás és vércukor ellenőrzésének lehetőségével biztosítjuk az időskorúak napközbeni ellátását.Napos Oldal

Gyermekjóléti szolgálat: A gyermekek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, családjukban történő nevelésének elősegítése a célunk, a gyermekek érdekeinek figyelembevételével, jogaiknak érvényesítésével. Figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, veszélyeztettségét, ellátások iránti szükségleteit.

Időskorúak átmeneti ellátása: átmeneti elhelyezést, folyamatos 24 órás ellátást biztosítunk azoknak az idős-korúaknak,- térítés ellenében – akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból nem képesek magukról gondoskodni illetve ellátásuk családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. Hetente és szükség szerinti orvosi és mentálhigénés ellátást, gyógytorna lehetőségét ingyenesen biztosítjuk.Napos Oldal

Az ellátásokról és az igénybevétel feltételeiről személyesen a Szociális Központ címén : 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. sz. illetve telefonon a 26-330-310-as telefonszámon kérhető bővebb információ.

Intézmény fenntartója: Pilisvörösvár és Környéke Intézményfenntartó Társulás

 

 

 

Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család – és Gyermekjóléti Központ

Illetékességi terület: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.
Tel.: 06-26/334-140 Mobil: 06-30/228-0249

Nyitva tartás:

Hétfő 8.00-17.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 8.00-15.00

Készenléti szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül hívható: 06-20/276-0065

Helyi időjárás

Derült
Ma 04/22 0%
Derült
Túlnyomóan derült. Nagyon meleg. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szelek DNy és változékony.
Zivatar valószínű
Holnap 04/23 50%
Zivatar valószínű
Délután kialakuló zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szélerősség NyDNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 50%.
Helyenként felhős
Kedd 04/24 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 23°C. Szélerősség ÉNy 15 és 30 km/h közötti.

Előrejelzés ápr. 20. – 26 -ig, ma péntektől – jövő hét csütörtökig : Ma pénteken derült napunk lehet sok napsütéssel, reggelig kevés felhővel az égen. Csapadék kizárt. Az én ény szél napközben élénk lehet. Dé...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. április 26. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!