Amikor ezt az újságot kezébe veszi az olvasó, javában folyik Magyarországon a népszámlálás. Különös jelentőségű esemény ez egy nemzetiségi településen. Bár az egész névtelenül zajlik, ráadásul a nemzetiségre vonatkozó kérdésekre nem is vagyunk kötelesek válaszolni, mégis sokunkat itt, Vörösváron elgondolkodásra késztet az elénk rakott kérdőív néhány rubrikája.
Magam számára is - akinek őse, a schrambergi Christian Vetter több mint 300 ével ezelőtt az első telepesek egyikeként érkezett Vőrösvár/Werischwarra - a magamba fordulás ideje jött el: Magyar vagyok? Német vagyok? Magyarországi német? Német nemzetiségű magyar? Félig ez, félig az? Mi vagyok én? És minek tartanak mások?
Tudjuk, ez utóbbi kérdésre a történelem sokszor igaztalan és könyörtelen válaszokat adott. Elég, ha arra gondolunk, hogy a világháború utáni kitelepítéseknél igen kapóra jöttek a listakészítőknek az 1941-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó adatai. Az akkori félelmek sokat keskenyedtek ugyan, de még ma is élnek.
Mindazok, akik ingadoznak, lélekemelő, szívhez szóló szavakra találhatnak dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök beszédében, amit a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján mondott el: "Az, hogy valaki egyáltalán megvallja, vagy milyen mértékben vállalja nemzetiségi sorsát, nemzetiségi létét, az adott ország szabadságfokától is függ. Minél teljesebb a szabadság, annál természetesebb ez a válasz."
Kívánom mindnyájunknak, hogy minden eddiginél természetesebb választ tudjunk adni a számlálóbiztosok kérdéseire. (Dr. Mádl Ferenc beszédét részletesen ismertetjük a 13. oldalon.)

Fogarasy Attila

 

Fel a lap tetejére

Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail