" Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz."

Megnyílt a Terror Háza

Február 24-e borongós, amolyan szomorkás napnak indult. Volt azonban valami különös ebben a napban. Ha visszaemlékeznek egyik percben jégeső verdeste a háztetőket, a másikban viszont szikrázó napsütés próbálta meg elhitetni az ábrándozókkal, hogy itt a tavasz. Ám ez a nap nem csupán a különleges időjárási jelenség miatt volt érdekes. Emberek tízezrei készülődtek délután otthonukban, s öt óra tájt lassacskán elindultak a főváros legcsodásabb sugárútja felé. Emlékezni. A magyar történelem egy sötét korszakára, annak áldozataira. Február 24-én Budapesten, az Andrássy út 60-ban megnyílt a Terror Háza múzeum. A pilisvörösvári Fidelitas különbuszt indított a megnyitóra, melyen részvételünkkel és egy-egy gyertya meggyújtásával tisztelegtünk a meghurcoltak előtt. A rendezvényen felolvasták Zbigniew Brezinski volt amerikai elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó levelét, majd Balás Piri László, a Történelmi Igazságtétel Bizottságának alelnöke beszélt igen világos, a fiatalok számára is érthető módon a kommunista és nyilaskeresztes diktatúráról, s annak központjáról, a "félelem házáról". A népzenei összekötő után Orbán Viktor miniszterelnök lépett a színpadra. Egy gondolatot engedjenek kiemelni az általa elmondottakból: "A múltból soha semmit sem szabad végképp eltörölni, minden darabja fontos." Ezért jött létre bosszú helyett ez a múzeum, mely betekintést enged az ifjabb nemzedék számára egy szégyenteljes örökségbe. A közel másfél órás program a Szózat közös eléneklésével zárult, majd 30 fős kis csapatunk hazaindult, mivel aznap már nem volt lehetőségünk a kiállítás megtekintésére. (De voltak Vörösváron olyan megszállottak, akik este 11-kor visszamentek, és bejutottak a múzeumba másnap hajnalban.) Úgy gondolom mindannyiunk számára felemelő élmény volt ez a délután, mikor is az időjárás megkegyelmezett nekünk s egyfajta párhuzamban a történelemmel, a nyugtalanító, sötét órák után jobbra fordult, s megbékélt.

Sörös Judit-Fidelitas

 


Kőkonferencia

2002. Február 23-án harmadízben került sor Pilisvörösváron a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületének szervezésében egy nemzetközi kőkonferenciára. Az előadások közel 28o kőszakmában dolgozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végzők előtt hangoztak el.

A konferencia témájának fő vonala a képzés, továbbképzés, szakmai szemináriumok tartása ill. az EU integrációhoz kapcsolódó ismeretek megszerzése volt.

Ezen tematika keretéh belül az évente megrendezésre kerülő Veronai Marmomacc kiállítás során tudományos-kulturális projekt építészek, egyetemek, márványipari ágazat szakértői részére meghirdetett konferenciákkal ismertette meg a hallgatóságot Janina Mathiasz asszony, a Veronafiere Külföldi kapcsolatok részlegének igazgatója. Ugyancsak az ő előadásában hallhattunk fiatal építészek részére, pályázat utján megszerezhető, 5 napos továbbképző programon való részvételről.

A kollegák körében nagy érdeklődés mutatkozott a Pódium beszélgetés keretében elhangzottak iránt. Hazai és nemzetközi szaktekintélyeket sikerült megnyernünk a pódiumbeszélgetésen való részvételre, így Franz Bamberger urat az EU Kis és Középvállalkozók Szekciójának Elnökhelyettesét, az Osztrák Kőfaragók Szövetségi Ipartestületének Elnökét, Martin Schwieren urat, a Német Kőfaragó és Kőszobrászok Szövetségi Ipartestületének Elnökét, Jürgen Prigl urat, a Dómépítőmestert, az EU Dómépítők Szövetségének elnökségi tagját, a Soesti Charta kuratórium elnökét. Magyar részről az Oktatási Minisztériumtól Dr. Benedek András Államtitkár helyettes urat, a Magyar Kézműves és Iparkamara részéről Juhász József Alelnök urat, az Ipartestületek Országos Szövetségétől Szűcs György Elnök urat. Ipartestületünket Dall'Asta Arnold elnök úr képviselte. A két részből álló beszélgetést Csanádi Gabriella Alelnökasszony vezette. Egyik téma az EU csatlakozással kapcsolatos EU országok felé irányuló munkaerő áramlás (Magas bérek, alacsony lakhatás) és annak kihatásai a kézművességre és a minőségre. Érdeklődés csúcspontja azonban un. Soesti Charta, az egységes szakképzési szint bevezetése az EU-ban és a csatlakozandó országokban volt. Ennek megvalósításához érdemleges támogatásra számíthatunk az EU-tól valamint a Magyar Kézműves és Iparkamarától illetve az Oktatási Minisztériumtól. Szóba kerültek egyéb képzési módok és lehetőségek is, mint IFA (Internationalen Fachkraefte-Austausch), melynek anyaga az elsők között Magyarország számára került átadásra. Továbbá hivatalosan itt került bejelentésre a Veronafiere, az Ipartestület valamint a Műszaki Egyetem Középülettervező Tanszéke által kiirt pályázat is. A hallgatóság köréből értékes, érdemi hozzászólásokra került sor, melyek az együttgondolkozás kitűnő példáját adták.

A konferencián elhangzott előadások célja is valamilyen formában az ismeretek bővítése volt. Ennek jegyében került sor, a MAPEI Kft, a. Szalay és Papp Bt. Kőfelületek gépi tisztításával kapcsolatos, valamint a Terazzo készítés témájával foglalkozó előadásokra. Tájékoztató jellegű előadás hangzott el a Széchenyi terv gépbeszerzéshez, illetve telephely áthelyezéshez nyújtandó támogatással kapcsolatban továbbá kő és műkő anyagok minőségi tanúsítási előírások és forgalomba hozatal feltételeiről

A konferencia hagyományokhoz híven kitüntetések átadásával záródott. Kiosztásra kerültek II'OSZ díjak, Ezüst illetve Aranykoszorús Mester díjak, valamint az Ipartestület által, az Ipartestületért folytatott kiemelkedő munka elismerésére alapított, KŐDIPLOMA díj, melyet ez évben Csanádi Gabriella Ipartestületi Alelnök illetve Szabó Kornél Elnökségi Tag vehetett át. Ugyancsak Kődiplomával ismerte el az Ipartestület Lázár Lenke asszony sajtómunkásságát.

A napot ismételten egy jó hangulatú Kőfaragó Bállal zártlak, melynek fénypontja KŐ királynő választás és megkoronázás volt. Molnár Sándor kollegánk által készített ruskicai márvány korona Janina Mathiasz aszszony fejére került.

 


 

Megkezdte működését a Szociális Központ

December 21-én avattuk fel a Szociális Központot. Ennek létrehozásáról, céljáról kívánok röviden tájékoztatást adni. Egyben köszönetet mondani azért az összefogásért amely lehetővé tette, hogy ez az intézmény kitárhatta kapuját. Szó sincs arról, hogy valamiféle - ma sokszor hangoztatott - "szegénység enyhítő" intézményt hozzunk létre, még akkor sem, ha általa konkrét anyagi segítséget nyújthat az önkormányzat.

Azt szeretnénk, ha ez az intézmény az emberekről való gondoskodás, a segítés, az egymásért tevés, a szeretet otthona lenne. Segítsen az emberi problémák megoldásában idősebbeknek, fiataloknak egyaránt. Klub-formában tegye lehetővé a hasznos, békés időtöltést, szórakozást, művelődést, de találjon itt lelki megnyugvásra, gyógyulásra az is, aki ilyenre szorul. Ez az intézmény fekvésénél, területénél fogva még számos lehetőséget kínál közösségi célok fejlesztésére. Ezért is remélem, hogy a megnyitás csak kezdetnek számít a községi szociálpolitikában, e gondolatok mellett szólnék a Központ létrehozásáról. Hogyan is történt?

Pontosan egy évvel ezelőtt az önkormányzati testület megalakulása után jöttek létre a bizottságok. A Népjóléti Bizottság vezetését bízták rám és én készséggel elvállaltam. Sokat töprengtem a program készítése során, mit is kellene erre az évre tervezni? Hiszen a "népjólét" fogalmi körébe sok minden belefér. Gondolhattam elsősorban az idős emberek problémáira, de az ifjúságra is, és gondolhattam a családokra is.

Egyszóval mindenkire, aki az életben olyan helyzetbe kerül, hogy segítségre szorul. Így született meg az a gondolat, mindjárt az elején, hogy szükség lenne egy olyan intézményre, ahol mindezt meg lehetne oldani. Kapóra jött, hogy a GESZ megszűnésével felszabadul a "Szaki" épülete. A Népjóléti Bizottság kérésére a képviselőtestület megszavazta és rendelkezésünkre bocsátotta.az épületet, sőt 3 millió forintot is kaptunk a megvalósításra. Azonnal megkezdődött a tervezés, mit és hogyan kellene tenni. Szakemberre volt szükség, aki jártas a szociálpolitikai feladatokban. Csodálatos szerencsének tartom, hogy Pilisvörösváron volt, illetve van ilyen szakember. Csorbámé Weigert Tünde mellém állt, és ettől kezdve lelkesen, szinte megszállottan munkálkodott az ügy érdekében. Szakmailag megálmodta, megtervezte a célokat, majd ezekhez igazodva az épület helyiségeinek kialakítását. Botzheimné, Marika tervrajzában valósította meg álmainkat. Köszönet érte.

Szeptemberben kezdődött a munka.. Cohlhoffer Mihály, az Iposz elnöke kérésemre összehívta az iparosokat, akik, miután megismerték céljainkat, lelkesen vállalták a közreműködést.

Amit csodaként említettem, tovább folytatódott! Gubán László felajánlotta, hogy a Bokányi Szakközépiskola növendékeivel megtudják oldania kőműves munkákat, a burkolást, a festést, mázolást. Kiváló mestereik irányításával a fiúk hihetetlen lelkiismeretességgel dolgoztak. Falakat bontottak és emeltek. Kialakították a vizesblokkokat, felszedték a régi elkorhadt parkettát, a teljes épületet új aljzatbetonnal látták el. A burkolók csempézték, 320 négyzetméter mettlachit raktak le. Hogy időben elkészüljön a munka, még egy hétvégét is áldoztak. Precízen, szépen dolgoztak. A festők nagy alapossággal, levakarták, alapozták és lefestették a falakat, az összes ajtót ablakot, radiátort, rácsokat újra festették Kis Csaba megoldotta, kialakította a vizesblokkokat, elvégezte az összes fütés és vízszerelési munkákat, sok napon keresztül, nem is tudom, hogy hány munkaórában. A Pilisi KÁBÉL TV Kft. - díjtalanul bekötötte a csatornákat, köszönet gyors, és segítőkész munkájukért.

A Fazekas testvérek elvégezték az asztalos és lakatos munkákat, ugyancsak több napi munkával. Csíkvári Gábor kicserélte az épület tönkrement villamosvezetékeit, elvégzett minden villanyszerelési munkát, felmérhetetlenül sok napi munkával. Mátrai úr beüvegezte a törött ablakokat.
Kohlhoffer úr gyönyörű tálaló pultot készített. Halmai József a megvásárolt berendezések hazaszállítását végezte két napon keresztül, Izsák Ferenc beszerezte a hiányzó ajtókat, és Dorogról hazaszállította, de bútorokat is fuvarozott. Meg kell említenem azt is, hogy a virágkereskedők ajándékozták az itt látható virágokat, Valensics mester a mostani vendéglátáshoz járult hozzá finomságaival (egyben felajánlotta, hogy majd a működés során is, hetenként egy étkezéshez süteményt ad).

A munkálatokat Gubán úr segítségével, végig Tündével együtt szerveztük. Mindazt, amit itt láthatnak, a kiskanáltól a bútorokig, berendezésekig együtt vásároltuk, derítettük fel, hol mi kapható, a legjobb és a legolcsóbb lehetőségeket keresve. Sokszor látszott úgy, hogy tervünk, a január 6-i nyitás csúszni fog - kételkedők is akadtak, de többen a segítők-, mi csak bíztunk és bíztunk, no meg dolgoztunk a közreműködőkkel együtt. És minden valóra vált Isten segítségével. A rend és tisztaság, a vendéglátás és minden gondoskodás új munkatársainkat és önzetlen segítőiket dicsérik. Ez a hatalmas lendület, bizakodás, igazi összefogás tette lehetővé, hogy deeember 2l-én ünnepelhettünk. Labbant plébános úr, Riskó tiszteletes úr Isten áldását kérhette erre az otthonra, najd a munkájára, az itt alakuló kis közösségre.

Nagy dolognak tartom, hogy mindezt a sok munkát külön juttatás, díjazás nélkül, mindenki szeretetből, segítő szándékkal végezte. Nem mellékes, hogy az önkormányzat, a község egy millió forintnál is többet takarított meg, de sokkal fontosabbnak és meghatóbbnak, nagyobb értékűnek tartom, azt a mai világban sajnos ritkábban tapasztalható önzetlen segítő szándékot, aminek itt tanúi vagyunk. Szívből köszönöm mindenkinek ezt a csodát. Utószóként csak annyit, hogy a tervek és a vágyak nem szünetelnek, az önkormányzat ez évben tervezi a külső tatarozását az épületnek, a Környezetvédő Egyesület már jelezte, hogy az elhanyagolt parkot rendezzük, ebben és a tervezésben segítenek. Bízhatunk abban, hogy ez az intézmény szép és rangos helyet foglal majd el Pilisvörösvár életében.

Dr. Havasi Lászlóné

 


 


Vörösvár lendületben

Március 16-án, szombaton este 6 órakor sokan gyülekeztek a Kultúrház színháztermében.

Nem volt véletlen a nagy nyüzsgés, hiszen neves vendégeket vártak. Mire Áder János az országgyűlés elnöke, a Fidesz (MPP) alelnöke, országgyűlési frakciójának helyettes vezetője, és Dr.Frajna Imre, a 10.számú -választókörzet -ezen belül Pilisvörösvár-parlamenti képviselője megérkezett, a nagyterem már teljesen megtelt. Frajna Imre beszédében kiemelte, Pilisvörösvár jó helyzetét, nem csak megyei, hanem országos szinten is. Ezt támasztja alá a közművek fejlettsége -immáron teljes a város csatornahálózata- és az elmúlt négy évben a közbiztonság érezhető javulása, aminek következő lépése a vörösvári rendőrkapitányság létrehozása lesz. Elmondta: legfontosabb jövőbeni feladatának a térség közlekedésének, infrastruktúrájának javítását tekinti.

Mindenek előtt a 10-es út túlzsúfoltságának égető problémáját kell megoldani, ennek első lépéseként a napokban látnak hozzá az ürömi becsatlakozásnál kiépítendő körforgalom kialakításához.
Áder János az országos szinten is érezhető javulásról beszélt. Az ösztönző gazdaságpolitika hatására 14.8%-ról 6.6%-ra mérséklődött az infláció. A minimálbér 2.5%-osra emelése is megtörtént, ennek megfelelően 50.000 forint. A munkavállalók jobban jártak, mégsem mentek tömegesen csődbe a vállalkozások.

Az emberek már csak azért is várják az április 7-i választást, mert egyre jobban elegük van az ellenzék gyalázkodó, negatív kampányából, ahelyett hogy érdemi párbeszéd folyna arról, hogy mit végzett el a kormány, milyen hiányosságai vannak és mit kell megoldani a következő években. - húzta alá Áder János. A jelenlévők közül bárkinek módjában állt kérdéseket feltenni, véleményét elmondani.
A rendkívül jó hagulatú rendezvényen a felszólalók is az elmúlt négy év sikerét támasztották alá. A Pilisvörösváron és környékén élőknek nagyon jó a közérzete, úgy érzik a megfelelő úton haladnak mind szélesebb körű lehetőségeik felé. Legnegatívabb pontnak a magyar sajtó jelenlegi állapotát tartják. A Heti-hetes és a hozzá hasonló, minősíthetetlen műsorok zavarják egyedül nyugalmukat, elegük van a pofátlan, agresszív kommentátorokból.
A hallottak alapján összegezhetjük, Vörösvár egy lendületben lévő város. Egyre több gyermek születik. Az itt élők szorgalmának, vállalkozó kedvének köszönhetően a környék felvirágzása gyorsuló tendenciát mutat. Ezt a lendületet kell csak megtartanunk.

Rásonyi Mária Lúcia

 

 


 


ELKÖSZÖNÉS DR. RAJKAI SÁRÁTÓL

Az ünnepelt várakozásra kényszerült, mert a városi koszorúzási ünnepség tovább tartott, mint ahogy azt a rendezők elképzelték. Dr. Rajkai Sárát városunk Sári doktornőjét azonban hivatalos személy, Heider László jegyző mulattatta mindaddig, míg a polgármester, mint a fogadást adó házigazda meg nem érkezett.

A Hősök teréről érkező összes résztvevő között ő érkezett először, és ezzel az ajtóban állva teljesíteni tudta protokoll-kötelességét, hogy a meghívottakat személyesen köszöntse, a díszterembe invitálja és a szokásos pezsgővel kínálja. A meghívottak sokan voltak, a Szakorvosi Rendelőintézet dolgozói, vezetője Heidt Éva, a város intézményeinek vezetői, az egyesületvezetők és gyakorlatilag a városi ünnepségen az eddigiekhez képest szokatlanul nagy létszámban megjelent vörösvári polgárok, akiket a polgármester ünnepi köszöntője végén invitált Sári doktornő elbúcsúztatására.

A dugig telt díszterem zsongását megtörő pohárcsengés jelezte, hogy megkezdődik a búcsúztatás, az az aktus, amiért ez a fogadás létrejött.

Képviselő-testületi határozat kérte fel a polgármestert, hogy egyébként március 15-én nem szokásos fogadást adjon. A testületi határozat így szólt:

Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete érdemei elismerése mellett sajnálattal veszi tudomásul dr. Rajkai Sára sebész-főorvos szolgálatának befejezését. A főorvos aszszony érdemei közé sorolja közel 20 éves szolgálatát Vörösvár polgárainak ellátásában. Jelen határozatával kívánja Vörösvár polgárainak ragaszkodását és szeretetét kinyilvánítani. Szolgálatának elismeréseként - tudván azt, hogy ez a szolgálat anyagiakban nem mérhető - 250.000 Ft egyszeri juttatással fejezi ki, valamint felveszi a Pilisvörösvárért emlékéremre felterjesztett személyek közé.

Felkéri a Polgármestert, hogy a március 15-i ünnepség alkalmából adott fogadáson dr. Rajkai Sára személyes megjelenésének biztosításával jelen határozatot és a pénzbeli elismerését a Képviselő-testület és a Szakorvosi Rendelőintézet dolgozóinak jelenlétében adja át.

A pódiumon középen Dr. Rajkai Sára, balján Heidt Éva, jobbján Botzheim István polgármester foglalt helyet.

A házigazda köszöntőbeszéde bevezetéseként üdvözölte és felsorolta a meghívottakat, és röviden idézte a képviselő-testületi határozat lényegét. Majd bejelentve, hogy a következők személyes jellegűek, arról beszélt, hogy milyen irgalmatlanul nehéz feladata van, hisz két egymásnak ellentmondó érzést él meg magánszemélyként.

Egyrészt a Szakorvosi Rendelőintézet fenntartója (Képviselő-testület) nevében eljáróként egyet kell értenie és egyet is ért az intézet vezetésével, amely a közjó érdekében és feladatának megfelelően gondoskodott a traumatológiai sebészet felfejlesztéséről, és annak személyi feltételéről. Miután e munkája során nem tudott a már két éve nyugdíjas vállalkozóként dolgozó Sári doktornőnek megfelelő rendelési helyet biztosítani (a péntek délutánt Sári doktornő nem tudta elfogadni), egy lehetőség maradt, hogy vele a vállalkozási szerződést felmondja.

Másrészt - fejtette ki a polgármester - Sári doktornőhöz mint sok más pilisvörösvári polgárhoz hasonlóan, személyes és pozitív élmények kapcsolják. Nemcsak betegként találkoztak, hanem az erdélyi emberekhez és Erdélyhez közös kötődés kapcsolja őket össze, amit nem egy Erdélyben tett látogatás hitelesít. Külön említésre méltó, hogy Sári doktornő ezekben a küldöttségekben örömmel, első szóra vett részt.

Búcsúztatója befejezéseként a polgármester egy csendes ölelés kíséretében átadta a képviselő-testület által meghatározott összeget.

Ezután Heidt Éva, a Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója kapta meg a szót. Kifejtette:

Az Intézetből ugyan nem minden dolgozó van jelen, de azért még egyszer itt is hadd köszönjem meg az Intézet valamennyi dolgozója és a magam nevében a doktornő eddigi munkáját.

Sajnos mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor egy munkahelytől, adott esetben egy településtől is búcsút kell venni. Ez a pillanat érkezett el Rajkai doktornő életében is. A betegek nagy részének szeretetét és tiszteletét is viszi magával.

Megérdemelt pihenéséhez kívánok hasznos időtöltést és jó egészséget!

Az elbúcsúzó doktornő könnyeivel küzdve, nehezen a következőket mondta: Ő a munkáját itt Vörösváron nem befejezte, hanem befejeztették vele. Külön megköszönte a vörösvári polgároknak azt az együttérzést és kiállást, amelyet vele együtt érezve tanúsítottak. Az igazgató asszony búcsúzó szavaira annyit mondott, hogy 57 évesen munka nélkül áll jelenleg, az a felajánlás, mely szerint pénteken délután továbbra is rendelhetett volna, nem elfogadható, hiszen aki ismeri ezt a munkát, az tudja, hogy ilyen rendszerességgel azt nem lehet folytatni.

Az átadott boríték tartalmára utalva elmondta, hogy a képviselő-testület által megszavazott összeget jótékony célra ajánlja fel, fele részben az Önkéntes Tűzoltóegyesület és az Önkormányzat Szociális Bizottsága részére.

Ezután Molnár Sándor mint a Pilis-vörösvár és Környéke Ipartestület elnöke és mint a Varázskő Kft. Ügyvezetője kért szót. A doktornőt arról tájékoztatta, hogy ő és vállalkozótársai egy olyan terven dolgoznak, amely egészségügyi szolgáltatás, amelyben a doktornő is szerepet vállalhat.

A fogadás hivatalos részének befejeztével a jelenlévők egy része egyenként búcsúzott - most már oldottabb formában - szeretett Sári doktornőjüktől.
Pilisvörösvár, 2002. március 21.

Tudósítónktól

 

 

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztő: Schuck Béla e-mail