Walper Ferenc prelátus

 

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY

Április 1-jén Pilisvörösvár országos - sőt bizonyos értelemben még a határokon túlnyúló - jelentőségű esemény színhelye volt. A megbékélés jegyében nemzetközi katonasírokat avattak és szenteltek. Erről szólnak az alábbi beszámolók. (Sz.G.)

Tisztelt vörösvári polgárok!


Köszönöm, hogy ilyen nagy számban jelentek meg ma, húsvéthétfőn, a katonasírok emlékművének újraszentelése alkalmával meghirdetett kiengesztelő ünnepségünkön. Engedjék meg, hogy az Önök nevében üdvözöljem vendégeinket!

Köszöntöm Mihail Laur urat, a Moldovai Köztársaság Magyarországi nagykövetét
Köszöntöm Jakob von Wagner urat, a Németországi Szövetségi Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének első titkárát
Köszöntöm Bugakov Vjacseszlav urat, az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetség tanácsosát
Köszöntöm Drozd Andrej alezredes urat, az Ukrán Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének katonai attaséját
Köszöntöm Vorobjov Makszim urat, az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetség katonai attasé titkárát
Köszöntöm Darcsijev Ivan urat, az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetség segédattaséját
Köszöntöm Borsos István ezredes urat, protestáns tábori esperest
Köszöntöm Szabó Mihály görög-katolikus tábori lelkész urat
Köszöntöm Dr. Ravasz István alezredes urat, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet Hadisírgondozó Iroda vezetőjét
Köszöntöm Dr. Frajna Imre urat, városunk országgyűlési képviselőjét
Köszöntöm Szauter Rudolf urat, városunk szolgálaton kívüli parlamenti képviselőjét
Köszöntöm Roland Polaschek urat, partnertelepülésünk, Gerstetten polgármesterét
Köszöntöm Gregor Sommer urat, baráti településünk, Wehrheim polgármesterét
Köszöntöm Günther Kötschau urat, partnertelepülésünk, Gröbenzell Képviselő-testületének külügyi referensét
Köszöntöm Hans-Jörg Fahrner urat, Schramberg város polgármesterének megbízottját, városi tanácsost
Köszöntöm Hans-Ulrich Wachter urat, partnertelepülésünk, Gerstetten polgármesterének első helyettesét
Köszöntöm Arthur Kary urat, partnertelepülésünk, Gerstetten polgármesterének második helyettesét
Köszöntöm Szakszon József urat, Pilisvörösvár város első alpolgármesterét
Köszöntöm Ruth Grüninger asszonyt, partnertelepülésünk, Gerstetten Képviselő-testületének frakcióvezetőjét
Köszöntöm Hans Mailender urat, partnertelepülésünk, Gerstetten Képviselő-testülete frakcióvezetőjét
Köszöntöm Susanne Odenweller asszonyt, Wehrheim Képviselő-testületének tagját
Köszöntöm Wolfgang Körner urat, a Bajor Katonaszövetség körzeti elnökét
Köszöntöm Eduard Gillitzer urat, partnertelepülésünk, Gerstetten Fúvósegyesületének tiszteletbeli elnökét
Köszöntöm Balogh Sándor urat, Pilisvörösvár református lelkészét
Köszöntöm Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait
Köszöntöm Pilisvörösvár Város Díszpolgárait és „Pilisvörösvárért" emlékéremmel kitüntetett polgárait
Különös tisztelettel köszöntöm Walper Ferenc prelátus urat
Köszöntöm a Pilisvörösváron élő és most megjelent veteránokat
Köszöntöm Pilisvörösvár kőfaragóit
Köszöntöm Pilisvörösvár Város egyesületeit
Köszöntöm Pilisvörösvár Város intézményeinek vezetőit és megjelent dolgozóit
Köszöntöm Manfred Vogt urat Svájcból, aki Adolf Vogt elhunyt katona fia
Köszöntöm Elter Róza asszonyt Dunabogdányból, Elter Tamás urat Budapestről, Elter Tamás itt nyugvó katona fiát és lányát és az Elter család további megjelent rokonait

Botzheim István
polgármester


Hölgyeim és Uraim!

Botzheim István polgármester beszéde a húsvét hétfői megbékélési és kiengesztelődési ünnepségen, amit a katonasírok újraszentelése alkalmával rendeztek.

A német hadsírgondozó egyesület levélpapírján ez a mondat áll:
- ARBEIT FÜR DEN FRIEDEN
- A BÉKÉÉRT VÉGZETT MUNKA
Mindenki, aki ma itt van a békéért dolgozik, mert húsvéti ünnepét, pihenését áldozta a kiengesztelődésért. Hagyományosan a békemozgalom világszerte húsvéthétfőn tevékenykedik.
Húsvét ugyanakkor vallási ünnep, a világ keresztényei számára a feltámadás bizonyosságának ünnepe.
Szinte biztos, hogy a városunk temetőjében nyugvó közel százötven katona közül sokan hittek a feltámadásban. Profán módon, képzeljük el az ő feltámadásukat! Megengedhetjük- e hogy a feltámadásuk hasonló helyzetben találja őket mint a haláluk?
Akkor lángokban állt a világ!

- Kötelességünk tehát a békéért munkálkodnunk egyetértésben nemzetekkel, kultúrákkal, népekkel és nemzedékekkel.

Akkor őrült eszmék nyomán robbant ki a háború, esztelen harcra kényszerítve e katonákat!

- Kötelességünk tehát kiengesztelődni, a világ népei között kialakult demokratikus szabályok szerint, a globális igazságosságot testvériségben szolgálni.

Akkor e katonák egy nyilvántartási számmal rendelkező tömeg részei voltak, haláluk is jeltelen sírba kényszerítette őket!

- Kötelességünk tehát, amint információt szereztünk nevükről, temetési helyükről, hogy emberségükhöz méltó, mindenkinek embersége jogán járó síremléket állítsunk számukra.

Akkor a halál pillanata idegen földön, szeretteiktől, rokonaiktól elszakítva érte őket!

- Kötelességünk tehát - amint lehetőségűnk adódik - rokonaikat felkutatni, és értesíteni őket, hogy sírjaikat megismerjék gondozhassák.

Ezért dolgozom több mint egy évtizede és dolgoznak egyre többen e nemes ügyhöz csatlakozva.
Ezért hívtam a valamikor szembenálló államok képviselőit, csatlakozzanak béke és kiengesztelődési ünnepségünkhöz, nyújtsanak egymásnak kezet halott polgáraik sírja felett, tegyenek tanúságot a béke és a nemzetek közötti igazságos béke és együttműködés ügye mellett.

Ezért hívtam a különböző felekezetek tábori püspökeit, áldják meg a talán soha meg nem áldott sírokat, ezt a földet. Nyissanak lelki távlatot az elesettek lelkének és rokonainak, minden jelenlévőnek, reményt nyújtva, hogy talán nem csak egy sérülékeny porhüvely az, amit hordozunk.

Ezért hívtam a partner baráti, rokoni kapcsolatban lévő települések polgármestereit, politikusait, megkoronázandó napi tevékenységünket, településeink együttműködését a polgárok, egyesületek, intézmények szintjén, az újraegyesülő Európa keretén belül. Most bizonyságot teszünk a kapcsolatok eszköze a béke mellett is.

Ezért hívtam Vörösvár polgárait ismerjék meg ezt a munkát, legyenek tanúi a nemzetek közötti kiengesztelődésnek, legyenek tanúi a települések együttműködésének. Tegyenek hitet az összefogásról és annak mindent felülmúló erejéről. Fogadják el a mai nap eredményét, hogy a továbbiakban ne legyen külön orosz és külön német katonasír, legyenek a továbbiakban az itt elesettek és elhantoltak emberek, akiknek nevük van, külön szeretetre érdemesek, mert rokonait vagy nem ismerjük, vagy nagyon távol vannak. A továbbiakban tudjunk az itt eltemetett katonákról, akiket mától kezdve emberhez méltó síremlékkel láttunk el és akik mától kezdve egyformán e temetőhöz tartoznak.

A befejező mondat legyen a köszöneté:

- megköszönöm az ismeretlen, idős vörösvári asszonynak, vagy asszonyok generációjának az évtizedeken át nyúló munkát. Aki anyaként, saját élő vagy holt fiára emlékezve ápolta a német katonasírokat akkor, amikor nem járt dicséret érte.
- megköszönöm mindenkinek, aki hivatali munkáját végezve vagy önként ápolta az elesett, volt szovjet katonák sírjait.
- megköszönöm a gröbenzelli veteránoknak több mint egy évtizede folyamatosan végzett, katonasír-ápoló munkáját és pénzbeli hozzájárulásukat a sírok újraformálásához.
- megköszönöm a partner és baráti településeink, valamint Pilisvörösvár önkormányzatának, Vörösvár polgárainak, az elesettek rokonainak, a konkrét pénzbeli hozzájárulását.
- megköszönöm a vörösvári kőfaragó társadalom munkáját, akikkel közel két éve együttdolgozva hoztuk létre mindazt, ami ma a temetőben látható.
- megköszönöm mindenkinek, aki ma velünk van, segített e nap megrendezésében, létrehozásában, hogy a húsvétját a kiengesztelődésnek és a békének áldozta.
Kívánom, ünnepünk legyen magasztos és emlékezetes.

Köszönöm figyelmüket.

 


 

Meine Damen und Herren!

Auf dem Briefpapier des Volksbundes für deutsche Kriegsgräberfürsorge steht der Satz: „Arbeit für den Frieden".
Jeder, der heute da ist, arbeitet für den Frieden, da er seine Ostern, seine Erholung für die Versöhnung geopfert hat.

Traditionsgemäß ist die Friedensbewegung weltweit am Ostermontag tätig, an dem Tag, der für die Christen der Welt das Fest der Auferstehung ist.

Es ist fast sicher, dass viele von den im Friedhof unserer Stadt ruhenden, fast 150 Soldaten an der Auferstehung geglaubt haben. Können wir es zulassen, dass ihre Auferstehung sie in einer ähnlichen Situation trifft, wie ihr Tod?

Damals stand die Welt in Flammen, es ist also unsere Pflicht, zusammen mit Nationen, Kulturen, Völkern und Generationen für den Frieden zu arbeiten.

Damals brach der Krieg aufgrund verrückten Ideen aus, und zwang die Soldaten zu einem sinnlosen Kampf. Es ist also unsere Pflicht, uns nach den, zwischen den Völkern der Welt entstandenen demokratischen Regeln zu versöhnen, und der globalen Gerechtigkeit brüderlich zu dienen.

Damals gehörten diese Soldaten zu einer Masse mit Registrierungsnummern, ihr Tod zwang sie auch in ein unbezeichnetes Grab. Es ist also unsere Pflicht, jedem von ihnen ein menschenwürdiges Grabmal aufzustellen, sobald wir über ihren Namen und Bestattungsplatz Informationen bekommen haben.

Damals traf sie der Tod in einem fremden Land, weit von ihrer Familie, ihren Verwandten. Es ist also unsere Pflicht-sobald wir die Gelegenheit haben - ihre Verwandten zu suchen und sie zu benachrichtigen, damit sie die Gräber kennenlernen und pflegen können.

Aus diesen Gründen arbeite ich, und arbeiten immer mehr Leute schon seit mehr als 10 Jahren an dieser Sache.
Ich habe die Vertreter der einst gegeneinander kämpfenden Staaten eingeladen, damit sie sich unserem Friedens- und Versöhnungsfest anschließen, über den Gräbern ihrer verstorbenen Staatsbürger einander die Hand reichen, und für den Frieden und für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern ein Zeichen setzen.

Ich habe die Militärgeistlichen der verschiedenen Religionsgemeinschaften eingeladen, damit sie die vielleicht nie gesegneten Gräber segnen, den Verwandten der Verstorbenen und allen Anwesenden Hoffnung geben.

Ich habe die Bürgermeister, Politiker unserer Partnergemeinden eingeladen, damit wir unsere alltägliche Tätigkeit, die Zusammenarbeit unserer Gemeinden im Rahmen des neuen Europa auch auf dieser Weise befestigen können.
Ich habe die Bürger von Werischwar eingeladen, damit sie diese Arbeit kennen lernen, Zeugen der Versöhnung zwischen den Nationen, der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden werden. Sie sollen an der Völkersolidarität und an derer Kraft glauben. Sie sollen das Ergebnis des heutigen Tages sehen, nämlich, dass es im Weiteren kein getrenntes russisches und deutsches Soldatengrab gibt.

Die hier Begrabenen sollen Menschen sein, die einen Namen haben. Sie brauchen besonders viel Liebe, weil ihre Verwandten entweder uns nicht bekannt sind, oder sehr weit wohnen.

Wir sollen Bescheid wissen über die hier begrabenen Soldaten, die ab heute ein menschenwürdiges Grabmal haben, und die ab heute wirklich zu diesem Friedhof gehören.

Der Schlusssatz sei der Satz des Dankes:

Ich bedanke mich bei der unbekannten Werischwarer Frau, und bei den Generationen von Frauen für ihre jahrzehntelange Arbeit. Sie haben als Mütter, die vielleicht selbst durch den Krieg ihre Söhne verloren hatten, die deutschen Soldatengräber gepflegt, auch dann, als man dafür kein Lob bekommen hat.

Ich bedanke mich bei allen, die im Rahmen ihrer Arbeit oder freiwillig die Gräber der gefallenen russischen Soldaten gepflegt haben.

Ich bedanke mich bei den Gröbenzeller Veteranen für ihre mehr als zehnjährige Arbeit bei der Pflege der Soldatengräber, und für ihre finanzielle Unterstützung zur Herstellung der Grabmäler.

Ich bedanke mich bei den Gemeinderäten der Partnergemeinden, bei der Selbstverwaltung von Pilisvörösvár, bei den Bürgern von Werischwar, bei den Verwandten der gefallenen Soldaten für ihre finanzielle Unterstützung.

Ich bedanke mich bei den Steinmetzen der Stadt, die mit ihrer zweijähriger Arbeit dazu beigetragen haben, was heute im Friedhof zu sehen ist.

Ich danke allen, die bei der Organisierung dieses Tages geholfen haben und allen Anwesenden, die ihre Ostern der Versöhnung und dem Frieden geopfert haben.

Ich wünsche uns allen, dass es heute ein solches Fest wird, woran wir uns erinnern können.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

 


 

Emlékművek a Hősök terén

Tisztelt Vörösvári Polgárok!

Legutóbb a Vörösvári Újság 3. számában tájékoztattam Önöket arról, hogy az összefogás példája nyomán, a német és szovjet katonasírok újraszentelési békeünnepsége milyen szépen lezajlott. Városunk polgárai közül sokan részt vettek e felemelő ünnepségen, melyet nagyon sok munka előzött meg, de a résztvevők és a megtalált hozzátartozók könnyes szemét látva, mindez megérte!

Mindez a jóakarat, összefogás és a közjóért való munkálkodás szükséges ahhoz, hogy saját halottaink, a II. Világháborúban meghalt pilisvörösváriak nevét - sokan idegen földben nyugszanak - szintén méltóképpen megörökítsük településünk egyik emlékművén, melyet a Hősök terén avatunk fel a Hősök Emléknapja alkalmából.

Jelen közleményemmel azért fordulok Önökhöz, hogy újfent tudomásukra hozzam azt a számlaszámot, amelyen továbbra is várnánk a pénzbeli hozzájárulásokat, pénztárcájukhoz mért adományokat, a pilisvörösvári katonák emlékművének kialakításához. Szívesen várjuk támogatásukat akár átutalással, akár postai csekken az alábbi számlaszámra: A II. Világháborúban elesett pilisvörösvári katonák emlékhelyének felállításához:
11 742 245 - 15 390 101 - 1004 0007

Miközben megköszönjük polgárainknak eddigi és ezutáni adományaikat, egyúttal szeretném ismét kihangsúlyozni, hogy ez az emlékmű Pilisvörösvár kőfaragó társadalma és ezen belül is Sax László kőszobrász, kőfaragó mester ötlete volt. Az Ő nevükben is hívom Pilisvörösvár polgárait az avatási ünnepségre

MÁJUS 25-ÉN
(SZOMBAT) DÉLUTÁN
17 ÓRAKOR
A HŐSÖK TERÉRE.


Mindezekre emlékezve álljon itt az Ő nevük:

Név, Születési adatok, Halálának ideje, Lakcím, hozzátartozó adatai


Altbacker János Csobánkai u. 22.
Apollónia Márton 1911. 1944.
Bauer István 1927. 1944.
Bálint József 1923. 1945. Bányatelep
Bellovits József 1914. Petőfi S. u. 63.
Benedek László 1921. 1943.
Benedek Tivadar 1918. 1941.
Berencsvári Gyula 1918. 1942.
Botzheim Antal 1912. 1944.
Botzheim Jakab Madách u.
Botzheim Mihály 1922. 1944.
Breier János 1922. 1944.
Breier János 1923. 1944. Dózsa Gy. u. 96.
ifj. Bruckner János 1924. 1945. Kápolna u.
Bruckner János 1915. 1944. Dózsa Gy. u. 93.
Bruckner József 1921.
Buhász Károly 1927. Petőfi Sándor u.
Czink Mátyás 1920. 1944. Szent János u.
Denk István 1919. 1942. Szent Erzsébet u. 124.
Draxler Ferenc 1917.
Eisele József 1915. 1946. Diófa u. 19.
Elsand Márton 1923. 1944. Vasút köz vagy Fürdő köz
Farkas József 1922. 1945. Mátyás király útja
Fazekas Károly 1927. Rózsa u. 4.
Feldhoffer Márton 1906. 1944. Fő u. 73/a.
Feldhoffer Mátyás 1909 1945.
Fetter György 1911. 1945. Szent Erzsébet u. 50.
Fetter István 1919. 1944. Szent István u. 8.
Fetter Mátyás 1928.
Fetter Mihály 1919. 1942.
Fetter Pál 1913. 1944.
Fetter Pál 1919 vagy 1920.
(an: Botzheim Magdolna) Dózsa Gy. u. 92.
Fritz Mátyás 1911. 1944. Szent István u. 9.
Gábeli István 1924.
Gábeli Lőrinc 1917. 1945. Dózsa Gy. u.
Gábeli János 1928. 1945. Dózsa Gy. u. 104.
Geiselhardt István 1916. 1943. Dózsa Gy. u.
Geiselhardt János 1905. 1944.
Gechter József 1927. 1946.
Guth György 1924. 1944. Fő u. 139.
Halmschlager János 1899. 1944.
Halmschlager Mátyás 1922. 1945.
Haluk Lőrinc 1906. 1943.
Hau Mátyás 1924. 1943. Pozsonyi u. 35.
Hau Márton 1912. Szabadság út 55.
Horn József 1893. 1945. Pozsonyi u.
Horváth Gyula 1923.
Huy Ferenc 1915. 1947. Petőfi S. u. 24.
Kaiser János 1919. Fő u. 9.
Karl Jakab 1922. 1944.
Kellner József 1925. 1945. Szabadság út 27.
Kellner Márton 1911. 1942. Szabadság út 27.
Kellner Pál 1921. 1944. Petőfi S. u. 37.
Kerék Antal 1928. 1944.
Kessebauer Edit 1925. 1944.
Kincses (Kozek) József 1914. 1943.
Kimmel Márton 1925. 1944. Tövis u.
Koch János 1927. 1944. Akácfa u. 3.
Kohlhoffer József 1909. 1947. Kálvária u. 51.
Kozek Mátyás 1919. 1944.
Kővári Lajos 1908. 1944.
Kreiszl István 1924. 1942. Bányatelep
Krupp György 1897. Puskin u. 41.
Krupp József 1927. 1944.
Krupp Márton 1894. 1944.
Kutas József 1910. 1942. Templom téri iskola
Lieber András 1912. 1943.
Lieber Antal 1918. 1943. Táncsics M. u.
Lieber József 1923. 1944.
Lieber Pál 1922. Szőlőkert u. 6.
Ludvig György 1925. 1945.
Magor Margit 1944.
Manhertz György 1910. Fő u. 95.
Manhertz István Iskola u. 2.
Manhertz János 1922. 1944. Kossuth L. u. 41.
Manhertz János 1927.
Mauterer Márton 1904. 1944.
Miereisz Márton 1920. 1944.
Mirk György 1913. 1945.
Mirk János 1923. 1943. Fő u. 94.
Mirk Márton 1896. 1944.
Mohacsek Rudolf 1920. 1945. Szt János vagy Tompa M. u.
Mohácsi Márk Útőrház
Müller György 1927. 1944.
Müller János 1926. 1944.
Müller Márton 1919. 1942-43. Madách u.
Müller Márton 1927. 1944. Pozsonyi u.
Nagy György 1920. 1942.
Nagy János 1927. 1944. Szőlőkert u. 7.
Neubrand István 1908. 1943.
Neubrand János 1923.
Nick György 1904. 1945. Dózsa Gy. u. 91.
Nick János 1925. Fő u. 43.
Nick József 1904. 1944.
Nick József 1914. 1945. Hősök tér 1.
Nick Márton 1922. 1943. Rózsa u. 22.
Nick Mátyás 1903. Petőfi S. u. 24.
Peller József Pacsirta u. 2.
Peller Márton 1910. 1944.
Peller Márton 1915. 1944. Vágóhíd u.
Peller Mátyás 1907. 1943.
Peltzer Károly 1913. 1944. Iskola u. 51.
Pfeiffer Jakab 1908. 1945. Sallai u.
Pfeiffer Márton 1918. Fő u. 110.
Pfeiffer Péter 1919. 1943. Vásár tér
Preszl Mátyás 1915. Attila u. 16.
Rauer András 1914. Petőfi S. u. 18.
Roth Jakab 1900. 1944.
Scheller Márton 1922. 1944. Fő u. 5.
Scheller Márton 1914. 1942. Csobánkai u. 10.
Scheller Márton 1921. 1944. Rózsa u. 8.
Schiller József 1927. 1944.
Schreck György Petőfi S. u. 9.
Schreck János 1921. 1944. Petőfi S. u. 6.
Schreck János 1915. 1944. Akácfa u. 24.
Schreck Márton Fő út 97.
Schuck János 1908. Iskola u. 15.
Schuck János Szabadság u. 34.
Schuck Mátyás 1917. 1943. Zöldfa u. 16.
Solymosi József 1919.
Spanberger Béla 1925. 1944. Csobánkai u.
Spiegelberger János 1923. 1944.
Spiegelberger János 1914. 1945. Báthori u. 29.
Steckl József 1914. 1943. Zöldfa u. 27.
Steckl Márton Rózsa u. 24.
Steckl Mihály 1924. 1944. Rózsa u. 5.
Stolcz József 1922. 1945.
Strack Márton 1917. 1944. Dózsa Gy. u.
Szatura György 1902. 1945.
Szauer István 1922. 1945. Kossuth L. u. 30.
Szauer János 1914. 1945.
Szauer Mátyás 1911. 09. 04. 1944. Diófa u. 10.
(an: Pfeiffer Katalin) Jászság
Szontágh Mátyás 1902. 1945.
Tagscherer János 1920. 1944. Mikulicin
(Ukrajna) Szegfű u.
(özvegye sz.: Kriwinger Mária, Bányató u. 24)
Tagscherer János 1922. 1944. Attila u. 2.
Tagscherer János 1909. 1945. Csobánkai u. 16.
Tagscherer Mátyás 1923. 1944.
Varga József 1919.
Weiszer György 1895. Petőfi S. u. 24.
Wieszt István 1902. 1944.
Wippelhauser András 1919. 1943. Szőlőkert u.
Wippelhauser János 1921. Solymár u.
Wippelhauser József 1911. 1945.
Wittmann Jakab 1919. Flórián u. 6.
Zelenai József 1914. 1944. Templom tér
Zelenka Rezső 1923.
Ziegler János 1919. 1944.
Ziegler Márton 1923. Fő u. 25.

Önök is ismerjék meg - jelen közleményem olvasói, ne csak az ünnepségen megjelentek - azok neveit, akik a II. Világháborúban estek el, vagy tűntek el nyomtalanul. Ők azok, akik a valamikori Szovjetunió Don-környéki falvaiban, szántóföldjein nyugszanak jeltelen sírban, kivéve azokat a szerencséseket, akik közös, jelölt sírban, ottani ismeretlen idős asszonyok által gondozottan ma is feltalálhatóak.

Pilisvörösvár, 2002. április 16.

Botzheim István

polgármester


 

 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Jegyzőkönyvi kivonatok a Képviselő-testület 2002. március 25-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatairól.

A képviselő testület tagjai közül az ülésen jelen voltak: Bíró Benjámin, Neubrandt István, Krupp János, Sax László, Kárpáti János, Gromon István, Kós Beatrix, Nick György, Müller János, Pándi Gábor, Süveges Borbála, Fogarasy Attiláné, Szakszon József, Horváth József, Zsarnóczi Richárd. Nem jelent meg: Botzheim István, Halmsláger Antal.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Klapka utca útépítés és felszíni vízelvezetésének engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges fedezetéről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Klapka utca útépítés és felszíni vízelvezetésnek engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséhez 206.000 forint bruttó fedezetet biztosít. A fenti összeget a 2002. költségvetési rendelet tartalék keretének a terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert a tervezési szerződés haladéktalan aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 81/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére benyújtásra kerülő pályázatról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére támogatja a fejlesztési tanulmányterv B változatának benyújtását.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a határozatot 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére benyújtásra kerülő pályázatról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola részére a pályázat benyújtását az Oktatási Minisztérium pályázati kiírására. A Képviselő-testület a B változat megvalósításához, melynek várható beruházási összege 300 millió forint, az alábbiak szerint biztosítja a 10 %-os önrészt. A Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakképzési alapjából 7 millió forintot, valamint a Kábel TV eladásából 10 millió forintot biztosít. A fennmaradó 7 millió Ft-ot Pilisvörösvár Város Önkormányzata biztosítja a 2002. évi költségvetési rendelet általános tartalékkeret terhére.
Határidő: 2002. április 20.
Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézmény vezetője
A Képviselő-testület a határozatot 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére benyújtásra kerülő pályázatról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére benyújtásra kerülő, az Oktatási Minisztérium által kiírt térségi kiemelt fontosságú, 200 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások pályázatot. A B pályázatban foglalt célokkal egyetért. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a pályázathoz 31.000 e Ft. önrészt biztosít a 2002. évi költségvetésben. Felkéri a Polgármester, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Költségvetési rendeletet a fentiek alapján módosítsa.
Határidő: 2002. április 28.
Felelős: Polgármester, Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére benyújtásra kerülő pályázatról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola részére a pályázat benyújtását az Oktatási Minisztérium pályázati kiírására. A Képviselő-testület az A változat megvalósításához, melynek várható beruházási összege 246 millió forint, az alábbiak szerint biztosítja a 10 %-os önrészt. A Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakképzési alapjából 14 millió forintot, valamint a Kábel TV eladásából 10 millió forintot biztosít. A fennmaradó 7 millió Ft-ot Pilisvörösvár Város Önkormányzata biztosítja a 2002. évi költségvetési rendelet általános tartalékkeret terhére. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja 82/2002 (III.25.) Kt. sz. határozatát.
Határidő: 2002. április 20.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Intézmény vezetője
A Képviselő-testület a határozatot 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények pedagógus közalkalmazottai számára otthoni számítógép biztosításához pályázati önrész biztosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi terv keretében meghirdetett pedagógus közalkalmazottak számára otthoni számítógép használat, Internet hozzáférés elnyert pályázatokhoz a 325/2001. (X.29.) Kt.sz. határozatában vállalt kötelezettség, illetve valódi igény alapján az alábbi összegeket biztosítja az intézmények részére:


Felkéri a Jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 10 igen, 2 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2002. (III.25.) Kt.sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények pedagógus közalkalmazottai számára otthoni számítógép biztosításához pályázati önrész biztosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi terv keretében meghirdetett pedagógus közalkalmazottak számára otthoni számítógép használat, Internet hozzáférés pályázat második fordulójához az alábbiak szerint biztosítja az önrészt a 325/2001. (X.29.) Kt. sz. határozatában biztosított fedezet terhére:


A felszabaduló 125. 000 Ft. összeget a Képviselő-testület általános tartalékkeretbe helyezi. Felkéri a Jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására. Felkéri az intézmény vezetőit, hogy a pályázatokat határidőre nyújtsák be.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők
A Képviselő-testület a határozatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégium szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázathoz Önrész biztosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégium szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázatot az alábbi fénymásolóra nyújtja be: Canon NP 6330 alapgép kiegészítőkkel (1 8116 125 Ft), melyhez 908 000 Ft önrészt biztosít a 2002. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy határidőre nyújtsa be a pályázatot. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletet módosítsa. Pilisvörösvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázatot elnyeri, a fénymásolót a Városi Könyvtárban helyezi el. Felkéri a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot írja alá.
Határidő: 2002. április 08.
Felelős: Polgármester, Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2002. évi kötelező eszközfejlesztés pályázathoz önrész biztosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2002. évi kötelező eszközfejlesztés pályázatához 1 000 000 Ft - azaz egymillió Ft - önrészt biztosít a költségvetésről szóló 2/2002. (II.11.) Kt.sz. rendelet általános tartalékkeretének terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be. Felkéri a Jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.
Határidő: 2002. április 12.
Felelős: Polgármester, Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács egészségügyi gépműszer beszerzésre kiírt céljellegű támogatási pályázatához önrész biztosítása:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata térségi összefogás nélkül vállalja a pályázaton való részvételt. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács egészségügyi gépműszer beszerzésre kiírt céljellegű támogatási pályázathoz 4 800 000 Ft önrészt biztosít, amelyből 2 800 000 Ft-ot a 2002. évi költségvetési rendelet általános tartalékkeretéből von el. A fennmaradó 2 000 000 Ft-ot a 2002. évi költségvetési rendelet 22. számú mellékletében rögzített Szakorvosi Rendelőintézet számára 15 000 000 Ft összegű eszköz, műszer beszerzésére és felújítási munkákra biztosított felhalmozási kiadásaiból különíti el. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot 2002. április 2-ig nyújtsa be. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítsa. Felkéri a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot írja alá.
Határidő: 2002. április 2.
Felelős: Polgármester, Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a nemzetiségi intézmények rekonstrukciós pályázatáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt és az oktatási főelőadót, hogy 2003-ban benyújtandó nemzetiségi intézmények rekonstrukciójáról szóló pályázatra az előterjesztést készítsék el.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a „Svéd-magyar segélyszervezet felajánlása" című napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Svéd-magyar segélyszervezet felajánlása" című napirendi pontot a vámköltségek tisztázásáig elhalasztja.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság működéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hiszi, hogy a Vörösvári Újság arculata megváltozott. A felelős szerkesztő bemutatkozásakor a testületi meghallgatáson azt az ígéretet tette, amennyiben a Képviselő-testület bizalma megrendül vele szemben, abban az esetben a felelős szerkesztő a megbízási szerződését felmondja. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szakács Gábort, hogy a Vörösvári Újság felelős szerkesztői posztjáról mondjon le.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a határozatot 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata „A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításához" című napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításához" című napirendi pont tárgyalását a Bizottsági vélemények hiányában elnapolja. A Képviselő-testület a Bizottságok javaslata alapján újból napirendre tűzi az előterjesztést.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a határozatot 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata az ESMA-ügy áthelyezéséről:

Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államigazgatási eljárás szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 7. §. (1) bekezdése alapján az ESMA-ügyet átteszi a polgármester hatáskörébe, az elfogadott közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerinti intézkedés végett.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Műszaki-építési Osztály részére szakmai működéséhez fedezet biztosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Műszaki-építési Osztály részére a szakmai működéséhez 1,5 millió forint összeg biztosítását jóváhagyja. Fedezet forrása: a 2002. évi költségvetési rendelet tartalék kerete.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata az aljegyzői álláspályázat kiírásáról:

A Képviselő-testület 344/2001. (XI.26.) Kt. sz. határozatával meghirdetett aljegyzői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állásra vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztésben foglalt hirdetéstervezettel elfogadja, és felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat meghirdetéséről gondoskodjon. A Belügyi Közlönyön kívül egyéb folyóiratban a pályázat ne jelenjen meg.


Pályázati kiírás


Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői állás betöltésére:
Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- közigazgatási szakvizsga, vagy jogi szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- közigazgatási szervnél szerzet legalább 2 éves gyakorlat.
Pályázathoz mellékelni kell:
- részletes önéletrajzot,
- szakmai tevékenységet részletező ismertetőt,
- képesítést tanúsító okirat hiteles másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés:
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.
Pályázat benyújtásának határideje:
A Belügyi Közlönyben történő megjelenést kö-
vető 30 napon belül. Pályázatokat Pilisvörösvár
Város jegyzőjéhez kell benyújtani Polgármes-
teri Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zs. tér 1.
Pályázat elbírálása:
a benyújtási határidőt követően várhatóan
a második testületi ülésen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testület a határozatot 8 igen, 1 nem szavazattal hozta.


Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2002. (III.25.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2002. évi Munkatervéről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2002. évi Munkatervet a szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a határozatot 7 igen, 2 tartózkodás szavazattal hozta.

K.m.f.
Szakszon József s.k. alpolgármester
Dr. Kőrösy Judit s.k.
Jegyző megbízásából

A Jegyzőkönyv hiteléül:
Haraszti Zsuzsanna
Pilisvörösvár, 2002. március 27.

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztő: Schuck Béla e-mail