Rendõrségi hírek

Július 28-án 11. 15 perckor Pilisvörösváron a Szabadság út és Jókai út keresztezõdésénél személygépkocsi ütközött a ház kerítésének. A hatóság vizsgálja a baleset körülményeit.
Augusztus 23-án 6. 10-kor kerékpáros gázolás történt a Háziréti tónál. A személyt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Augusztus 24-én 10. 45-kor Piliscsabán, a Fõ út 139. sz. elõtt két személygépkocsi ütközött, ennek során egy fõ könnyebben megsérült.
– – –
Augusztus 28-án 19. 40-kor Piliscsabán, a Fõ út 76. sz. elõtt kerékpárost gázoltak, a súlyos sérültet kórházba szállították.
– – –
Szeptember 8-án 19. 55 perckor Ürömön, a Bécsi úti Aral benzinkútnál két személygépkocsi ütközésénél egy személy könnyebben megsérült.
– – –
Szeptember 8-án 20. 15 perckor Piliscsabán, a Tinnyei úton két személygépkocsi ütközött, ennek következtében egy személy súlyos sérülést szenvedett.
– – –

Szeptember 27-én a pilisvörösvári benzinkutat egy álarcos fegyveres kirabolta.
– – –
A rendõrség továbbra is kéri a körültekintõ vezetést, amellyel a fent említett balesetek elkerülhetõk lettek volna.
A Vörösvári Újság legutóbbi száma foglalkozott a besurranó tolvajokkal. Sajnos a helyzet azóta csak romlott és még jobban elszaporodtak a tolvajlások, ezeket csak kiterjedtebb lakossági összefogással lehet megakadályozni. A szerkesztõséghez több olyan bejelentés is érkezett, amelyet a tanúk a rendõrségen nem kívánnak elismételni. Ennek hiányában a hatóság sajnos nem tudja megindítani a nyomozati eljárást, ezért kéri a lakosság megértését és segítségét, hiszen a bejelentõk nevét bizalmasan kezelik.

Sz.G.

 


 

 

Tûzoltósági hírek

Augusztusi találkozásunk óta „Szent Flórián katonái” összesen négy alkalommal vetek részt éles bevetésben. Két alkalommal avartûzhöz kellett vonulni tûzoltóinknak, ezek egyike a 10. sz. fõút mellett a 16-os km szelvénynél történt. Az erõs füst a látási viszonyokat lecsökkentette, így fennállt a balesetveszély ezen a szakaszon. A második avartûz szintén Pilisvörösvár közigazgatási területén a Szabad-földeknél lobbant fel. Mindkét esetben rajaink gyors beavatkozásának köszönhetõen rövid idõn belül sikerült a vörös kakast ártalmatlanná tenni.
– – –
Szeptember 1-én egy 5x4 méteres hétvégi ház tûzéhez riasztották egyesületünket. A Vörösvár 1-es helyszínre érkezésekor nem csak a faház égett teljes terjedelmében, hanem a körülötte lévõ száraz fû és bozót is, veszélyeztetve a szomszédos hétvégi épületeket. A gyors és szakszerû beavatkozásnak köszönhetõen a nagy erõkkel a helyszínre érkezõ fõvárosi egységek már csak az utómunkálatoknál segédkeztek tûzoltóinknak. Sajnálatos módon ennél az esetnél nem zárható ki a gyújtogatás sem.
– – –
A negyedik bevetésre egy szerencsés kimenetelû közlekedési balesetnél került sor, ahol az egyetlen tûzoltói beavatkozás az úttestre folyt olaj felitatása volt.
– – –
A Vörösvári Újság hasábjain is szeretnénk felhívni a Tisztelt vörösvári polgárok figyelmét, hogy városunk közigazgatási határain belül október 1-ig továbbra is érvényben volt a tûzgyújtási tilalom, de még ezt követõen is bizonyos feltételekhez van kötve ez a tevékenység. Ezekrõl bõvebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban adnak.
– – –
Az elmúlt néhány hónapban ugrásszerûen megnõtt a különféle alkalmak során – pl. esküvõ, névnap, születésnap, házibuli, stb. – a tûzijátékok száma. Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy ez a fajta látványosság nem veszélytelen tevékenység és engedélyhez kötött. Ezért kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a jövõben ilyen esemény megrendezésén gondolkodik, forduljon bõvebb tájékoztatásért a tûzoltósághoz és a rendõrséghez.

Kovács Zsolt József

 

 


 

Pfeiffer Ferenc úrnak!
Pilisvörösvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Tisztelt Parancsnok úr!


Az elmúlt évek ár-, és belvízi veszélyhelyzetei után az idei évben a Duna áradása okozott rendkívüli veszélyhelyzetet. Az állami és társadalmi szervek, önkormányzatok a védekezésben, a lakosság élete, testi épsége és vagyona megóvásában ismételten kiemelt szerep jutott a tûzoltóságok tagjainak.
Ezúton köszönöm meg Önnek, és az irányítása alatt tevékenykedõ tûzoltóknak azt a tisztes helytállást, a kiemelkedõ munkát – a gátakon, vagy otthon a rendkívül készenléti szolgálat keretében – amellyel sikerült megakadályozni, hogy hazánkban is a szomszédos országokhoz, valamint a világ több államához hasonló mértékû károsodás következzen be.
Kérem, hogy tolmácsolja elismerésemet és köszönetemet a tûzoltóság állománya valamennyi tagjának!
Budapest 2002. augusztus 27.

(A Vörösvári Újság legutóbbi számában
Kovács Zsolt József nevét tévesen írtuk.
Ezúton kérjük szíves elnézését. Szakács Gábor)

 

 

 

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail
Szerkesztõ: Schuck Béla e-mail