Akkor most mi van?

Mire ezeket a sorokat olvassák, városunk ismét gazdagabb lett két parkkal. Elkészült a Hõsök téri és a Vásár téri pihenõpark. Oda lehet menni, meg lehet tapasztalni, mennyivel tágasabb lett a Hõsök tér és a kerítés megszüntetésével birtokba vehetõ Vásár téri kert. Kis fantáziával el tudjuk képzelni a most telepített fák árnyékát húsz éves korukban, a szép padokat körbevevõ – addigra megnövõ – bokrok csendes, pihenést védõ ölelését. Sok mindent lehet bírálni ezeken a tereken, de egy biztos, hogy településünk olyan létesítményekkel gyarapodott, amelyek a városi létet teljessé, örömtelivé teszik.
A parképítést két éve határozta el a képviselõ-testült tudván, hogy nagyon kevés hely van városunkban, ahol zöld fák között, békésen meg lehet pihenni, kisgyerekkel játszani, másik gyerekekkel, anyukával lehet találkozni, idõsek csendesen beszélgethetnek egymással, mintegy újra elevenítve a ház elõtti kispadot. A választási ciklus közepén ideje volt megállni az utcaaszfaltozási versenyben, nem követni azokat, akik korábban csak maguk elõtt, legfeljebb a haverok elõtt tudtak aszfaltozni, hanem ideje volt megnézni, hol tudunk a közösségnek legjobbat, leghasznosabbat tenni!
Az elhanyagolt terek átalakításának gondolata az volt, hogy a gyakorlatilag poros, elhanyagolt utcakeresztezõdések valódi városi terek, parkok legyenek.
Két év óta dédelgetjük ezt a gondolatot, a terveket, és íme, most valóság lett belõlük! Mégis, mennyi békétlenség, pletyka kísérte ezt a beruházást. Idézzünk fel néhányat belõlük:
– Miért kellett kivágni a Hõsök téri szép, nagy fákat?
– Miért nincs sok parkoló a sok zöld helyett?
– Sokan még a sárban dagonyáznak és mi a flancos terekre költjük az adófizetõk drága pénzét! ...és így tovább...
Kérem menjenek el, gyõzõdjenek meg saját szemükkel, ne hallgassanak a pletykák, rémhírek terjesztõire és látni fogják, ismét jó helyre került az adófizetõk pénze, amire az egész város büszke lehet!
Olyan létesítmény készült el, amely évtizedekre határozza meg a város arculatát, és amely újabb olyan lépés, amire vendégeink elõtt is büszkék lehetünk.
Érdemes volt a Hõsök téri elaggott, kiszáradó fákat kivágni, a tér szélesebb, szellõsebb lett és már látszik, komoly parkot sikerült telepíteni, ezt mutatják az ültetett fák, bokrok, cserjék.
A parkolók sem lettek kevesebben, csak sokkal civilizáltabbak a körülmények és az egymás hegyén hátán történõ parkolás helyett rend és béke van!
A parkok 13,4 eFt négyzetméter ára a fõvárosi hasonló parképítések árának talán harmada alatt van. Öregapám kocsmájában az ilyen megcáfolódott pletykák után azt mondtak volna, „Na jaetz woaz iz'n?” azaz „És akkor most mi van?”
Nos kipukkadt ismét egy tudatosan terjesztett „rosszhangulat lufi". Természetesen ennél többrõl van szó. Ennyi nyugtalanság rosszkedvterjesztés nem a vörösváriak sajátja. Azok terjesztik, akik így a választások közeledtével le akarják járatni éppen alkotó döntéshozókat. Mert míg a mostaniak a közösségért dolgoznak, addig a rémhírterjesztõk, míg hatalmon voltak, csak maguknak kapartak; telket, Kálváriát, monopolhelyzetet, belterületbe-vonási lehetõséget lakóparkoknak, anyagi elõnyöket.

Hatalmas hajtóerõ mindezt visszaszerezni, ezért semmi se drága.
A módszerek, közé tartozik az aláírásgyûjtés. Aki most nem tud a polgármester barátjaként monopolhelyzetbe kerülni, azzal, hogy a nyugdíjasok karácsonyi utalványa csak nála vásárolható le, azonnal akcióba lendült és a fentiekben ismertetett magáncéljait közösségi célként álcázva, parkolóhiánnyal tévesztette meg vásárlóit. Közel kétszáz aláírás gyûlt össze. Sok aláíró azt sem tudta, mit ír alá. Szerencsére címüket megadták az aláírók, így a nekik írt levélben mindenkinek személy szerint tudom cáfolni a pletykát és leleplezni a közösben kotorászókat.
Arra mindenféleképpen felhívom az aláírásgyûjtéssel megtévesztett emberek figyelmét, hogy most a gyönyörû tereink elkészültével bebizonyosodott, hogy az aláírásgyûjtõk megtévesztették az aláírókat.
Érdemes odafigyelni rájuk, nemcsak a rémhírterjesztéseikben, hanem az üzletben is!
Mint ahogy monopolhelyzetet véd Vörösvár nagyágyúja is, aki megnyert választókörzetét hagyja ott, és indul másik körzetben, nehogy teljesítetlen ígéreteit számon kérjék.
Az ember azt gondolná, minek politizál, miért nem marad meg az üzletnél? Éppen ez az! Neki ez az üzlet! Õ nagyban utazik. Meg kell akadályoznia, hogy tizenkét évig épített monopolhelyzetét a szabad versenyért elkötelezett önkormányzati többség megtörje.

Újabb bevásárlóközpont, pl. a Fõ úti önkormányzati telken rontaná a monopolhelyzetét, tehát neki kell megszereznie. Mint ahogy gátlástalanul, erõszakos agitációval meg is szerezte és kíméletlenül le is tarolta a neki parkolóként szükséges parkot. Ezért már érdemes közös jelöltként is indulni.
Vannak, akik álcázásban, magáncéljaik elérésében odáig mennek, hogy a képviselõségre ácsingóznak. Érdemes átolvasni bejelentkezésüket. Hogy melyik oldalról jönnek, rögtön lehet tudni, nekik is hiányzik a parkoló ott, ahol most már látszik, több van, mint kellene. De „közösségi” céljait érdemes megvizsgálni. Azt nem hozta nyilvánosságra a tanult jelölt barátunk, hogy Vörösvár legszebb telkén lakik gazdasági épületben, az Õrhegy fenyvesébõl kiharapott telken! Ez a telek, nem az õseink által verítékesen kialakított, majd késõbb eladott szõlõk közül való, hanem õseink által természetes erdõnek meghagyott, az erdõbõl a bennfenteseknek elrabolt két telek egyike. Akárkinek ilyen nem jutott, csak a kiváltságosaknak. Vélhetõen le is néznek minket, élhetetlen bugris falusiakat, akik nem tudtak ilyen telket szerezni. Egy baj van, az erdõben még nincs vezetékes ivóvize, nincs szemétszállítás és nincs aszfaltút. A képviselõ-testület nem is gondolta, hogy az erdõben lakóházat építsenek. Meg van határozva, hol lehet lakni, mi maradjon a természetes, eredeti állapotában, melyik a mezõgazdasági terület. Mérhetetlen önzés a közösséggel szemben, a fõvárosból kiténferegve, erre a Rendezési Tervre fittyet hányva, beköltözni az erdõbe és követelni a vizet, aszfaltutat, ezzel szétrombolva a vörösvári tájat, a természet harmóniáját és onnan okoskodni, mi legyen Vörösvár belterületén.

Az orcátlanság határát súrolja ezen önzõ magánérdekek közösségi képviselõi programként való álcázása.
Nos, õk akarnak minket leváltani! A választókon múlik visszaállhat-e a szabad rablás, a vörösvári érdekek kiárusítása.
Õk alázták meg Vörösvárt a sáros utcáihoz, csatorna hiányos településhez választási trükként megbundázott üres városi címmel.

Most, hogy négy év alatt a városi címhez, a fél város egyszerre történt csatornázásával, az aszfaltutak – értelmes koncepció alapján történt – gyors és tömeges kiépítésével, az okmányiroda kiépítésével, rendõrkapitányság Vörösvárra szerzésével, a közvilágítás korszerûsítésével, második vasúti megálló megszervezésével és megépítésével, a gyámhivatal rendezésével, óvodaépítéssel, nyomortelepek megszüntetésével, a múlt lezárására temetõinkben a katonasírokkal, emlékmûvekkel, játszótereinkkel, 300 telek megnyitásával a Focipálya mögött, a táj megõrzésével várost csinálunk településünkbõl, akkor éppen a városi léthez szükséges pihenõparkok építését tennék semmivé rémhíreikkel?

Azt, hogy „most mi van", a rémhírek kipukkadásával, a tereknél személyesen saját szemükkel megtapasztalhatják.
Hogy MI LESZ, kinek hisznek, hogy mi lesz a választások után, az Önökön, vörösvári polgárokon múlik. Azon múlik, hogy kire adják szavazataikat október 20-án a szavazófülke csendjében.

Pilisvörösvár, 2002. szeptember 16.
Botzheim István
polgármester

 


 

 

Közmeghallgatás

Pilisvörösvár Város
Önkormányzata
2002. október 7-én,
hétfõn, 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart. Helyszíne
a Közösségi Ház.

 

 


 

 

A Képviselõ-testület határozatai

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2002. augusztus 26.-i rendes ülésén elfogadott határozatai:
A Képviselõ-testület tagjai közül az ülésen jelen voltak: Botzheim István, Biró Benjamin, Fogarasy Attiláné, Gromon István, Halmschláger Antal, Horváth József, Kárpáti János, Krupp János, Müller János, Neubrandt István, Nick György, Pándi Gábor, Sax László, Szakszon József, Süveges Borbála. Nem jelent meg: Kós Beatrix, Zsarnóczi Richárd.


157/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozata a választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. 23. § (2) bekezdése alapján a következõ személyeket választotta meg a Helyi Választási Bizottság tagjainak illetve póttagjainak.
Dr. Németh Judit tag Pilisvörösvár, Dózsa Gy. u. 21. Szilágyi László tag Pilisvörösvár, Bányató u. 24/a. Krammer Jánosné tag Pilisvörösvár, Diófa u. 4. Sárdi Piroska póttag Pilisvörösvár, Dózsa Gy u. 52. Fetterné Denk Éva póttag Pilisvörösvár, Pozsonyi u. 74. A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 


–––

158/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a 2002. évi önkormányzati választásokra mûködési kiadások biztosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2002. évi önkormányzati választásokra az éves költségvetés általános tartalékából Személyi jellegû kiadásokra és járulékaira 500. 000 Ft, élelmiszer jellegû kiadásokra 100. 000 Ft összeget biztosít.
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2002. évi költségvetési rendelet a fentieknek megfelelõen módosítsa.
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

Jákli Ferencné pedagógus és Dornbach Ferencné pedagógus nyugdíjba vonulása miatt, mindketten több mint harminc éve dolgoznak a város oktatási intézményében, a Képviselõ-testület munkájuk elismeréseként az adható, valamint a törvény szerint ilyen esetben megállapított juttatások fedezetének biztosítására az alábbi határozatot hozta.
159/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Német Nemzetiségi Általános Iskola pótköltségvetési kérelmérõl a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak juttatásainak biztosítására
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 3. 429 e Ft személyi jellegû juttatását, és 1. 097 eFt összegû járulékot biztosít az általános tartalékkeret terhére, a 2 nyugdíjba vonuló pedagógus közalkalmazott kötelezõ és adható juttatásainak fedezésére.
Felkéri az intézményvezetõjét, hogy Dornbach Ferencnét mentesítse a munkavégzés alól 2002. szeptember 1-jétõl 2002. december 9-ig.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógus státuszait 34 státuszban határozza meg 2002. augusztus 26-tól.
Felkéri a jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletet módosítsa.
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

160/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Pest megye Díszpolgára cím adományozásra történõ felterjesztésrõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Hidas István háziorvost Pilisvörösvár lakóinak ellátásban végzett lelkiismeretes, példamutató munkájáért, valamint Pest megye egészségügyi ellátásának jobbítása érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Pest megye Díszpolgára cím adományozására.
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

Az alábbi néhány határozat a Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetõ címekre történõ felterjesztést szolgálja különbözõ területeknek megfelelõen, az adott szakmai területen hosszú évek alatt végzett, értékes munka elismerése lehet, amennyiben Pest Megye Önkormányzata a jelöltek valamelyikét kitünteti.

–––

161/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Semmelweis Ignác Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Gábeli Zoltán fogszakorvost, kiemelkedõ szakmai tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Semmelweis Ignác Díj adományozására.
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

162/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat az Arany János Pedagógiai Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dornbach Ferencné pedagógust, kiemelkedõ tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Arany János Pedagógiai Díj adományozására.
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

163/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat az Arany János Pedagógiai Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Jákli Ferencné pedagógust, kiemelkedõ pedagógiai tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Arany János Pedagógiai Díj adományozására.
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

164/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Szegényekért és Elesettekért Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kozma Ágnes szociális gondozónõt, a betegek ápolásában végzett tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Szegényekért és Elesettekért Díj adományozására.
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

Pilisvörösvár Önkormányzata a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében döntött Pilisvörösvár Díszpolgára és a „Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról, ennek alapján a képviselõk a beterjesztett javaslatok alapján döntenek a kitüntetõ cím odaítélésérõl.
A Képviselõ-testület 165/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozatával posztumusz Díszpolgári cím adományozásáról döntött néhai Mirk Józsefné született Nick Terézia, aki fiatal korától tagja volt a Vas Márton által alapított kórusnak, élete végéig aktív szerepet vállalt a vörösvári katolikus egyházközség életében, és egyike volt azon vörösváriaknak, akik õrizték és ápolták nemzetiségi hagyományainkat. Személyében, ha halála után is, olyan személy kapott díszpolgári címet, aki életével mindazon értékek megtestesítõje volt, amelyek a vörösváriak számára a mai napig és remélhetõleg a jövõben is jelentõséggel bírnak.
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

166/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat „Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dornbach Ferencné pedagógus részére, a kiemelkedõ pedagógiai tevékenységének elismeréseként „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

167/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat „Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Prof. Manhertz Károly részére, a város érdekében végzett tevékenységének elismeréseként, valamint a német nemzetiségi hagyományok megõrzése, népszerûsítése érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

168/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat „Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Bravi Buam nemzetiségi zenekar részére, a város érdekében végzett nemzetiségi, kulturális tevékenységének elismeréseként „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

169/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat „Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Rajkai Sára sebész-fõorvos részére, a város lakossága érdekében kifejtett egészségügyi tevékenységének elismeréséért „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

170/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a devizaszámla forintosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat devizaszámláját forintosítja, és az ebbõl adódó árfolyamnyereséget az általános tartalékkeretbe helyezi.
Felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletmódosítást a fentiek értelmében készítse elõ. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a forintosítást követõ egy héten belül a jelenlegi könyv szerinti értéknek megfelelõ devizát ismételten kösse le.
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

A Hõsök tér átalakítása, felújítása kapcsán merült fel annak az igénye, hogy a tér környezetében található szilárd burkolattal nem rendelkezõ utca kerüljön leaszfaltozásra.
171/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Bem utca és Puskin köz szilárd burkolattal történõ ellátásról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Bem utca és a Puskin köz jelenleg földutas szakaszait szilárd burkolattal látja el, melyhez 6. 437. 472 Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerzõdés megkötésére a Dembut Rt-vel.
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 nem szavazattal hozta.

–––

172/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Béke utca folytatólagos megnyitását biztosító közút céljára történõ leírásról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testület úgy dönt, hogy a pilisvörösvári 3718/2. hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában Kasziba István és Gál Csaba tulajdonosoknak a tárgyi, 1330 m2-es ingatlanból 237 m2-es rész közút céljára történõ leírásáért 1. 303. 500 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer-ötszáz forint összeget fizet, amelybõl tulajdoni hányaduk arányában részesülnek, a pilisvörösvári 3719 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában Lieber Márton és Lieber Mártonné tulajdonosoknak a tárgyi, 1389 m2-es ingatlanból 129 m2-es rész közút céljára történõ leírásáért 451. 500 Ft, azaz négyszázötvenegyezer-ötszáz forint összeget fizet, amelybõl tulajdoni hányaduk arányában részesülnek. Valamint a pilisvörösvári 3720/2 hrsz alatt felvett ingatlan vonatkozásában Ifflinger Mártonné és Víg Jánosné tulajdonosoknak a tárgyi, 706 m2-es ingatlanból 146 m2-es rész közút céljára történõ leírásáért 511. 500 Ft, azaz Ötszáztizenegyezer-ötszáz forint összeget fizet, amelybõl tulajdoni hányaduk arányában részesülnek. A fenti kifizetések az általános tartalékkeret terhére történnek meg. Ezzel egyidejûleg felhatalmazza a Polgármestert a tárgyi ingatlanok közút céljára történõ leírásával kapcsolatban felmerõ intézkedések megtételére.
Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 173/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozattal az ESMA Kft.-nek Pilisvörösvár Város Polgármestere által kiadott 01-607-5/2002. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasította és az elsõfokú határozatot helybenhagyta.

–––

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 174/2002. (VII. 26.) Kt. sz. határozatával a Pest megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány kötelezõ felszerelés és eszközjegyzékben foglaltak végrehajtására pályázaton nyert összeget az intézmények között a tanulói létszámadatok alapján arányosan osztotta fel. A pályázaton biztosított támogatás teljes összege 4. 300. 000 Ft volt, amíg a teljes tanulói létszám 2001. 10. 01. statisztikai adatok alapján 2. 747 fõ.
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.

–––

175/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Kápolna u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan használati jogának meghosszabbításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 114/2000. (III. 27.) Kt sz. határozatában meghatározott Kápolna u. 1. sz. alatti két önkormányzati bérlakás 10 éves használati jogát 25 évre emeli fel, amely használati jog a Hagyományõrzõ Egyesületet illeti meg.
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

A Pilisvörösvári Hagyományõrzõ Egyesület kezelésében lévõ, alábbi ingatlannal kapcsolatban felmerült kérdések kapcsán az alábbi döntés született, amely az Önkormányzatot anyagilag nem terheli, ugyanakkor biztosítja az Egyesület hosszú távú munkáját az épületen.
176/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Kápolna u. 1. sz. alatti ingatlan elõvásárlási jogáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kápolna u. 1. 2246 hrsz alatt felvett ingatlan III. számú, 680/4000 tulajdoni hányadú részét tulajdonosa, Horváth József értékesíti, abban az esetben az Önkormányzat dönt arról, hogy elõvásárlási jogával élni kíván-e.
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 4 tartózkodás szavazattal hozta.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 177/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozatával a Dr. Für és Dr. Petõ Gyógyító Bt. és Pilisvörösvár Város Önkormányzata közötti szerzõdést módosította. Amelynek alapján a fogászati alapellátáshoz szükséges eszközöket Dr. Für és Dr. Petõ Gyógyító Bt. Biztosítja, gondoskodik azok karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerint azok cseréjérõl, illetve biztosítja azok folyamatos mûködõképes rendelkezésre állását. Egyben kijelenti, hogy az Önkormányzat részérõl nem tart igényt pénzbeli támogatásra.
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

–––

Az alábbi határozattal a polgármester a fenti tartalmú szerzõdésmódosításra kapott felhatalmazást a többi ilyen igénnyel fellépõ gyógyító vállalkozással kapcsolatban.
178/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a házi-, gyermek- és fogszakorvosok és Pilisvörösvár Város Önkormányzata közötti szerzõdés módosításáról
Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a házi-, gyermek, illetve fogszakorvosok és az Önkormányzat között fennálló szerzõdést a továbbiakban – önkormányzati feladatok és kötelezettségek önkéntes átvállalása esetén – módosítsa.
A Képviselõ-testület a határozatot 8 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

–––

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 179/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozatával a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére a 2002/2003-as tanévben biztosítja a harmadik napközis csoport mûködési feltételeit 2002. szeptember 1-jétõl 2003. június 30-ig határozott idõre.
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

–––

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 180/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Templom Téri Általános Iskola részére a 2002/2003-as tanévben is biztosítja az ötödik napközis csoport mûködési feltételeit 2002. szeptember 1-jétõl 2003. június 30-ig határozott idõre.
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

–––

181/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a helyi iparûzési adó elõirányzatának módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2002. évi költségvetési bevételi elõirányzatában a helyi adók közül az iparûzési adó elõirányzatát 400 eFt-al megemeli.
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta.

–––

182/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Német Nemzetiségi Óvoda konyha eszközének cseréjérõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda részére 1,5 millió Ft-ot biztosít az intézmény által kért új fõzõüst megvásárlásához.
A fedezet forrása a költségvetés általános tartalékkerete.
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta.

–––

183/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola plusz osztályának indításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 11. évfolyamon – 2002. szeptember 1-jétõl 2004. június 30-ig engedélyezi a plusz osztály indítását.
2002-ben az intézmény bérmegtakarításának terhére, 2003. január 1-jétõl plusz osztály indításához 2 fõ pedagógus státuszt biztosít 4. 500 eFt bér + 1. 200 eFt járulék összeghatárig. Felkéri a Jegyzõt, hogy a 2003-as költségvetési rendeletet a fentiek alapján készítse elõ.
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen és 4 nem szavazattal hozta.

–––

184/2002. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat a Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskolának a Kábeltévé eladásából származó bevételének felhasználásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy az intézmény vezetõjével egyetértésben készítsen elõterjesztést arról, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskola 12,5 millió Ft-os – a Kábeltévé tulajdoni hányadának eladásából származó – bevétele milyen módon különíthetõ el az iskola tetõterének felújítására.
Határidõ a következõ Képviselõ-testületi ülés.
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 2 nem szavazattal hozta.

Biró Benjamin
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

 


 

 

50 éves házassági jubileumi ünnep, mindenkinek (?)

Szeptember elsõ szombatján az Életet az éveknek Klubszövetség Pest Megyei Szervezetének meghívására, örömmel kísértem el Vácra négy vörösvári házaspárt a helyi Nyugdíjas Klub által bérelt kisbuszon.

A meghívó szerint az idén Vácott lesz megtartva az 50 éves házassági jubileumukat ünneplõ házaspárok számára a Pest megyében mûködõ helyi Nyugdíjas Klubok központi ünnepsége.

Az ünnepségek központi rendezvényének Vác Város Mûvelõdési Központja adott otthont.
Bár korán érkeztünk, pezsgõ életet tapasztaltunk. Házigazdáink minden küldöttséget részletes információval, helyük pontos megadásával fogadtak. A nagyteremben kaptak helyet az ünnepelt házaspárok. Itt fogadta õket T. Mészáros András, a megyei közgyûlés elnöke és az õt körülvevõ polgármesterek. Azon melegében – miután már minden ünnepelt kb. 80 pár együtt volt – köszöntötte õket az Elnök Úr és adta át minden házaspárnak külön a kerámia emlékplakettet. Ezt az alkalmat használtam fel én is, hogy a vörösváriakat külön köszöntsem egy emléklap és az azt kísérõ levél átadásával.

A környék nyugdíjas kórusai és hagyományõrzõ egyesületei által állított võfély minden võlegény hajtókájára esküvõi szalagot tûzött, a menyasszonyoknak pedig egy-egy szál virágot az Elnök Úr adott át.

A téren ekkor már a rezesbanda húzta – Vácról lévén szó – a magyar nótákat. Ez volt a jel az összes jelenlévõ házaspár és õket kísérõ vendég számára, megkezdõdhet az ünnepi menet felállása, irány a Váci Székesegyház.

Ökumenikus misére szólt a meghívó és az oda vezetõ negyedórás út valóban hangulatosan telt el. Mire a menet derekán haladó házaspárokkal és a megyei közgyûlés elnökével együtt a Székesegyház bejáratához értünk, a népviseletbe öltözött egyesületek tarka sorfala elõtt elhaladva, a templom padsorai zsúfolásig megteltek, már csak a fenntartott helyek várták az ünnepelteket.

Mindez ideig a szervezõk (Nyugdíjas Klubok) belsõ rendezvénye volt a Mûvelõdési Házban a fogadás és az ünneplés. A Székesegyházban azonban lassan nyilvánvalóvá vált, hogy nem ökumenikus istentisztelet, hanem a Váci Püspök által celebrált méltóságteljes és mindenkit megragadó mise lesz megtartva.

A Püspök úr köszöntõje alatt jutott eszembe, hogy ebben az évben vajon csak az itt jelenlévõ négy házaspár ünnepli-e 50 éves jubileumát, és ha több, akkor azok hol vannak? Méltatlannak tartottam, hogy õket nem hívták meg csak azért, mert nem iratkoztak be a Nyugdíjas Klubba, vagy netalán nem is tudnak annak létezésérõl.

A mise könyörgés-részei alatt rájuk is gondoltam, és õszintén imádkoztam az õ ünnepükért is!

Hazatérve a városi anyakönyvvezetõtõl aztán választ kaptam a kérdésemre, és jól sejtettem, nemcsak az itt jelenvolt négy házaspár ünnepelte idén 50 éves házassági jubileumát.

Az adatok szerint 1952-ben 21 házaspár kötött házasságot, és közülük 13 házaspár jelenleg is pilisvörösvári lakos, 1 házaspár idõközben pilisszentiváni lakos lett és hála Istennek, jó egészségnek örvendenek!

Én, most az újság nyilvánosságát felhasználva köszöntöm mindannyiukat! Azt a kis levélkét és az emléklapot eljuttatom a többi 10 házaspár címére is. Álljon itt az idén jubilálók névsora:
Bihari Lõrinc és neje (sz: Botzheim Katalin)
Botzheim János és neje (sz: Hasenfratz Róza)
Breier István és neje (sz: Szauer Mária)
Farkas István és neje (sz: Karl Gizella)
Fetter János és neje (sz: Hau Katalin)
Mendi József és neje (sz: Preszl Róza)
Mesés József és neje (sz: Czégény Irma)
Moizer Károly és neje (sz: Kassa Éva)
Nick József és neje (sz: Wippelhauser Katalin)
Scheller Mátyás és neje (sz: Manhertz Erzsébet)
Solymosi Márton és neje (sz: Breier Terézia)
Vachaja József és neje (sz: Fetter Franciska)
Velencei István és neje (sz: Schuck Borbála)
Vigh Károly és neje (sz: Kiss Emma)


Köszöntöm õket 50. házassági évfordulójukon. Csak a Püspök Úr szavait tudom idézni, a jubileum évfordulója a hûség napja. Hogy személyenként kinek mit jelentett a hûség, azt megélni kellett, abba köszöntõként nem lehet beleszólni.

Azt viszont meg kell köszönni, hogy ennek a hûségnek példaértéke van mindazok számára, akik most kezdik életüket és az Önök példája nyomán döntenek a házasság mellett.

Köszönni kell a hûség eredményeként megszületett gyermekeket, az õ felnevelésükben nyújtott áldozatos munkát.
Köszönni kell az így létrejött családok közremûködését településünk, hazánk eredményeiben.

Kívánom, hogy még sok esztendeig lehessenek példamutatók és azt is, hogy a jövõben hasonló évfordulókról már ne feledkezzünk meg.

Pilisvörösvár, 2002. szeptember 16.
Botzheim István
polgármester

 


 

 

Felhívás (telepengedély)

A kormány 80/1999. sz. rendeletében meghatározta a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek körét, valamint a telepengedélyezés rendjét. A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra, természetes személyekre (egyéni vállalkozókra, természetes személyekre), bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzõkre, valamint a külföldi vállalkozók magyarországi fióktelepeire, amelyek a rendelet mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetõleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tûz- és robbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegõ-, víz-, talajszennyezés léphet fel.

A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjétõl kell kérni.
A telepengedélyezés iránti kérelem benyújtási határideje azok számára, akik a rendelet hatálybalépésekor (1999. október 1) már mûködõ telephelyen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket, kötelesek 2002. december 31. napjáig telepengedélyt kérni.

Felhívom a figyelmet, hogy a telephelyen a tevékenység csak jogerõs telephelyengedély birtokában végezhetõ. Az ügyintézés a Városi Polgármesteri Hivatal (Pilisvörösvár, Bajcsy tér 1.) ügyfélfogadási idejében (hétfõ 13:00 – 16:00 között; szerda 08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 között), a földszint 2. számú szobájában történik.

Heider László
jegyzõ

 


 

 

Fodor Lászlóné
szül. Gillinger Marika


1952. VII. 13-án születtem Pilisvörösváron. Sváb katolikus családból származom. Iskoláimat Vörösváron végeztem. Jelenleg is Vörösváron dolgozom a Fuji-Foto Szaküzletben. 1994. óta vagyok a Német Kulturális Egyesület (Heimatverein) aktív tagja. 1998. óta az Elnökség tagjaként segítem az Egyesület munkáját. Célunk, hogy a sváb nyelv és hagyomány ne menjen feledésbe. Ezért minden erõnkkel azon leszünk, hogy felkutassunk, a már felelevenített farsangtemetésen, szüreti felvonuláson túl, további olyan hagyományokat, amelyeket a jövõben szintén meg tudnánk valósítani. Az Egyesület jelöltjeként megválasztásom esetén minden energiámmal azon leszek, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Ha egyetértenek céljainkkal, kérem támogassák jelöltségemet!Mire ezeket a sorokat olvassák, városunk ismét gazdagabb lett két parkkal. Elkészült a Hõsök téri és a Vásár téri pihenõpark. Oda lehet menni, meg lehet tapasztalni, mennyivel tágasabb lett a Hõsök tér és a kerítés megszüntetésével birtokba vehetõ Vásár téri kert. Kis fantáziával el tudjuk képze

 

 

Özv. Manhertz Mártonné
szül. Nick Terézia


1946.-ban születtem Pilisvörösváron. Német ajkú római katolikus családból származom egyedüli gyermekként. Tanulmányaimat Vörösváron végeztem. 1966-ban férjhez mentem, házasságomból három gyermekem született. 1987-ben megözvegyültem. Fiatal koromban népi táncos is voltam, mindig érdekeltek a régi szokások, hagyományok. 1994-ben lettem a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Heimatverein) tagja, majd 1998-ban elnökévé választottak. Fõ célom, hogy, hogy minden nemzetiségi egyesületet összehozzunk, a rendezvényeket közösen megszervezzük, és zsörtölõdések nélkül, szívvel-lélekkel együtt végezzük, és ezáltal minél színvonalasabb programokat szervezzünk. Ezért az egyesület jelöltjeként a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjává választásom esetén, minden energiámat a város kulturális életének jobbítására kívánom fordítani.

 

 

Sax Ibolya


26 éves vagyok, születésem óta Pilisvörösváron élek. A budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban szerzett érettségi után tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem német szakán folytattam, és 2000-ben német nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szereztem. Itt végeztem el a „Magyarországi németek nyelve és kultúrája” c. programot. Szakdolgozatomat nemzetiségi témában írtam, a pilisvörösvári temetõ német sírfeliratairól. Német nyelvet csak néhány évig tanítottam, 2001. õszétõl Budapesten a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatánál dolgozom kulturális referensként. Két és fél évig voltam a Vörösvári Újság nemzetiségi rovatszerkesztõje. Szívesen részt veszek a nemzetiségi rendezvényeken, melyekrõl rendszeresen tudósítok a „Neue Zeitung”-ban. Úgy érzem, hogy eddigi munkám a német nemzetiségi vonalon elhivatottságomat tükrözi, és bízom benne, hogy a pilisvörösvári német kisebbségi önkormányzat tagjaként tevékenységemmel még jobban hozzá tudok járulni a vörösváriak identitástudatának erõsítéséhez.

 

Bogár Erika


A Német Kisebbségi Önkormányzat jelöltje
1974-ben születtem Budapesten, születésem óta Pilisvörösváron élek. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban végeztem, majd 1999-ben diplomáztam az Eötvös Lóránd Tudományegyetem német szakán. 1999 szeptembere óta a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára vagyok, ahol német nyelv és irodalmat, valamint nemzetiségi ismereteket tanítok. 2002-ben végeztem a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német szakfordító- és tolmács szakán, ugyanebben az évben idegenvezetõi képesítést is szereztem. 1998 óta vagyok tagja a pilisvörösvári Német Kisebbségi Önkormányzatnak.

 

 

Spanberger Zsolt


1976. január 27.-én születtem, azóta itt élek Pilisvörösváron. Budapesten 1994.-ben érettségi vizsgát tettem a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában. Ezután a GATE gyöngyösi fõiskolai karán folytattam tanulmányaimat, ahol 1998.-ban pénzügyi szakon gazdasági mérnöki diplomát szereztem. 1983-1995-ig a pilisvörösvári zeneiskolában tanultam trombitálni, idõközben a nemzetiségi fúvószenekarban ismerkedtem meg német õseink zenei hagyományaival. Számos fellépésen figyelhettem meg más hagyományõrzõ csoport (tánc,- ill. énekkarok) helyi (hazai) tevékenységét, elképzelését a sváb hagyományok követésével, ápolásával kapcsolatban. Azért szeretnék a kisebbségi önkormányzat tagja lenni, mert szeretném, ha az önkormányzat nem csupán pénzelosztó, hanem a helyi szervezetek összefogó, szervezõ központja lenne, kiaknázva azt a lehetõséget, hogy városunk Magyarország legnagyobb németajkú települése. Megtalálható itt a sváb hagyományokat ápoló, felelevenítõ, vagy csupán bemutató egyesületek sokasága, énekkar, az újra szervezõdött Nemzetiségi Fúvós Zenekar, táncegyüttesek, Falumúzeum. Ezeknek a kezdeményezésének a hagyományõrzõ funkciói mind városi mind országos viszonylatban visszaszorultak, hírnevük elhalványult, a környezõ települések, illetve más régiók hasonló kezdeményezéseit megfigyelve, amelyek mind-mind szervezettebb mûködést mutatnak fel. Célunk kell legyen ezen egyesületeknek, a korábbinál hatékonyabb összefogása, a támogatás meghatározott célokra összpontosítása. A hasonló kisebbségi önkormányzatokkal az együttmûködés szorosabbra fûzése, akár közös rendezvények megszervezésével is, kimozdulni a jelenlegi holtpontról. A vörösvári németek jó hírnevét tovább öregbíteni, egy jól mûködõ kisebbségi önkormányzaton keresztül.

Tisztelt Választópolgár! Ha egyetért az általam megfogalmazott célokkal, kérem támogassa jelöltségemet!

 

 

Sax László


1948-ban születtem Pilisvörösváron német nemzetiségi család elsõ gyermekeként. Szerencsésnek mondhatom magam, mert még a nagyszülõktõl megtanulhattam a helyi nyelvjárás, ami a mai napig megdobogtatja a szívem. Sajnos egyre kevesebben beszéljük. Úgy érzem fontos feladat az identitástudat megõrzése, a nemzetiségi kultúra ápolása, különösen Vörösváron, amely az ország legnagyobb németnemzetiségi települése. Örömmel veszek részt a nemzetiségi programokban, szervezõként, nézõként, a Vegyeskórus tagjaként. 1994. óta tagja vagyok a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak.

 

 

 

Somogyi Zsolt


1962-ben születtem Budapesten. Egy Bp-i Építõgép-kölcsönzõ Kft ügyvezetõje vagyok. Családommal 20 éve élek Pilisvörösváron. Bár gyermekeim csak anyai ágon svábok, de úgy nevelem õket, hogy õrizzék, ápolják, vállalják „svábságukat'. Azért döntöttem úgy, hogy független jelöltként kívánok indulni a választásokon, mert elegem lett a pártok csatározásaiból. Véleményem szerint, pártoktól függetlenül, egymásra odafigyelve többet tudunk tenni a közjóért, mint azok, akik pártok zászlaja mögé bújva döngetik széles demokrata mellüket. Városunk életében nincs helye az áskálódásnak, a pártérdekeknek. Kérem, bizalmukkal támogatva segítsenek, hogy képviselhessem az Önök érdekeit. Ne felejtsük el, hogy unokáinktól csak megõrzésre kaptuk ezt a földet, városunkat.

 


PEST MEGYEI FÜGGETLEN POLGÁROK
ÉS POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGE

Köszöntöm Önt a Pest Megyei Független Polgárok és Polgármesterek Szövetsége képviseletében. Szeretném felkelteni érdeklõdését Szervezetünk iránt. Keresse meg a PEST MEGYEI FÜGGETLEN POLGÁROK ÉS POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGE elnevezést és szavazzon ránk. Ígérjük, hogy amennyiben kitüntet bizalmával, nem fog bennünk csalódni. Pártharcok helyett összefogás Pest Megye településeinek fejlõdéséért.
2002. szeptember hó
Dr. Schmidt Géza
A Pest Megyei Független Polgárok és Polgármesterek Szövetségének elnöke

 


 

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

2002. október 20-án helyi önkormányzati képviselõ- és polgármester választás lesz. E napon az értesítõ szelvényén megjelölt választókerület szavazóhelyiségében 06 és 19 óra között adhatja le szavazatát. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellé tett x vagy + jellel lehet! Felhívom a figyelmét arra, hogy személyi azonosságát és lakcímét a szavazás megkezdése elõtt igazolnia kell! Szavazatát leadhatja:
– egy helyi önkormányzati képviselõjelöltre;
– egy polgármesterjelöltre;
– egy megyei listára (megyei közgyûlés tagjainak választása)
– öt kisebbségi jelöltre (helyi kisebbségi önkormányzat választása).
Érvényesen szavazni csak egy kisebbség legfeljebb öt jelöltjére lehet.
A választásokkal kapcsolatos további kérdéseivel forduljon
a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához!
Egyúttal a helyi önkormányzati választáson Pilisvörösváron induló jelöltek és jelölõ szervezetek névsorát - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. §. (1) bekezdése b.) pontja alapján - helyi sajtó útján közzéteszem.
Pilisvörösvár, 2002. szeptember 30.
Heider László jegyzõ

 

VÁLASZTÓKERÜLETEK

1.
POLGÁRMESTERI HIVATAL,
BAJCSY-ZS. TÉR 1.
ÁRPÁD U.
BAJCSY-ZSILINSZKY TÉR
BÁTHORY U.
BÉKE U.
CSOBÁNKAI U.
DIÓFA U.
FÕ U. 33–71
GÖRBE U.
HATÁR U.
HOLD U.
JÓZSEF ATTILA U.
KÁROLY U.
MADÁCH U.
MÁRIA U.
MOZI KÖZ
RÓZSA U.
SZENT ISTVÁN U.
TÖRÖKKÚT U.
TÖVIS U.
VÁROSHÁZ KÖZ
ZÖLDFA U.

2.
SZAKISKOLA, RÁKÓCZI U. 8.
ADY ENDRE U.
ALKOTMÁNY U.
ARANY JÁNOS U.
ÁRNYAS U.
BÁNYAKÁPOLNA U.
BÁNYATÓ U.
BARTÓK BÉLA U.
BUDAI ÚT
BÚZAVIRÁG KÖZ
BÚZAVIRÁG U.
CINEGE U.
CSUKA U.
DÁLIA U.
DERÛ U.
ERDÕ U.
FÁCÁN U.
FECSKE U.
FOGAS U.
FOGOLY U.
FÜRJ U.
GÓLYA U.
HARCSA U.
HONVÉD U.
IVÓ U.
JEGENYE U.
KÁRÁSZ U.
KESZEG U.
KÖRTE U.
LAPÁLY U.
LEPKE KÖZ
MAGÁN U.
MARGARÉTA U.
MÉSZÁROS LÁZÁR U.
MUSKÁTLI KÖZ
NYÁRFA U.
ORGONA KÖZ
PATAKSOR U.
PIHENÕ U.
PINTY KÖZ
PISZTRÁNG U.
PONTY U.
RÁKÓCZI U. 8-18
SAS U.
SEREGÉLY U.
SIRÁLY U.
TÛZOLTÓ U.
ÚTÕRHÁZ U.
VÖLGY U.

3.
ÓVODA, RÁKÓCZI U. 6.
BEM U.
BUDAI NAGY ANTAL U.
CSALOGÁNY KÖZ
ERKEL FERENC U.
FÕ U. 1–31
FÕ U. 2–10
GESZTENYE U.
HORGÁSZSOR U.
HÕSÖK TERE
KODÁLY ZOLTÁN U.
LILIOM KÖZ
MARGARÉTA KÖZ
PACSIRTA U.
RÁKÓCZI KÖZ
RÁKÓCZI U. 1–17
RÁKÓCZI U. 2–6
REMETEI U.
REZEDA U.
RÉGITEMETÕ U.
SEMMELWEIS KÖZ
SOLYMÁRI U.
SZÉCHENYI U.
VÁGÓHÍD KÖZ
VÁGÓHÍD U.
VÁJÁR U.
VAJDA JÁNOS U.

4.
KÖNYVTÁR, FÕ U. 82.
ANGELI KÖZ
DÓZSA KÖZ
DÓZSA GYÖRGY U.
FÕ U. 12–74
HUNYADI KÖZ
ISKOLA KÖZ
ISKOLA U.
KOSSUTH KÖZ
KOSSUTH LAJOS U.
PUSKIN KÖZ
PUSKIN U.
TEMPLOM TÉR

5.
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
TEMPLOM TÉR 19.
ATTILA KÖZ
ATTILA U.
FÕ U. 73–153
FÕ U. 76–130
FÜRDÕ KÖZ
FÜRDÕ U.
MÁTYÁS KIRÁLY U.
NAGYVÁRADI U.
POZSONYI KÖZ
POZSONYI U.
SZEGFÛ U.
TÁNCSICS KÖZ
TÁNCSICS MIHÁLY U.
VASÚT KÖZ
VASÚT U.
VASÚTÁLLOMÁS

6.
SZAKORVOSI RENDELÕ,
FÕ U. 130.
CSABAI ÚT
DEÁK FERENC U.
FÕ U. 132–végig
FÕ U. 155–végig
GÖRGEY U.
KLAPKA U.
MÁV ÕRHÁZ
ÕRHEGY U.
PILISCSABAI U.
SZENT JÁNOS U.
SZENTIVÁNI ÚT
TOMPA MIHÁLY U.
TÓ DÛLÕ
TÓ U.
VÁRKERT U.

7.
ÁLTALÁNOS ISKOLA, VÁSÁR TÉR
AKÁCOS U.
ÁFONYA U.
BARACKOS U.
FEKETEFENYÕ U.
KANDÓ KÁLMÁN U.
KÁLVÁRIA U.
KÁPOLNA U.
KILÁTÓ U.
LILIOM U.
MAJOR U.
MANDULA KÖZ
MANDULA U.
MUNKÁCSY U.
SZABADSÁG U. 1–51/a
SZABADSÁG U. 2–54
VÁSÁR TÉR
VÁSÁR U.
ZÖLDÁROK U.

8.
GIMNÁZIUM,
SZABADSÁG U. 21.
AKÁCFA KÖZ
AKÁCFA U.
EPERJESI U.
FLÓRIÁN KÖZ
LÉVAI U.
LÕCSEI U.
PETÕFI KÖZ
PETÕFI SÁNDOR U. 1–89
PETÕFI SÁNDOR U. 2–66
SZABADSÁG U. 53–69
SZABADSÁG U. 56–82
SZENT ERZSÉBET KÖZ
SZENT ERZSÉBET U. 1–101/a
SZENT ERZSÉBET U. 2–106
SZENT FLÓRIÁN U.
SZÕLÕKERT KÖZ
SZÕLÕKERT U.

9.
ÓVODA, SZABASÁG U. 71.
BOCSKAI U.
CSOKONAI U.
GÁRDONYI U.
JÓKAI U.
KISFALUDY U.
PETÕFI S. U. 66/A–végig
PETÕFI S. U. 91–végig
SZABADSÁG U. 69/A–végig
SZABADSÁG U. 82/A–végig
SZT. ERZSÉBET U. 103–végig
SZT. ERZSÉBET U. 108–végig
TAVASZ U. 1–21
TAVASZ U. 2–26
VÖRÖSMARTY U.
ZRÍNYI U. 1–31
ZRÍNYI U. 2–34

10.
ÓVODA, ZRÍNYI U. 48.
DOBÓ ISTVÁN U.
DUGONICS U.
HUNYADI U.
MÉSZÉGETÕ
/JENÕ FASOR/ TANYA
NYÁR U.
ÖRÖMVÖLGY TANYA
ÕSZ U.
SZONDI U.
TAVASZ U. 23–végig
TÉL U. 28–végig
ZRÍNYI U. 33–végig
ZRÍNYI U. 36–végig

 


 

2002. október 20-ra kiírt önkormányzati választás
képviselõjelöltjei ÁBC sorrendben

 

1. sz. választókerület

Bellovits Ferenc

Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület
Biró Benjamin
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Dax Katalin
Pilisvörösvári Környezetvédõ és
Természetbarát Egyesület
Halmschláger Antal
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalko
zók és Kereskedõk Egyesülete+MSZP
Kimmelné Sziva Mária – Független
Preszl Gábor
Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület+Pilisvörösvári Horgász Egyesület

2.sz. választókerület

Kárpáti János

SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete+MSZP
Rásonyi Mária
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Sajtosi János
Pilisvörösvári Környezetvédõ és Természetbarát Egyesület
Ziegler László
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület

3. sz. választókerület

Havas Ferenc

Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület,+Pilisvörösvári Horgász Egyesület
Mirkné Sebõk Ágnes
MSZP
Pándi Gábor
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Dr. Zarka Szilvia
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete
Ziegner Antal
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület

4. sz. választókerület

Brandhuber József
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület
Horváth Józsefné
MSZP
Krupp János
Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete+SZDSZ
Dr Kutas Gyula
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Müller Márton – Független
Somogyi Zsolt – Független

5. sz. választókerület

Bruckner Katalin
Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület+Pilisvörösvári Horgász Egyesület
Elsand György
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete
Halmschláger János – Független
Horváth István – Független
Kohlhoffer Zoltán
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület
Krizsán Pál
MSZP
Sax László
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Sebestyén Sándorné – Független
Temesvári Anna – Független

6. sz. választókerület

Balla László – Független
Breier János
Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület+Pilisvörösvári Horgász Egyesület
Falics Jánosné
MSZP
Garai György – Független
Kós Beatrix
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Müller János
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete
Siklósi Gábor
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület
Tagscherer Katalin
Lungo Drom

7. sz. választókerület

Franyó József – Független
Heim Márton – Független
Keszthelyi László
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Kutassy Antal
MSZP
Láz József
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete
Toronyi Zoltán
Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület+Pilisvörösvári Horgász Egyesület
Varga Gábor
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület

8. sz. választókerület

Altbäcker György
– Független
Neubrandt István
Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület+Pilisvörösvári Horgász Egyesület
Schuck György
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete
Stifter Ferenc
MSZP
Szakszon József
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Tagscherer György
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület

9. sz. választókerület

Dénes Zoltán

SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete
Dr. Gál Tibor
MSZP
Karácsony Lajosné
Pilisvörösvári Környezetvédõ és Természetbarát Egyesület
Molnár Sándor
Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület
Ujvári Hedvig
FIDESZ Magyar Polgári Párt


10. sz. választókerület

Diószegi Vendel

Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület
Halmi Mátyás – Független
Horváth József
MSZP
Juhász Lászlóné – Független
László Károly – Független
Spanberger Zsolt
FIDESZ Magyar Polgári Párt
Zbrás Pálné
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és Kereskedõk Egyesülete

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelöltjei

Bánfai József
– Független
Dömötör László Dénes
Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Horváth Antal
Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Horváth Gyula – Független
Horváth János
Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Jónásné Balogh Rita
Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Német Magdolna Csilla – Független
Parádi József – Független
Sárközi József
Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Tagscherer Katalin
Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Zsebe Jánosné – Független

Német Kisebbségi Önkormányzat jelöltjei

Bogár Erika
– Független
Fodor Lászlóné (német kisebbségi nyelven Gillinger Mária )
Heimetverein
Manhertz Mártonné
Heimetverein
Mirk József – Független
Müller Márton – Független
Neubrandt István – Független
Sajtosi János
Heimetverein
Sax Ibolya – Független
Sax László – Független
Spanberger Zsolt – Független
Toronyi Zsuzsanna ( sz. Pekó Zsuzsanna ) – Független
Dr. Váradi Mónika Mária – Független

Polgármester jelöltek

Botzheim István
– Független
Grószné Krupp Erzsébet
SZDSZ+Vörösvári Iparosok Vállalkozók és
Kereskedõk Egyesülete+MSZP

 


 

 

Önállóság vagy összetartozás?

Pest megye és abban Pilisvörösvár jövõbeni helyzetét a közelmúltban leghatározottabban érintõ kérdés a megye Budapestrõl való leválását célzó népszavazás kiírása volt. Mint tudjuk a Pest Megyei Közgyûlés (PMK) határozatát a Pest Megyei Bíróság az MSZP frakció indítványára megsemmisítette.
A témával kapcsolatban megkerestük Grószné Krupp Erzsébetet, a PMK alelnökét, aki az alábbi tömör nyilatkozatot adta lapunknak:
Azért voksoltam a népszavazás ellen, mert a határozatot nem tartottam kellõképp elõkészítettnek. Ami magában az indítványt és a leválást illeti, arról részletesen a kampányomban fogok kitérni, annak részleteit azonban egyelõre nem kívánom közzétenni a Vörösvári Újságban.
A másik fél ennél jóval részletesebben fejtette ki álláspontját. Gazdik István, a Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Sajtó- és Kommunikációs Csoportjának vezetõje az alábbi levelet juttatta el szerkesztõségünkbe. A tájékoztatót Kiss Dénes, József Attila-díjas író, nyugalmazott fõszerkesztõ, a Trianon Társaság elnöke fogalmazta.
Sz.G.

 

Pest megye Európában?

Eddig is Európában volt Pest megye. Éppen a földrészünk szíve táján. Akkor mi indokolja a fönti kérdést? Nem csak a remény, a „szívügy” vagy a józan paraszti ész. Bár az utóbbi is nagyon fontos és az önállósodási gondolatnak igencsak tisztes erõsítõje. Mégis inkább más szót, más fogalmat kell használnunk, ha egyetlen kifejezéssel kívánunk érvelni Pest megye önállósult régiója mellett. Ennek égetõ szükségességét Pest megye közgyûlésének elnöke, T. Mészáros András vallja, és az ok nem más, mint az érdek. Ráadásul ez nem csupán megyei, azaz helyi érdek, hanem minden egyes megyelakó, de országlakó érdeke is. S mindezekbõl következõen valódi országos érdek! Ugyanis nem kevesebbrõl van szó, mint arról, hogyha most nem dönt bölcsen és elõrelátóan minden illetékes egyén és közösség, akkor „2007-tõl feltételezhetõen és becsült módon évi 80 milliárd forintnyi fejlesztési lehetõségtõl esünk el, ha ilyen határokkal megmarad a közép-magyarországi régió.” Ezt is T. Mészáros András nyilatkozta. Márpedig ez nem kis pénz. Ebbõl az elmaradó, – azaz igénybe nem vehetõ! – uniós támogatásból sok mindent lehetne építeni, fejleszteni. Gondoljuk meg, hogy a számítások és tapasztalatok szerint, például egy nyolc tantermes iskola felépítése mintegy 400 millió forintba kerül. Igencsak közös érdek, hogy ezt a pénzt a megye megkapja! Hiszen bárki kapja, az ország kapja. A magyar adófizetõk pénzébõl több jutna másutt másra. Ugyanis ezt a támogatást olyan régióknak lehet adni, amelyekbõl az egy fõre jutó GDP az európai átlag 75 százaléka alatt van. Igaz, Budapest vonatkozásában ez a szám 101 % fölött van, ám Pest megye tekintetében 40 százalék alatti. Így jelenleg csak a két térség együttesének átlaga, amely 72% körüli, jogosít erre a támogatásra. A jelek szerint ez 2006-ig így marad, hiszen mindig az elmúlt három év teljesítményét veszik figyelembe. De legközelebb már 2000, 2001 és a 2002-es évek adatait nézik, s mivel a fõváros teljesítménye még magasabb lesz, és nyilván Pest megye is elõbbre lép, az összegzett adatok a bûvös 75% fölé emelkednek.

Tehát a fõváros és Pest megye kettõsének adatai miatt ez a régió nem lesz jogosult az uniós támogatásra!
Ugyanakkor, – érvel az elnök és érvelnek a valóság tényei! – Pest megye önmagában még sokáig alatta marad a jelentõs összegre jogosító 75 százaléknak, ám a pénz elmarad! Hiszen Pest megye határait elfedik, valósággal eltakarják Budapest elõnyei, és nem csak képletesen gyámkodik a fõváros a megye fölött, hanem eszmei Európába jutását is akadályozza! Így a megye hátránya a továbbiakban, 2006 után hatványozott lesz, a fejlõdés nemhogy gyorsulna, hanem lassul az elmaradt nyolcvan milliárdos segítség hiányában. A valóságban Pest megye akkor sem „juthat el” sokáig Európába, ha már az országot tagként ott tartják nyílván! A mai állapot ezt vetíti elõre. S mivel arra nincs szabály, hogy mekkora legyen a régió és nem is lennénk ebben a megoldásban egyedül, aligha akadhat józan eszû polgár, aki a megyében ellensége volna önmagának. De ezt mondhatnánk el minden bizonnyal országos vonatkozásban is, ha lenne ilyen felmérés. Mert ez a terv, ez régióeszme nem irányul senki ellen, a fõváros ellen sem, viszont jelentõs forrás volna a Pest megyeiek számára. S miként mondtuk, ezt a többletet az ország más tájain is ki lehetne váltani.

Nézve a megye térképét, járva szép tájait Zebegénytõl Ráckevéig, hogy csak a hegyeket és a Duna vonalát említsük, jól jönne ebbõl az összegbõl az idegenforgalom számára is valamennyi. Ebben az esetben is jól járna az ország is, nem csak a megye. A fontos intézmények, kórházak, iskolák, óvodák fejlesztését nem is említve. De visszatérve az elõbbiekhez, a pilisi hegyek-völgyek, a Dunakanyar talán az ország legszebb táját képviselik. Aki állt már a visegrádi vár bástyáján és körbenézett, az egész életre feledhetetlen gyönyörûséget visz magával. De hasonló az élmény ereje, ha Zebegénybõl néz szét e tájra. Gondoljunk arra, hogy igazából egyetlen vidéket, a Balatonét, de inkább csak a tó közvetlen környezetét fejlesztgették, ahogy lehetett. Az ország más részei ebbõl a szempontból is máig lemaradtak. Épen az idei év jelzi, hogy jobb volna sokfélébb és bõvebb kínálat az ideutazók számára! A vidéki turizmust itt is lehet fejleszteni, sõt e tájon ki lehetne alakítani a történelmi turizmust! Királyok szálláshelyei találhatók e tájakon, Károly Róbert királyi székhelye, fõvárosa Visegrád volt. De fontos maradt fia, Nagy Lajos, és hogy még ne akárkit említsünk, Hunyadi Mátyás számára is. A vár, de még inkább a palota mostani, alakuló arculata már kezd méltóvá válni hajdani nagyságához.

Adott tehát a felismerés, megérett a közhasznú eszme, amiért – így hinné az ember – nem kellene annyira küzdeni Pest megye közgyûlése elnökének, mert annyira nyilvánvalók a tények, hogy tolakodni kellene a támogatóknak. Ha ez megvalósul, akkor végül is egymillió kettõszázezer ember lenne e régió tagja, hiszen e megye lakossága egyre nõ. Területileg pedig az ország második legnagyobb megyéje. De említsük meg azt a tényt is, hogy az Európai Unió országaiban több hasonló régió alakulat is található, illetve a csatlakozásra váró országok között több esetében várható hasonló elképzelés. Prága és Pozsony példáját említhetjük. De hát nem ez számít, hanem az, hogy sokat veszíthet Pest megye, illetõleg milyen tisztességes megoldással nyerheti meg az említett támogatást. Az is természetes, hogy ez az „elválás” nem zár ki semmi jövõbeni, esetleges fontosabb csatlakozást, egyesülést sem. Bár ugyancsak nem elhanyagolható az a páratlan történelmi állapot, amit a megyék szervezete jelent! Ez önmagában is elõny és kizáródik a veszekedés, huzakodás, osztozkodás bántó gyakorlata, ami a „közösködés', a támogatások elosztásának örök velejárója. Az egy megye egy régió is megoldható. Ezen érdemes tûnõdni az illetékeseknek. A kistérségek képviselõinek nagyobb része máris támogatja az elválást, mert fölismerte önnön érdekeit. Így az október 20-i önkormányzati választásokon, a Pest megyében lakó választópolgárok erre nézve is találnak szavazólapot, és jól meggondolva döntésüket, kiállhatnak és remélni lehet, hogy ki is állnak e jövõt jól képviselõ terv mellett.

Nézem a pilisi hegyeket. Hozzájuk köt Piliscsabán egy kis faház Klotildliget szélén. Bennem van a megnyugtató látvány. Nem magasak, de szépek. A kisebb tájegységek, amelyeket kistérségeknek neveznek, nem csak látványértéket, hanem turista értékeket, pontosabban nemzeti értékeket képviselnek. Kedvenc helyem Zebegény, de Ráckeve is. Különösen az utóbbi, amelynek mára gazdátlan strandjára évtizede járunk barátainkkal. A víz még tiszta, ahogy befelé megyünk, látjuk a folyó medrét. Ez a térség is nagyobb figyelemre érdemes, közös érdek miatt is, akárcsak egész Pest megye, amely amúgy is ölelõen veszi körül a fõvárost. Áldásos volna, ha e kölcsönös szívélyesség jellemezné a jövõbeli kapcsolatokat is. Különös tekintettel arra, hogy ami jó Pest megyének, az jó a fõvárosnak és az országnak is! De a lényeg az, hogy Pest megye és a többi magyar megye mind „bejuthasson” Európába akkor, amikor az ország már ott lesz!

Kiss Dénes

 

 

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztõ: Schuck Béla e-mail