Felszólítás gyommentesítésre

Felhívjuk Városunk lakosságának figyelmét, hogy a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. Törvény illetve az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet kötelezi a termelõket, a földhasználókat a gyomok elleni védekezésre.
Jelen felhívásunkat az érintett ingatlantulajdonosok tekintsék felszólításnak az alábbi belterületi ingatlanok vonatkozásában:
– Liegl telephelye körüli iparterület (Szent Imre, Egressy B. , Vajda J. , Kölcsey F. , Csendbiztos, Szent László utca)
– Madách utcával párhuzamos belterületbe vont ingatlanok
– A Szent Erzsébet utcával párhuzamos belterületi ingatlanok
(Szent Erzsébet u. és a 097 hrsz.-ú külterületi tábla közötti terület)
Az alábbi területek fokozottan gyomnövénynyel fertõzöttek. Így személyre szóló határozat nélkül 20 napos határidõvel a fenti területeken ismételt helyszíni szemlét tartunk. A gyommentesítés elmaradása esetén a növényvédelmi bírságot szabunk ki 20. 000 – 1. 000. 000 Ft közötti értékben.
Ezúton felszólítunk minden földhasználót, hogy az ápolt, egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását.

Pilisvörösvár, 2002. szeptember 10.

Heider László sk.
Jegyzõ

 

A FENTI TÁJÉKOZTATÓ ILYEN FORMÁBAN ÁLL A RENDELKEZÉSEMRE
(A szerk.)

 

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztõ: Schuck Béla e-mail