Megújult a temetõben a „fõkereszt”

Templomkertben, faluszélen, dûlõutak mentén, temetõkben számtalanszor elhaladunk a népi barokk vallásosság emlékei mellett. A kereszt a török utáni idõkben lépett ki a templomból és lett a mindennapi élet, a falusi munka, a paraszti szokásvilág tárgyi elemévé.

 

Vajon ki és miért állított benneteket? Miféle titkot õriz hallgatásotok? Hol vannak az emberek, akik hozzátok kötötték az életüket? Kik gondoznak benneteket?

Történeteket, emberi sorsokat, gyakran tragédiákat õriznek e jelek. Lehetnek az emlékezés, a fogadalom, a teljesült kérés, a szerencsés menekülés, a hála, a köszönet jelképei.

Aki keresztet állíttatott, többnyire vállalta a gondozását is. Ha pedig a kereszt állítója vagy annak családja kihalt, néha elõlépett egy-egy idõsebb asszony, új fogadalmat tett, és tovább gondozta a keresztet.

A vörösvári temetõ „fõkeresztjének” is hasonlóan alakult a sorsa. Mindegy, mikor megyünk a temetõbe, a 103 éves kereszt lábánál mindig friss virágot találunk. Halottak napján sokan még gyertyát is gyújtanak itt.

Szeptember eleje óta viszont a megkopott, itt-ott mohával benõtt keresztet mintha kicserélték volna! Mindez a kereszt egykori állítóinak Johann Peller és Katarina Keppler utódainak kérésére történt.

– Három-négy évvel ezelõtt derült ki, hogy a keresztet dédszüleim állíttatták. Amikor ezt megtudtuk, rögtön elhatároztuk édesanyámmal, hogy felújíttatjuk. Ehhez az elhatározáshoz csatlakoztak rokonaink is – meséli Rubányi István. – Nem is értem, miért ilyen késõn jöttünk rá, hogy a keresztet a mi õseink állíttatták, hiszen, aki egy kicsit figyelmesebben szemügyre vette, a hátoldalán a múltjával kapcsolatos információkat egyszerûen leolvashatja.

A felújítási munkálatokat Halmai József végezte. – Megtisztelõnek tartottam a megbízást, hiszen egy tartós, az utókor számára maradandó emlékrõl volt szó – mondja a kõfaragó mester.

István idõközben több keresztet is megnézett, míg végül úgy döntött, hogy a kereszten található korpusz, az INRI felirat, a lángoló szív és a kehely bronzból készüljenek. Kérésére a korpusznak a háta nem lapos, hanem domború lett, így még hangsúlyosabbá teszi a tradicionális, mûkõbõl készült keresztet. A felújítás során a régi betonaljzatra süttõi kõburkolat került. Ide vésték be magyar és német nyelven, hogy a keresztet a leszármazottak 2004-ben újíttatták fel. Ez a néhány szó azért is találó, mert – ahogy Rubányi István hangsúlyozta – a kereszt nem a Peller család leszármazottaié, hanem minden vörösvárié, és mindenkié, aki a vörösvári temetõben jár.

Remélhetõleg még sokáig lesznek idõs nénik és férfiak, akik elmondanak elõtte egy-egy imát és gyertyát gyújtanak, és lesznek fiatal lányok is, akik virágot tesznek a kereszt lábához.

A felújítás után a márványtáblán található bibliai idézetet is könnyebben olvasni:

O ihr Alle, die ihr
vorübergehet am Wege,
merket auf, und schauet,
ob ein Schmerz gleich sei
meinem Schmerze.
Klage.: Ver.1,12
Gelobt sei Jesus Christus

Sax Ibolya


A polgári körök közleménye

A pilisvörösvári polgári körök és a Fidesz Pilisvörösvári Csoportja közösen havi rendszerességgel nyilvános rendezvénysorozatot szervez meghívott elõadókkal a Közösségi Házban, illetve a Városi Könyvtárban.Dr. Tõkéczky László

Az elsõ rendezvény szeptember 1-jén este volt a Közösségi Házban, nagy számú, mintegy 240 fõnyi közönség jelenlétében. Az elõadók Szûcs Ervin, az MDF alapító tagja, Antall József miniszterelnök egykori osztálytársa és barátja, ill. Tõkéczky László történész, egyetemi docens voltak. Szûcs Ervin az MDF jelenérõl és lehetséges jövõjérõl, Tõkéczky professzor pedig Magyarország társadalmi, politikai és gazdasági helyzetérõl, ill. jövõbeni esélyeirõl beszélt.

A sorozat következõ elõadója dr. Balla László pszichiáter lesz. Elõadásának címe: A szorongás és környéke. Az elõadás október 8-án (pénteken) este 6 órakor kezdõdik a Városi

Könyvtárban. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A pilisvörösvári polgári
körök és a Fidesz Pilisvörösvári Csoportja

 


 

 

Ünnepi szentmisék

István király államalapításának ünnepén, pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából Pilisvörösváron tartotta szentmiséjét Verõczei Gábor, aki négy és fél éven át volt plébánosa a bányatelepi Szent Borbála kápolnának. A jubiláló esperes atyát Tasnádi Tamás, a bányatelepi képviselõtestület világi elnöke köszöntötte, és ünnepi szentmiséje alkalmából egy emlékkereszttel ajándékozta meg. A pilisvörösvári hívek nevében szívbõl gratulálunk Gábor atyának!

Október 22-én, pénteken este 6 órakor az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szentmisét tart Mits János plébános úr, melyre tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit, aki kegyelettel gondol az eseményre.

Vörös Ildikó

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztõ: Schuck Béla e-mail