ELŐZŐ OLDAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - oldal KÖVETKEZŐ OLDAL

25. oldal Közélet - Politika

Fizetett választási hirdetés

Bemutatkozás
– Mire törekednék polgármesterként?

Kedves Olvasó!

Nagyításhoz kattintson a képre!A Vörösvári Újság hasábjairól Ön már értesülhetett arról, hogy polgármester-jelöltként indulok az október 1-jei önkormányzati választásokon. Alábbi írásommal arról szeretném tájékoztatni Önt, hogy milyen szándékokkal és elképzelésekkel teszem ezt.

Kezdjük rögtön azzal, miért is vállaltam el a polgármester-jelöltséget. – Azért, mert úgy gondolom, hogy a polgármesterség a közösség szolgálatának egy fontos eszköze. A polgármesteri szerep jó betöltése szép emberi feladat. Neveltetésem és világnézetem miatt mindig is fogékony voltam a közösség ügyei iránt. Ezért választottam annak idején a tanári hivatást, ezért vállaltam később kántori szolgálatot, és politizálni is ezért kezdtem 1990-ben. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az volt a célom, hogy a képviselő-testületi döntések mindig az egész közösség javát szolgálják. Ebben a szellemben akarok tevé-kenykedni polgármesterként is – beépítve gondolkodásomba az elmúlt tizenhat év közéleti munkájának tapasztalatait, az esetleges hibák tanulságait és a sikeres megoldások emlékét egyaránt.

Céljaim a következők. Szeretném elérni, hogy erősödjön városunkban az önkormányzat iránti bizalom; hogy egyre többen elhiggyék és megtapasztalják, hogy az önkormányzat az emberekért van. Úgy gondolom, hogy ez a cél lelkiismeretes munkával és őszinte beszéddel megvalósítható. Ha a bizalom nőni fog, akkor több jó ötlet, tanács és segítség jut el majd az önkormányzathoz, s ez a képviselő-testület munkáját hasznosabbá, eredményesebbé teheti.

Munkám során szeretnék felkarolni és támogatni minden olyan ötletet, javaslatot, amely az életünket gazdagítja. A felkarolás azt jelenti, hogy igyekszem önkormányzati céllá emelni az ötleteket, és a pénzt is előteremteni a megvalósításukhoz. A megvalósítás során nagy figyelmet kívánok fordítani a kivitelezés minőségére, az esztétikai igényességre.

Szeretném, ha az önkormányzatban a napi problémák kezelése közben mindig érvényesülnének a hosszú távú szempon-tok is. Fontosnak tartom az önkormányzati vagyon védelmét és megfelelő színvonalú működtetését; a város eladósodásának megállítását, a közpénzek hatékony és észszerű felhasználását. A fejlesztések területén az erőnket nem meghaladó, de közérzetünket mégis jelentősen javító beruházások híve vagyok. Oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinket segíteni szeretném abban, hogy színvonalasan működjenek, és hogy az ott dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevők egyaránt jól érezzék magukat. Szebb közterületeket szeretnék: az elkészült utak mellé rendezett útpadkát és járdákat, tisztaságot és rendet.

A tárgyi környezet fejlesztése mellett fontosnak tartom a szellemi, erkölcsi, kulturális környezet fejlesztését is. Ezért törekedni fogok arra, hogy minden valós szakmai és emberi teljesítmény megkapja városunkban az erkölcsi elismerést és a lehetőségek szerinti anyagi támogatást.

Tisztában vagyok azzal, hogy mindezeknek a megvalósítása nehéz feladat. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a gazdasági és üzleti életben szerzett tapasztalatok híján lehetséges-e eredményesen küzdeni ezekért a célokért. Úgy gondolom, hogy ha nem egyedül akarom elérni mindezt, hanem másokkal összefogva, akkor igen.

Ezért is dolgozom a Fideszben évek óta azon, hogy minél több rátermett, a közösség iránt elkötelezett embert vonjunk be a vörösvári közéletbe, mert úgy gondolom, hogy közülük folyamatosan kiválasztódhatnak az önkormányzati képviselőségre alkalmas és méltó emberek.

Úgy érzem, sikerült találnom ilyen embereket, közülük jó néhányan a Fidesz képviselőjelöltjei lesznek az előttünk álló választásokon. Az ő tudásukra és munkájukra építve akarok a fenti célokért munkálkodni. Úgy gondolom, hogy tehetségük és elkötelezettségük révén képesek a város javát eredményesen szolgálni. Számíthatok a segítségükre a gazdaság, a pénzügy, a jog, az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális gondoskodás és sport területén egyaránt.

Nem gondolom, hogy a polgármesternek egyedül kell tudnia mindenre a tökéletes megoldást, vagy hogy egyedül kell megoldania minden problémát. Az ő dolga szerintem az odafigyelés, a problémák számon tartása, a jó ötletek felkarolása, támogatása, a szükséges források előteremtése, a végrehajtáshoz pedig az arra alkalmas emberek megtalálása. Ezekben a dolgokban, úgy gondolom, segíthet az is, hogy a rendszerváltozás kezdete óta részt veszek a helyi közéletben. Két ciklusban voltam már önkormányzati képviselő, négy évig alpolgármester. Sok embert ismerek, tapasztaltam egyet-mást, tisztában vagyok a város főbb problémáival, ismerem a fontosabb ügyeket, tudom, hogy körülbelül mik a reális lehetőségek.

Humán műveltségű ember vagyok, gondolkodásomban a pénzügyi szempon-tok mindig az emberi szempontoknak alárendelve jelennek meg. Igyekszem mindig ebből a távlatból rátekinteni egy beruházási tervre, szolgáltatási szerződésre, átszervezési javaslatra, költségvetési problémára. Fontosnak tartom a gazdaságossági szempontokat, a fejlődést, de nem egyedüli és legfőbb célként, hanem mindig az emberi személy és a közösség szolgálatában.

Mit ígérhetek a rám szavazóknak? Azt, hogy megválasztásom esetén igyekezni fogok legjobb tudásom szerint dolgozni Vörösvár polgáraiért – ahhoz hasonlóan, ahogy eddigi munkahelyeimen tettem.

Gromon István

KÖSZÖNET AZ AJÁNLÁSOKÉRT

Köszönöm a bizalmat és az erkölcsi támogatást annak a több, mint 650 vörösvári választópolgárnak, akik lapzártáig ajánlószelvényük átadásával támogatták polgármester-jelöltségemet a FIDESZ és a KDNP színeiben.

 

ELŐZŐ OLDAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28- oldal KÖVETKEZŐ OLDAL
FEL A LAP TETEJÉRE