ELŐZŐ OLDAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - oldal KÖVETKEZŐ OLDAL

20. oldal Tűzoltó - hírek

Az utolsó vonulás
Eltemették Denk Ferenc, néhai tűzoltóparancsnokot

Szeptember 23-án, 86 éves korában elhunyt Denk Ferenc, volt tűzoltóparancsnok, a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli elnöke. Városunk ismét elveszítette egyik hűséges, a közösségért önzetlenül tevékenykedő, példamutató életű polgárát. Feri bácsit szeptember 28-án kísérték el utolsó útjára a vörösvári temetőben családtagjai, bajtársai, tisztelői.

Nagyításhoz kattintson a képre!Nyárias melegben gyülekeztek öt óra előtt a gyászolók a ravatalozónál a temetőben, a fák leveleinek egy része azonban már az ősz színeit öltötte magára. A ravatalozó előtti teret koszorúk borították el, mögöttük a Központi Tűzoltózenekar sorakozott fel, hogy méltóságteljes gyászzenével kísérjék a szertartást.

Pontban öt órakor hat tűzoltóbajtársa a vállán hozta ki a ravatalozóból Denk Ferenc díszes koporsóját, melynek tetejére tűzoltó-egyenruhájának címeres tányérsapkáját helyezték. A zenekar eljátszotta a Himnuszt, majd Tokodi Bence káplán lépett a koporsóhoz, hogy a katolikus liturgia alapján elbúcsúztassa a felejthetetlen halottat, aki mélyen vallásos ember, buzgó keresztény volt.

A káplán úr beszédében olyan kiváló emberekéhez hasonlította Denk Ferenc életpályáját, személyiségét, lelkületét, mint János Pál pápa vagy Teréz anya, mondván ha kisebb mértékben, szűkebb keretek között is, de a helyi közösség számára hasonló jelentőséggel bírt az ő tevékenysége.

Grószné Krupp Erzsébet polgármester beszédében felvázolta az elhunyt teljes életpályáját:

„Denk Ferenc 1920. szeptember 21-én született Pilisvörösváron, az iskoláit is itt végezte el. A tűzikovács szakmát 4 év alatt sajátította el és 1937-ben kovácssegéd vizsgát tett. Szakmája elsajátításában sokat segített édesapja is, aki szintén kovács volt. 1945-ben Budapesten mestervizsgát tett.

Nagyításhoz kattintson a képre!1941. november 8-án kötött házasságot Wieszt Máriával, akivel közel 65 évig boldog házasságban élt. Három gyermekük született, akik 4 unokával és 5 dédunokával ajándékozták meg.

Egyetlen munkahelye volt: a Pilisi Szénbányák és Kőfaragó Vállalat, ahonnan 1980-ban vonult nyugdíjba. A kovácsmesterséget nyugdíjasként szinte halála napjáig folytatta.

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Testületbe 1944 januárjában lépett be, amely már több mint 62 éve történt. Az egyesületben, több tisztséget töltött be. 1992-1996-ig elnök, majd 1996-tól folyamatosan tiszteletbeli elnök.

A több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Az egykor önálló iparosokból és bányászokból álló testület majd egyesület fennmaradását is nagyban köszönheti aktív tenni akarásának és szervezőkészségének.

Több éve ugyan már nem volt vonulós tűzoltó, de az egyesületnél történő mindennapi események és változások ugyanúgy érdekelték, mint 62 évvel ezelőtt.

Denk Ferenc tiszteletbeli elnök úr tűzoltói munkáját az elmúlt 6 évtized alatt minden ellenszolgáltatás nélkül végezte. Igaz az erkölcsi elismerések sem maradtak el. Több szolgálati érdemérem, oklevél és egyéb tűzoltó kitüntetés tulajdonosa volt.

A város 1998-ban Pilisvörösvárért Emlékéremmel ismerte le munkáját.

Különösen büszke volt a 60 éves Gyémánt Szolgálati érdeméremre és a Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettre.

Nagyításhoz kattintson a képre!Feri bácsi idős kora ellenére még 1993-ban is aktívan részt vett az akkor kitört erdőtűz oltásában. Utolsó vonulása pedig 1996-ban volt, amikor a wehrheim-obernhaini tűzoltók részvételével egy tűzoltási gyakorlatot vezényelt le szerparancsnokként. Ragyogóan, biztos kézzel. 76 éves volt ekkor.

Ezután az aktív tevékenységtől visszavonult, de természetesen minden tűzoltó-ünnepen, rendezvényen megjelent, és tanácsaival még ekkor is segítette fiatalabb bajtársait. Feri bácsi mind a tűzoltók, mind a város polgárainak körében rendkívül nagy tiszteletet és megbecsülést vívott ki magának.

Utolsó éveiben már csak rendkívül nagy néprajzi értéket képviselő kovácsműhelyében volt »tűzközelben«. Még a legutóbbi időkben is dolgozott, patkókat, szerszámokat készített, nagy-nagy tudással és nagy-nagy szeretettel.”

Grószné Krupp Erzsébet polgármester a következő személyes jellegű és megható mondatokkal fejezte be beszédét:

„Nagy becsben tartom, féltve őrzöm azt a szerencsepatkót, amelyet Feri bácsitól 2002-ben, polgármesterré választásom alkalmából kaptam. »Erzsike – mondta akkor nekem –, ezt a patkót szeretettel kovácsoltam neked, s kívánom, hogy hozzon szerencsét további életedre, s a városnak is, amelyet szolgálsz.«

Nagyításhoz kattintson a képre!Meghatottan gondolok vissza most is erre a kedves pillanatra, és szívem elszorul, ha azt kérdem magamtól: Ki fogmost már nekünk szerencsepatkót kovácsolni, hogy minden gondon, bajon átjuthassunk, és emberségünket, életerőnket, lelki gazdagságunkat megőrizhessük és átadhassuk a késő utódoknak?… De talán fényes, csillagos éjszakákon, amikor végtelen magassá válik az ég, a szótlan némaságba valahonnan túlról biztató csilingelés hallik majd, mint távoli kalapácsütések egy titokzatos égi műhelyből… És akkor arra gondolunk majd, mégiscsak készül az a szerencsepatkó, amely sorsunk vigyázza. Nem vasból, de csillagfényből és szeretetből, imákból és angyalok mosolyából…”

A búcsúbeszédek után ismét a tűzoltóbajtársak emelték vállukra a koporsót és ünnepélyes gyászszene kíséretében elindultak, hogy végső nyugvóhelyére vigyék az elhunyt földi maradványait.

A koporsó leeresztésekor élesen a levegőbe hasított a temető parkolójában álló tűzoltóautó szirénája, amely most nem arra szólított, hogy adjunk szabad utat a tűzhöz, balesethez igyekvő tűzoltóknak, hanem arra, hogy soha ne feledjük ennek a kiváló tűzoltónak az emlékét és áldozatos munkásságát.

Nagyításhoz kattintson a képre!A szertartás végén a sírnál a tűzoltók tisztelgése és a gyászolók döbbent némasága mellett hangzott fel az Il Silencio jól ismert, szívbe markoló dallama a tűzoltózenekar trombitásának előadásában.

A hazafelé induló emberekben még sokáig visszhangzott e szomorú, ám méltóságteljes, érzelmekben gazdag dallam, szintúgy tűzoltóinkban a polgármester asszony beszédének végén elhangzott tűzoltóima befejező szakasza:

„[Istenem], ha a Te akaratodból életedet vesztem, áldd meg a családomat a Te szerető kezeddel, és add nekik vissza mindazt, amit küldetésem teljesítésekor én másoknak adtam. Ámen.”

Kedves Feri bácsi, nyugodj békében!
Emlékedet örökre megőrizzük!

Fogarasy Attila

Tűzesetek, műszaki mentések

A vörösvári tűzoltók túlvannak idei 120. vonulásukon. Az elmúlt két hónapban 4 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez vonultak ki.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Keresztbeállt járművek a Tinnye felé vezető úton (Fotó: Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

A tűzesetek többségét az avar vagy a száraz fű begyulladása okozta (a tavaknál, a 10-es út mellett), egy esetben keletkezett a tűz lakásban. A Semmelweis köz 3-ban lévő társasház egyik lakásának konyhájában a tűzhely fölött lévő páraelszívó fogott tüzet. A lángokat a lakók eloltották a tűzoltók kiérkezéséig, akikre már csak az utómunkálatok maradtak.

A műszaki mentések közül ötnek a helyszíne a 10-es út volt, egy esetben a Pilis-csaba és Tinnye közötti útszakasz, egy esetben pedig a Csobánka közelében lévő motocross pálya.

A négy jelentősebb baleset részletezve:

Augusztus 29-én két személygépkocsi és egy tehergépkocsi hármas karambolja következett be a 10-es út és az Ady Endre utca sarkán. A karambol következtében kitört és az útra dőlt egy elektromos oszlop. A mentők egy szlovák állampolgárt megfigyelésre kórházba szállítottak.

Tűzoltóink jelentős segítséget nyújtottak a baleset következményeinek elhárításában.

Ugyanezen a napon az esztergomi tűzoltók segítségül hívták a vörösváriakat egy balesethez, amelynek során két gépjármű ütközött össze. Egy Tinnye felől érkező Ford Transit furgon egy jobb kanyarban megcsúszott, és elejével a szemből érkező pótkocsis MAN tehergépkocsinak rohant. A furgon keresztbe fordult az úton, a teherautó elejével az út szélén állt meg. A Ford súlyosan sérült sofőrjét a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül.

Szeptember 14-én ugyancsak két műszaki mentéshez riasztották őket.

Délután a mentőktől kaptak segélykérést a Csobánka közelében lévő illegális motocross pályáról, ahol az egyik motoros súlyos sérülést szenvedett. A mentők a nehéz terepviszonyok miatt nem tudták a mentőkocsival megközelíteni a sérültet. A balesetet szenvedett crossost elsődlegesen ellátták, majd megvárták a vörösvári tűzoltókat, a tűzoltóautó hátsó ülésére fektették a sérültet, és így szállították ki a mentőautóhoz.

Este a Külső-Bécsi úton történt baleset, amelynek során három személygépkocsi ütközött össze. A balesetre jellemző, hogy az autóalkatrészek 60-70 méter hosszan szóródtak szét az úttesten. A helyszínelés és a káresemény felszámolása két órát vett igénybe, ez idő alatt állt a forgalom a 10-esen. A balesetnek szerencsére csak két könnyebb sérültje volt.

Összeállítottuk Kovács Zsolt
tűzoltóparancsnok tájékoztatása alapján

Tűzoltó ima

A kiskunfélegyházai hivatásos önkormányzati tűzoltóság honlapjáról:

Kötelességem teljesítése közben, óh Istenem, ha bármikor láng csap fel, adj erőt, hogy megmentsem az életet, nem számít, mennyi idős is legyen. Segíts, hogy átölelhessem a gyermeket, mielőtt túl késő, vagy megóvjak egy embert a szörnyű végzettől. Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb segélykérést, és gyorssá, s kellően ügyessé, hogy eloltsam a tüzet. Hadd töltsem be szerepemet, és adjam a legjobb önmagam, hogy megvédjem az embereket és javaikat. És ha a Te akaratodból elveszítem az életem, vedd védelmező karodba családom, s szeretteim.

(Forrás: http://www.tuzoltosagkkfhaza.hu/

Melléképület borult lángba Pilisvörösváron

2006. október 19, csütörtök - [20:13]

Bútorokkal felhalmozott melléképületben csaptak fel a lángok csütörtökön kora este Pilisvörösváron. A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a Zöldfa utcában, a körülbelül 60 négyzetméteres melléképületben bútorok és használt ruhák égtek, s a lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is. A tüzet a pilisvörösvári önkéntesek és a fővárosi tűzoltók egyórás munkával fékezték meg. (Lánglovagok)

 
ELŐZŐ OLDAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - oldal KÖVETKEZŐ OLDAL
FEL A LAP TETEJÉRE