ELŐZŐ OLDAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - oldal KÖVETKEZŐ OLDAL

14. oldal In memoriam

Hunyó parázs
Dr. Réthy Zoltán emlékezete

Harminc évvel ezelőtt, 1977. október 2-án hunyt el dr. Réthy Zoltán, Pilisvörösvár nagy tekintélyű körorvosa, a település XX. századi történetének kiemelkedő alakja. Halálának évfordulója arra kötelez minket, hogy – ha csak címszavakban is – felelevenítsük életének és áldozatos munkájának néhány momentumát, és végre elhelyezzük őt városunk nagy halottjainak képzeletbeli panteonjában az őt régóta megillető helyen.

Dr. Réthy Zoltán 1895. október 20-án született Kolozsvárott. 1913-ban jeles érettségivel iratkozott be a kolozsvári egyetem orvosi karára. Egyetemi tanulmányait félbeszakította az I. világháború, 1915-től 1918-ig medikusként teljesített katonai szolgálatot. Orvosi oklevelét csak 1920-ban Budapesten szerezhette meg. Ezután segédorvosként budapesti kórházakban dolgozott. 1921. augusztusában nevezték ki Pilisvörösvár körzeti orvosává, élete ettől kezdve összeforrott a gondjaira bízott községgel. Felelősségteljes feladatát 48 éven át, megszakítás nélkül látta el.

Nagyításhoz kattintson a képre!Szorosan vett orvosi munkáján kívül sokat tett az egészségügyi felvilágosítás és megelőzés terén. Fáradhatatlanul küzdött az alkoholizmus és a babonás népi gyógymódok, a kuruzslás ellen. Száznál több tudományos cikkével, komoly tekintélyt szerzett magának az orvosi lélektan szaktudományában. Munkái többek között a Magyar Pszichológiai Szemlében, a Pszichológiai Közleményekben, az Anya- és Csecsemővédelemben jelentek meg. Egyik alapítója és vezetőségi tagja volt a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének.

Különösen sokat tett az anya- és csecsemővédelem terén. Legnagyobb tette, hogy 1926-ban megalakította az Országos Stefánia Szövetség pilisvörösvári anya- és csecsemővédelmi szervezetét. Komoly eredményeket ért el a csecsemőhalálozás csökkentésében, a halálozási indexet az országos és megyei átlag alá szorította. Elnöke volt a Vöröskereszt helyi szervezetének.

De nemcsak intézményes keretek közt védte az anyákat és gyerekeket, gyakran anyagilag is támogatta a családokat, hogy a gyerekek ne éhezzenek, s legyen ruhájuk. Olyan tekintélyre tett szert a faluban, hogy olykor még családi konfliktusok rendezésében is segítségét kérték: ha az alkoholista családfő tört-zúzott otthon, őt hívták ki, hogy csendesítse le őt.

Az egykori bányakonzumból a háború után szociális otthont alakítottak ki, 1949-től egészen 1977-ben bekövetkezett haláláig kezelte az otthon betegeit, így összességében 56 éven át szolgálta orvosként Pilisvörösvárt.

Közéleti szerepet is vállalt: 1950-ben tanácstaggá választották.

Példás családi életet élt. Három gyermeke született.

Dr. Réthy Zoltán kulturális tevékenysége is jelentős. A harmincas években megalapítja az Ányos Pál Irodalmi Társaságot. A társaság irodalmi programokat szervez, könyveket ad ki.

Dr. Réthy Zoltán kiváló költő is volt. Közösségi indíttatású verseinek legfontosabb témái: a Trianon utáni Magyarország helyzete, a magyarság sorsa, a határ túloldalára szorult szülőföld: Erdély, a szegények élete. Gyakran verseli meg új otthonát, a Pilist, az itt élő szorgalmas embereket, szokásokat, családi és társadalmi eseményeket. Így mintegy rímes krónikásává válik a település XX. századi történelmének.

Életében csak egyetlen verseskötete látott napvilágot „Én így imádkozom” címmel (1938. Pilisvörösvár, Ányos Kiadás). A kötetet igényes szerkesztés, emelkedett stílus, erkölcsi tartás és példamutatás jellemzi.

Élete végéig ír verseket, további öt kötetet állít össze, ezek azonban egytől-egyig íróasztalának fiókjában maradnak. A háború, a kommunista diktatúra, majd a Kádár-rendszer TTT-kultúrpolitikája (támogatás-tűrés-tiltás) meggátolja kiadásukat.

Verseinek gyűjteményes kiadása előkészület alatt áll. A tervek szerint az „Otthon a világban” című honismereti könyvsorozat első köteteként lát napvilágot 2008-ban.

(A kiadatlan versekből néhányat a Vörösvári Újság hasábjain már olvashattak olvasóink, továbbiakat is közölni fogunk. – a szerk.)

Dr. Réthy Zoltán gazdag életet élt, orvosként, tudósként, közéleti emberként és költőként egyaránt szolgálva Pilisvörös-várt és egész hazáját.

Aki ismerte őt, mind tisztelte és becsülte, és igyekezett magas erkölcsi elvárásainak megfelelni. Halálával a közösség szilárd oszlopa dőlt le, az utókor feladata az, hogy ezt az oszlopot, ha jelképesen is, de újra felállítsuk.

A Vörösvári Újság szerkesztősége ezért tisztelettel javasolja városunk képviselő-testületének, hogy dr. Réthy Zoltánnak a település érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért adományozzon posztumusz „Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet. (Az erről szóló hivatalos javaslatot megküldjük Gromon István polgármesternek.)

Városunk polgárait arra kérjük, hogy támogassák javaslatunkat, és minél szélesebb körben nyilvánítsák ki tiszteletüket és nagyrabecsülésüket dr. Réthy Zoltán iránt. Támogatásukat a Városi Könyvtárban elhelyezett ívek aláírásával fejezhetik ki (név és lakcím olvasható feltüntetésével).

„Nem az a gazdag, akinek sok van, hanem az, aki sokat ad” – tartja mondás. Ez a szellemiség hatotta át dr. Réthy Zoltán egész életét, gondolkodását, cselekedeteit. Az ő dolga a munka volt, a miénk a tisztelet. Sokat adott Vörösvár népének verejtékkel és önzetlenül.

Megtiszteltetés volt őt ismerni.

Halálának 30 évfordulóján tisztelegjünk előtte egy kiadatlan versének néhány sorával:

Pásztortüzet szítok a verssel,
Magam hunyó parázs vagyok,
Barátom minden fájó ember,
Testvéreim hulló csillagok.

Fogarasy Attila

 

 

ELŐZŐ OLDAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - oldal KÖVETKEZŐ OLDAL
FEL A LAP TETEJÉRE