Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

IX. évfolyam 12. szám 2009 december
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Pályázati sikerek után
Interjú Gromon István polgármesterrel

– Tisztelt Polgármester Úr! Gratulálok a Fő utca program pályázati sikeréhez. Akár karácsonyi ajándéknak is nevezhetjük a most elnyert 623 millió forintot...
Nagyításhoz kattintson a képre!

– Köszönöm a gratulációt, valóban nagy siker ez Vörösvárnak – a rendszerváltozás óta eltelt húsz év kiemelkedően legnagyobb pályázati sikere! S ha még hozzáveszem a szennyvízpályázat első fordulójában elnyert kb. 60 millió forintot, a Napos Oldal Szociális Köz-pont akadálymentesítésére elnyert közel 10 millió forintot, valamint a kisebb, pármillió forintos pályázati támogatásokat, akkor még nagyobb a szám, s bőven a 700 millió felett vagyunk. Továbbá várjuk még a jelzőlámpás csomópontra remélt 90 millió forintos támogatást is. Azt mondhatom tehát, hogy a pályázatok írására és menedzselésére fordított rengeteg munka végül is meghozta gyümölcsét.

– Egy ilyen bonyolult pályázat nyilván sok ember sok munkájának a gyümölcse...

– Valóban, legalább 15-20 ember munkájának közös eredménye ez a pályázati siker. Lehetetlen mindenkit felsorolni, de mindenképpen ki kell emelnem Gyimóthy Ákos főépítész és Bándi Gábor projektmendzser szerepét az elért sikerben. Gyi-móthy Ákos a pályázat alapját képező Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítését szervezte és irányította (Koós Bálint és dr. Váradi Monika Mária segítettek neki), Bándi Gábor pedig az 1. és a 2. fordulós pályázatnak és a hozzájuk szükséges rengeteg dokumentumnak az elkészítését szervezte, ill. végezte. A Polgármesteri Hivatalból dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Solti Kinga pályázati referens és Páva Gábor beruházó dolgozott eddig legtöbbet a sikerért, az adatok összegyűjtésével, a szükséges döntések előkészítésével, az engedélyek, szerződések, levelezések menedzselésével. Az utóbbi hónapokban kapcsolódott be a munkába, s azóta sokat segít Müller János, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője. A Képviselő-testületből Szakszon József volt alpolgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester és Pándi Gábor PVKB-elnök segített a legtöbbet. A lobbizásban Falics Jánosné és Gulyás Dénes országgyűlési képviselő is szerepet vállalt.

– Mivel folytatódik ezután ez a munka?

– Most, hogy megvan a fedezet, el kell készíteni a parkolók, a csapadékvíz-elvezetés, a gyalogátkelők, az épület-felújítások és az új épületek részletes kiviteli terveit (a járdáké már megvan). A tervek elkészítése kb. 3 hónapot vesz igénybe. Közben a Pro Régió Ügynökséggel alá kell írnunk a támogatási szerződést, ami szintén hosszabb előkészítést igénylő, felelősségteljes folyamat. A kiviteli tervek birtokában ki kell majd írnunk a kivitelezésre a közbeszerzési pályázatokat. Ezek lebonyolítása, a kivitelezők kiválasztása kb. újabb 3 hónapot vesz igénybe. A pályázati támogatásból megvalósuló munkák tehát kb. fél év múlva kezdődhetnek meg. Közben még le kell zárnunk a tárgyalásokat a Fő utcán érdekelt vezetékes szolgáltatókkal (ELMű, T-Com, Fibernet, DMRV), s alá kell írnunk még egy-két megállapodást. A tényleges munkák a pályázaton kívüli részekkel: a vízvezetékek cseréjével és a villanyoszlopok kiváltásával kezdődnek majd, remélhetőleg már tavasszal.

– A Fő utca programhoz kapcsolódóan a képviselők döntöttek arról, hogy az 1928-as bányászsztrájk emlékművét a Bajcsy-Zs. térről áthelyezik a Bányatelepre, a Rákóczi utcai játszótér melletti közparkba. Történt-e egyeztetés ezzel kapcsolatban a bányászokkal, szakszervezeti vezetőkkel, illetve az alkotóval?

– Természetesen. Az elmúlt egy év alatt az emlékmű áthelyezésének gondolatát többször felvetettem a pilisi bányászok különböző rangú képviselőinek, s azt mindnyájan támogatták. Így többek között Wágner Ferenc úr, a dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség elnöke, Székely József úr, a Pilisi Bányász Szakszervezet elnöke, Zelenai József nyugdíjas bányamérnök úr, több volt pilisvörösvári bányász, valamint a szobor alkotója, Bajnok Béla művész úr is. Legutóbb 2009. szeptember 4-én, az 59. Bányásznap alakalmából rendezett ünnepségen a Pilisi Bányász Szakszervezet teljes tagsága jelenlétében ismertettem az elképzelést, amelyet mindenki támogatott. Többek között azért is, mert az emlékmű jelenlegi helyén a 10-es út forgalmának zaja miatt lehetetlen egy bensőséges ünnepséget tartani, a bányász himnuszt elénekelni vagy ünnepi beszédet mondani.

– Szintén a „karácsonyi ajándék” kategóriájába tartozhat az a tény is, hogy végre sikerült kivitelezőt találni a kultúrház befejezésére. Ha minden a tervek szerint alakul, mikorra várható az épület átadása?

– Igen, a harmadik közbeszerzés végre sikeres lett, megvan a kivitelező. A tervek szerint december 21-én aláírjuk a szerződést, és január elején megkezdődhetnek a munkák. A vállalkozónak 150 nap áll rendelkezésére a munkák elvégzésére. Bízom abban, hogy pünkösdkor átadhatjuk a Művészetek Házát, azaz a felújított kultúrházat.

– Nem okoz-e majd gondot a kultúrház átadása után, hogy ezentúl két épületet (Major u., Fő u.) kell majd fenntartania, működtetnie az önkormányzatnak Művészetek Háza címén?

– A városnak eddig is – a felújítás előtt is fenn kellett tartania mindkét épületet, hiszen a kultúrház és a zeneiskola eddig is ebben a két épületben működött, csak más helyi elosztásban. A felújítás során a kultúrház épülete egy szinttel bővült, ennek a rezsiköltsége természetesen plusz kiadásként jelentkezik majd. Nagyon nehéz előre megmondani, hogy a felújított épület rezsiköltségei pontosan mekkorák lesznek, a pontos számításokhoz szükség lesz legalább az első félév tapasztalataira. Ugyanakkor az év második felétől az új épületben remélhetőleg már nyereséges, bevételt hozó rendezvényeket is tudunk tartani, s ez valamelyest ellentételezheti a rezsiköltségekkel kapcsolatos kiadásokat.

– November 26-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta a jövő évi költségvetési koncepciót. Megemlítené néhány kiemelkedően fontos alapvetését a koncepciónak?

– Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy a költségvetési koncepciót a törvényi határidők miatt a parlamenti költségvetés elfogadása előtt kellett elkészíteni, így az abban megfogalmazottak a tényleges költségvetési számok ismeretében még módosulhatnak. Egyébként a koncepció főbb elveiben megegyezik a tavalyival. A bevételek tervezésekor sajnos komoly veszteségekkel kell számolnunk, az állami támogatás mértéke ugyanis – a korábbi évekhez hasonlóan – 2010-ben ismét jelentősen csökkenni fog! A gazdasági válság miatti bevételkiesés az önkormányzatoknál szintén a jövő évben fog jelentkezni. Az iparűzési adónak az APEH által történő beszedése várhatóan 60-70 millió Ft bevételkiesést fog okozni, mivel a 2010. évi feltöltés csak a 2011. évi költségvetésben fog bevételként jelentkezni… Az európai uniós fejlesztési pályázataink önrészét csak fejlesztési hitelből tudjuk biztosítani.

A személyi kiadásokat a törvényben meghatározott illetményalap szerint finanszírozzuk. A dologi kiadásoknál a 2009. évi tényleges kiadásokat tekintjük bázisnak, s azt a várható 2009. évi inflációval megemeljük. Az egyéb dologi kiadások előirányzatának alapösszegét 10%-kal emelni szándékozunk, mivel azt két éve nem emeltük. Továbbra is igyekszünk fenntartani a takarékos gazdálkodást, s így az ésszerűség határán belül csökkenteni a kiadásokat, emellett pedig kihasználni a kínálkozó pályázati vagy egyéb bevételi lehetőségeket.

Fogarasy Attila

Európai szemle Pilisvörösváron

Nagyításhoz kattintson a képre!
A küldöttség tagjai a Városháza tanácstermében
(Fotók: Pócsi János)
A Strasbourgban működő Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottságának három tagja látogatta meg december 8-án városunkat. Céljuk a helyszíni tájékozódás volt arról, hogy a magyar kormánynak a hazánkban élő kisebbségek helyzetéről készített jelentése megfelel-e a valóságnak.

A küldöttséget Gromon István polgármester úr fogadta a Városháza tanácstermében. A delegáció tagjai voltak: Zdzislaw Galicki (Lengyelország), Eva Smith-Assmussen (Dánia), Yiannakis Chrysostomis (Ciprus). Jelen volt még Michele Akip, a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény Titkárságának vezetője, Pappné Farkas Klára, az ET budapesti Információs és Dokumentációs Központjának igazgatója és Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Gromon István polgármester a most megjelent nyelvjáráskötetet mutatja be a küldöttségnek (mellette Heinek Ottó, MNOÖ-elnök)

A vörösvári kulturális és egészségügyi intézmények meghívott vezetőinek jelenlétében bevezetésként a polgármester úr bemutatta városunk történelmét. Ismertetésében hangsúlyosan kapott helyet a német (sváb és bajor) ősök eredete, helyi nyelvjárásuk, mely a mai napig is élő. A polgármester úr elmondta, hogy a rendszerváltás utáni kormányok biztosítják a nemzetiségi iskolákban a heti öt németóra megtartásához szükséges normatívát. Öröm, hogy a német hagyományokat mind az idősebbek, mind a fiatalok szívesen ápolják, viszont az is tény, hogy manapság a legtöbb családban már a magyar az otthon, a családban használt nyelv.

Heinek Ottó elnök úr a jelen pénzügyi megszorítások hatásairól szólt, melyek az állami televízió német nyelvű új műsorait korlátozzák (csupán a régieket ismétlik). Gromon István polgármester úr hozzátette, tetézi a bajt, hogy a helyi kábeltévé-szolgáltató, a Fiber-net a környékünkön csak a legdrágább (!) műsorcsomagjában ajánl két német nyelvű adót.

Nagyításhoz kattintson a képre!
A Schiller Gimnázium könyvtárában Báldi Judit könyvtáros a Vörösvárról szóló honismereti irodalmat ismerteti

A küldöttség vezetője, Zdzislaw Galicki örömmel nyugtázta az anyaországgal tartott sokirányú, szoros kapcsolatot és a hagyományok ápolását, mely példaként állítható a többi nemzeti kisebbség elé. Érdekes volt, hogy a házigazdák a német nemzetiségen kívül a legtöbb kérdést a város és a roma kisebbség viszonyáról kapták…

Az intézményvezetőkkel való párbeszéd után a résztvevők meglátogatták a Friedrich Schiller Gimnáziumot, ahol dr. Guth Zoltán igazgató úr invitálta őket körsétára.

A Ligeti Cseperedő Óvoda kitűnő felszereltségét dicsérték, majd a Templom Téri Általános Iskolában ajándékképpen a háziak németül elmondott verssel és kedves kis csomaggal kedveskedtek.

Nagyításhoz kattintson a képre!
A Templom Téri Általános Iskolában helyi német népviseletbe öltözött tanulók fogadták a vendégeket

Itt jelen volt Sax László, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. A körút végén a Napos Oldal Szociális Központ vezetője, Kovácsné Selymesi Erzsébet mutatta be röviden a szépen felújított intézményt.

A küldöttség tagjai – bízvást állíthatjuk – elégedetten távoztak városunkból.

Pócsi János

 

 

 

Uniós pénzből újul meg a város

Több mint 623 millió Ft európai uniós támogatást nyert el a pilisvörösvári önkormányzat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól, jelentette be a napokban Steiner Pál, a KMRFT elnöke. A Fő utca programra összesen 795 millió Ft-ot költenek, amelynek hetvennyolc százaléka az uniós támogatás.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A támogatott építkezések közé tartozik az hogy vonzóvá varázsolják a település főutcáját, megújul a polgármesteri hivatal, a Bajcsy Zsilinszky tér és a városi könyvtár. Gyalogos passzázst alakítanak ki könyvesbolttal és kávézóval. Az Európai Unió kiemelten támogatja a települési központok fejlesztését. Az uniós elv szerint a városrehabilitáció egyik legfontosabb feladata a helyi közösségi élet szimbólumának is tekintett, sokszor vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok és alközpontok attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése. A települések általában a közterületek felújítására, turisztikai látványosságok korszerűsítésére, műemléképületek homlokzat-felújítására fordítják a pályázati pénzt.

Steiner Pál bejelentette: érdemes tovább is figyelni a pályázati kiírásokat, mert 2009-2010 közötti időszakban várhatóan további 8 és fél milliárd forint összértékű uniós pénzre pályázhatnak a megyei települések. Az elnyerhető támogatás összege 300-1000 millió forint lehet, 30-85 százalékos támogatási intenzitás mellett.

KMFRT Sajtó

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatairól, rendeleteiről

2009. november 26. Rendes ülés
Tájékoztató a gazdálkodásról

A Képviselő-testület elfogadta a 2009. évi harmadik negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

232/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 13 igen szavazattal.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Költségvetési koncepció

A Képviselő-testület elfogadta a 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepciót.

233/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 12 igen és 1 nem szavazattal.

Vörösvári Újság

Szerkesztői pályázatok elbírálása

A Képviselő-testület Fogarasy Attilát 2010. január 1-jétől 2011. december 31-ig megbízta a felelős szerkesztői feladatok ellátásával.

234/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 12 igen, 1 nem szavazattal.

A Képviselő-testület Fogarasy Attilát 2010. január 1-jétől 2011. december 31-ig megbízta a tördelőszerkesztői feladatok ellátásával.

234/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 9 igen és 4 nem szavazattal.

A Képviselő-testület Pócsi Jánost 2010. január 1-jétől 2011. december 31-ig megbízta a „Oktatás, kultúra, művészet” c. rovat rovatszerkesztői feladatainak ellátásával.

236/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal.

A Képviselő-testület dr. Müller Mártát és dr. Kerekes Gábort 2010. január 1-jétől 2011. december 31-ig megbízta a „Nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományőrzés, helytörténet” c. rovat rovatszerkesztői feladatainak ellátásával.

237/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal.

(A nyertes pályázók később visszavonták pályázatukat. – a Szerk.)

A Képviselő-testület Várhegyi Ferencet 2010. jan. 1-jétől 2011. dec. 31-ig megbízta a „Sport, szabadidő, egészséges életmód” c. rovat rovatszerkesztői feladatainak ellátásával.

238/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a felelős szerkesztő és a rovatszerkesztők megbízási díját a jelenlegi megbízási díjhoz képest megközelítőleg 10 %-kal emeli 2010. január 1-jétől a következőképpen:

– Felelős szerkesztő: bruttó 145 e forint,

– Tördelőszerkesztő: bruttó 60 e forint,

– Rovatszerkesztők: bruttó 36 e forint öszszegű megbízási díj.

239/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal.

Fő utca program kiviteli tervei

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy

1. a Fő utca program keretében felújítani, illetve újonnan megépíteni kívánt épületek kiviteli terveinek elkészítésére megindítja a feltételes, egyszerű, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást,

2. felkéri az Előkészítő és bíráló bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár épületeinek, valamint az új Ügyfélszolgálat és házasságkötő terem épületének kiviteli terveit elkészítő szervezet kiválasztására a közbeszerzési ajánlati felhívást és dokumentációt készíttesse el, hagyja jóvá, az eljárást bonyolítsa le, és a szükséges döntéseket hozza meg. A közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg.

241/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 14 igen szavazattal.

Fióktelephely bejegyzése

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti ingatlant (Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) a Corvinus TISZK – Térségi Integrált Szakképző Központ – Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelephelyének bejegyeztesse.

246/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 14 igen szavazattal.

Sporttelep gondozása

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy árajánlatkérések alapján kössön kétéves, határozott időre szóló vállalkozási szerződést a sporttelep (Szent Erzsébet utca 37.) gondozására a jelenlegi (ideiglenes) vállalkozási szerződés műszaki tartalmának megfelelően.

A Kt. úgy döntött, hogy a sporttelepen lévő büfé-faház (klubház) üzemeltetésére az adásvételi szerződés megkötése után a Vagyonrendelet szerinti nyilvános pályázatot ír ki.

248/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat – 13 igen szavazattal.

Egyéb határozatok:

240/2009. (XI. 26.) Kt. sz. hat. az Mfv.I.10. 259/2008/3. és a 8. Mf.20.050/2009/5. számú bírósági ítéletek alapján megállapított költségek fedezetének biztosításáról. 242/2009. (XI. 26.) Kt. sz. hat. a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Gyermekjóléti szolgálata szakmai programjainak jóváhagyásáról. 243/2009. (XI. 26.) Kt. sz. hat. a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár módosított Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról. 244/2009. (XI. 26.) Kt. sz. hat. a Művészetek Háza – Általános Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyugdíjba vonuló takarítónői státuszának további biztosításáról. 245/2009. (XI. 26.) Kt. sz. hat. a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 247/2009. (XI. 26.) Kt. sz. hat. a Jegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről.

2009. december 10. Rendkívüli ülés
Közfoglalkoztatási terv

A Képviselő-testület elfogadta a közfoglalkoztatási tervet.

A közfoglalkoztatásban tervezett foglalkoztatottak száma 2010. január 1-jétől – 2010. február 28-ig összesen 7 fő.

249/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 13 igen szavazattal.

Játszóterek üzemeltetése

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Zrínyi u. - Hunyadi utcai játszótér és sportpálya, a Rákóczi utcai játszótér és sportpálya, a Görgey utcai játszótér és sportpályák, a Lőcsei utcai játszótér és sportpálya, a tavak melletti játszótér és sportpálya, valamint a Petőfi S. utcai közpark üzemeltetési feladatainak ellátására, a közterületek fenntartására az önkormányzati tulajdonú Pilisvörösvár Városfejlesztő Kft-t. bízza meg 2010. január 1-jétől 2011. december 31-ig. A Képviselő-testület a fenti feladatok ellátására bruttó 3.628.000 forint/év fedezetet biztosít az éves költségvetési rendeleteiben.

250/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 13 igen szavazattal.

Közbeszerzési eljárás eredménye

Kultúrház-rekonstrukció II. ütem

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a KÉ-20306/2009. számú közbeszerzési eljárásban a Nova Bau Hungary Kft. ajánlatát nettó 187.580.705 forint ajánlati árral érvényesnek tekinti a Kbt. 91.§ (1) bekezdése alapján.

A Képviselő-testület a Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Kft.-t (2191 Bag, Széchenyi u. 3.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint Ajánlattevő ajánlata tartalmazta az összességében legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, érvényes ajánlatot tett.

251/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 13 igen szavazattal.

Hulladékgazdálkodási pályázatok

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében benyújtott KEOP 7.1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” c. pályázathoz a 2.957.786 forintos pályázati önrészt hároméves bontásban, 2009-2011 között biztosítja.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében benyújtott KEOP 7.2.3.0. 0 „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” c. pályázathoz a 613.000 forintos pályázati önrészt kétéves bontásban biztosítja.

252/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 12 igen szavazattal.

Telekértékesítési pályázat

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú telkek területéből 4000 négyzetmétert nyilvános pályázat útján újból meghirdet eladásra, a jelen határozat mellékletét képező hirdetményminta szerint, az alábbi limitáron: 40.800.000 forint + áfa.

253/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 12 igen és 1 nem szavazattal.

Vörösvári Újság ára

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vörösvári Újság értékesítési árát 2010 januárjától 250 Ft/db-ban határozza meg, tekintettel arra, hogy az újság értékesítési ára három éve nem emelkedett, a kiadási költségei viszont növekedtek.

254/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal.

Bányászemlékmű áthelyezése

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bajcsy-Zs. tér felújításával összefüggésben áthelyezteti az 1928. évi pilisvörösvári bányászsztrájk 50. évfordulóján, 1978. november 23-án felállított bányászemlékművet a Bányatelep, Rákóczi utcai játszótér mellett lévő közparkba (hrsz.: 700). Az emlékmű elhelyezéséhez és környezetének kialakításához a Képviselő-testület által jóváhagyott környezetalakítási tanulmányterv szükséges.

255/2009. (XII. 10.) Kt. sz. határozat – 12 igen és 1 nem szavazattal.

A határozatokat kivonatos formában, rövidítve közöltük. – a Szerk.

Az illegális csapadékvíz-bekötésekről

Tisztelt Olvasó!

Bizonyára már az Ön háztartásába is megérkezett az ebben a témában minden pilisvörösvári ingatlantulajdonosnak szórólapon megküldött levelünk. A szórólap tartalmával kapcsolatban sok érdeklődő lakossági telefon érkezett a Polgármesteri Hivatalba. A felmerült kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom.

2009. decembertől csak a csapadékvíznek szennyvízcsatornába történő illegális bevezetését vizsgáljuk, mivel jelenleg az veszélyezteti leginkább a szennyvíztelep felújításának és a csatornahálózat bővítésének 1,5 milliárd forintos tervezett beruházását. Korábbi levelünknek a csapadékvíz ingatlanon belüli elszikkasztására vonatkozó kitétele a 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendeletre utalt (OTÉK), de a mostani ellenőrzések nem erre irányulnak.

A Polgármesteri Hivatal 2009. december 1-jétől a szennyvízcsatornába történt illegális szennyvíz- és csapadékvíz-bekötések felderítése és megszüntetése céljából folytat folyamatos hatósági ellenőrzéseket. Az ingatlanok tetejéről lefolyó, ill. az udvaron összegyűlt csapadékvizet ugyanis tilos a szennyvízcsatornába bevezetni, mert az ellehetetleníti a szennyvíztelep működését, a szennyvíz megtisztítását. Mint azt már a szórólapon is jeleztük, a hatósági ellenőrzés kiterjed a Pilisvörösvár közigazgatási határán belül lévő, közcsatornával ellátott területen lévő valamennyi ingatlanra.

A szabálytalan lakossági csapadékvíz-bevezetéseket az ellenőrzés időpontjáig a csatornáról szankció nélkül le lehet lekötni.

Amennyiben az ellenőrzésekkel kapcsolatosan kérdésük lenne, forduljanak bizalommal a Műszaki Osztályon dolgozókhoz. (26-330-233 /156, 157, 158 mellék)

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Változások az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcsolatban

Tisztelt iparűzési adót fizető Polgáraink!

A következőben tájékoztatást kívánunk adni az iparűzési adóbevallások, befizetések körében a 2010. január 1-től bekövetkező változásokról:

A helyi iparűzési adót érintő adóztatási feladatok a 2010-től kezdődő adóévek vonatozásában átkerülnek az állami adóhatóság (APEH) hatáskörébe.

Eszerint az adózók elektronikus úton az APEH-hoz nyújtják be az iparűzési adóbevallásaikat, illetőleg oda teljesítik a befizetéseiket is.

Ha az adózó több telephellyel rendelkezik, a későbbiekben egy bevallást nyújt be – települési önkormányzatonként részletezve –, a befizetéseit pedig az APEH számlára teljesíti.

A 2010-es év az átmenet éve lesz.

A 2010. március 15-ei előlegfizetés még az önkormányzathoz teljesítendő. A 2009-es bevallást is az önkormányzathoz kell még benyújtani, és az előleg különbözetet is az önkormányzattal kell elszámolni (2010. május 31-ig). Ebben a bevallásban a fizetendő (2010-re vonatkozó) előlegeket is fel kell tüntetni.

Megszűnik ugyanakkor az előlegkivetés korábbi rendszere. A 2009. évre vonatkozó feltöltési kötelezettséget – még ha az 2010-ben is történik meg –, az önkormányzathoz kell teljesíteni.

Az átmenet évét követően az adóbevallást, illetőleg az előlegek fizetését az APEH iparűzési-adószámlájára kell teljesíteni – első ízben 2010. szeptember 15-ig –, a több telephellyel rendelkező adózó esetében azonban a bevallásban telephelyenként is fel kell tüntetni az iparűzési adó összegét.

Az önkormányzatok adómegállapításhoz való joga a 2010. január 1-jétől számított második év elteltével (2011. december 31-ével) elévül. Ebből következően a 2010. január 1-jét megelőző időszakra az önkormányzat adóhatósága még ellenőrzést végezhet, az adózók pedig az önkormányzatoknál a múltra vonatkozóan önellenőrzést nyújthatnak be.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Pályázati felhívás

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 187/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az alábbi önkormányzati lakásokat nyilvános pályázat útján, az alábbi feltételekkel értékesíti:

Tudnivalók az értékesítéssel kapcsolatban:

- A lakások megtekinthetők minden hétfőn 9-12 és 13-17-óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Építési Osztályán kell egyeztetni a 26/330-233/153 telefonszámon.
- A lakás tulajdonjogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és az ajánlati árhoz képest legmagasabb vételárat ajánlja meg a lakásért.
- Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor a Képviselő-testület felhatalmazásával az Előkészítő és Bíráló Bizottság előtt írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.
- A limitárnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
- Az első pályázó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.
- A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázó köteles az Önkormányzat által megállapított ajánlati ár 1 %-át kitevő ajánlati biztosítékot befizetni a Hivatal házipénztárába, vagy átutalni azt az Önkormányzat 11742245-15390101 bankszámlájára. A közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „lakásvételi pályázat”.
- Az átutalásról szóló banki igazolást csatolni kell a pályázathoz. A befizetett összegről számlát állítunk ki.
- A házipénztár nyitvatartási ideje: hétfő: 13.00 - 17 óráig, kedd: 9.30 - 12 óráig, szerda: 09.30 - 16 óráig, csütörtök: 09.30 - 12 óráig
- A befizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó vételárába beszámításra kerül.
- Ha a nyertes pályázó visszalép, részére az ajánlati biztosíték összege nem jár vissza.
- A többi pályázónak a befizetett ajánlati biztosíték visszajár.
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, amit kizárólag a Borítékbontó bizottság bonthatja fel.
- Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban, a földszinti iktatószobában szerezhető be.

Az ingatlan vételére vonatkozó ajánlatot 2010. február 22-én 12 óráig el lehet juttatni az Önkormányzathoz postai úton vagy zárt borítékban, ill. a Polgármesteri Hivatal iktatóhelyiségében elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.)

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, …………..... utca ….……szám alatti lakás (Arany János u. 1/b. II/6., vagy Bányató u. 4/a. I/3., vagy Muskátli köz 5.) vételére. A borítékot kizárólag a Borítékbontó bizottság bonthatja fel.”

A pályázat bontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2010. február 23-án 9 órakor kerül sor, mely nyilvános.

A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2010. március 5-ig.

Gromon István
polgármester

Felhívás tüdőszűrésre

Értesítem Pilisvörösvár Város polgárait, hogy a 2010. évi tüdőszűrés

2010. január 5 - január 26-ig tart.

A tüdőszűrés helye: Szent István u. 18. (a Szent István utcai volt óvoda épülete)

Hétfő, szerda: 12-18 óráig.
Kedd, csütörtök, péntek:8-14 óráig.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Gépjárműtulajdonos!

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben gépjárművét eladja (vagy eladta), úgy legkésőbb 15 napon belül az adás-vételi szerződés másolatát el kell juttatnia az Okmányirodába, annak érdekében, hogy a változást átvezessük a rendszeren. Így ezt követő évtől már nem minősül adóalanynak a gépjárműadó szempontjából. (A gépjárműadót alapesetben. az fizeti, aki január 1-jén az autó tulajdonosaként be van jegyezve.)

Gépjármű tulajdonjogának átruházása esetén, amennyiben sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor az adásvétel bejelentése évének utolsó napjáig az eredeti tulajdonos a gépjárműadó alanya.

Kérem, hogy fenti szabályok betartására saját érdekükben legyenek tekintettel.

Köszönettel:

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztató

a 2009. december 24-ével kapcsolatos munkarendről Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalában

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2009. december 24-ével kapcsolatos munkarendváltozásoknak megfelelően Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

December 24. (csütörtök) Pihenőnap

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a legközelebbi ügyfélfogadási nap 2009. december 28. hétfő délután (13 órától).

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Pályázati felhívás

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.) a 253/2009. Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy a 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok területéből a mellékelt helyszínrajzon jelölt módon kialakítandó, 4000 négyzetméter nagyságú telket nyilvános pályázat útján, az alábbi feltételekkel értékesíti 10.200,- Ft/négyzetméter + áfa, azaz 40.800.000,-Ft + áfa limitáron.

– Az ingatlan tulajdonjogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a limitárhoz képest legmagasabb vételárat ajánlja meg az ingatlanra.
– Eredményes pályázat esetén a helyszínrajzon jelölt módon a 4000 négyzetméteres telket az Önkormányzat saját költségen kialakítja.
– A kialakított telek víz-, gáz- és villanyközmű-ellátottsága az ingatlan előtti közterületen biztosított, a beállás költségei a vevőt terhelik.
– A pályázattal kapcsolatosan további információk a hivatal Műszaki Osztályán, a 06-26-330-233/ 220-as melléken, Solti Kinga vagyongazdálkodási ügyintézőtől kérhetők.
– Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor a Képviselő-testület felhatalmazásával az Előkészítő és Bíráló Bizottság előtt írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.
– A limitárnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
– Az első pályázó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.
– A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázó köteles az Önkormányzat által megállapított ajánlati ár 1%-át kitevő ajánlati biztosítékot befizetni a Hivatal házipénztárába, vagy átutalni azt az Önkormányzat 11742245-15390101 bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Telekvásárlási pályázat”. Az átutalásról szóló banki igazolást csatolni kell a pályázathoz. A befizetett összegről számlát állítunk ki.
– A házipénztár nyitvatartási ideje: hétfő: 13.00 - 17 óráig, kedd: 09.30 - 12 óráig, szerda: 09.30 - 16 óráig, csütörtök: 09.30 - 12 óráig
– A befizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó vételárába beszámításra kerül.
– Ha a nyertes pályázó visszalép, részére az ajánlati biztosíték öszszege nem jár vissza.
– A többi pályázónak a befizetett ajánlati biztosíték visszajár.
– A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, amit kizárólag a Borítékbontó bizottság bonthat fel.
– Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban, a földszinti iktatószobában szerezhető be.

Az ingatlan vételére vonatkozó ajánlatot 2010. február 22-én 12 óráig el lehet juttatni az Önkormányzathoz postai úton, vagy zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal iktató helyiségében elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.)

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú ingatlanok területéből kialakítandó 4000 négyzetméter nagyságú telek vételére. A borítékot kizárólag a Borítékbontó bizottság bonthatja fel.”

A pályázat bontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2010. február 23-án 9 órakor kerül sor, a bontás nyilvános.

A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2010. március 5-ig.

Gromon István
polgármester

Pályázati felhívás

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Vörösvári Újság c. önkormányzati lap Nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományőrzés, helytörténet c. rovat rovatszerkesztői feladatának ellátására

A rovatszerkesztő felelős az általa szerkesztett rovatért. Köteles számonként legalább 2 oldalnak megfelelő anyagot leadni, s joga van más rovatokban is írni. Tevékenységét a Tájékoztatási Koncepció és a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint kell végeznie.

Pályázati feltételek:

– felsőfokú iskolai végzettség,
– magas fokú szövegalkotási, és kifejezőkészség, kreativitás,
– tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően,
– szövegszerkesztői ismeretek szükségesek,
– német nyelvtudás szükséges,
– újságírói gyakorlat előnyt jelent,
– pilisvörösvári lakosok előnyt élveznek.

A pályázatokat Pilisvörösvár Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága bontja fel és véleményezi, és a Képviselő-testület bírálja el.

A rovatszerkesztői megbízás 2010. március 1-jétől 2011. december 31-ig szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait, szakmai önéletrajzát,
– az esetleges újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– referenciaanyagot korábbi munkáiból,
– a rovat szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket.

A pályázat benyújtásának részletei:

– A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 30.
– A pályázat benyújtásának helye: Gromon István polgármester, Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.
– A borítékra kérjük ráírni: „Vörösvári Újság nemzetiségi rovatszerkesztői pályázat”. A boríték csak az OKSB ülésen bontható
– Felvilágosítás kérhető: a 06-26/330-233/129 melléken.

Gromon István
polgármester

Tájékoztató

a pilisvörösvári 8. sz. választókerületben 2009. december 20. napjára kitűzött időközi választásról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 2009. december 20. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő-választáson egyéni jelöltként indult:

Kimmel Péter – Magyar Szocialista Párt
Kollár-Scheller Erzsébet – független (német)
Kordik Zsolt – független
Schäffer Irma Katalin – Kereszténydemokrata Néppárt

A választás eredményéről a www.pilisvorosvar.hu honlapon kaphatnak tájékoztatást.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző, HVI-vezető

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata