Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

X. évfolyam 10. szám 2010 október
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Memento mori! Emlékezz a halálra! S tiszteld azokat, akik már átlépték lét és nemlét küszöbét, s akik szemében csillagok távoli fénye ragyog.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Emlékezz azokra, akik már elhagytak minket, de még sincsenek távol; velünk élnek. Ott ülnek ünnepi asztalunknál, részesei mindennapjainknak; vigyázzák tétova lépteinket, segítik eligazodásunkat ab-ban a reménytelenül sűrű labirintusban, amit úgy hívunk: világ, amit úgy hívunk: élet.

Vajon mit mondana a nagypapa, ha itt lenne? És a dédi? Bizonyára összeráncolná a homlokát… Nehéz teher mindennap úgy igazítani gondolatainkat és tetteinket, hogy haló porukban is büszkék lehessenek ránk.

Memento mori! Emlékezz a halálra! Ha nem akarjuk is, megtapasztalhatjuk nap mint nap: ahogy egyre több hozzátartozónk kerül ki a temetőbe, úgy kerül hozzánk egyre közelebb a temető is. De bele kell nyugodnunk a megváltoztathatatlanba, s el kell fogadnunk szeretteink halandóságát.

Mert amint az Írás mondja: „Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.” (Préd 3:2)

Mindenszentek és Halottak napja közeleg. S ilyenkor minden élesebb, fájóbb. Ilyenkor minden színnek, mozdulatnak, gondolatnak nagyobb súlya van. S az életbe is igazán ekkor kapaszkodunk a legjobban: a halottak ünnepén.

Ilyenkor gyújts gyertyát, mécsest, végy koszorút, virágot! Szeresd szeretteidet a síron túl is, a csillagokon túl is. Menj ki a temetőbe, a sárguló lombok alá, és hallgasd a hulló levelek időtlen neszét...

Fogarasy Attila

Dylan Thomas
(1914-1953)

És nem vesz rajtuk erőt a halál

És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Olybá vétetnek majd a pőre holtak,
Mint lakói a szélnek s esti holdnak;
Míg csontvázuk letisztogatva korhad,
Csillag gyúl ki könyökön s lábfejen;
Ki elveszti eszét, majd észre tér,
Ki tengerbe vész, ismét partot ér;
Szeretők halnak, él a szerelem;
És nem vesz rajtuk erőt a halál.

És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Bár a tenger örvényei alatt
Nyugosznak, holtuk meddő nem marad;
Kínpadra vonva, hol az ín szakad,
S kerékre kötve, meg nem törhetők;
Kezük között kettéhasad a hit,
S orrszarvú bűnök testüket átdöfik;
Minden széthull, de ellenállnak ők;
És nem vesz rajtuk erőt a halál.

És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Nem hallják immár a sirály jaját
S a parton megtörő hullám zaját;
Hol virág lélegzett, fejét virág
Nem emeli az esős szélbe már;
Bár nincs eszük, s feküsznek mereven,
Lényegük általüt a százszorszépeken,
S nap felé tör, amíg csak a nap áll,
És nem vesz rajtuk erőt a halál.

Fordította: Kálnoky László

Kistérségi Hírek

Iskola- és óvodaavató Szentivánon
Nagyításhoz kattintson a képre!
Az iskola új tormaterme

Október 16-án ünnepélyes keretek közt átadták a szentiváni iskola új részeit. Az iskolát a földszinti részen új főbejárattal, a bejárat mellett kerékpártárolóval, 3 új tanteremmel, orvosi szobával, a meglévő tornateremből előadóteremmé is alakítható aulával, étkezővel, használható, „élő” kertkapcsolatot teremtő udvarral bővítették. Az intézmény a felső szinten új, osztható tornatermet és tornaszobát, új öltözőket kapott. Elkészült az új könyvtár, az aula feletti részt pedig galériával egészítették ki. A beruházás összköltsége 320 millió forint volt, ebből 250 millió forintot KMOP-pályázaton nyert el a község.

A délután öt órakor kezdődött ünnepség előtt másfél órával került átadásra a 160 millió forint KMOP-támogatásból kibővült óvodaépület. A beruházás teljes összege 178 millió forint volt.

Kistérségi alakuló ülés

Október 21-ére hirdette meg alakuló ülését a vörösvári Városháza tanácstermébe a Pilis– Buda–Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás. Az alakuló ülés napirendjén szerepel többek között a Társulási Tanács megalakulásának kimondása, az elnök és elnökhelyettesek, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megválasztása.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A polgármesterek lakosságarányosan adhatják le szavazatukat. (A legnagyobb település, Pilisvörösvár 20 szavazattal, a legkisebb település, Remeteszőlős 1 szavazattal rendelkezik.)

Értékőrzés Solymáron

Sok új oldallal, számos fotóval bővült a szomszédos község értékteremtő, értékőrző honlapja, érdemes megtekintenie minden hagyománytisztelő vörösvárinak is!

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata