Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

XI. évfolyam 2. szám 2011 február
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Hírek a Vásár téri iskolából

Vörösváriak a német nemzetiségi oktatás országos konferenciáján
A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet azt a célt tűzte ki maga elé, hogy feltárja a nemzetiségi oktatás helyét, új célokat fogalmazzon meg az új közoktatás-politika tükrében. A konferenciának február 11-én a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium adott otthont.

Délelőtt Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) elnökének köszöntése után Kraszlán István, a NEFMI főosztályvezetője igyekezett vajmi kevés sikerrel valamit mondani a kormányzat elképzeléseiről, ami a nemzetiségi oktatás helyét illetné az új közoktatási elképzelésekben. őt követte dr. Pintér Aranka, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese, aki a nemzetiségi oktatást érintő ellenőrzésekről volt hivatott tájékoztatást adni. A hivatal átszervezéséről tartott hosszas előadása után rá is tért erre a tárgyra. Megtudhattuk, hogy ez ügyben is nagy a tanácstalanság, a hivatal kapacitáshiányában nem tud teljes körű ellenőrzést végezni, most is várják szakértők önkéntes jelentkezését erre a munkára! Elképzelései szerint nem is ellenőrzésről lenne szó, hanem sokkal inkább állapotfelmérésről, információgyűjtésről. A részletekről az érintett iskolák tájékoztatást kapnak.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Stecklné Boldizsár Katalin előadása

A második blokkban dr. Müller Márta, az ELTE továbbképzési és tanárképzési kurzusairól tartott tömör és informatív tájékoztatót. őt követően dr. Manz Adelhaid, az Eötvös József Tanárképző Főiskolán folyó munkáról és az általuk nyújtott továbbképzési lehetőségekről beszélt. Dr. Frank Gábor a Magyarországi Német Pedagógiai Intézetet mutatta be.

Délután az új nemzetiségi irányelvekről, a „Wurzeln und Flügel – küldetésnyilatkozat” egyes oktatási szintekre vonatkozó gyakorlati következményeiről hallhattunk előadásokat. Ebben a részben Stecklné Boldizsár Katalin, a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusa ismertette az általános iskolákra váró feladatokat. A nemzetiségi nyelv és népismeret oktatásának, valamint a nemzetiségi iskolák működésének teljes újragondolását Englenderné Hock Ibolya, az MNOÖ oktatási bizottságának elnöke vezeti. Az ő „csapatának” munkájában vesz részt, és vállal kiemelt feladatot iskolánk tanára.

Ígéretet kaptunk a nemzetiségi kerettantervek elkészítésre is. A tantervek természetesen az új pedagógiai elképzeléseknek megfelelően nem tartalmi, hanem kompetenciaalapon szabályoznák az oktatást. A tartalommal feltöltés a helyi tantervek dolga lesz. Ebben minta helyi tantervek kidolgozásával segítene ez a „munkacsoport”. A rendszernek szerves része lenne a külső és belső minőségellenőrzési folyamat is.

A nap végén ünnepélyes keretek között egy keretszerződés aláírásával megerősítették partneri viszonyukat a Goethe Intézet és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint a Goethe Intézet és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet.

NNÁI

Landeskonferenz zur Lage des ungarndeutschen Bildungswesens

Das Ungarndeutsche Pädagogische Institut (UDPI) organisierte eine Landeskonferenz zum Thema „ungarndeutsches Bildungswe-sen”. Die Konferenz fand am 11. Februar 2011 im Deutschen Nationalitätengymnasium statt.

Ziele der Konferenz waren:

– Sammlung von Informationen über die Lage des Nationalitätenunterrichts im Lichte der neu angesetzten Bildungspolitik
– Informierung der Betroffenen über Ziel, Inhalt und Ausführung der Inspektionen in Bil-dungseinrichtungen mit Nationalitätenunter-richt unmittelbar von der Schulbehörde (OH).
– Informationen über aktuelle Angebote an Aus- und Fortbildungsprogrammen von Hoch-schuleinrichtungen
– Vorstellung des UDPI als Dienstleister für das ungarndeutschen Bildungswesens
– Darstellung des aktuellen Standes des Leitbildprogramms in den einzelnen Bildungs-bereichen, Bestimmung der Grundprinzipien des Übergangs in Aktionspläne

Es ist ganz erfreulich, dass an diesem Nach-mittag auch unsere Deutschlehrerin, Frau Katalin Boldizsár-Steckl ihren Vortrag über die Bedeutung des Leitbildes „Wurzeln und Flügel” für die Bildungsbereich Grundschule halten durfte. Es wird neue kompetenzbezogenen Rahmenlehrpläne und auch lokale Lehrpläne-vorschläge für die sprachunterrichtenden Grundschulen geben. Daran arbeitet jetzt eine Expertengruppe mit der Führung von Frau Ibolya Hock-Englender mit der Beteiligung von Frau Steckl.

Területi Kazinczy-verseny

2011. február 4-én rendezte meg a Vásár téri iskola a „Szép magyar beszéd” verseny területi fordulóját. A versenyre 17 iskolából közel 50 versenyző érkezett. A rendezvényt Fogarasy Attiláné igazgató nyitotta meg, majd a főszervező, Szontág Nándor tanár úr bemutatta a zsűri tagjait, és ismertette a szabályokat, a verseny lefolyását. A tornateremben tartott nyitóünnepségen elhangzott a Himnusz és a Szózat, Kruppa Klaudia 8. b osztályos tanuló pedig a magyar nyelv szépségeiről és különlegességeiről szóló verssel örvendeztette meg a diákokat és kísérőtanáraikat.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A három korosztályban versenyzők először egy szabadon választott szöveget olvastak fel. A versenynek ez a része nyilvános volt. A szünetet követően egy ismeretlen szöveggel kellett megbirkózniuk. Az eredményhirdetésre ismét a tornateremben került sor.

Mindegyik korosztályban az első hat helyezettet szólították a mikrofonhoz. A „dobogós” helyezettek könyvjutalmat is kaptak. A rendezvény állandó szponzora, a Szamos Marcipán Kft. egy marcipánkönyvecskével kedveskedett a versenyzőknek.

Az első helyezést elért versenyzők közül csak a 7-8. korosztályos jutott tovább az országos vetélkedőre, az alsóbb korosztályokban ugyanis nem rendeznek országos szintű versenyt.

A területi Kazinczy-versenynek immár 17. alkalommal adott otthont a Vásár téri iskola. A rendezők remélik, hogy az anyanyelv művelésének, szeretetének ünnepe még sokáig élő hagyománya marad az intézménynek.

Az idei győztesek:

3-4. osztály

1. Czipó Diána – 1.sz. Általános Iskola, Budaörs

5-6. osztály

1. Suhaj Hanna – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi

7-8. osztály

1. Szigethy Hanna – Dózsa György Általános Iskola, Pilisjászfalu

F. A.

Hírek a Templom téri iskolából

A jó kezdet fél siker!

A címben levő közmondást kéne megszívlelnie minden pedagógusnak és szülőnek.

Az iskolai élet „jó kezdésének” feltétele a gyermek iskolaérettsége. A gyermek azonban csak akkor lehet iskolaérett, ha testileg, szellemileg és pszichológiai szempontból is életkorának megfelelően fejlett.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Amennyiben bármilyen okból késik a fejlődés, a szülőnek nem szabad gyermekét beiskolázni, hiszen az éretlen gyermekeknek szükségük van egy évre, mely elegendő ahhoz, hogy hátrányukat csökkentsék. Ez alatt az egy év alatt, amíg az óvodába „visszamaradnak”, nagyobb lesz az önfegyelmük, munkatempójuk is gyorsulhat, kitartóbb lesz a figyelmük, szókincsük és beszédük gazdagabbá válhat. Fő tevékenységük a játék, sokkal érettebb, tisztább lesz.

A beszéd már óvodás korban is a legfontosabb kifejezőeszköze a gyermeknek. A beszéd révén tud kapcsolatokat létrehozni, így szerzi meg ismereteit, ennek segítségével tudja kifejezni gondolatait és érzelmeit. Ez még fontosabbá válik iskoláskorban. Ezért szükséges a jól fejlett beszédkészség már az iskolába lépés előtt. Ezen a területen a szülőkre is nagy feladat hárul, hiszen a gyermekkel sokat kell beszélgetniük. Ösztönözni kell a kicsiket, hogy élményeikről hosszabban, részletesebben is beszámoljanak.

Az iskolánk a nyílt napokon minden évben szívesen fogadja a szülőket. Az iskolába még csak készülődő szülők ezeken az első találkozásokon aggódva teszik fel a kérdést: Mit tanítsak neki? A válaszunk rövid. Legnagyobb segítség az iskolában az önállóság, ami tulajdonképpen nem jelent többet minthogy, megismeri a saját dolgait, képes egyedül felöltözni, a táskából kicsomagol, becsomagol.

Az iskolai élet megkezdésekor nagyon lényeges változás történik a gyermek életében, a gondtalan játékot a rendszeresen kapott feladatok elvégzése kell, hogy kövesse.

Ezt a minőségi változást csak akkor képes megoldani, ha az életében is rendszerességet biztosítunk. Következetességgel megkönnyítjük az átállást, és sok vitát, alkudozást kerülhetünk el a felsőbb osztályokban is.

A kisiskolás sok segítséget vár a környezetétől, ilyenkor anya, apa ott ül és segít. A gyermek megerősítést vár folyamatosan, hiszen az elvárásoknak szeretne megfelelni. A hetek, hónapok, évek során az önbizalma egyre nő, önállóbbá válik. A felnőtteknek azonban nem szabad megfeledkezni a későbbi időkben sem a rendszeres irányításról és ellenőrzésről.

Az a tanuló, aki több segítségre tartott igényt az első osztályban, valószínű, hogy gyakrabban vár megerősítést később is. Szülők segítségére az iskolai életük minden szakaszában nagy szükség van.

A gyerekek szeretnek iskolába járni, természetesen nemcsak a tudásvágy hajtja őket. Szívesen vannak együtt az osztálytársakkal, akik az évek során barátok lesznek. A közösségek alakulásában nagy segítség a sok közös élmény is. Nagy gondot fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére is, a tanító nénik rendszeresen szerveznek kirándulásokat, színházlátogatást, múzeumi órákat, erdei kirándulásokat.

Fő célunknak tartjuk, hogy diákjaink gyermeki nyitottságukat, érdeklődésüket megőrizve, biztos tudással kerüljenek a felsőbb osztályokba. Természetesen ez csak akkor sikerülhet, ha szülők, nevelők összefogunk.

Ehhez kívánunk jó kedvet és sok-sok türelmet!

Szarvasné Körmendi Katalin

Mi újság?

Az ember ír, az ember olvas. Az előbbire a közlési vágy, utóbbira a kíváncsiság veszi rá. A két cselekedetnek számos találkozási pontja van, az egyiket újságnak hívják.

Nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni, nem az én ötletem volt, hogy iskolánknak újságja legyen. A mostani sulilap nem is az első próbálkozás, hiszen már akkor is jelent meg iskolaújság, amikor még nem volt technikai háttér, hanem kézzel írták és sokszorosították a lapot. (Akárcsak a régi rómaiak… Kéziratos formában terjesztették az Acta diurna Urbis c. kiadványt a város ügyeiről.) Az ős templom téri újság Öcsi névre hallgatott. Létezéséről Sashegyi Éva néni mesélt nekem. Biztosan vannak vörösváriak, akik emlékeznek rá, sőt, esetleg el is tették valamelyik számát.

Hosszú kihagyás után, úgy hozta a sors, hogy egy kedves, agilis magyar szakos kolléganőnek (Polgár Éva) eszébe jutott, csináljunk újságot. Ez volt a Sulilap. Munkamegosztással dolgoztunk, Éva gondoskodott a tartalomról, én „biztosítottam” a technikai hátteret.

Ez a lap mintegy négy évfolyamot ért meg, de nagy erőfeszítésekbe került minden szám. Nem a tartalommal volt a gond, hanem az előállítással. Papír, festék, pénz. Sajnos néha a nagy ötletek meglehetősen prózai okokból nem valósulhatnak meg. Amikor egyedül maradtam, az újságírás is abbamaradt. Nagyon sajnáltam, hiszen rengeteg esemény van, amiről beszámolhatunk, sok tehetséges gyerek van, akinek a munkáját közreadhatjuk, legyen az irodalmi próbálkozás, rajz, vagy fotó. Olyan értéket hoztunk létre, amit nem szabad hagyni kárba veszni. Az idei tanévtől az újság újraindult, nem hagyományos, de napjainkban igen gyakori formában.

Az újságot a gyerekek írják, munkáikat vagy papíron, vagy fájlban juttatják el hozzám. A fényképek nagy részét is ők készítik. Az én dolgom „mindössze” annyi, hogy rávegyem őket az alkotásra. Köszönöm kollégáim segítségét, akik felhívják figyelmemet tehetséges tanítványaikra, Az elkészült anyagokat szerkesztem, rendezgetem, formázom, bár néha ezt is elvégzik maguk. Mivel nem kötnek a fent említett nehézségek, a lap minden oldala színes, sok képpel. A jelenlegi iskolaújság ugyanis csak interneten, az iskola honlapján keresztül – http://templomteri.hu –, PDF formátumban érhető el, elolvasásához megfelelő programra van szükség (Acrobat Reader). A fájl mérete miatt előfordulhat, hogy a letöltésnél kicsit várakozni kell.

Befejezésül köszönöm tanítványainknak, hogy lelkesen részt vesznek az újság létrejöttének folyamatában. Ez a cikk az ő munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre.

Törtely Éva

Tanulmányi versenysikerek

Az eddig lezajlott országos, ill. megyei szintű versenyeken az alábbi eredmények fémjelzik tanulóink sikereit:

Országos, Arany János, magyar tesztverseny Simon Nóra, 5. d, III. helyezés

Kistérségi katasztrófavédelmi rajzverseny: László Miklós, 7. a, III. helyezés

A Pest megyei Úszó Diákolimpia döntőjében, 100 m-es mellúszásban:

I. Környei Dávid 6. m
III. Manhertz Martin 5.d
III. Wippelhauser Petra 7. a
V. Fekete Gabriella (100 m hát).

A Bleier Jakab kistérségi német versenyen Kun Balázs 8. a, Peller Gergő 8. a, Holló Mirella 8. m, és Kinka Athina 8. m, egyaránt II. helyezést értek el.

A Schiller Gimnázium hírei

A világ kicsiben – a Schillerben
A pilisvörösvári Schiller Gimnázium aulájában mini világkiállítás látható, ami némileg elüt a szokásos bemutatóktól. Itt ugyanis nem műtárgyakat láthatunk, hanem a mai világ vezető politikusainak az iskola diákjaihoz írott leveleiből összeállított válogatást.

A levélírás angol órai projektből nőtte ki magát nagyszabású levelezéssé. Az ötlet Korponay-Szabó Péter tanár urat és csoportjait – egy 7.-es diákcsoportot és a 11/s tanulóit – dicséri. Angol óra keretében foglalkoztak a diákok a hivatalos levélírás rejtelmeivel. A feladat az volt, hogy ennek során fogalmazzanak meg levelet a világ különböző vezető politikusainak, majd a hivatalos levelet küldjék is el a Magyar Postán keresztül, bélyeggel. Mint kiderült és ez nem volt meglepetés, a hagyományos levezéshez a diákok sokkal ritkábban folyamodnak, mint az emailezéshez, sms-hez. Ezért is volt újszerű a feladat.

Nagyításhoz kattintson a képre!
A „levélkiállítás” a gimnázium aulájában
(Fotó: Korponay-Szabó Péter)

A fiatalok lelkesedése jelentősen megnőtt, amikor elkezdtek jönni a különleges bélyegekkel ellátott válaszlevelek. Volt olyan politikus, aki a levél mellé prospektust, országismertetőt küldött vagy egy dedikált fényképet - mindezt egy schilleres tanulónak címezve! Mintegy 70 ország vezető politikusai vették a fáradságot, hogy a megkeresésre maguk is tollat ragadjanak.

A mini tárlatot – a prominensek leveleit – azóta is érdeklődés övezi, hiszen a levelező diákok egyúttal plakátot is készítettek a Föld különböző pontjairól. Ezáltal a kapott levelek üzenete nagyon jól felhasználható a földrajz, történelem óra során is. Sokat adhat a komoly politikai tartalmú újságokat nemigen forgató fiatalságnak.

Milyen levelek érkeztek a különböző kontinensekről és országokból? A jelenlegi német alkancellár és külügyminiszter, Guido Wes-terwelle, kellemes meglepetésének adott hangot a diáklevél kapcsán, hozzátéve, máskor is fordulhatunk hozzá. A grönlandi elnökkel a schilleres diák az ország politikájáról is eszmét cserélt. Jött fényképes válasz a szlovák államfőtől, Ivan Gašparoviètól is, a svéd miniszterelnöktől, Frederik Reinfeldttől, de írt a marokkói király, VI. Mohamed is. Vörösvárra hozott a posta levelet Mubarak egyiptomi elnöktől is, ami a mostani aktuális események fényében különleges hangsúlyt kap. Svájcból Corina Casanova kancellárasszony tisztelte meg iskolánkat azzal, hogy komolyan vette a fiatal levelezőt. A spanyol küldemény feladója Zapatero elnök, a franciáé pedig a magyar származású Nicolas Sarkozy elnök volt… Ez utóbbi saját kezűleg dedikált képet is küldött. Írt az ausztrál miniszterelnök, valamint a Maldív Szigetek és Jemen vezetője is. Ázsiából is idetalált a levél: Kazahsztánban és Azerbajdzsánban adták fel a postán…

A világméretű levelezés hasznos volt a diákok angol nyelvtudásának elmélyítése végett. Az így nyert tapasztalatok a diákok számára több tantárgyban szerencsés kiegészítés a tananyaghoz. A legfontosabb azonban az a felismerés, hogy a diákok maguk is láthatták: a politikusok elérhetőek, ők is csak emberek, és nekik is kell egy kis marketing…

Tóth Zsuzsanna

Legjobbjaink országos helyezettek!
Schilleres matematikasikerek

Nagyításhoz kattintson a képre!
A pilisvörösvári Schiller Gimnázium újabb szép tanulmányi sikereket ért el. Két tanuló előkelő országos helyezést harcolt ki azon a versenyen, melyet a kéttannyelvű, illetve a nemzetiségi, a matematikát, fizikát németül tanító középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói számára írtak ki. Ezen az immáron 7. alkalommal megrendezett rangos versenyen összesen 19 iskola tanulói neveztek matematika illetve fizika tantárgyból.

Az első fordulók az iskolákban zajlottak, amin a Schiller Gimnáziumban matematikából 32 diák tette próbára tudását. Országosan 693 ifjú matematikus indult a versenyen. A Schilleres diákok közül két tanuló – Kemény Árpád (11/s) és Melisek Pálma (11/a) – jutott az országos döntőbe. A végső próbatételeken mindkét fiatal országos második helyezést ért el, amire joggal lehetünk büszkék. Az országos döntőbe összesen 13 gimnazista került be. A Schiller Gimnázium a német nyelven matematikát oktató 19 középiskola között az idén az előkelő országos 3. helyen áll.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A pilisvörösvári gimnázium szép sikereit több éves, kitartó munka előzte meg – mondja Királyné Kulcsár Mónika munkaközösség-vezető. Az iskola tanárai öt éve oktatják a matematikát német nyelven, jelenleg 12 csoportjuk van. 2010-ben már lehetett német nyelven érettségizni matematikából a Schiller Gimnáziumban.

A tanárok évek óta aktívan részt vesznek a DePhyMa– németül matematikát és fizikát oktató pedagógusok csoportjának – a munkájában, melyet a Budapesten tanító Holger Wendlandt németországi szaktanácsadó koordinál. A gimnázium tanárai összeállítottak egy munkafüzetet is a 0. és 9. évfolyam diákjai számára, amit bevezetésül, szókincsfejlesztéshez használnak s amellyel a diákok könnyebben eligazodhatnak a matematika német nyelvű rejtelmeiben. A matematika tanárok ezen kívül részt vettek az országosan használt, egységes, német nyelvű, érettségi feladatgyűjtemény mindkét kötetének fordításában-kidolgozásában is.

Az országos fizika döntőt a németül oktató középiskolák lapzártáig még nem rendezték meg – erre a Schiller Gimnázium 4 tanulója jutott be. Drukkolunk nekik is!

Tóth Zsuzsanna

Megújuló hagyomány
Svábbál volt a gimnáziumban

Február első szombatján immáron második alkalommal, sok-sok előkészület után került sor a Schiller Gimnázium Svábbáljára, mely az iskola egyik legrangosabb hagyományává nőtte ki magát. A korábbi alapítványi bál alakult át az utóbbi években svábbállá, melyen most mintegy 400 vendég ünnepelt, szórakozott, élvezte a szép programokat, a kellemes zenét.
Nagyításhoz kattintson a képre!
A vörösvári táncegyüttes Wenczl József „Stájer tánc” és „Vidám tánc” című koreográfiáját adta elő
(Fotók: Bajnok Béla)

A kereken kétórányi, jól szervezett műsor minden generációnak kínált megfelelő élményt. A zenéről a 2010-ben alakult, nyolctagú Schwabenkraft zenekar gondoskodott, akik sokat tesznek a hagyományos sváb zenei kultúra megőrzéséért. Az osztályok és a külső meghívott tánckarok műsorszámai kellemesen váltogatták egymást. A diákok heteken át készültek a táncprodukciókra Fuchs Orsolya tanárnő vezetésével. A 10. s osztály Ober-krainer polka előadására vállalkozott – teljes sikerrel. A 11. s osztály táncos lábú fiataljai a ritkán hallható Lamkrum Polkát mutatták be a közönség előtt. A hamarosan kiröppenő 12. d osztály egyik utolsó tánca a nagyon szépen, fegyelmezetten megjelenített Hóvalcer volt. A mindig vidám 12. s a Favágó indulót játszotta-adta elő, melyet az osztály egyik tanulója, a Schwabenkraft zenekar oszlopos tagja, Gulyás Gergő tanított be társainak. A 10. a osztály a „Viszlát hamarosan” táncot adta elő – mellyel szinte a következő svábbálra invitálták a közönséget.

A schilleres diákok egyéniben is megmutatták, mit tudnak. Így többek között nagy elismerést aratott és hatalmas tapsot kapott a 8. osztályos Balog Bendegúz, aki arra vállalkozott, hogy ritka hangszeren is – tekerőlanton – játsszon német népzenét. A 11. d német dalokat énekelt Korponay-Szabó Péter tanár úr zongorakíséretével. A 7. a. osztály csoportja Beethoven Magyar táncát szólaltatta meg, Szabó Tamás Mozartot játszott klarinéton. Az Antoni Sophie, Szakács Dóra, Balog Bendegúz által alkotott nyolcadikos trió német népdalokat énekelt dialektusban is.

A 10. b osztály most is megmutatta eredeti ötleteit: Schiller „A kesztyű” című balladájának modern paródiáját adták elő, a közönség nagy tetszése mellett.

Nagyításhoz kattintson a képre!
A tanári kórus Korponay-Szabó Péter vezetésével

Ritkán vállalkoznak fiatalok arra, hogy nagyanyáik nyelvjárását megtanulják. Így néma csend lett a teremben, amikor Eigner Kathrin egy vidám történetet adott elő pilisvörös-vári tájszólásban.

Az iskola tanári kara újonnan alakult tanári kórusával lépett fel, Korponay-Szabó Péter gyakorlott vezetésével, és nem könynyű dalokat énekelt a publikum előtt.

A vendégek is kitettek magukért. Köztük olyan neves német nemzetiségi együtteseket köszönthettünk, mint a leányvári tánccsoport, melynek immáron 100 tagja van. Produkciójuk most is színvonalas volt és tartalmas: igazi sváb hangulatot varázsoltak a színházterembe. A Maaner Eulen 2002 óta táncol együtt. Kezdettől fogva Fuchs Orsolya tanárnő irányítása alatt dolgoznak és már jó néhány külföldi fellépésük volt. A mányi hagyományőrző tánccsoport nemrég a német nemzetiségi néptáncfesztiválon ezüst minősítést kapott. Most is látszott temperamentumos táncukon az összeszokottság.

A vendégek lelkesen várták a vörösvári Do-nauschwäbische Volkstanzgruppe műsorát, amit most is Wenczl József tanított be. A „Stájer tánc” és a „Vidám tánc” egyaránt nagy sikert aratott. A felnőtt tánccsoport baranyai hangulatot hozott a Stampfenpolkával a terembe. A legnagyobb meglepetés a mányi táncosok paddal előadott tánca volt – padon, pad alatt és pad fölött egyaránt ropták a táncot, el nem vétve az ütemet.

Nagyításhoz kattintson a képre!
A mányi táncosok „pados” tánca
nagy közönségsikert aratott

A bálon német nyelven Figura Krisztina tanárnő konferált. A bál szervezését Kalmár Ildikó, Egri Ildikó, Fuchs Orsolya, Szeitz Teodóra tanárnő, valamint a Gazdasági iroda munkatársai – Nagy Lajosné és Konkoly Szilvia – bonyolították le nagy rátermettséggel.

A színvonalas, pattogó ritmusú, gazdag műsor után a bálon a vörösváriak egyik nagy múltú együttese, a Bravi Buam játszott és gondoskodott jó hangulatról a második schilleres Svábbálon. A rendezvény nem jöhetett volna létre a szülők, támogatók és szponzorok segítsége, tombola-felajánlásai nélkül, akiknek ezúton is nagy köszönet jár azért, hogy átérezték a sváb bál fontosságát és segítettek, ahol tudtak.

A rendezvényt megtisztelte megjelenésével a pilisvörösvári önkormányzat több tagja.

A bál teljes bevételét a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány a tanulók támogatására fordítja.

Tóth Zsuzsanna

In diesem Jahr fand im Schiller-Gymnasium bereits zum zweiten Mal der Schwabenball statt, an dem jetzt etwa 400 Personen aus nah und fern teilnahmen. Es begann mit einem zweistündigen, niveauvollen Tanz-, Musik- und sonstigem Kulturprogramm. Es traten dabei zahlreiche Schülergruppen des Schiller-Gymnasiums mit verschiedenen Produktionen auf. Darunter waren deutsche Lieder, Stücke von Musik mit Instrumentalbegleitung, Walzer, Polkas, Tänze, Mundarttexte, sogar eine Parodie auf Schillers Ballade „Der Handschuh” zu sehen und zu hören. Es kamen als Gäste die Werischwarer Volkstanzgruppe, die Leinwarer Tanzgruppe sowie die Maaner Eulen ins Gymnasium. Von musikalischer Stimmung sorgten die junge Schwabenkraft-Kapelle und die Bravi Buam aus Werischwar. Es war ein angenehmer Abend, heiter und lustig, dennoch im Zeichen der Tradition. Das Fest wurde mit Hilfe von zahlreichen Sponsoren und Gönnern sowie den Eltern realisiert.

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata