Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

XI. évfolyam 3. szám 2011 március
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Hírek a Templom téri iskolából

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik

Bárány Katalin

Bárány Katalin vagyok, 1993 óta tanítok Pilisvörösváron. Budapesten végeztem óvónőképző tanulmányaimat, majd Esztergomban a tanítóképző főiskolát.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Sokáig az első és másodikos évfolyamon dolgoztam, de mára már elsőtől negyedikig viszem nagyfelmenő rendszerben a gyerekeket. Az egyik informatika orientációjú osztály lesz – terveink szerint – a csapatom. Közös munkával bátran fogunk megbirkózni az olvasás, írás és számolás tudományával. A betűk világát Meixner Ildikó Játékház tankönyvcsaládjának segítségével, a számok országát pedig a Mozaik Kiadó tankönyveivel fogjuk megismerni.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

Peller Jánosné

Peller Jánosné, Zsuzsa néni vagyok. 1983 óta tanítok Pilisvörösváron. Első tanítványaim közül már nagyon sokan gyermekeiket íratják be iskolánkba.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Alkalmazkodva a kor igényeihez – az általános iskolai tanítói végzettségem mellé – a számítástechnika tanár szakot is elvégeztem. Azóta informatika orientációs osztályaim vannak. Az informatika tantárgy jó lehetőséget ad a gyerekek figyelmének, logikájának, kreativitásának és problémamegoldó gondolkodásának fejlesztésére is. Nagyon jó látni, amikor az „egyszerű” színezős játékoktól eljutunk a programozásig. Ez a legtöbb esetben játék, a gyermekek észre sem veszik, hogy ez idő alatt mennyi mindent megtanulnak.

1-4. osztályban dolgozom, mert – ahogy mondani szoktam – én „aratni” is szeretek, nemcsak „vetni”. Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz. Figyelek arra, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással elfogadók legyenek. A gyermekek sikere az én sikerem. Végzett osztályaim visszaigazolják ezeket a törekvéseimet.

A tanítás sok-sok türelem, szeretet és megértés. Néha nagyon nehéz, de csak együtt érhetünk el eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító - összefogunk. Ebben a munkában számítok a kedves szülők együttműködésére.

Vallom: a gyermekek tanítása a legfontosabb, és egyben legszebb dolog a világon.

Fotók: Kárpát József

Vidor Judit
Nagyításhoz kattintson a képre!

Vidor Judit tanító néni vagyok. Nagyon szeretem a munkám, s nagyon szeretem, ha a gyerekek is jól érzik magukat a bőrükben. Az alsó tagozatos kisgyermek életkori sajátosságainak legmegfelelőbb elfoglaltságokban vehet részt nálam a művészeti osztályban, hiszen a művészeti tagozaton minden kisgyermeknek lehetősége nyílik kipróbálnia önmagát. Az ábrázolási tevékenységeken túl részük van kézművesedésben, bábozásban, verselésben, mesék dramatizálásában, zenélésben, táncban és színdarabírásban. Mindezek közben fejlődik a legjobban az alsó tagozatos kisgyermek figyelme, türelme, beszéde, mozgása, értelmi képességei és társas kapcsolatai. Továbbá 4. osztálytól szakköri formában lehetőség nyílik az informatikával is foglalkozni, ötödik osztálytól pedig már órarendileg tanulni.

Ahhoz, hogy a gyerekek minél változatosabban tanulhassanak, sokszor választom a kooperatív tanulás lehetőségét, így első osztály 2. félévétől négyes csoportokban ülnek a gyerekek és páros- ill. csoportmunkában kezdenek el tanulni. Az évek során azt tapasztaltam, hogy rendkívül jótékony hatású ez: kialakul a reális önértékelés, megtanulják kifejezni véleményüket szép beszédben, megtanulnak egymásra figyelni és egymást elfogadni, sikeresebb és örömtelibb a tanulás a szürke hétköznapokon is. Játékokon és sikereken át vezet az út a biztos tudáshoz, amit ötödik osztálytól megőriznek tanítványaim.

Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen 4 évig közösen teszünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséért.

Sági Julianna
Nagyításhoz kattintson a képre!

A nevem Sági Julianna. A 2011/12-es tanévben én leszek az angol tagozatos első osztály osztályfőnöke. Harminc éve tanítok, mindig nagyfelmenő rendszerben dolgoztam osztályfőnökként. Alsó és felső tagozaton egyaránt tanítom az angol nyelvet, ezenkívül 15 évig tartottam óvodásoknak angol nyelvű foglalkozásokat 4-6 éves korig.

Mindannyian ismerjük a mai kor kihívásait. Tudjuk, hogy nyelvismeret nélkül manapság nehéz boldogulni. Emiatt és a szülői igények figyelembevételével kezdődött el az angol tagozat iskolánkban.

Hiába a sok éves tapasztalat, ha első osztályt kezdek, az az igazi kihívás, élmény, reményt keltő feladat, bizsergető izgalom. Imádom a kicsiket. Nagyon fontos, hogy az ember rátaláljon az adottságainak megfelelő szakterületre, és én ezek közé a szerencsések közé tartozom, mert mindig azt csinálhattam, amit szeretek.

„A zsenialitás szorgalom” – mondta Goethe. Igen ám, de kétféle szorgalmat különböztet meg, mennyiségi szorgalmat, amely csak az aktivitást jelzi, és minőségi szorgalmat, amely a lényeg folyamatos kutatásával és megragadásával az újat, a minél igazabbat tárja fel. Ez a célom, feladatom, hitvallásom.

Kívánom, hogy a gyermekek megleljék az adottságaiknak megfelelő első osztályukat, és reménykedve várom az aktív, felelősségteljes szülők együttműködését, amely megalapozza a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket mind a kisgyerekek, mind a szülők számára.

ISKOLAI BEÍRATÁS

Általános iskoláinkban április 11-én lehet beíratni a körzetes, és április 12-én a nem körzetes gyerekeket.

Messze a tanév vége, de vannak, akik még messzebbre tekintenek: a jövendő elsős tanító nénik. ők már készülődnek leendő tanítványaik fogadására. Kik ők? Hogyan készülnek, mit gondolnak? Erről vallanak az alábbi írásokban. De nemcsak papíron találkozhatnak velük, hanem a valóságban is, hiszen a tavasz a nyílt napok ideje is, amikor ellátogathatnak iskolánkba.

(Részletek: http://templomteri.hu)

Törtely Éva

Hírek a Vásár téri iskolából

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik

Bolváriné Szántó Valéria

1994 óta dolgozom a Vásár téri iskolában. Pilisvörösváron lakom férjemmel és két lányommal. 1-2. osztályban tanítok a német nyelv kivételével minden tantárgyat.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A gyerekek életében fontos fordulópont az óvodából iskolába való átmenet. Ezért a szoktatási időszakban, ami nálunk 1 hónap, igyekszem játékkal, barkácsolással színesebbé tenni a tanítási órákat. Az elkészült munkákból kiállítást rendezünk, ahol a szülők is megismerkedhetnek egymással.

Olvasni, írni Meixner Ildikó tankönyvcsaládjából tanulunk mindkét évben. Ez a módszer lehetőséget ad a folyamatos olvasás, szókincsbővítés, szövegalkotás elsajátítására. Már első osztályban megismerkedtek tanítványaim az interaktív táblával. Mivel sok családban van már számítógép, nem idegen a gyerekek előtt a tábla használata. Előfordul, hogy ők is tanítanak nekem új dolgokat. A gyerekek nagy örömére 2. osztályban már matematika- és magyarórán is dolgozunk digitális tananyaggal.

Célom egy meghitt osztályközösség kialakítása, amit a gyerek sajátjának tart, szívesen tagja annak. Ezért is szervezek évek óta szabadidős foglalkozásokat, táborokat, erdei iskolát, ahol más oldalról ismerjük meg egymást.

A gyerekek érdekében fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást. Több éves szülői és pedagógusi tapasztalataimat felhasználva igyekszem jó tanácsokkal ellátni nemcsak a gyerekeket, hanem a szüleiket is.

Minden évben izgatottan várom leendő tanítványaimat, egy új közösség, új feladatok várnak, mégis nem csak tanító szeretnék lenni, hanem egy felnőtt kísérő, aki segít az ismeretek elsajátításában, és rendelkezik némi tapasztalattal ahhoz, hogy segítsen továbblépni, ha egy egy akadály előtt megtorpanunk.

Fetterné Stocker Anna

1981 óta tanítok Pilisvörösváron az első és második osztályokban. Két gyermekem is a Vásár téri iskola tanulója.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Az iskolába lépő gyermek még csak óvodás, és lassan válik iskolássá. Számára nagyon fontos az érzelmi biztonság, az elfogadás, a türelem, a dicséret, a szeretet, valamint a közösség, amelybe kerül. A leendő elsősök a tanítóhoz ragaszkodnak, ő adja az ismereteket, ő kelti fel az érdeklődésüket. A betűvetés, számolás rejtélyes, varázslatos és vonzó világ a számukra.

Képzeljük csak el: az ember fölcsap egy gyönyörű könyvet, és nem kell könyörögnie senkinek, olvassa el, mit írtak a képek közé, hanem önmaga, segítség nélkül csatangolhat a mesék világában.

Napjaink tankönyvei szépek, színesek, kedvet csinálnak a gyerekeknek a tanuláshoz. Mégis gyakran kérdezik a szülők: miért pont ebből vagy abból a könyvből tanítunk. Úgy gondolom, ha a gyerek megtanul írni, olvasni és számolni, biztos, hogy jó módszert választottam, jó könyv mellett döntöttem. Ehhez kívánok a leendő elsősöknek sok-sok sikerélményt.

Végül egy szép gondolatot idéznék:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert nyomán)

Emléke sír a lanton még…
A Német Nemzetiségi Általános Iskola műsora március 15-e tiszteletére

Az ünnepet öt nappal megelőzve, március 11-én, péntek délelőtt a Művészetek Háza színháztermében vehettünk részt városunk idei első ünnepi megemlékezésén. A jó másfél évszázaddal ezelőtti nyelvi stílusban megfogalmazott plakát „Invitatio” főcímmel adta hírül a jeles eseményt…
Nagyításhoz kattintson a képre!
A színdarab egyik leglátványosabb jelenete 1848 március 15-én este a Nemzeti Színházban játszódik
(Fotó: Gribek Dániel)

A színházteremben még folyik az iskola alsó tagozatosainak ünnepe, de már jóval a tízórai kezdés előtt korabeli ruhákba öltözött, izgatott résztvevők gyakorolják szerepeiket az előcsarnokban.

Majd a közönség elfoglalja helyét, s máris 1848-ba repülünk vissza. Kezdetét veszi a játék…

Megelevenednek, életre kelnek a mindannyiunk által ismert események: beözönlik a tömeg, vállán Táncsiccsal, Jókai a tizenkét pontot olvassa fel, Petőfi pedig elszavalja a nemzeti dalt. Este a Nemzeti Színházban Laborfalvi Róza gyújtó szavára egy emberként énekli el mindenki a Szózatot. Mindeközben már ocsúdik az első kábulatából lassan magához térő bécsi udvar, s szövi terveit a forradalom leverésére…

Így vezet végig bennünket a színielőadás a dicső napokon, a nemzet önfeláldozó harcain át, a megtorlásig, de még tovább is! Amit itt láttunk, abban tért el az eddig látott ünnepi előadásoktól, hogy szélesebb történelmi rátekintést adott a század és hazánk e nagy eseményére, azaz nem állt meg a segesvári fegyverletételnél és Petőfi halálánál. Október hatodika, Arad után is tovább él a nemzet, s ha Haynau rémuralma mázsás teherként nehezedik is rá, Ferenc József hitvese, Erzsébet királyné felemeli szavát minden magyarért. Arany János is megírja csodálatos balladáját, a Walesi bárdokat, mely messzehangzó jajkiáltás a zsarnokság, a császári önkény ellen… Lassan közeledik majd a kiegyezés, s általa az életben maradás is!

Nagyon tetszett az előadás!

Nagyításhoz kattintson a képre!
Részlet a március 15-i előadásra invitáló plakátból

Az említett „történelmi szélesvászon” nem egyedüli erénye a darabnak. Az ötletes kerettörténetben a kamarilla nyomozója, majd rendőrfőnöke és a mindenkori besúgó közti hol itthon, hol Bécsben mindvégig vissza-visszatérő párbeszédek híven tükrözik, hogy a még forradalom legmagasztosabb pillanataira is rávetül Bécs áskálódása, félelme, majd bosszúvágya.

Találó a helyszínek megválasztása is: az előretörés időszakában a Nemzeti Színház, az Arany-ház Nagyszalontán, a császár fogadószobája a bécsi Hofburgban. Később a harcok és a megtorlás idején Orlay Petrich Soma háza Mezőberényben, a harctér Segesvár és Fejéregyháza között, ismét csak a Hofburg immár a győztes császárral, majd Arany János nagykőrösi lakása, amely a Walesi bárdok balladai színhelyéül is átlényegül.

Feltétlenül szót kell ejtenünk a színpadi játék szereplőiről, a gyerekekről. A főszereplők legifjabbjai hatodik, többségük nyolcadik osztályos. Általános iskolai tanulók ők, tehát nem színész- vagy énekesnövendékek…

Petőfi Sándor szertelen lelkesedését a hatodikos Borókai Máté hitelesen adja vissza. Arany János megszemélyesítője Valachi Samu szépen, hibátlanul beszél, és fiatalsága ellenére is éreztetni képes a költő bölcs megfontoltságát. Nagyon tetszett Kruppa Klaudia szuggesztív szövegmondása, csillogó szeme és szép énekhangja. Manhertz Krisztián alkatilag és szerepformálásában is hiteles uralkodó és zsarnok is egyszemélyben. Nehéz feladatát ügyesen oldotta meg Tagscherer Norbert, aki mind nyomozóként, mind rendőrfőnökként, németesen tört magyarságával nevetséges, egyben kegyetlen, törtető figura. Szerepének ösztönös átérzésében az Arany János feleségét megformáló hatodikos Pápai Kinga tetszett legjobban. Ahogy a színpadon jár-kel, beszél, tartásában és néhány mondatának hanglejtésében is teljességgel benne van a kor asszonyának alázatos, de költőóriás-férjét már tudatosan támogató „honleány” alakja. Szerepének és gyönyörű ruhájának tökéletesen megfelelt a Sissit életrekeltő Breier Kata, és ami a legfontosabb, császár-férjével való olykor kemény párbeszédeiben gesztusaival, hanghordozásával is hitelesíti, miért is szeretjük és tiszteljük mindmáig Erzsébet királynét.

A precíz, zökkenőmentes előadás, a szereplők betanítása, szép szövegmondása és mozgatása, a stílusos összekötőszövegek és párbeszédek megírása és a sok jó dramaturgiai ötlet komoly érdem. Egy ilyen előadás a szereplők és a közönség számára is a hazaszeretet érzésének felemelő, közös átélése. A végső elismerő szó illesse az író-rendező Fogarasy Attilát, aki az előadás végén joggal érdemelte ki mind a nézők, mind a szereplők felcsattanó tapsát.

Pócsi János

Zrínyi huszadszor a Vásár téren
Fetter László megyei harmadik

2011. február 18-án 20. alkalommal adott otthont a Vásár téri iskola a Zrínyi Ilona / Gordius matematikaverseny megyei fordulójának. A rangos verseny résztvevői ezúttal is dugig megtöltötték az iskola tantermeit: 17 iskola 437 tanulóját fogadták és versenyeztették ezen a februári péntek délutánon. A vörösvári verseny rutinos megszervezője Csorba Éva tanárnő volt.

Az idei verseny megyei fordulóin összesen 8172 tanuló vett részt. A 6.-os tanulók közül 71-en jutottak be az országos döntőbe. Köztük Fetter László, a Vásár téri iskola 6. a osztályos tanulója, aki a Pest megyei fordulón a 3. helyet szerezte meg 112 ponttal (125 pont volt a maximum).

Fetter László remek eredményt ért el a Jedlik Ányos matematikaverseny regionális fordulóján is. A maximális 42 pontból 40-et megszerezve továbbjutott a Nyíregyházán megrendezendő országos döntőbe.

F. A.

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata