Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

XII. évfolyam 12. szám 2012 december
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Fórum

A Parlamentben jártunk

Mi, vörösvári kereszténydemokraták mindig nagy várakozással fogadjuk Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége elnökének beszédét. Mint mindig, most is teltház volt a Parlamentben.

Nagyításhoz kattintson a képre!

„Az élet védelme” címmel október 18-án megrendezett előadás különösen nagy hatással volt a hallgatóságra. Harrach Péter köszöntőjében kifejtette, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig tart.

Habsburg Lotharingiai Krisztina a fogyó népesség és az elöregedés problémájáról beszélt, kihangsúlyozva, hogy nemcsak Európában, de nálunk is tragikus méreteket öltött a fiatal párok gyermektelensége.

Sorra következtek a jobbnál jobb előadók, akik emberi nagyságukról, kiváló szónoki képességükről tettek tanúbizonyságot. Jelenits István, piarista szerzetes az élet kultúrájáról beszélt, Dr. Velkey György a Bethesda Gyermekkorház igazgatója a gyermekeinkre leselkedő veszélyekre hívta fel a figyelmet, számszerűsítve azt a tényt, hogy milyen erőfeszítésekbe kerül a - kis betegek ápolása és életben tartása.

A tőle megszokott fiatalos stílusban, a, rutinos előadó, Zacher Gábor toxikológus a „drogcsapdáról” beszélt, beleszőve saját gyermekei humoros történeteit. A szörnyű valóság, a drog fékezhetetlen terjedése, a 16 évesek rendszeres alkoholfogyasztása mindannyiunkat elkeserített.

Böjte Csaba ferences szerzetes sajnos végül nem jött el. Elküldött levelét titkára olvasta fel. Neki tényleg meg lehet bocsájtani távolmaradásáért, hiszen 3000 gyermeket nevel. Janig Péter, az Országos Onkológiai Intézet kórházi lelkésze, a „Szolgálat a szenvedő ember mellett” című, könnyeket csalogató prédikációjában az életet befejező legnehezebb témáról szólt. Nem csak születni nem könnyű, de meghalni sem. A lelkész olyan súlyos betegek, haldoklók közt tölti életét, akiknek gondjai a mi apró-cseprő személyes gondjainktól fényévnyi távolságra vannak. Nap, mint nap szembesül a kérlelhetetlen halállal. Fiatalok, öregek életéért könyörgőivel kell megértetnie, hogy szeretteik a földi életük végéhez értek. Isten az Úr, aki magához szólítja a haldoklókat.

Harrach Péter a KDNP elnöke azt mondta, hogy az idős szülőknek támogatniuk kell a fiatalokat és ösztönözni a gyermekvállalásra, hiszen minden születendő gyermeknek esélyt kell adni az életre.

Most Karácsonykor is gyermek születik, az Úrjézus Krisztus születését várjuk. Vele várjuk a szeretetet, a megbocsájtást, a jászol körüli melegséget.

Dr. Gábeli Zoltánné

Közlemény

A Ligeti Cseperedő Alapítvány (adószáma:18673189-1-13) nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlották.

 A Zrínyi utcai óvodát támogató közhasznú alapítvány 2011. évi gazdálkodását a következőkben foglalhatjuk össze: Az alapítvány számlájának 2011. évi nyitóegyenlege 406 127 Ft  volt. A 2010. évi Szja átutalás összege 312 557 Ft. A befolyt összegekből 192 762 Ft-ot számlafenntartásra, működési költségekre, játékok és szakmai eszközök vásárlására fordítottuk. 2011. december 31-én az alapítvány záró pénztáregyenlege 534 922 Ft. Az alapítvány továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri és segíti azon problémák megoldását, amelyek az óvoda költségvetéséből nem valósíthatóak meg, de a gyermekek fejlődését nagymértékben segítenék, illetve az óvodában folyó nevelőmunkához, annak minőségi javításához nagymértékben hozzájárulnának.

Tisztelettel kérjük a jövőben is segítő támogatásukat!

Gemela Gáborné

Köszönetnyilvánítás

Hihetetlen meglepetés ért bennünket októberben.  Váratlan és nagy adományt, 500.000 forintot adományozott egyesületünknek a Svédországban élő Tittenberger József és felesége, Dunnyi. Ez az adomány a lehető legjobbkor érkezett, mivel már az iroda bérleti  díját sem tudtuk fizetni.

Áldás kísérje minden lépésüket.

Továbbá köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2012-ben is támogatták egyesületünket, a honlapunkon minden támogatónk neve megtalálható.

Békés ünnepeket és sikerekben gazdag Új Évet kíván a Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete elnöksége.
www.latasserultekpilisvolgye.hu

Emlékezés 1956-ra és az utána következő korszak eseményeire – Dr. Pákh Tibor jogász, 56-os elítélt előadása

A FIDESZ-KDNP és a Polgári kör meghívására eljött körünkbe dr. Pákh Tibor, ez szálfaegyenes tartású idős úr, aki azzal, hogy egész életében hű maradt a maga elé állított és  neveltetésével kialakult vallási és erkölcsi ideálokhoz, a későbbi generációk számára hihetetlen és elképzelhetetlen szenvedések és megtöretési kísérletek elviselésére ítéltetett a kemény diktatúra korszakában.

Egész életére meghatározó élmény volt számára az okt. 23-án a Bem szobornál tartott gyűlés, ami a magyar ifjúság egészének, beleértve a kiskatonákat is,  spontán megmozdulása volt a diktatúra ellen.

Innen vonultak a Kossuth térre, ahol a merőben szokatlan helyzet fel nem ismerése következtében Nagy Imre „Kedves Elvtársak”-nak titulálta a téren összegyűlt hatalmas tömeget. Jó, ha tudjuk, hogy a következő napokban kibontakozó ellenállás eredményeként

a szovjetek okt. 30-án megígérték az osztrák Államszerződés 1955-ös aláírása után jogalap nélkül itt tartózkodó szovjet csapatok kivonását és az országunknak okozott háborús károk jóvátételét.

A forradalom bukása után Pákh Tibort 56-os ügyek miatt 1960-ban ítélték szigorúan titkos perben 15 év börtönre. Itt fellépett a börtönben működő operatív osztály tevékenysége ellen, és panaszt tett a jogtalanul végzett kihallgatásaik miatt. A 63-ban meghirdetett amnesztia ellenére továbbra is börtönben lévő politikai foglyok letagadása miatt éhségsztrájkot folytatott és az ENSZ Emberjogi Bizottságának budapesti látogatása idején panaszt tett ez ügyben a legfőbb ügyésznél. Megfélemlítésére több alkalommal elektro –és inzulinsokkot alkalmaztak majd elmegyógyintézetbe zárták, ahonnan 71-ben szabadult, de továbbra is szoros megfigye-lés alatt élt.

Sokan szeretnék úgy beállítani, hogy 68-tól már puha diktatúra volt Magyarországon.

Pákh Tibor a megéltek alapján a Kádár-korszakot teljes egészében kemény diktatúrának tartja.

A puha diktatúra idején a fizikai erőszak lehetőség szerinti mellőzésével hálózatok alakulnak ki az emberek befolyásolására és olyan elvek mentén, mint pl a diszkrimináció tilalma, a keresztény értékrend és erkölcs ellen folyik támadás. Lenin a nyugati kommunistákat, akik szabadságban élnek és Moszkva elkötelezettjeiként a totalitárius rend fennmaradásáért dolgozt(n)ak, egyszerűen csak „hasznos idióták”-nak nevezte.

56-os szabadságharcunk igazságával nekünk élnünk és harcolnunk kell, mert EU népeinek és a térség gondjainak megoldása csak az 1966-ban elfogadott és Magyarországon 1976-ban

törvénybe iktatott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányában rögzített, a nemzetek önrendelkezési jogát és az egyének szabadságjogait tartalmazó tézisek alapján lehetségesek. Ennek folyománya, hogy  az EU a népek közösségeként, nem szövetségi államként , hanem államszövetségként működne. 

Végezetül köszöntöttük Pákh Tibor urat abból az alkalomból, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány a nemzeti ellenállásban való részvételéért Márton Áron emlékérmet adományozott számára. 

A FIDESZ –KDNP megbízásából

összeállította: Szirmay Zsuzsa

A pilisvörösvári FIDESZ-KDNP és a Polgári Kör a város minden lakójának boldog karácsonyi ünnepeket és reményteljes újesztendőt kíván.

Ezúton köszönjük meg a Vörösvári Polgári Estek keretében dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár, dr. Tőkéczki László történész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, dr. Lánszki Imre, az  ökológia professzora, ősmagyarságkutató és dr. Pákh Tibor nemzetközi jogász, 56-os szabadságharcos  nagyszámú hallgatóságának érdeklődését, és reméljük, hogy előadásainkat jövőre is megtisztelik kitüntető figyelmükkel.

Köszönet

Köszönjük a Gradus Egyesületnek, Hegyvári Istvánnénak, Egri Gábornénak, Kovács Erzsébetnek a novemberi Ruhagyűjtés megszervezéséhez nyújtott segítséget.

Ezúton kívánunk minden támogatónknak, önkéntes segítőnknek, a velünk együttműködő civil szervezeteknek, intézményeknek ,egyesületi tagjainknak, minden környezetét védő és szépítő pilisvörösvárinak békés, örömteli karácsonyi ünnepet és sikeres új esztendőt!   Ebben az évben terveink megvalósításához kiemelkedő támogatást kaptunk Pilisvörösvár Város Önkormányzatától, és a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezettől.

Kérjük, támogassák jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünk környezetvédő munkáját, a „Nulla Hulladékot!” című programunkat! Adószámunk: 14100024-66043449-01000007

Eddigi munkánkról és terveinkről tájékozódhatnak honlapunkról: www.tegyvalamit.hu

Szebb Környezetünkért Egyesület
vezetősége

 

Megszülettek:

11. 03. Dandó Lili
  Apa: Dandó Aurél
  Anya: Zsíros Gabriella
11. 17. Böröndy Mária
  Apa: Böröndy Péter
  Anya: Böröndyné Fuchs Bernadett

 

Elhunytak:

10. 29.  Manhercz István, 70 év
  Gesztenye u. 10.
11. 03.  özv. Csömöre Józsefné
  szül. Poczkodi Ilona, 87 év
  Attila u. 11.
11. 19.  Standor István, 79 év
  Mátyás király út 17.
11. 26. Klotz Márton, 90 év
  Petőfi u. 3.
11. 29.  Paul Gáspárné
  szül. Tábori Julianna Erzsébet
  Budapest
12. 01.  özv. Breier Józsefné
  szül. Gechter Erzsébet, 84 év
  Iskola u. 9.
12. 03. Manherz János, 73 év
  Fő út 117/a
12. 04.  özv. Tajti Józsefné
  szül. Csuhai Mária, 88 év
  Csokonai u. 26.

 

Házasságot kötöttek:

Makula Mária és Horváth Dávid

október 17.

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata