Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

XII. évfolyam 12. szám 2012 december
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

EURÓPA MI VAGYUNK
LÁTOGATÁS GERSTETTENBEN

Ez év szeptemberében meghívás érkezett testvérvárosunkból, Ger­s­tettenből. Roland Polaschek Ger­stetten és francia testvérvárosa, Cébazat közötti 20 éves kapcsolatának jubileumi ünnepségére hívta a Vörösváriakat.

A meghívásra október 27-én reggel öt fő részvételével delegáció indult városunkból, és délután 5 órakor, gyönyörű hóesésben, vacogó hidegben, de annál melegebb fogadtatásra, ünnepélyes fúvószenére érkeztünk meg az újonnan átadott iskolai ebédlőbe. A 150 fős francia delegáció megérkezését követően, egy barátságos légkörben elfogyasztott pohár pezsgő után mindenki a szállására sietett. Küldöttségünk tagjai külön-külön elszállásolva, gerstetteni családoknál tölthették az éjszakát. A delegáció tagjai voltak: Gromon István, Sax László, Balasi Anikó, Szlovencsák Péter, Feldhoffer János.

A partnerkapcsolatok saját közösségünk és hazánk megismerését is elmélyítik

Másnap reggel a friss hóval borított települést verőfényes napfény köszöntötte. A vasárnap az ünnepé volt minden tekintetben. A szentmisét követően a szépen feldíszített csarnokban gyűltünk össze, hogy az átgondolt és gondosan előkészített eseményen részt vegyünk. A körülbelül 300 fős közönség az alkalomhoz illő méltósággal várta az ünnepi beszédeket, melyek minden esetben legalább két nyelven (németül és franciául), helyenként magyarul is elhangzottak. A pontos érthetőség ez alkalommal különösen fontos volt. A városok vezetői és a további szervezők részéről elhangzott beszédek mindannyiunk számára fontos és súlyos üzeneteket tartalmaztak, ezért jelen beszámoló megírásakor kötelességemnek érzem, hogy a beszédek tartalmára külön kitérjek.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Gerstetten polgármestere, Roland Polaschek úr köszöntőjében a jubileumi ünnepség örömei mellett súlyos gondolatokat is intézett a hallgatóság felé. Merész mondattal nyitotta meg beszédét:

„Amit a görög filozófusok és a római jogászok megalkottak, amit a keresztény, zsidó és muzulmán etikában évszázadokon keresztül megvitattak, és amit a számtalan forradalom során elértek, amit könyvekben, dalokban és más művészeti alkotásokban leírtak, megénekeltek és lefestettek, az, ami a nyugati tradíció lényegét jelenti, mindez egy szóban: amit mi demokráciának nevezünk, ez most mind veszélyben van. A szabadság, egyenlőség, testvériség – ez mind veszélyben van.”

A német polgármester beszédében a kőkemény lobbiérdekekről, az idegen befektetési minősítők által leminősített hitelképesség kérdéseiről, a mai világot uraló bankokról is szólt.  Roland Polaschek nyíltan nehezményezte, hogy az Európai Parlament a döntéseket a polgárok által átláthatatlan eljárásokban, esetenként ad hoc jelleggel, nem kiérlelt helyzetekben hozzák meg. „Ez az az Európa, amelyet kívántunk magunknak, amiért mi most itt állunk?” – tette fel a súlyos kérdést. A beszéd a felvetett bajokra gyógyszert is kínált. Polgármester úr éles szavai lelkesítő és optimista politikushoz méltóak voltak: „Az Európai kontinens nemzeteinek erős identitása, a kötődés, a nemzeti sokszínűség kapaszkodónk kell, hogy legyen!”

Nagyításhoz kattintson a képre!

Felhívta a figyelmünket arra, hogy a különböző kulturális gyökerek és tapasztalatok kellő erőt és gazdagságot nyújtanak ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamaira és sokféleségére úgy legyen büszke, hogy közben tolerálja a másságot, hogy közben akarja megismerni a másságot, akarja és tudja tisztelni és védeni a másikat. „Elsődleges cél, hogy a tagállamok közötti gazdasági és szociális viszonyokat egymáshoz közelítsük, mert ez eredményezheti azt a közös identitást, amiben élni szeretnénk.”

Polaschek úr az Uniót bíráló kemény szavakat bravúros retorikával kötötte össze a partnerkapcsolatok lényegével: „A nemzetek között átívelő partnerkapcsolatok kiváló példái annak, hogy tudatában vagyunk közös tulajdonságainknak, de látjuk különbségeinket is. Ami összeköti a különböző városokban élő embereket, az a közös értékrend, a kulturális alkotóerő, a fejlődésbe vetett hit és akarat.”

Nagyításhoz kattintson a képre!

Francia részről Bernard Auby, Cébazat polgármestere kö­szöntötte a jelenlévőket. M. Auby hogyan másképp is reflektálhatott volna Polaschek úr beszédére, mint hogy erősítse a hallgatóságban, miszerint a nemzetek közötti barátság az egyetlen megoldás Európa gondjaira.

Franz Nerad, a Partnerkapcsolati Bizottság elnöke feltette a kérdést: Mi a partnerkapcsolatok lényege? Tudjuk, hogy a partnerkapcsolatok által nem csupán földrajzi és történelmi ismereteink bővülnek. „A másféle életforma megtapasztalása saját életünk megváltozásához vezet. A szomszédos országok politikáját és érvelését mindig érthetően nagyobb érdeklődéssel és árnyaltabban fogjuk fel. Tudni akarjuk, hogy ki kormányozza Franciaországot, tudni akarjuk, hogy miért ítéljük meg az európai eszmét egyformán vagy különböző módon. Állíthatjuk tehát, hogy a partnerkapcsolat révén Európát tudatosabban fogjuk fel, és az európaiság gondolatát elkötelezettebben képviseljük – még ha olykor kritikusabban is… Ez jó dolog számunkra mint barátok számára, jó a településeink számára, jó a nemzeteink számára, és jó Európa számára is.  Nemcsak az idegen települést ismerjük meg és tanuljuk megbecsülni, hanem elmélyítjük a sajátunkhoz való kötődést is.”

Nagyításhoz kattintson a képre!

Mi, vörösváriak tudjuk, hogy a várost vezető közösségek mellett gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a zenészek és családok között is. Roland Polaschek a három ország fiatal zenészeiből álló TRINA Zenekar létrejöttét a partnerkapcsolat eddigi csúcsának nevezte. Az ünnepségen részt vett Németország európai parlamenti képviselője, dr. Graessle asszony is, aki a TRINA-zenekar fáradhatatlan törekvéseit és eredményeit kitüntetéssel jutalmazta. A képviselő asszony beszédében azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniót a partnerkapcsolatok mögött álló, a közös kulturális értékeket létrehozó egyes emberek alkotják, így kapnak valódi tartalmat és értelmet az egyszerű emberek felett álló Európai Szerződések is. A kitüntetést Thomas Neumann, a gerstetteni zeneiskola igazgatója vehette át.

Gromon István, Pilisvörösvár polgármestere  a következő mondattal nyitotta meg beszédét: „A testvérvárosi kapcsolatokban is úgy van, mint a magánéletben: a barátom barátja az én barátom is.” Beszédében kitért arra, hogy az elmúlt két évtized alatt a pilisvörösváriaknak nemcsak gerstetteni barátainkkal mélyült el a kapcsolatunk, hanem sok-sok cébazati polgárral is. Megtudhattuk, hogy amikor 1996. május 5-én, Gerstettenben Grószné Krupp Erzsébet polgármester asszony és a német polgármester ünnepélyes keretek között aláírta a hivatalos testvérvárosi megállapodást, azt már akkor egy 50 fős cébazati vendégsereg jelenlétében tették. „…És azóta többször is voltak közös találkozóink, rendezvényeink, mint például 1998. augusztusában a háromoldalú általános iskolai találkozón Cébazatban, vagy a háromoldalú partnerkapcsolati találkozón 2004 áprilisában, Gerstettenben. Felejthetetlen élmény volt 2007-ben a Gerstetten és Cébazat partnerkapcsolatának 15 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepség, majd 2011-ben a három település ifjú zenészeiből szerveződött TRINA Orchestra fantasztikus hangversenye itt, Gerstettenben...”

A felszólalt vezető politikusok felhívták a hallgatóság figyelmét arra, hogy mit is jelenthet az egyes ember az Unió zászlaja mögött. Érezhettük, hogy mit jelent egy nemzethez tartozni, és mit jelent egy másik nemzetre figyelni, mi is a partnerkapcsolatok valódi hozadéka. És érezhettük, hogy mi, pilisvörösváriak a német-magyar partnerkapcsolatainkhoz a francia-német kapcsolat tartalmán felül még mást is, további értéket is adunk. Ez nem más, mint 300 éves múltunk, gyökereink, letelepedésünk, 300 éves történelmünk és nemzetiségi hagyományaink.

Az ünnepséget követően háromoldalú tárgyalás zajlott a városok vezetői és a kulturális terület képviselők között. 2013-ban a TRINA Orchestra egy hetes zenei táborozásáról és ünnepi koncertjéről egyeztettek az érintettek, amelyre Vörösváron fog sor kerülni.

Vasárnap este Heldenfingenben a Musikverein Gerstetten és Cébazat Musikschulorchesters fúvószenekarok adtak kon­certet. A lenyűgöző hangzás, a kiváló zenei ízlést tükröző zenei műsor, a finom vacsora, valamint az ünnepségen elhangzott gondolatok együttesen járultak hozzá, hogy felejthetetlen estét töltsünk el barátok között.

Másnap a küldöttség havas, ködös utakon érkezett haza. Köszönet Feldhoffer Jánosnak, hogy biztonságban szállított haza bennünket. Bizakodva tekintünk a vörösvári folytatás elé.

Balasi Anikó

Ne szennyezzük a  szennyvizet! 
Avagy hogyan kerüljük el a bírságot? (X)

Tények és jótanácsok a Pilisvörösvári Vízművektől
Mint ahogy korábban tették, úgy a közelmúltban is több fogyasztónál végeztek méréseket a Pilisvörösvári Vízművek (PVV) munkatársai. De mit vizsgáltak a szakemberek és milyen tapasztalatokkal jártak a mérések? Erről kérdeztük Ribizsár Zoltánt, a Pilisvörösvári Vízművek ügyvezetőjét.
• Miért kell az ügyfelek által kibocsátott szennyvizet vizsgálni, ha az még úgyis átesik egy tisztítási folyamaton?
Nagyításhoz kattintson a képre!

A Pilisvörösvári Vízművek azért ellenőrzi rendszeresen a fogyasztók által kibocsátott szennyvíz összetételét, mert társaságunknak – a többi szennyvízkezelőhöz hasonlóan – nem csak azt kell garantálnia, hogy a már tisztításon átesett szennyvíz megfeleljen a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, hanem azt is, hogy a kezelőbe bejutó szennyvíz se lépjen túl semmilyen határértéket.

• Ezek szerint nem mindegy, hogy mit bocsátunk a szennyvízcsatornába?

Természetesen nem mindegy. Sokszor felhívtuk a lakossági és az ipari fogyasztók figyelmét is arra, hogy a csatorna nem nyel el mindent, azaz nem lehet „büntetlenül” a csatornahálózatban elsüllyeszteni a nem kívánt tárgyakat, szilárd és folyékony hulladékokat. Nem is hinnék az emberek, hogy mi minden fennakad a szennyvízkezelő mechanikai szűrőjén. Persze mondhatnánk, hogy ez a PVV problémája, de nem így van! A csatornahálózat eldugulása a fogyasztók számára is komoly gondokat okozhat, hiszen ilyenkor előbb-utóbb a felszínre tör a szennyvíz, ami komoly fertőzésveszély forrása, másrészt a dugulás megszüntetése komoly anyagi terheket is róhat az érintettekre.

• Ha jól gondolom, a mérésekkel viszont nem a dugulást okozó szilárd hulladékokat vizsgálják.

Természetesen nem. A mechanikai szennyezés mellett a biológiai és a vegyi szennyezés is veszélyes lehet, mert a környezeti határértéken túli terheléssel jár, azaz olyan mértékű környezetszennyezést okoz, amely komoly bírságot von maga után. A környezetszennyezést – és a fizetendő bírság mértékét is – növeli, hogy a bejövő szennyezések gátolják a szennyvíztisztító telep baktériumállományának megfelelő szaporodását, illetve nagymértékű szennyezés esetében ki is pusztíthatják ezeket a lebontást végző hasznos baktériumokat.

• Azaz ne szennyezzük a szennyvizet? Nem furcsa kicsit ez a kérés?
Nagyításhoz kattintson a képre!
A vörösvári szennyvíztelep

Lehet, hogy furcsának tűnik, de nagyon lényeges, hogy mindenki felismerje ennek fontosságát. A pilisvörösvári szennyvíztisztító telepet lakossági szennyvíz befogadására és tisztítására tervezték, ezért az ipari szennyvízkibocsátóknak fokozottan kell ügyelniük arra, hogy csak előtisztítás után, a számukra rendeletekben, illetve egyedileg meghatározott határértéknek megfelelő szennyvizet bocsássanak a csatornahálózatba. Ellenkező esetben ugyanis súlyosan károsítják a környezetet. Az ipari kibocsátók mellett a lakosság is sokat tehet a szennyvízkezelés hatékonyságának növelése érdekében. Egy korábbi lapszámban már szó volt a környezetterhelési díjról, amelynek mértékét idén csökkenteni tudtuk és bízunk benne, hogy jövőre még kisebb összeget kell kiszámláznunk.

• Miknek kell teljesülniük ahhoz, hogy ez így legyen?

Ennek megvalósításához sokszor egészen jelentéktelennek tűnő dolgok is hozzásegíthetnek. Fontos például, hogy ügyfeleink az esővízelvezető-csatornát ne kössék rá a szennyvízcsatornára. Nagyobb esőzés esetén ugyanis a szennyvíztisztító telepre érkező nagymennyiségű víz megterheli a telepet, rontja a vízkezelő hatékonyágát, és ezzel közvetve károsítja a környezetet.

Kiemelném továbbá, hogy sajnos nagyon sok textil alapú és szálas fizikai szennyeződés kerül a csatornába (eldobható pelenka, tisztasági betét és tampon, törlőkendő, stb.). Ezen szennyeződések nemcsak a szennyvíztisztító telepet terhelik, hanem a gyűjtőhálózatot is, így sok gondot okoznak az üzemeltetés során, mivel az átemelőkben üzemelő búvárszivattyúk nem tudják ezeket továbbítani. Az ilyen jellegű problémák nem csak az üzemeltetőt érintik, hiszen a nem továbbított hulladékok komoly dugulásokat okoznak.

• Mennyire tudatos szennyvízkibocsátók a pilisvörösváriak? A mostani vizsgálatok során milyen tapasztalatokat szereztek?

Ahogy már említettem, a PVV szakemberei rendszeresen vizsgálják a kibocsátott szennyvíz összetételét. Az elmúlt időszakban sajnos több mint 10 esetben tapasztaltunk úgynevezett határérték fölötti szennyvízkibocsátást. Ez azt jelenti, hogy például – elsősorban az ipari, közületi fogyasztóknál – a kibocsátott szennyvíz (növény, állati eredetű) zsír- és olajtartalma, ásványi olajtartalma, vagy egyéb kémiai összetevője (pl. foszfor) jelentősen meghaladta az engedélyezett mértéket. De találkoztunk olyan esettel is, amikor ügyfelünk csak egy szennyvíz-kibocsátási pontot jelentett be társaságunknál, és csak a körültekintő helyszíni vizsgálat során derült ki, hogy az adott ingatlan két szennyvíz-kibocsátási ponttal rendelkezik.

A szennyvíztisztító telep sajnos nemcsak a határértéken túli bebocsátott szennyvíz miatt túlterhelt, hanem hidraulikailag, azaz mennyiségileg is. Jelenleg 1.300-1.400 m3/nap a bejövő mennyiség a hivatalos, engedélyezett 500 m3/nap helyett. Nagyobb csapadék további 300-400 m3-rel növeli a kezelendő mennyiséget. E tények tovább nehezítik az üzemeltetést és növelhetik a fizetendő bírság mértékét is. Az Önkormányzat jóvoltából és pályázati forrásból a jövő évben komoly beruházással fejlesztjük a szennyvízhálózatot és a telepet is, ami hosszú távú megoldást jelenthet a problémákra. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve bármit el fog nyelni a csatorna!

• Mire számíthatnak azok, akiknél határértéken túli szennyvízkibocsátást észleltek?

A vizsgálati eredményekről levélben tájékoztatjuk ügyfeleinket, melyben jelezzük, hogy milyen problémával találkoztunk. Amennyiben tényleges határérték-túllépésről van szó, értesítést kap az ügyfél és a Környezetvédelmi Felügyelőség is. Társaságunk az érvényes rendeletek alapján tájékoztatja a fogyasztót, hogy milyen bírságtételre számíthat a Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség részéről. Természetesen az előzetes tájékoztatás során javaslatot is teszünk ügyfelünknek, hogy a jövőben milyen műszaki megoldással kerülhető el ez a bírság.

• Milyen nagyságrendű büntetésre számíthatnak ezek a fogyasztók?

A bírság összetétele függ a szennyvízterhelés mértékétől és a szennyező anyag fajtájától. Az egyes szennyezőanyag-fajtákra vonatkozó bírságtételeket rendeletben rögzítették, és a bírságot az általunk mért eredmények alapján a Környezetvédelmi Felügyelőség szabja ki.

• Mire számíthatnak azok, akiknél illegális, szabálytalan bekötést észleltek?

Az Önkormányzat rendelete alapján ötszörös díjtétellel számlázzuk ki a korábbi fogyasztást, maximum öt évre visszamenőleg, illetve, ha a birtokbavétel bizonyíthatóan öt éven belül történt, akkor annak időpontjától számított időszakra álltjuk ki a számlát.

• Milyen eszközei vannak a hatóságnak a bírságon kívül?

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség 2008-ban előírta az Önkormányzat és Társaságunk részére egy Szennyezés-csökkentési ütemterv elkészítését és végrehajtását. Ebben vállaltuk a határérték feletti bebocsátók felderítését, a csatornahálózat állapotának csatornakamerás vizsgálatát, valamint az illegális csapadékvíz-bevezetések felderítését füstöléses el­járással. Mindezeken fe­lül csatornahálózati cso­móponti mérésekkel is vizsgáljuk a hálózatba bevezetett szennyvíz minőségét, továbbá különböző kommunikációs csatornákon  igyekszünk felhívni ügyfeleink figyelmét a környezettudatos magatartás fontosságára.

Az utóbbi időben a rendszeres jelentések alapján az ütemterv végrehajtását a hatóság is pozitívan értékelte a szennyvízbírság meghatározásakor.

• Mit tehetnek az érintettek, hogy elkerüljék a bírságot?

Mint az élet oly sok területén, itt is érvényes a mondás: a megelőzés a legolcsóbb megoldás. Mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ügyfeleinket tájékoztassuk a megelőzés módjáról. Az ipari szennyvízkibocsátók előtisztító (pl. olajfogó vagy leválasztó berendezés) beépítésével, azok szakszerű üzemeltetésével és rendszeres karbantartásával csökkenthetik a szennyezés mértékét. Tudjuk, hogy ezek beépítése többletköltséget jelent a fogyasztó számára, de a rendszeres ellenőrzés alapján kiszabható bírságtételek mértékét tekintve hamar megtérül a beruházás.

• Hol érdeklődhetnek azok, akik minderről többet szeretnének tudni?

Munkatársaink levélben, telefonon és e-mailen is készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére. 

Pilisvörösvári Vízművek Kft.

1325 Budapest, Pf. 355.
06-40-247-247
vizvonal@vizmuvek.hu
http://vizmuvek.hu/hu/pilisvorosvari-vizmuvek

 

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata