Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéshez.

XII. évfolyam 11. szám 2012 november
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

ISMÉT A RÉGI HELYÉN A ZENEISKOLA
Interjú Gromon István polgármesterrel

• Legutóbbi ülésén hozott döntést arról a képviselő-testület, hogy a zeneiskola visszaköltözik a régi helyére. Értem a kettéválás okát: jó lenne, ha az állami kézbe vétel nem érintené a Művészetek Háza épületét. De ez feltétlenül kell, hogy a költözést is magával vonja?
Nagyításhoz kattintson a képre!

Meggyőződésem szerint igen. 2013. január 1-jétől ugyanis a zeneiskola (hivatalos nevén Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Iskola) ugyanúgy állami fenntartásba kerül, mint a két általános iskola, de még nem jelentek meg a művészeti iskolák állami fenntartásba vételének részletes szabályait meghatározó jogszabályok. Így senki nem tudja, hogy az állami fenntartásba vétel után a zeneiskola hogyan, milyen feltételekkel, milyen létszámmal, milyen szervezeti keretek között fog tovább működni, s hogy az önkormányzatra pontosan milyen kötelezettségek hárulnak majd a zeneiskola működtetésében.

A zeneiskolának azért kell visszaköltöznie az eredeti helyére, a Szabadság utca 21-be, hogy semmiképpen ne alakulhasson ki olyan helyzet, amelyben az állami fenntartású zeneiskola miatt az önkormányzati fenntartású kultúrház (hivatalos nevén Művészetek Háza – Kulturális Központ) működése korlátozva lenne, vagy ne adj Isten, a kultúrház kiszorulna a saját épületéből. A közművelődési feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat, s az önkormányzat azért áldozott óriási összegeket a kultúrház felújítására, hogy ezeket a feladatokat el tudja látni. A bálok, városi ünnepségek, a civil egyesületek programjai, a kiállítások, a színházi előadások megrendezése szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen a kultúrház (Művészetek Háza), amely a város kulturális, szellemi és közösségi életének a központja.

Fentiek miatt a Képviselő-testület még májusban döntött arról, hogy a zeneiskola székhelye ismét az eredeti épületében, a Szabadság u. 21. sz. alatti épületrészben (korábban Bildungszentrum, az utóbbi időben Civilek Háza) legyen. A hivatalos székhelyre történő átköltözést mostanáig halogattuk, mivel bíztunk egy esetleges olyan irányú törvénymódosításban, amely végül is fölöslegessé tenné az átköltözést. Mivel azonban ilyen jogszabály nem született, s még ebben a hónapban megkezdődik az állami fenntartásba adás folyamata, nem várhatunk tovább, az átköltözést végre kell hajtani.

Elvben lenne olyan lehetőség, hogy az állami fenntartású zeneiskola és az önkormányzati fenntartású kultúrház egy épületben (a Művészetek Háza Fő u. 127. sz. alatti épületében) működjön tovább, de a fentiek miatt ezt sem én magam, sem a képviselő-testület döntő többsége nem tartotta volna szerencsésnek.

• Ez már nem az első olyan döntése az önkormányzatnak, ami nem annyira saját, előre kigondolt koncepcióra épül, hanem állami intézkedésekhez próbál igazodni – gyakran olyanokhoz, amelyek még meg sem születtek. Ön hogy látja: ez ideiglenes helyzet vagy inkább tendencia?

Erősen reménykedem abban, hogy ez csak átmeneti állapot, s hogy 2013. január 1-től valamelyest  javulni fog a helyzet. Polgármesterként mindesetre arra törekszem, hogy az eseményeket naprakészen kövessem, s városunk érdekeit a változások közepette minden esetben a lehető legsikeresebben képviseljem és érvényesítsem. Folyamatosan nagyon sok új jogszabály születik, rendkívüli rövid határidőket adva a végrehajtásra. Állandó lépéskényszerben vagyunk, sőt sokszor előre kell gondolkodnunk. Hála Istennek, úgy érzem, ez nekünk eddig elég jól sikerült.

• A képviselő-testületi ülésen úgy tűnt, nehéz volt a döntés az önkormányzat folyószámlahitel-szerződésének módosításáról. Miért volt ez ilyen nagy dilemma?

A döntés csak részben volt nehéz. A Volksbank ugyanis a folyószámla-hitelszerződésünknek egy olyan módosítását kezdeményezte, amely kizárólag a bank érdekeit szolgálta volna: úgy akarta lejjebb vinni 20%-kal a hitelkeret összegét, és felére csökkenteni a szerződés felmondási idejét, hogy közben nem akarta sem a folyószámla-hitelkamatot, sem az éves számlavezetési díjat csökkenteni. Az ilyen egyoldalú szerződésmódosítási javaslatot egyértelműen el kell utasítani.

A nehézséget az okozta, hogy fennállt a lehetősége annak, hogy ha nem módosítjuk közös megegyezéssel a szerződést, akkor a bank felmondja azt, s az önkormányzatnak új folyószámla-vezető és folyószámla-hitelkeretet biztosító bankot kell keresnie. S mivel az önkormányzati rendszer teljes átalakulásban van, a bankok nem tolonganak azért, hogy az önkormányzatoknak folyószámla-hitelt nyújtsanak.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem fogad el egyoldalú szerződésmódosítási javaslatot, inkább vállalja a kockázatot.

• Gondolom, azóta el is dőlt a szerződés sorsa. Felmondta a bank, vagy továbbra is él a megállapodás?

A banknak november 1-ig volt lehetősége a szerződés felmondására, de végül ezt nem tette meg, így a folyószámla-hitelszerződésünk automatikusan egy évvel meghosszabbodott. Feltételezem, hogy a bank is átgondolta és megértette, hogy ez a módosítás most az önkormányzat számára nem volt elfogadható, ugyanakkor nem akart elveszíteni minket mint ügyfeleket. Az önkormányzati rendszer átalakulása után kialakulhat egy olyan stabil helyzet, amelyben esetleg szóba jöhet egy közös érdekek és előnyök alapján megvalósuló és a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő szerződésmódosítás.

• Több olyan ügy van folyamatban a városban, amellyel kapcsolatban a háttérben folynak az egyeztetések vagy a munkálatok. Van olyan, amiben született eredmény, amióta legutóbb szóba került?

Egyik a már említett zeneiskolai költözés. Közös összefogással nyolc nap alatt megtörtént a Szabadság u. 21. sz. alatti épületrész kiürítése, a helyiségek kifestése, bebútorozása, a hangszerek átszállítása és a zenetanárok átköltözése. November 5-én kezdtük, és november 12-én már ott zajlott a tanítás. Ezúton is köszönöm a Polgármesteri Hivatal, a GESZ, a Zeneiskola és a Művészetek Háza munkatársainak konstruktív hozzáállását és a közmunkások értékes közreműködését.

• Mit lehet tudni a hulladék-közbeszerzésről?

November 12-én volt az ajánlattételi határidő, s a pályázatok bontása. Sajnos bekövetkezett, amire számítani lehetett: a legjobb ajánlat is jelentősen magasabb szemétszállítási díjakat tartalmaz, mint a jelenlegiek. Az ajánlatok kiértékelése még folyamatban van, de jelen pillanatban úgy látszik, hogy 2013. január 1-től Pilisvörösváron is kb. olyan magasak lesznek a szemétszállítási díjak, mint a környékbeli településeken.

• Jó döntésnek bizonyult, hogy önálló közbeszerzést írt ki a város?

Igen, még a magas szemétszállítási díjak ellenére is nagyon jó döntésnek. Emlékezetes, hogy a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás szeptemberben még minden erővel arra akarta rávenni a településeket, hogy közösen írjanak ki közbeszerzési pályázatot a szemétszállításra (hivatalos nevén hulladékkezelésre). Október végén viszont levélben jelezte a Társulás, hogy „Az Országgyűlés 2012. október 8-ai ülésnapján fogadta el a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt. A törvényt a Köztársasági Elnök 2012. október 24-én észrevételeinek közlésével megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. … Fentiek miatt a Társulás korábbi elképzelése, miszerint közösen írja ki a közbeszerzést a tagönkormányzatok számára a közszolgáltatás minden elemére, nagyon kockázatossá vált a hulladékra vonatkozó új szabályozás ismerete nélkül. … Így ezeknek az önkormányzatoknak azonnali intézkedéseket szükséges tenniük ahhoz, hogy 2013. január 1-től a hulladék elszállítására vonatkozóan a kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási feladataikat el tudják látni.” Fentiek miatt most 44 településnek lehetetlenül szűk határidővel, gyorsított eljárásban, kapkodva kell közbeszerzéseket lefolytatnia, vagy valamilyen kényszermegoldást találnia arra, hogy január 1-től meg legyen oldva településükön a hulladék elszállítása. Nagy szerencse tehát, hogy mi a magunk útját jártuk, s már júliusban döntöttünk a saját közbeszerzés kiírásáról.

• Hogy állnak a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos tárgyalások?

Közel másfél éve folytatunk tárgyalásokat a Fővárosi Vízművekkel arról, hogy a szennyvíztelep üzemeltetésére, 2003-ban húsz évre kötött koncessziós szerződést közös megegyezéssel tudjuk-e úgy módosítani, hogy az továbbra is érvényben maradjon, vagy közös megegyezéssel megszüntetjük a szerződést, s az önkormányzat koncessziós vagy közbeszerzési pályázaton megversenyezteti a jövő évben felújítandó telep üzemeltetését.

A tárgyalásokat lassította, hogy először meg kellett várni a Víziközművek üzemeltetéséről szóló törvényt (2011. december 11.), majd az értesítést arról, hogy az önkormányzat ténylegesen megnyerte a pályázatot (2012. április 2.), végül, hogy megkössük a támogatási szerződést az Energiaközponttal (2012. május 31.). Miután mindkét feltétel teljesült, először levélváltásokkal, majd no­vember 5-én személyes tárgyaláson folytathattuk az egyeztetéseket. Az önkormányzat újra előadta a szerződés-módosítással kapcsolatos feltételeit, a Fővárosi Vízművek pedig megígérte, hogy november 9-ig hivatalosan válaszol, hogy elfogadja-e azokat. Sajnos ez a mai napig (november 15.) még nem történt meg. Amennyiben a Vízművek továbbra sem válaszol, vagy nemleges választ ad, kénytelenek leszünk pályázatot kiírni az üzemeltetésre.

• Mik a járási hivatallal kapcsolatos legújabb fejlemények?

Megvan a Járási Hivatal élére a hivatalos jelölt, aki október 31-én már személyes bemutatkozó látogatást is tett nálam. A jelölt neve Szondyné Sárfy Zsuzsanna, akivel áttekintettük a január 1-jéig előttünk álló feladatokat és az együttműködésünk alapelveit. Megbeszélésünk alapján jó reményt látok arra, hogy a Járási Hivatallal jó munkakapcsolatot tudunk majd kialakítani és fenntartani.

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes

A Polgármesteri Hivatal közleményei

FIGYELEM 2012. december 20. Iparűzési adó feltöltési és bevallási határidő!

Felhívom Tisztelt Adózóink figyelmét a 2012. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére.

Tájékoztatom adózóinkat, hogy az iparűzési adóban azt terheli feltöltési kötelezettség, aki társasági adót fizet, és a 2011. évi nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. Az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kell kiegészíteni.

Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az adózó a fizetés mellett adóbevallást is köteles benyújtani 2012. december 20-ig az önkormányzati adóhatósághoz.

A feltöltéshez szükséges „Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről” szóló nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be, vagy a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok helyről tölthető le.

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az alábbi, Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni:

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére, ellenkező esetben bírság kiszabására kerülhet sor.

Együttműködésüket köszönöm:

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

ISMÉTELT FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ismételten felhívom az érintett Adózóink figyelmét, hogy a 2012. II. félévi helyi iparűzési adó, gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója befizetésének határideje 2012. szeptember 17-én lejárt.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek.

Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla: 14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla: 14100024-11787949-32000007
Építményadó számla: 14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla:  14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla:  14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla: 14100024-11787949-36000009
Bírság számla: 14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla 14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100024-11787949-42000008

 

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy – a tartozás meg nem fizetése esetén – az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére azonnali beszedési megbízást vagy munkabér-, illetve nyugdíjletiltást kezdeményezni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati ülés

Október 25.

Tizenegy fővel tartotta meg október végi rendes ülését Pilisvörösvár képviselő-testülete. Több nehéz döntést kellett meghozni, a banki hitelszerződés módosításáról és a zeneiskoláról szóló napirendet hosszasan tárgyalták. Sürgősséggel vettek napirendre három új témát: kettőt a Fő utcai önkormányzati ingatlanok bérbe adásáról és egyet az idősek karácsonyi ajándékutalványáról.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Folyószámlahitel-szerződés

Vörösvár a jelenlegi folyószámlahitel-szerződését egy közbeszerzési eljárás után a Volksbankkal kötötte meg. Ennek értelmében a bank 300 millió forintos hitelkeretet tart rendelkezésre, ebből az önkormányzat bármikor vehet fel likviditási hitelt, ha év közben, átmenetileg szüksége van rá. A folyószámla-hitelszerződés mindig egy évre szól, s újabb egy évre meghosszabbodik, ha a felek valamelyike a lejárat előtt 60 nappal fel nem mondja.

A Volksbank azonban októberben jelezte, hogy a hitelkeret összegét 2013 októberétől 240 millió forintra csökkentené, és a felmondási határidőt is két hónapról egy hónapra változtatná.

Preszl Gábor, a PVKB elnöke úgy vélte, hogy ha a bank csökkenti a közbeszerzési ajánlatában és az ennek alapján megkötött szerződésben vállalt szolgáltatásait, de cserébe nem enged a másik oldalon (pl. a folyószámla-vezetési díjból vagy a folyószámla-hitel kamatából), akkor a szerződésmódosítás közbeszerzési szempontból megtámadhatóvá válhatna. Kőrössy János képviselő jogosnak nevezte a bank szerződésmódosítási igényét, aminek oka szerinte az önkormányzat rossz gazdálkodása. Kimmelné Sziva Mária alpolgármester erre elmondta, hogy a bank éppen arra hivatkozott a tárgyalások során, hogy az önkormányzat gazdálkodása a vártnál jobb volt, ezért nem kellett annyi folyószámlahitelt felvennie, mint ahogyan azt előre kalkulálták, s ezért veszteséges a bank számára a 300 milliós hitelkeretet fenntartása. Gromon István polgármester szerint az önkormányzatnak nem a bank érdekeit kell kiszolgálnia, annak a kockázatát viszont mérlegelnie kell, hogy mi lenne, ha a bank betartaná a „fenyegetését”, s tényleg felmondaná a folyószámla-hitelszerződést. A képviselő-testület végül úgy döntött, hogy elutasítja a bank kezdeményezését, de az eredeti feltételekkel kész újabb egy évre meghosszabbítani a szerződést. (200/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 nem)

Nagyításhoz kattintson a képre!
A Művészetek Háza és a Zeneiskola vezetősége
Költözik a zeneiskola

Az új jogszabály szerint jövő évtől állami fenntartásba kerülnek az alapfokú művészeti iskolák is – erről olvashattak korábban is lapunkban. Júniusban írtunk az önkormányzatnak arról a döntéséről, hogy emiatt szétválasztják a zeneiskolát a Művészetek Háza közművelődési intézménytől – egyrészt hogy ne az egész többcélú intézményt államosítsák (a kultúrházzal és a könyvtárral együtt), hanem csak a művészetoktatási részt; másrészt hogy az államosítás során a város ne veszítse el a Művészetek Háza épületét. Ezzel párhuzamosan arról is döntöttek májusban, hogy a Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola székhelye a Szabadság u. 21. sz. alatti épületrész (a zeneiskola eredeti helye)  legyen, de az átköltözéssel még vártak, hátha a nyár folyamán olyan jogszabályok születnek, amelyek alapján mégsem lesz rá szükség. A mostani ülésen azonban már meg kellett hozni a döntést a költözésről.

A testületi döntés értelmében a zeneiskola vezetése és az egyéni hangszeres órák többsége visszaköltözik a zeneiskola korábbi épületébe (most Civilek Háza), míg a csoportos órák (szolfézs, képzőművészet) maradnak a jelenlegi helyükön, a Fő u. 127-ben. (201/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 nem)

Nagyításhoz kattintson a képre!

A  civil szervezetek ezentúl nem a Szabadság u. 21-ben, hanem a Művészetek Házában kapnak helyet. A próbákhoz és közgyűlésekhez, valamint évi két rendezvényhez továbbra is ingyen kapják a termet, ezen felüli igény, illetve belépős rendezvény esetén kedvezményes bérleti díjat kell fizetniük. (202/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 nem)

Belső ellenőrzés

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat aktualizált stratégiai belső ellenőrzési tervét, valamint a 2013-as belső ellenőrzési tervet, mely a jövő évre kilenc ellenőrzést és egy soron kívüli vizsgálatot tervez. Amint azt az ülésen elmondta, feladatának tekinti az ellenőrzés mellett a tanácsadói tevékenységet is, így rendszeresen felhívja az önkormányzat figyelmét a jogszabályi változásokra és az ezekkel kapcsolatos teendőkre, ezzel is segítve a szabályszerű és hatékony működést. (203, 204/2012. Kt. sz. határozat – 11 igen)

Ezután módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló (11 igen) rendeletet és a költségvetési rendeletet. (10 igen, 1 nem)

Gyalogos aluljáró kezelésbe vétele

A vasútfelújítás során épül egy gyalogos aluljáró a Szabadságliget megállóhelynél. Mivel az átépítés során megszűnik a gyalogosok jelenlegi átjárási lehetősége, az önkormányzat kérte, hogy készüljön aluljáró a Kálvária hegy és a Kápolna utca gyalogos összeköttetését biztosítandó. A tervek elkészültek, s a beruházó kész megépíteni a gyalogos aluljárót, de mivel az nem a MÁV, hanem a város érdekeit szolgálja, kezelését az önkormányzatnak kell vállalnia – ezt határozatban meg is tette.  (205/2012. Kt. sz. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Tetőjavítás a Templom téri iskolában
Nagyításhoz kattintson a képre!

A Templom téri általános iskola két oldalsó épületszárnyán  2009-ben és 2011-ben már lecserélték a héjazatot, de a lépcsőház és a bejárat fölötti középső szárnyon még a régi, nagyon rossz állapotú palatető van, ami esőzéseknél az utóbbi időben beázik. Ezért most sürgősséggel úgy döntött a testület, hogy a tetőnek ezt a részét is felújítják. Mivel a javítás sürgős, a zsindelyborításra esett a választás, ami a jelenlegi deszkázatra tehető, és statikai vizsgálatot nem igényel. Az idei évre nem tervezett felújítás költsége 2,7 millió forint, amelyhez a fedezetet az iparűzési adó kintlévőségeinek sikeres behajtásából befolyt bevételből biztosítják. (206/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Vagyongazdálkodási terv
Rendeletek

(a rendeletek teljes szövege megtalálható a városi honlapon: www.pilisvorosvar.hu)

• Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 32/2012 (X.29.) önkormányzati rendelet

• Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítására kiadott 33/2012 (X. 29.) önkormányzati rendelet

Elfogadta az önkormányzat a közép és hosszú távú gazdálkodási tervét. Az előbbi a 2017-ig, az utóbbi a 2022-ig tartó időszakra szól. Mivel a jogszabály nem ír elő kötelező tartalmi elemeket a tervekhez, a terv lényegében csak csokorba szedi a már eddig szétszórva meglévő szabályozásokat (vagyonrendelet, lakásrendelet, közterületek használatáról szóló rendelet, gazdasági ciklusprogram). (207/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Újabb bérleti pályázatok

A Fő utca 91. és 104. önkormányzati ingatlanok bérleti pályázatát a múlt hónapban második alkalommal is sikeresen elnyerte a Pocaktomi Kft, de ahogy az elmúlt alkalommal, most sem kötötte meg a szerződést a vállalt határidőig (október 24.). Közben volt azonban más érdeklődő mindkét ingatlanra, így az önkormányzat újból kiírta a bérleti pályázatokat. (208/2012. Kt. sz. határozat – 9 igen, 2 nem; 209/2012. Kt. sz. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Idősek karácsonyi utalványa

Az idei költségvetésbe is betervezte az önkormányzat a 70 év felettiek karácsonyi ajándékutalványát, s erre a célra el is különítettek 4,5 millió forintot. De mivel a szeptemberi létszámadatok alapján a ténylegesen jogosultak száma több a tervezettnél (1533 fő), és a szociális keret ebben az évben amúgy is túl van terhelve, az eredetileg tervezett 3000 forint helyett 2500 forint lesz a támogatás összege – döntötte el a testület. (210/2012. Kt. sz. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

A Polgármesteri Hivatal közleménye

Karácsonyi ajándékutalványok

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete októberi ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy a 2012-es évben is biztosítja a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványát, személyenként 2.500 forint értékben.

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a karácsonyi ajándékutalványt azok a településünkön élők kapják, akik

A karácsonyi ajándékutalvány kézbesítése Pilisvörösváron közel 1.550 személyt érint. Az ajándékutalványokat az érintettek részére a múlt évben már bevált módon, személyesen kézbesítjük. Az ajándékutalványok kézbesítését november 20-tól kezdjük meg, mely december 14-ig tart. Akit nem találunk otthon, részükre értesítést hagyunk.

Azon személyek, akiknek az ajándékutalványokat nem tudjunk kézbesíteni, december 17-től (vagy a címen hagyott értesítésen szereplő időponttól) 2013. január 4-ig – ügyfélfogadási időben - a Polgármesteri Hivatal Pilisvörösvár, Fő tér 1. földszint 4. szám alatt, a szociális ügyintézőtől személyesen vagy meghatalmazott útján vehetik át. (Figyelem! A házastárs utalványának átvételéhez is szükséges a meghatalmazás.)

Ügyfélfogadás:

Hegyes Józsefné aljegyző

KÖZMEGHALLGATÁS

Október 11-én tartotta éves rendes közmeghallgatását Pilisvörösvár önkormányzata. A napirenden az önkormányzat elmúlt egy éves munkájáról szóló beszámoló és a lakossági kérdések, hozzászólások szerepeltek.
Az önkormányzat elmúlt egy éve
Nagyításhoz kattintson a képre!

A csütörtök esti közmeghallgatáson megtelt a Városi Díszterem érdeklődőkkel, akiket Balasi Anikó, a Művészetek Háza igazgatónője köszöntött, majd átadta a szót a polgármesternek.

Gromon István bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt egy év a nagy átalakulások éve volt, amely még mindig tart. Mind az önkormányzati rendszer, mind az oktatási rendszer jelentősen átalakul, ez rengeteg adatszolgáltatással, sok nehéz döntéssel, átszervezéssel, rengeteg plusz munkával jár.

A rövid bevezető után vetítéssel egybekötött beszámoló következett. A beszámoló a testület és a bizottságok munkájának bemutatásával kezdődött, ennek keretében megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Oberle János képviselőről. A legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt időszakban 13 rendes és 6 rendkívüli testületi ülést tartottak. A polgármesteri hivatalban összesen 54 fővel folyik a munka, de január 1-jétől az okmányiroda, a gyámhivatal és a hatósági ügyek egy része is a járási hivatalhoz kerül majd, összesen 21 munkatárssal együtt. A járási hivatal kialakításával 9 településnek lesz a központja Vörösvár, és ez egyaránt jár örömmel és áldozattal.

Költségvetés
Nagyításhoz kattintson a képre!

A költségvetés kapcsán a polgármester elmondta, hogy az idei költségvetés kb. 3,2 milliárd forint, amiből közel 1,2 milliárd a szennyvízpályázat összege. Ebből jól látszik, hogy a tényleges, a városra fordítható költségvetési összeg jóval kevesebb, mint 2008-ban, a gazdasági válság előtt. A feladatokat ehhez mérten, szűkebbre kell tervezni. A beszedett helyi adó nagyjából az állam által előírt kötelező feladatok ellátására elég, a városüzemeltetés költségeire és fejlesztésre már nem jut elegendő pénz. Az állami támogatás és a saját bevételek csökkennek, a feladatok azonban maradnak. Ezért is került bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója, amit az ingatlantulajdonosoknak önként kell bevallaniuk. Vannak, akik ezt nem tették még meg, így folyamatosak az ellenőrzések és a felszólítások. Beszélt továbbá a polgármester a helyi adókról, amelyekből a térség legtöbb településén 6-féle van, míg Vörösváron csak kettő, az önkormányzat ugyanis az állami terheken túl csak a legszükségesebb mértékben kívánja terhelni a polgárokat. (Lásd a környékbeli települések adóiról szóló táblázatunkat a 12. oldalon!)

A hitelek kapcsán elhangzott, hogy jelenleg 5 különböző fejlesztési hitelt törleszt az önkormányzat. Az adósságok döntő részben a 2004-2006-os időszakból származnak. Az idei évben van a törlesztési csúcs, több mint 202 millió forintot kell törleszteni. A törlesztés éves összegének nagyságrendje kb. 2020-ig nem is nagyon fog csökkenni.

Beszélt a polgármester a sikeres szennyvízpályázatról, melyen 1 milliárd forintot nyert az önkormányzat, és a folyamatban lévő egyéb pályázatokat is ismertette, amelyek többnyire a hulladékgazdálkodást fogják érinteni. Van még négy elbírálás alatt álló, jelentős összegű óvodai-iskolai pályázat is, köztük a nagy jelentőségű családi napközi pályázat.

A kiadások kapcsán Gromon István azt mondta el, hogy eddig sikerült fegyelmezetten betartani az előirányzott költségvetést, ez reményt ad arra, hogy a folyószámlahitel az év végére nulla legyen, és az új év ebből a szempontból tiszta lappal kezdődjön.

Köztudott, hogy az intézmények számára adott állami normatíva az elmúlt hat évben jelentős mértékben csökkent, miközben minden drágult. Így a feladatok finanszírozása az önkormányzat számára igen nagy kiadást jelent. Közel 340 millió forintot tesz ki az önkormányzat által az intézmények fenntartására fordított éves összeg, míg az önkormányzat saját bevétele összesen 370 millió forint. (12. old.)

A városüzemeltetésről és az ezzel kapcsolatos kiadásokról is részletesen beszámolt a polgármester. Ide tartozó feladat például a síkosságmentesítés, a szemétszállítás, a köztisztaság, a temetőüzemeltetés, a közterületek, parkok és a sportpálya gondozása. Ezeket a feladatokat vállalkozókkal, szerződéses keretek között látják el, ez éves szinten 42 millió forintba kerül. Ezek mellett hatalmas kiadást jelent az utak és épületek karbantartása. A városüzemeltetés teljes költsége tehát a mostani takarékoskodás mellett is minimum 60 millió forint. Fejlesztésekre ebben az évben egy forint sem jutott. Az elmúlt évek nagy beruházásaira azért büszke lehet a város – mondta a polgármester –, hiszen számos infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre. Sajnos az idei év ezt már nem tette lehetővé, de nemsokára kezdődik a szennyvíztelep és a csatornahálózat felújítása, valamint folyamatban van a vasút-korszerűsítés, s ezek igen jelentős fejlesztések.

A beszámoló végén az elmúlt év eseménynaptárát ismertette Gromon István, majd a lakossági hozzászólások következtek.

Hozzászólások a teljesség igénye nélkül
Nagyításhoz kattintson a képre!

Görög Ferenc a Szent János utcából a Szent János tóval kapcsolatos vízelvezetési problémát vetette fel. Az ingatlanok végében számos alkalommal áll a víz, sok ház ilyenkor beázik, átnedvesedik. Korábban a Szent János tó volt ennek a résznek a vízgyűjtője. Arra kérte az önkormányzatot, hogy találjanak valamilyen megoldást a víz elvezetésére. Gromon István polgármester válaszul elmondta, hogy a terület vízelvezetésével kapcsolatosan néhány évvel ezelőtt készültek tervek, a tervezői költségbecslés szerint akkor kb. 60 millió forint lett volna ennek a beruházásnak az összege. Hozzátette, hogy a vízelvezést mindenképpen meg kellene oldani a bányatavakig, de ez több százmillió forintos kiadást jelentene az önkormányzatnak, így ez a beruházás uniós vagy egyéb támogatás nélkül nem valósítható meg. Jelenleg a legjobb megoldás valóban az volna, hogy ha a viadukt mögötti nádas területen alakítanának ki egy vízgyűjtő területet, ami csökkentené a Szent János utca vízterhelését. Viszont az a terület magántulajdonban van. Kidolgozás alatt van egy településrendezési megállapodás, hogy a területen az ingatlantulajdonos kialakíthasson néhány építési telket, és esetleg ennek ellentételeként a nádas területén alakítson ki egy tavat. Ezzel megoldódna a terület vízelvezetése. A szakmai vázlatok már elkészültek.

Mogyorósi István a Piliscsabai utcából a közvilágítással kapcsolatban szólt, ugyanis az utcában hetek óta nincs közvilágítás, és hiába tesz bejelentést, nincs változás. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a közvilágítással kapcsolatos probléma a város több pontját érinti. Januártól a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete vette át a közvilágítási rendszer karbantartását, de maga a közvilágítási rendszer továbbra is az Elmű tulajdonában maradt. A hibaelhárítás során az új szolgáltató számos akadályba ütközik – ezt már Németh István, az MTKKE képviselője mondta el. Véleménye szerint a hibaelhárítási feladatok 90%-a abból áll, hogy egy megszakítót vissza kell nyomni, vagy egy biztosítóbetétet ki kell cserélni az elosztószekrényben, de sajnos a szervezetnek nincsen jogosultsága ehhez, ezt továbbra is az Elmű végzi, mert ő a hálózat tulajdonosa. Azzal, hogy lassan végzi el ezt a munkát, s a lakosságot teljes mértékben a karbantartó szervezet és az Önkormányzat ellen hangolja. A probléma más településen is fennáll, és az érintetteknek feltett szándéka, hogy felettes szervekhez fordulnak, ezt tanácsolta Vörösvárnak is, egyben kérte a lakosság türelmét.

Dallos János a sporttelepen lévő öltöző egynapos bezárásával kapcsolatban szólalt fel. Több szülő írásban kereste meg az önkormányzatot, melyben kritizálták az intézkedést. Ennek hatására megindult egy folyamat az önkormányzat részéről is, amely elősegíti a sportlétesítmény működését. A szülők létrehoztak egy honlapot, ahol nyomon követhetik a csapatok szereplését és az egyesülettel történt eseményeket. Dallos János beszélt az eredményekről és a törekvésekről, és a végén két kérdést intézett a testület felé: Az önkormányzat partnerként kezeli-e a jövőben az önkéntes közösséget? Milyen hasznosítást terveznek végezni a sportpályán, és mik az elképzeléseik a jövőt illetően?

Gromon István polgármester elmondta, hogy PUFC-ot megalakulása óta nagyra értékeli és tiszteli. Ugyanakkor polgármesterként a képviselő-testület tagjaival közösen az egész városért felelősséget visel. A PUFC-on kívül a városban van még kb. 30 civil szervezet, és nem tudnak minden törekvést támogatni. Az önkormányzatnak a telep üzemeltetése így is több mint 4 millió forintba kerül évente. Az utánpótlás csapatok az öltöző használatáért nem fizetnek semmit. Az öltöző rezsiköltsége egy évre kb. 1,3 millió forint, ezt hozzáadva a négymilliós összeghez, látható, hogy az üzemeltetés 5,3 millió forintba kerül évente.

Az önkormányzat a továbbiakban is biztosítani fogja az infrastruktúrát a sportoláshoz, és az üzemeltetést továbbra sem szeretné kiadni saját hatásköréből. Nagy beruházásokat nem terveznek a közeljövőben a sporttelepen, és lehetőségeikhez mérten továbbra is támogatják az egyesületet.

Hidas Istvánné, a Nagyváradi utcából aziránt érdeklődött, hogy az egykori strand területén várható-e valamilyen beruházás. A polgármester elmondta, hogy a strand az 1920-as években épült, és magántulajdonban van. A tulajdonos most úgy döntött, hogy betemeti a medencéket. A Szabályozási Terv meghatározza, hogy mi építhető a területen, társasházakat nem lehet ide építeni.

Az ülés végén a polgármester megköszönte a hivatali dolgozók, az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek egész éves munkáját, majd valamivel 21 óra után bezárta az ülést.

Palkovics Mária

KÜZDENI MINDIG ÉRDEMES
OKTÓBER 23. PILISVÖRÖSVÁRON

A Hősök terén kezdődött a megemlékezés október 23-án Pilisvörösváron. Az 1956-os hősök emlékművénél elhelyezték az emlékezés koszorúit a városi és a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati intézmények és jónéhány civil szervezet.  A Himnusz és a Szózat elénekléséhez a zenei kíséretet idén az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar szolgáltatta. A térről fáklyákkal vonultak át a megemlékezők a Művészetek Házába, ott folytatódott a megemlékezés.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A műsor Mayer Angyalka zongorajátékával kezdődött, aki Chopin b-moll scherzoját adta elő, majd Koncz Gábor színművész szavalta el Petőfi Sándor „Bizony mondom, hogy győz most a magyar” és Faludy György „1956, te csillag” című versét. Ezt követően Gromon István polgármester mondott ünnepi beszédet.

Mire tanít 1956?

„Immár 56 év telt el azóta, hogy egy nép azt mondta: elég volt, fellázadt a kommunista diktatúra és szovjet megszállás ellen” – kezdte a polgármester. Beszélt az 56 éve történt eseményekről, a 12 napos forradalom és a 7 napos szabadságharc bukásáról, a megtorlásról és az azt követő „konszolidációról”, a gazdaság alakulásáról a ’60-as, ’70-es és ’80-as években és a szocialista rendszer összeomlásáról. „Bekövetkezett a rendszerváltozás, melyhez a magyar emberek nagy reményeket fűztek: történelmi igazságtételt, nyugat-európai szintű anyagi jólétet, modernizációt, szabadságot és demokráciát vártak. A remények nagy része azonban nem vált valóra. A történelmi igazságtételből nem lett semmi: elszámoltatás nem volt, a diktatúra kiszolgálóinak és haszonélvezőinek, a hazaárulóknak és a bűnösöknek döntő többsége büntetlenül, szabadon jár ma is.”

Érdemes-e tehát küzdeni? – tette fel a kérdést. „A válasz csak egyféle lehet: nem adhatjuk meg önként magunkat. Akkor sem, ha a helyzet olykor kilátástalannak tűnik” – folytatta. Beszéde végén 1956 tanulságáról szólt – mondván: 1956 arra tanít, hogy nem szabad feladnunk, nem szabad belefáradnunk a jobb világért való küzdelembe.  Még akkor sem, ha a kísértés olyan nagy, mint ma. Hogy mit tehetünk és hogyan, arra nézve Faludy György szavait idézte:

„Ha majdnem minden elveszett, s nincs örömed, se kenyered,
s a zsarnok állam megkötött: annyi hatalmad s jogod
mindig marad, hogy szabadon választhass jó és rossz között.
(…) És ha nehéz neked: légy pusztán önzésből nemes,
s értelmetlen életednek nagyhirtelen értelme lesz.”

Városi kitüntetések

A megemlékezés után került sor az idei városi kitüntetések átadására. Fazekas Krisztina augusztus 15-én a városháza előtt tartott ünnepség keretében már átvette a Pilisvörösvár díszpolgára címet, most ezt elevenítették fel a PilisTV-nek az átadási ünnepségről készült rövid filmjével és a díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati határozat felolvasásával.

A képviselő-testület idén döntött egy posztumusz díszpolgári cím odaítéléséről is Ohmüllner Márton részére, aki 1934 és 39 között volt plébános Vörösváron. A kitüntetést unokaöccse, Steer János biatorbágyi lakos vette át.

Pilisvörösvárért emlékéremmel ismerték el Zelenai István nyugalmazott bányamérnök munkáját, amit a pilisvörösvári bányászat emlékeinek felkutatása, összegyűjtése és bemutatása, valamint a bányászélet erkölcsi és szellemi értékeinek átörökítése terén fejtett ki.

Szintén Pilisvörösvárért emlékéremmel ismerték el a Neubrandt házaspár tevékenységét: a Német Nemzetiségi Vegyeskórus szakmai irányítása, valamint a német nemzetiségi kultúra megőrzése és átörökítése terén kifejtett két évtizedes áldozatos munkájukat. A kitüntetetteknek az est befejezéseképpen Mirk Szilvia és Júlia énekelt, majd az aulában a polgármester fogadást adott a kitüntetettek és az ünnepségen megjelent közönség részére.

A kitüntetettekről a következő oldalakon olvashatnak bővebben.

Sólyom Ágnes

Fotók a 7. oldalon.

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata