Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

XIII. évfolyam 4. szám 2013 április
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Változások az iskolákban
interjú az iskolaigazgatókkal

Április elején zajlottak le az iskolai beiratkozások. Ennek kapcsán a Templom téri és a Vásár téri iskola igazgatónőivel beszélgettem. A beszélgetés során aktuális témák kerültek sorra, mint például az iskolák átszervezésével járó feladatok, a kéttannyelvű oktatás és tantervi változások.
Nagyításhoz kattintson a képre!
• Az iskolák állami kézbe kerülésével rengeteg feladat, szervezés hárult az iskolaigazgatókra és a dolgozókra egyaránt. Hogyan vették, veszik az akadályokat?

Breierné Kalmár Éva: A hivatalos átadás-átvétel relatív rövid idő alatt lezajlott. Az iskolák dolga ebben az időszakban az információszolgáltatás, adatszolgáltatás volt. De még nagyon az elején vagyunk, az új rendszer most alakul, ami folyamatos feladatot jelent. A legnagyobb feladatunk az volt, hogy március 31-éig a teljes dokumentációt felül kellett vizsgálni, az SZMSZ-től kezdve, a pedagógiai programon át a helyi tantervig. Ez egy nagyon komoly feladat volt, hiszen a következő évi szakmai munkánkat készíti elő. Sok tekintetben van benne új tartalom, de van, ahol olyan nagyon nagy változásokat nem tapasztalunk.

Schäffer Lőrincné: Bizony az elmúlt egy-két hónapban annyi változás történt, amennyi az elmúlt évtizedek alatt sem. Szerencsére tantestületünk nyitott, innovatív, így a nehézségek ellenére jól alkalmazkodik a körülményekhez. Jó helyzetben vagyunk Pilisvörösváron, mert itt sok a gyerek, így egyik iskolának sem kell félnie attól, hogy üresen maradnak tantermei, vagy esetlegesen be kell zárnia az iskolát. A tankerületi vezetőt is régóta ismerjük, hiszen 13 évig volt iskolánk igazgatója.

• Idén vezették be a kéttannyelvű oktatást. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
Nagyításhoz kattintson a képre!
Schäffer Lőrincné, a Vásár téri iskola igazgatója

K.É.: Féléves tapasztalat van mögöttünk, ami az oktatás területén nagyon rövid időszak, messzemenő tanulságok levonására nem elég. Úgy tűnik, hogy jól működik ez az oktatási forma is, köszönhetően Botzheim Barbara kolléganőmnek. Nagyon sok időt és energiabefektetést igényel tőle, de fantasztikus szakmai munkát végez, nagyon büszkék vagyunk rá.  Februárban tartottunk egy bemutató órát, no­vemberben pedig az óvó néniket hívtuk meg egy szakmai találkozóra. Nagyon pozitív volt a kívülállók véleménye, úgyhogy ezen felbuzdulva a következő tanévben újra meghirdetjük a kéttannyelvű osztályt. Az látszik, hogy a gyerekek bátrabban használják a nyelvet, egyszerűen azért, mert sokkal jobban hozzászoknak a nyelvi környezethez, hiszen az óráik több mint fele németül folyik. Azt gondolom, hogy igazából az eredményesség majd negyedik év végén lesz először mérhető és értékelhető.

S.L.: Örülünk, hogy lehetőségünk nyílott a kéttannyelvű oktatás bevezetésére. Pozitívak a visszajelzések a gyerekektől, a tanítóktól, a szülőktől, a lakosságtól. Hosszú távú terveink között szerepel, hogy évfolyamonként egy nemzetiségi nyelvoktató és egy kéttannyelvű osztályt indítunk. A nemzetiségi irányelvek szerint az átlaglétszám felett, ami 23 fő, kötelező a csoportbontás. Így lehetőségünk lesz arra, hogy mindkét első osztályban bontsuk a német és a német népismeret órákat. Bontva fogják tanulni a kéttannyelvű osztályokban a következő évtől a készségtárgyakat is, amelyek német nyelven folynak majd.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Breierné Kalmár Éva, a Templom téri iskola igazgatója
• Az új kerettanterv szerint az iskola a tanórák 10%-ával rendelkezhet szabadon. Mit terveznek, mire helyezik a hangsúlyt az oktatásban?

K.É.: Ez tulajdonképpen kötöttséget fog jelenteni az eddigiekhez képest:  vagy a kerettanterv tartalmi kiegészítését teszi lehetővé, vagy az óraszámok más elosztását. A profilokat illetően maradunk a nemzetiségi profilnál. Úgy tűnik, egy kéttannyelvű osztályunk és három nemzetiségi osztályunk lesz. De más formában kell dolgoznunk a következő tanévtől kezdve, mert az órakeretek változásai nem teszik lehetővé az orientációk megszervezését, ami az iskola több mint 15 éves működését meghatározta. Az informatika- és a művészeti oktatást nem tudjuk folytatni abban a formában, ahogy eddig. Az informatika oktatást részben meg tudjuk oldani, szeretnénk is, hiszen az egyik legnépszerűbb profilja az iskolának.

S.L.: A kerettantervek nem a nemzetiségi iskolákra íródtak, így vannak olyan tantárgyak is, melyek tananyagát nekünk kisebb óraszámban kell átadnunk, mint az úgynevezett normál általános iskoláknak. A kerettantervek ráadásul így is hatalmas tananyagmennyiséget írnak elő. Véleményünk szerint az általános iskola kiemelt feladata az alapismeretek precíz, pontos átadása és a tudás elmélyítése. Így nem kívánunk újabb tananyagtartalmat előírni, hanem az egyes tematikai egységek között osztjuk el a 10%-ot, hogy tanulóinknak lehetőségük legyen a tanultak begyakorlására és azok elmélyítésére.

Nagyításhoz kattintson a képre!
• Megemelkedett a kötelező testnevelés órák száma. Hogyan tudják ezt megoldani?

K.É.: Ez hatalmas problémát jelent, pedig nagyon fontosnak tartjuk a testnevelést. Volt néhány éve még testnevelés orientációnk is, amit azért kellett abbahagynunk, mert „kinőttük” saját lehetőségeinket. Most újra ezzel találkozunk. Fontos, hogy a gyerekeket mozgásra kényszerítsük, és biztosítsuk hozzá a lehetőséget, de sajnos a megoldás nagyon nehézkes. 30 tanulócsoportunk van, ebből 19 osztállyal úszni is járunk, mégis kevés a helyünk, ezért még mindig vannak osztálytermi testnevelés órák. Őszi és tavaszi időszakban megpróbáljuk az udvaron megoldani, de sajnos az udvar pici és betonos, így korlátozottak a lehetőségek. A másik nagy probléma az, hogy ebben a tanévben nem kaptunk plusz tanári óraszámot a testnevelés órák növelésére, ezért csoportosítanunk kellett elsőben és ötödikben a délutáni órákat, ez azt jelenti, hogy a pedagógus 50-60 gyerekkel dolgozik a tornateremben. Ez nagyon nagy felelősséggel járó feladat, de nem megy másképp. Jövőre megkapjuk a megfelelő órakeretet, de a helyhiányt ez sem fogja megoldani. Így lehetséges, hogy a testnevelés órák egy része – ahogy a törvény is lehetővé teszi – átkerül a délutáni sávba.

S.L.: Hogy mindenki pontosan értse, mi is a probléma, a következőt kell tudni: Napi nyolc órával számolva hetente 40 óra fér el a tornateremben, nekünk pedig a mindennapos testnevelés bevezetésével két év múlva már 80 testnevelésórát kell biztosítanunk. A tornatermünk sajnos kicsi. Eddig sem fértünk el benne az összes tornaórával, így bizony komolyan foglalkoztat bennünket annak kérdése, hogyan tudjuk még inkább kihasználni lehetőségeinket, illetve milyen módon tudjuk bővíteni azokat. A tankerület is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és reméljük, közösen sikerül mindenki számára kielégítő megoldást találni.Ezért volt különösen örömteli hír, hogy a város sportcsarnok építéséről döntött.

• Hogy alakul az erkölcstan és a hittan oktatása?

K.É.: Kötelező tantárgy lesz elsőben és ötödikben, a gyermek a szülő választása alapján vagy erkölcstan, vagy hittan órára jár majd. Megtörtént az egyházakkal való egyeztetés, a szülők tájékoztatása és a nyilatkozatok bekérése. Ha látjuk majd, hogy mire hányan jelentkeztek, akkor dőlhet el, hogy mennyire indokolt az erkölcstant osztályonként vagy évfolyamonként megszervezni, meg tudjuk oldani az egyházak által megtartott hittan órákkal egy időben, vagy ki kell csúsztatni ezt is a délutáni sávba.

S.L.: A szülők szabadon választhatnak erkölcstan vagy hit- és erkölcstan között, de döntésüket bizalmasan kezeli majd az iskola. Aki hit- és erkölcstant választ, annak meg kell jelölnie, hogy melyik egyház által kívánja ezt igénybe venni. Amennyiben a választott egyház nem tudja vállalni az oktatást, akkor a gyermek az erkölcstan órákra köteles járni.

Alsó tagozaton az osztálytanító fogja tartani az erkölcstan órákat, felső tagozaton tanáraink egy 60 órás továbbképzés után oktathatják.

Fontos tudnivaló, hogy mindkettő tantárgy, tehát a tanulók teljesítményét értékelni, második osztálytól osztályozni kell. A döntést áprilisban meg kell hozni, melyet a szülő még május 20-ig módosíthat.

• A sok feladat mellett milyen tervek vannak még az idei évre?

K.É.: Ebben a tanévben folytatjuk a Comenius-projektet, májusban mennek kollegák Franciaországba, ott lesz a következő projekttalálkozó. Iskolán belül a hagyományos tanév végi Diáknapok megszervezését tervezzük, és idén is lesz Diákszínpad. A szokásos nagy rendezvények tehát lesznek, de most kétségtelenül a szakmai átalakulásé a főszerep, és ez nagyon nagy odafigyelést igényel.

S.L.: A munkatervünk összeállításakor már tudtuk, hogy tavasszal igen nagy feladat előtt állunk, így erre a szokott eseményeken kívül semmi nagyobb projektet nem terveztünk. Ennek egyszerű az oka: Teljesen átalakulnak a mindennapjaink szeptembertől, így az iskola összes dokumentumát át kellett dolgozni, majd a 2013/2014-es tanévben induló új munkarend részletes megtervezése következik. Előttünk áll még egy vezetőválasztási procedúra is. Ezek sok feladatot rónak az iskola dolgozóira. Rendszeresen veszünk részt konferenciákon, értekezleteken, hogy teljesen felkészülten indíthassuk a következő tanévet.

Természetesen a már megszokott eseményeket, programokat idén is megtartjuk. Már túl vagyunk az óvodai tájékoztató szülői értekezleteken, nyílt napokon, iskolakóstolón, beiratkozáson. Reményeink szerint a többletmunka megtérül, és a változások tanulóink, szüleik és pedagógusaink megelégedésére szolgálnak majd.

Palkovics Mária

Meghívó

Ki hinné, hogy Rákóczi óvodánk, vagy ahogy régen nevezték: ÚJ OVI, OROSZLÁNOS OVI vagy KÉK OVI már 40 éve megnyitotta kapuit?! 1973. augusztus 17-én volt az ünnepélyes átadás. Az esemény fontosságát bizonyítja, hogy itt volt mindenki, aki az akkori helyi és országos szinten a politikai és a kulturális életben számított. Szeretnénk, ha 40 év elteltével ismét eljönne mindenki, aki fontos szerepet töltött be, vagy tölt be óvodánk életében.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Ezúton szeretettel meghívunk minden valaha volt óvodásunkat, óvodavezetőinket, pedagógusainkat, alkalmazottainkat a 2013. szeptember 14-én (esőnap: szeptember 21.) délután 15 órától kezdődő vidám, műsoros, múltidéző, nosztalgiázó kerti partyra.

Belépő egy tányér sütemény!

Várjuk régi óvodásaink jelentkezését! Gyűjtünk: régi fényképeket, rajzokat, dokumentumokat, (szkennelés után visszaadjuk) történeteket, élménybeszámolókat! Várjuk azoknak a régi óvodásainknak a jelentkezését, akik szívesen szerepelnének vidám ünnepi műsorunkban!

További információk: 26/330-185, www.nnovi.ovoda.org, http://www.facebook.com/groups/145059208992860/

Juhászné Ligeti Katalin óvodavezető

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata