Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéshez.

XIII. évfolyam 10. szám 2013 október
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, nyertes per, kitüntetések
Interjú Gromon István polgármesterrel

• Év elején, amikor megszületett a költségvetés, sok szó volt a pénzügyekről. Azóta eltelt fél év, és elkészült az első hat hónap gazdálkodásáról szóló beszámoló. Van-e olyan, ami lényegesen változott a tervezetthez képest?
Nagyításhoz kattintson a képre!

A gazdálkodásunk az első félévben alapvetően a tervek szerint, sőt annál valamivel jobban alakult: a bevételeink az előirányzat 59,12%-ában, a kiadások az előirányzat 58,3 %-ában teljesültek. A tervezett 22,8 millió forintos fejlesztési hitelt eddig nem kellett felvenni, az általános tartalékunk a tervezett 4 millió forinthoz képest 14,6 millió forintra nőtt, s emellett még néhány olyan be nem tervezett karbantartási-felújítási munkát is el tudtunk végezni, mint például a Templom téri iskola udvarfelőli homlokzatának javítási munkái, vagy a Schiller Gimnázium és a Zeneiskola fűtési rendszerének szétválasztása.

• Minek köszönhető ez az eredmény?

Megkönnyítette az első féléves gazdálkodásunkat, hogy a magánszemélyek kommunális adóját sokan már az félévében befizették a teljes évre (az előirányzat félévkor közel 90%-ban teljesült) – ezúton is köszönöm azoknak a polgároknak, akik ezzel segítették az önkormányzat gazdálkodását. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben még egyetlen napra, egyetlen forint folyószámlahitelt sem kellett igénybe vennünk, sőt egyes időszakokban még átmenetileg leköthető pénzünk is volt.

Ugyanakkor meg kell említenem, hogy a különböző adók befizetését sajnos nem mindenki teljesíti önként. Az idei évben eddig több mint 13 millió forintot csak különböző behajtási cselekmények révén tudtunk beszedni: közel 9 millió forintot inkasszóval, közel 2 millió forintot munkabér-letiltással, bő 1 millió forintot az illető adós gépjárművének forgalomból való kivonásával. Tudom, hogy ezek nem népszerű intézkedések, de a közteherviselés érdekében meg kell ragadnunk ezeket a törvényes lehetőségeket. Ha nem tennénk, akkor a nem fizetőket részesítenénk előnyben a becsületes adófizetők kel szemben.

Hasonló a helyzet a lakbértartozásokkal is. Ezen tartozások behajtására évek óta jelentős lépéseket teszünk: első a fizetésre való felszólítás, esetleg részletfizetési megállapodás megkötése, további nem fizetés esetén a felmondás kilátásba helyezése, majd a bérleti szerződés felmondása. A végképp nem fizető, nagy hátralékkal rendelkező és kiköltözni nem hajlandó ügyfelek esetében lakás-kiürítési pereket indítottunk el, melyek összesen 5 ingatlant és 9 főt érintenek. A már kiköltözött, de hátralékkal rendelkező ügyfelek tartozásait az önkormányzat fizetési meghagyásos eljárással kívánja érvényesíteni.

• Évközben volt olyan változás az országos törvényekben, ami a város költségvetésére is kihatással van: a fuvarozók az e-útdíj 7,5%-át levonhatják az önkormányzatoknak fizetendő iparűzési adóból. Hogyan érinti ez Vörösvár adóbevételeit?

A gépjárműadóról szóló törvény 2013. július 1-jétől hatályos változása miatt – a légrugós tehergépjárművek és pótkocsik gépjárműadója csökkent – az érintett adóalanyok 2013. év II. félévére jutó adórészletét már a csökkentett adómérték figyelembevételével kellett meghatározni. Ez a változás önkormányzatunk számára az idei évben (tehát fél évre) 2.419.156 forint bevételkiesést okoz.

Más változások is voltak egyébként év közben, amelyek a gazdálkodásunkra komoly kihatással vannak. Ilyen például, hogy az Országgyűlés 2013. augusztus 27-én módosította a Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, s ebben meghatározza a pedagógusok – így az óvodapedagógusok – 2013. szeptember 1-től hatályos béremelésének mértékét. Három nappal később megjelent egy kormányrendelet, mely meghatározza a pedagógusok illetménypótlékai megállapításainak részletes szabályait, de egyik jogszabály sem rendelkezik a béremeléshez szükséges fedezet biztosításáról. Ugyanakkor a jogszabályok az Önkormányzatot kötelezik a béremelés végrehajtására. Egye­lőre az általános tartalékból biztosítjuk az óvodapedagógusok részére a törvény alapján a személyi jellegű juttatást, s reménykedünk abban, hogy rövid időn belül megtörténik a fedezet állami biztosítása. Ez azonban a hírek szerint nem lesz 100%-os: egy parlament előtt lévő törvénytervezet szerint az idei évre 2,2 millió forint, egy teljes évre közel 9 millió forint többlet teher hárulhat az önkormányzatra.

• Egy több éve húzódó perben született döntés a közelmúltban. Eddig erről nem sok szó esett, pedig nagy tétje volt: ha kedvezőtlenül végződött volna az ügy, akkor a költségvetés kapcsán kellett volna foglalkoznunk vele. Mi történt?

A Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 129. szám alatti ipari területre vonatkozóan az Almási Szitanyomó Kft. kezdeményezésére az önkormányzat 2007-ben övezeti átsorolást végzett. Fél évvel később az Almási Szitanyomó Kft. úgy ítélte meg, hogy az övezeti átsorolással az általa lízingelt ingatlan forgalmi értéke csökkent, ezért 2008. február 20-án a kormányhivatalhoz fordult a számára hátrányosnak nevezett övezeti besorolás miatt, és 112.024.500 Ft összegű pénzbeli kártalanítási összeg megállapítását kérte. A kormányhivatal helyt adott a kérelemnek, s egy 2010. január 11-én kelt határozatával 62.680.375 forint, továbbá 13.280.940 Ft kamat, összesen 75.961.315 forint összegű kártalanítást meg is állapított az Almási Szitanyomó Kft. javára.

• Laikus lévén azt gondolnám: ha a cég kérte az övezeti átsorolást, akkor nem is lehetne kérdés, hogy jogos-e a kártérítési igényük.

Sajnos nem volt hitelt érintő írásos bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy az övezeti átsorolás az Almási Szitanyomó Kft. kérésére történt, mert a kérés személyes tárgyalás keretében történt (még az én polgármesterségem előtt). A cég konkrétan azt kérte, hogy Vt3 övezetbe legyen átsorolva az ingatlan, amelyet akkoriban lízingelt a CIB Ingatlanlízing Zrt-től. A szabályozási tervben azonban végül nem Vt3, hanem Vt8 nevű övezetbe került az ingatlan, s ezt sérelmezte a cég. Csakhogy a Vt8 ugyanazokat a paramétereket tartalmazza, mint a Vt3, s az akkori főépítész nyilatkozata szerint nem jelentett a cégre nézve hátrányt. Sőt a mai főépítész szakmai véleménye egyértelműen kimutatta, hogy az övezeti átsorolás a kérdéses ingatlant nem rosszabb, hanem kifejezetten előnyösebb helyzetbe hozta. A korábbi szabályozáshoz képest ugyanis könnyítést jelentett, hogy az új szabályozásban a szabadon álló beépítési mód mellett az építési hely és a telken elhelyezhető épületek száma nem lett korlátozva, a megengedett építménymagasság jelentősen magasabb lett, és a lakás elhelyezésén kívül több funkció is megengedetté vált. Az átsorolás következtében tehát a telek forgalmi értéke nem csökkent, hanem a többletjogok révén növekedett.

• Hogyan sikerült végül is elhárítani a követelést?

A Budapest Környéki Törvényszékhez fordultunk, ahol keresetet indítottunk a kormányhivatali döntés hatályon kívül helyezése iránt. Ez még nem hozta meg a sikert, mert a Budapest Környéki Törvényszék az önkormányzat számára kedvezőtlen döntést hozott. A jogerős bírósági ítélet ellen azonban felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a Kúriához, kérve, hogy a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét teljes egészében helyezzék hatályon kívül. A felülvizsgálati kérelemben azt kifogásoltuk, hogy sem a törvényszék, sem a kormányhivatal nem kellő alapossággal vizsgálta az ügyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és a tévesen feltárt tényállásból megalapozatlan, jogszabálysértő következtetéseket vontak le.

A Kúria aztán megállapította, hogy az Önkormányzat felülvizsgálati kérelme alapos, s hogy a kormányhivatal és a törvényszék egyaránt jogszabálysértő döntést hozott, mert az Almási Szitanyomó Kft. sem haszonélvező, sem tulajdonos nem volt az övezeti átsorolás idején, tehát nem volt jogosult a kártalanításra. A Kúria ítéletében kötelezte az Almási Szitanyomó Kft.-t és a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata számára külön-külön 50.000 - 50.000 forint elsőfokú eljárási költséget és 30.000 - 30.000 forint felülvizsgálati eljárási költséget fizessen meg.

Az öt és fél éve húzódó per megnyerése egyrészt óriási megkönnyebbülés, mert a 75 millió forint igazságtalan elvétele több éves takarékos gazdálkodásunk eredményét semmisítette volna meg, másrészt jogi szakértelem tekintetében presztízsnövelő, nagy elismerés is az önkormányzat számára. A per megnyerésében döntő érdemeket szerzett dr. Péter Enikő korábbi jogi referens, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető és dr. Schmidt Valéria, az önkormányzat jogi képviselője, akit az önkormányzat a megbízási szerződésében foglaltaknak megfelelően bruttó 1.125.000 forint összegű sikerdíjban részesített.

• Zárt ülésen döntött a képviselőtestület a díszpolgári cím, a posztumusz díszpolgári cím és a Pilisvörösvárért emlékérem idei tulajdonosairól. Ebben az évben a szokásosnál több jelölés érkezett a díjakra. Milyen szempontok alapján születik ilyenkor döntés?

Az elismerések adományozására összesen 15 javaslat érkezett. A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint évente két Pilisvörösvárért emlékérmet, valamint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet lehet adományozni, s a rendelet pontosan meghatározza azt is, hogy melyik díj milyen teljesítményért adható. A képviselőknek a döntéskor azt kell mérlegelniük, hogy a sok érdemes jelölt közül kit tartanak a legérdemesebbnek. Ez részben szubjektív megítélés kérdése is, ezért aztán az ilyen döntéseknél nem szokott komolyabb vita lenni, mindenki inkább a szavazatával fejezi ki a véleményét. A szavazás titkos. Nincsen külön szavazás minden egyes jelöltről, hanem csak a legtöbb szavazatot kapó jelöltet hirdetjük ki nyertesnek – úgy, mint az országgyűlési vagy az önkormányzati választásoknál.

A mostani szavazás eredményeképpen Pilisvörösvárért emlékérmet kap Sax László, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Bányai József, a Bányai Bútorok Kft. alapítója, posztumusz díszpolgári címet kap Geiger Jakab esperes plébános, díszpolgári címet kap dr. Hidas István nyugalmazott háziorvos. A kitüntetések ünnepélyes átadására az október 23-ai ünnepségen kerül majd sor, melyre ezúton is szeretettel hívok minden vörösvári polgárt.

Sólyom Ágnes

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2013. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2013. szeptember 16-án lejárt.

A befizetéshez szükséges postai készpénzátutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek. Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla: 14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla: 14100024-11787949-32000007
Építményadó számla:  14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:  14100024-11787949-36000009
Bírság számla: 14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla: 14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója 14100024-11787949-42000008

 

Határidőben történt befizetéseiket köszönjük, mellyel hozzájárulnak városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Amennyiben befizetéseiket elmulasztották volna, akkor kérem, hogy azokat mielőbb teljesíteni szíveskedjenek. Határidőt követő befizetésre az esedékesség napjától a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Megkeresésükre a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja pótolni tudja a befizetéshez szükséges csekket.

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS, KONYHA, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEK

Önkormányzati ülés 2013. szeptember 12.
Az első félév gazdálkodása
Nagyításhoz kattintson a képre!

2013 első félévét a gazdálkodási osztály beszámolója szerint az eredményes takarékosság jegyében zárta az önkormányzat. A kiadások és a bevételek egyensúlyban voltak, június 30-áig az előirányzatok összességében 58-59%-ban teljesültek. Folyószámlahitelt az első félév során nem kellett igénybe venni. Várhatóan az év hátralévő részében is a tervezett szinten fog teljesülni a költségvetés, azaz biztosítottnak látszik az intézmények működése, valamint az összes alap- és vállalt feladat teljesítése.

A félév végén megtörtént az állami adósságkonszolidáció, ami a gyakorlatban az önkormányzat költségvetésében nem egyszerre, hanem elhúzva jelentkezik majd.

Az adókról: a fennálló adótartozásokból 13 millió forintnyi kivetett adót csak behajtás útján sikerült beszedni (ebből 1,4 millió forint a behajtással beszedett kommunális adó). Ugyanakkor a kommunális adót sokan már az első félévben a teljes évre befizették, így az előirányzott összeg 80%-a már most befolyt. Akik tavaly elmulasztották a bevallást, azok idén felszólítást kapnak, és az elmaradt adón túl a bírságot is fizetniük kell. Július 1-jétől csökkentette a törvény egyes tehergépjárművek adóját, ezzel az idei évben kb. 2,4 millió Ft tervezett bevételtől esik el az önkormányzat.

Mivel az első félévben nem kezdődött meg a szennyvíz-beruházás, az ezzel kapcsolatos bevételek és kiadások még nem jelentkeztek. De biztonságot jelenthet a városnak, hogy változtak a finanszírozás szabályai: a közreműködő szervezet ugyanis 100%-ban előfinanszírozza a beruházást, és várhatóan a támogatási arány is emelkedni fog: 81,58%-ról 92-93%-ra. A képviselőtestület 10 igennel, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a gazdálkodásról szóló beszámolót. (167/2013. határozat – 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A főzőkonyha beszerzési szabályzata
Nagyításhoz kattintson a képre!
A Völgyzugoly tervezőiroda munkatársai
az önkormányzati ülésen

Meghallgatta a képviselőtestület Karácsony Lajosné élelmezésvezető beszámolóját az önkormányzati főzőkonyha beindulásáról. A nyersanyagok beszerzésére hetente ír ki ajánlatkérést az önkormányzat, a jó minőségű, friss alapanyagokat igyekeznek helyi (vagy környékbeli) vállalkozóktól beszerezni. Az önkormányzatnál egy pénzügyi ügyintéző lényegében teljes állásban átvette és végzi a konyhai beszerzésekkel, megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat. A konyha szeptember 2-án megkezdte a működését.

Egy sikeres szerkezetátalakítási pályázatnak köszönhetően az önkormányzat idén 6 millió forinttal többet kap az államtól a gyermekétkeztetés finanszírozására, de a jogszabályokban előírt, kötelezően biztosítandó kedvezmények miatt még emellett is kb. 40 millió forintot kell hozzátennie a közétkeztetés finanszírozásához. A tájékoztatót elfogadta a testület, és jóváhagyta a nyersanyagok beszerzésének eljárásrendjét. (168/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Településfejlesztési koncepció

Folyik a város településrendezési dokumentumainak felülvizsgálata. Mint ismert, 2013. februárban döntött a képviselőtestület az új Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elkészíttetéséről. A Völgyzugoly tervezőiroda vezetője egyszer már járt a testületi ülésen, amikor beszámolt a tervekhez készült megalapozó vizsgálat eredményéről. Mostanra elkészítették a településfejlesztési koncepció alapelveit és a településszerkezeti terv vázlattervét, ezekhez adott a képviselőtestület megerősítő döntést, hogy az elfogadottak alapján folyhasson tovább a tervező munka.

A településfejlesztési koncepció egy saját értékeiből építkező kertvárosias kisváros jövőképére épít, ehhez igazítja a fejlesztési terveket, az átfogó és részcélokat. A tervezési folyamat során a lakosságtól is érkeztek észrevételek, ezeket megvizsgálták, és a megvalósítható ötleteket vagy kéréseket beépítették, néhány javaslattevővel, kérelmezővel személyes egyeztetésre is sor kerül majd, október 10-ére pedig lakossági fórumot hirdetett meg az önkormányzat a témában.

A testületi ülésen néhány terület vonatkozásában vita alakult ki, ezért hosszúra nyúlt a napirend tárgyalása. Végül az elfogadott határozatban 26 pontban rögzítették a lényeges területhasználati változásokat, és kikötötték, hogy a később, a szabályozási terv készítése során felmerülő pontosításokat a tervezők vezessék vissza majd a településszerkezeti terven. (169, 170/2013. – 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

Működési támogatást igénylünk
Nagyításhoz kattintson a képre!

Egy BM-rendelet alapján az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek működőképességük megőrzése érdekében. Az igényeket szeptember 30-áig lehetett benyújtani, e célra országosan 24,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A képviselőtestület egyhangúlag úgy döntött, hogy benyújtja igényét a támogatásra, amire két jogcímen is jogosult: egyrészt mert az egyik adóévről a másikra jelentős mértékben csökkent az iparűzési adóalap (csaknem 648 millió forinttal, ami kb. 10 millió forintos bevételkiesést jelent az önkormányzatnak), másrészt idén a törvényi változások következtében az adósságkonszolidáció mellett is 152 millió forinttal több volt a bevételelvonás, mint a kiadáscsökkenés a tavalyi évhez képest. (171/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Módosult az adórendelet

Változott a nyáron a helyi adókról szóló törvény: a fuvarozók az önkormányzatnak fizetendő helyi iparűzési adóból levonhatják az általuk fizetett e-útdíj 7,5%-át. A törvényi változást át kellett vezetni a helyi adórendeletben is.

Hatályon kívül helyezték az önkormányzat két helyi rendeletét. Ezt a felsőbb jogszabályi változások tették indokolttá: a köztisztasági rendelet már nem állapíthat meg szabálysértést, a hulladék-rendelet pedig nem tartalmazhat díjakat, mivel az önkormányzat már nem árhatóság. Az új hulladékrendeletet a szeptember végi ülésen tervezik tárgyalni.

Nagyításhoz kattintson a képre!
A hivatal takarítása

Lejárt a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeinek takarítására vonatkozó 10 éves vállalkozási szerződés, amit még 2003-ban kötöttek. A testület úgy döntött, hogy visszaszervezi a feladatot, mostantól saját alkalmazottakkal takaríttat, és a három épület (a városháza, a műszaki osztály és az építéshatóság épülete) takarítására másfél takarítói státuszt létesít. Így várhatóan olcsóbban és rugalmasabban végezhető a feladat, mintha újabb közbeszerzés alapján vállalkozót bíznának meg. (172/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Iskolaműködtetési hozzájárulások

Visszavonta a képviselőtestület azokat a korábbi határozatait, amelyekben az általa működtetett oktatási intézményekbe járó nem pilisvörösvári tanulók lakóhelye szerinti önkormányzatoktól kért működési hozzájárulást. A törvény ugyanis erre lehetőséget ad, de nem kötelező érvényű, így egyetlen önkormányzat sem volt hajlandó hozzájárulást fizetni – mint ahogy Vörösvár sem fizet a máshová járó tanulók után. A költségvetésbe ezen a címen 5 millió forint bevétel volt betervezve, ami így nem teljesül. (173/2013. határozat – 11 igen)

Nevelési Tanácsadó működtetése

2013. március folyamán felmerült, hogy az önkormányzatnak kell működtetnie a volt Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola épületében működő Nevelési Tanácsadó intézetet. A képviselőtestület akkor úgy határozott, hogy felmentést kér a kötelezettség teljesítése alól, mert nem tud forrást biztosítani a feladat ellátásához. A több illetékeshez eljuttatott felmentési kérelemre ezidáig egyetlen helyről sem érkezett válasz, volt viszont egy pályázati lehetőség az ilyen intézmények működtetésére, amire az önkormányzat benyújtotta igényét. A tanácsadó működési költségeihez (gáz, víz, csatorna, telefonszámla, takarítás, karbantartás) 1,3 millió forintnyi támogatást ítéltek meg. Időközben kiderült, hogy az intézmény fenntartója a KLIK ceglédi tankerülete lesz, az önkormányzat pedig a működtető. A testület a mostani ülésen úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat és írja alá a megállapodást a fenntartóval a nevelési tanácsadó működtetéséről. (174/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Fűtési rendszer átalakítása

A Schiller Gimnázium, az önkormányzati főzőkonyha és a zeneiskola egy épületben működnek, a Szabadság u. 21. szám alatt. A fűtési rendszer közös, korszerűtlen és drága (a zeneiskola gázfogyasztása már ebben az évben meghaladta az 5,5 millió forintot). Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a kölcsönös és pontos elszámolás lehetővé tétele, valamint a gazdaságos üzemeltetés érdekében elvégezteti a közművek szétválasztását illetve almérősítését. A díszterem és a zeneiskola önálló gázellátásának kiépítéséhez 4 millió forintot, a konyháéhoz 1,5 millió forintot biztosított a testület. Ebből az összegből új, gazdaságos fali kazánokat szerelnek fel, és kiépítik a gázvezetéket. (175/2013. határozat – 11 igen egyhangú)

Szennyvíz-projekt

Két ajánlat érkezett a szennyvíz-projekt kivitelezését felügyelő FIDIC mérnök feladatának ellátására. A közbeszerzési felhívásra a kedvezőbb ajánlatot a COMPUTERV GM Kft. adta, így vele kötik meg a szerződést 24 millió forint + áfa összeggel. (176/2013. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Szelektívudvar földhasználati díja

A Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer keretében Pilisvörösváron egy szelektív hulladékudvar fog létesülni a jelenlegi hulladék-átrakóállomás területén, ahol a szelektív és veszélyes hulladékokat helyezheti majd el a lakosság. A terület használatáért az önkormányzat havi 430 ezer forint földhasználati díjat kér a társulástól – ez a hulladékátrakóért korábban fizetett bérleti díj inflációval emelt összege. A képviselőtestület megbízta a polgármestert a földhasználati szerződés megkötésével. (179/2013. határozat – 12 igen egyhangú)

Elismerő címek

Zárt ülésen döntött a testület az idei kitüntető díjakról. Az elismerések adományozására nagyon sok, összesen 15 javaslat érkezett – mind szervezetektől, mind magánszemélyektől. A rendelet szerint évente legfeljebb két emlékérmet, egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet lehet adományozni. A titkos szavazás eredményeképpen Pilisvörösvárért emlékérmet kap Sax László, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (183/2013. határozat – 9 szavazat) és Bányai József asztalosmester, a Bányai Bútorok Kft. alapítója (184/2013. határozat – 8 szavazat). Posztumusz díszpolgári címet adományoznak Geiger Jakab esperes plébánosnak (185/2013. határozat – 11 szavazat). A legmagasabb kitüntetést, a díszpolgári címet dr. Hidas István nyugalmazott háziorvosnak ítélte a testület (186/2013. határozat – 11 szavazat. A kitüntetések átadására az október 23-ai ünnepségen kerül majd sor. 

További határozatok:
Rendeletmódosítások:

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).

Önkormányzati ülés

2013. szeptember 26.

Szeptember 26-án is tartott egy rendes ülést Pilisvörösvár Önkormányzata. Mivel ez már a második tanácskozás volt a hónapban, a megszokottnál kevesebb téma szerepelt a napirenden.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Platánfasor lesz a Báthory utcában

A Cigány-tó alatti területen egy hektárnyi erdőt, az Északi lakókörzet két utcájában fasort ültetnek az ősszel egy megállapodásnak köszönhetően, amiben az önkormányzat részéről a szeptember végi ülésen döntött a képviselőtestület. A vasútkorszerűsítés során a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (a volt Terranova) üzemi területén fákat kellett kivágni, emiatt az erdészeti hatóság csereerdősítést írt elő. Az erdősítés számára keresett területet a cég, ezért kereste meg az önkormányzatot.

A testület az erdősítés céljára a Cigány-tó alatti, jelenleg „nádas” művelési ágú területet jelölte ki. A Saint-Gobain az Aranyhegyi-patak mentén frissen feltöltött területre így 1 hektáron nyár, éger és fűzfa csemetéket ültet. A terület rendelkezésre bocsátása fejében a cég további fásítást vállal, kb. 500 ezer forint értékben: a Báthory utca északi oldalán egy 70 db csemetéből álló platánfasort, a Nagy Imre utcában pedig 30 kislevelű hársfát ültet. (187/2013. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Bérleti díjbevétel átcsoportosítása

Szeptember 13-án ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Kultur Kaffee a Művészetek Háza aulájában. Az intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy havonta a kávézó 70 ezer forintos bérleti díjából 40 ezer forinttal kiegészíthesse a ház amúgy igen szűkös programszervezési keretét. Jelenleg a költségvetési rendelet szerint a bérleti díjakból származó bevételt az épület karbantartására kell fordítani, az átcsoportosításhoz ezért a testület engedélyére volt szükség, amit a képviselők megadtak. (188/2013. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

Óvodapedagógusok béremelése

Változott a köznevelési törvény, így 2013. szeptembertől kötelezően növekszik a pedagógusok bére. Az óvodapedagógusok megemelt bérét az óvodák fenntartójának, vagyis az önkormányzatnak kell kifizetnie, de eddig még nem kapott hozzá semmilyen állami támogatást. A béremelés év végéig a két óvoda esetében összesen több mint 14 millió forint plusz kiadást jelent. A testület határozott a juttatások biztosításáról, és felkérte a polgármestert, hogy nyújtsa be igényét az államhoz a béremelés kompenzációjára. (189/2013. határozat – 11 igen egyhangú)

Lejárt sírok felszámolása a temetőben

Fogytán vannak az egyes sírhelyek a köztemetőben, a 23-as parcellában, ezért az üzemeltető kérte az önkormányzattól egy új parcella kijelölését. A temetőben ugyanakkor 690 olyan lejárt sírhely van, amelyet a sírokra kihelyezett felhívás ellenére sem váltottak meg újra. A testület most határozott a meg nem váltott sírok lezárásáról, amit a végleges lezárás előtt 6 hónappal hirdetményben tesznek közzé (ez időszak alatt is lehetőség van még a sírok megváltására). Addig is, amíg a felszámolt sírhelyeket újra ki nem jelölik betemetésre, a már régen lezárt 13-as parcellában, a korábban megkezdett földfeltöltés befejezésével alakítanak ki új sírhelyeket. (192/2013. határozat – 11 igen egyhangú)

Járda a Görgey utcában

Megépítteti a Görgey utcai járda meghosszabbítását – így döntött a képviselőtestület. A tervek elkészítéséről még az augusztusi ülésen született határozat, amikor az utca lakói az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozását kérték. Akkor erre nem került sor, de a parkolási helyzet javítására kísérletet tett az önkormányzat. A benzinkút felől induló járdát 35 méterrel meghosszabbítják, és parkolásgátló oszlopokat is kihelyeznek, így nemcsak a gyalogosforgalom válik biztonságosabbá, hanem a szabálytalan parkolást is megakadályozzák. A forrást az általános tartalékkeretből biztosítják, a járda még az idén elkészülhet. (193/2013. határozat – 11 igen egyhangú)

Felterjesztés megyei kitüntetésre

A képviselőtestület Steckl Mátyás polgárőrt, településőrt, a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület elnökét „Pest Megye Közbiztonságáért Díj” adományozására terjesztette fel több évtizedes, kiemelkedő polgárőri tevékenységének elismeréseképpen. A díj odaítéléséről Pest megye közgyűlése hoz majd döntést. (194/2013. határozat – 11 igen egyhangú) 

További határozatok:

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).

 

Változások a temetőben

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Ezúton is felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2013. (IX.26.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a városi köztemetőben azon szétszórtan elhelyezkedő temetési helyeket, amelyeket a hozzátartozók nem váltottak meg újra, lezárja.

A döntés mögött az alábbi megfontolások húzódnak meg.

A köztemető üzemeltetését végző Varázskő Kft. ügyvezetője jelezte az önkormányzatnak, hogy a 23-as parcellában – ahova jelenleg temetünk – a szimpla sírhelyek beteltek, s kérte, hogy jelöljük ki a következő parcellát.

A műszaki osztály megvizsgálta a lehetséges megoldásokat, s megállapította, hogy a 23-as parcella alatt lenne még hely újabb parcella kialakítására, de ahhoz előbb földgyaluval rendezni kellene a területet, meg kellene hosszabbítani odáig a vízvezetéket, s utat kellene kialakítani a parcella megközelítésére. Mindezen munkák becsült költsége nagyságrendileg 1 millió forint.

A kapacitásbővítésnek ugyanakkor a műszaki osztály megállapítása szerint van más, célszerűbb megoldása is. A temető területén ugyanis a parcellákban elszórtan összesen 690 olyan lejárt sírhely található, amelyet nem váltottak újra, annak ellenére, hogy az üzemeltető többször helyezett ki a sírokon felhívást arra vonatkozóan, hogy a sírhely megváltási ideje lejárt, és azt igény esetén újra meg kell váltani. A 690 lejárt sírból 502 szimpla sírhely, 110 dupla sírhely, 58 gyermeksírhely és 20 álkripta.

Ezeket a sírhelyeket újra lehet hasznosítani, azonban előtte a sírokat hivatalosan le kell zárni, a lezárásról a jogszabályoknak megfelelő hirdetményt kell közzétenni, s 6 hónap letelte után a sírhelyeket újra ki lehet jelölni betemetésre.

A képviselő-testület mindezt mérlegelve a 192/2013. (IX.26.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy 2014. április 30-i határidővel a jegyző által közzétett listán feltüntetett temetési helyeket lezárja. A lezárt sírhelyek újra betemetésre való kijelöléséről a képviselő-testület egy külön határozatban, a későbbiekben dönt.

Addig is, míg ez a 690 sírhely újra hasznosítható lesz, a Képviselő-testület a korábbi években már lezárt 13-as parcellát jelölte ki új egyes sírhelyek elhelyezésére, s felkérte a Hivatalt, hogy a parcella újra nyitása érdekében a korábban megkezdett feltöltést fejezze be, a temetkezési tervet készítse el, s ezek elkészülte után adja ki az üzemeltetőnek az engedélyt a parcellában való temetkezéshez.

Az önkormányzat ezekkel a döntésekkel igyekezett hosszú távon gondolkodni, s a legcélszerűbb döntést meghozni annak érdekében, hogy a temető területével minél jobban gazdálkodjunk, minél később legyen szükség a temető területének bővítésére vagy új temető megnyitására.

Gromon István polgármester

HIRDETMÉNY

Ezúton értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 192/2013. (IX.26.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X.01.) Kormányrendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a mellékelt listán feltüntetett temetési helyeket

2014. április 30-i határidővel

az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek újra megváltásra.

Pilisvörösvár, 2013. október 1.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

1-es parcella: 1-es sor 13-as sírhely; 2-es sor 9-es sírhely; 3-as sor 10-es sírhely; 5-ös sor 11, 15, 16 és 17-es sírhely;

2-es parcella: 1-es sor 9, 11 és 12-es sírhely; 2-es sor 26, 27-es sírhely; 3-as sor 16, 30, 40-es sírhely; 4-es sor 3, 17-es sírhely; 5-ös sor 26, 35, 41-es sírhely; 6-os sor 28-as sírhely; 7-es sor 5, 33-as sírhely; 8-as sor 27, 32-es sírhely; 9-es sor 5, 13, 18, 19-es sírhely;

3-as parcella: 1-es sor 2-es sírhely; 2-es sor 10-es sírhely; 3-as sor 11-es sírhely; 4-es sor 7-es sírhely; 6-os sor 7-es sírhely; 7-es sor 10-es sírhely; 8-as sor 11, 13-as sírhely; 9-es sor 2-es sírhely; 10-es 9-es sírhely; 13-as sor 8-as sírhely; 15-ös sor 7, 9, 12-es sírhely; 18-as sor 3, 11, 12-es sírhely; 20-as sor 11-es sírhely; 21-es sor 4, 5-ös sírhely; 22-es sor 12, 13-as sírhely, 23-as sor 7, 13, 14-es sírhely; 24-es sor 3, 5, 9, 10, 11, 13-as sírhely;  25-ös sor 8, 9, 10, 12-es sírhely; 26-os 5-ös sírhely; 27-es sor 2, 5, 9, 11, 15-ös sírhely; 28-as sor 2, 13, 14-es sírhely; 29-es sor 2-es sírhely; 30-as sor 2, 3, 12, 13-as sírhely; 31-es sor 7-es sírhely; 32-es sor 7, 8, 10, 11-es sírhely; 33-as sor 8, 9, 12, 13, 14-es sírhely; 34-es sor 4, 7, 8, 10-es sírhely; 35-ös sor 2, 3, 9, 10, 15-ös sírhely; 36-os sor 2, 3, 14, 15-ös sírhely; 37-es sor 12-es sírhely; 38-as sor 8, 9-es sírhely; 39-es sor 11-es sírhely; 40-es sor 12-es sírhely; 41-es sor 16-os sírhely; 45-ös sor 9, 13-as sírhely; 46-os sor 6, 9, 23-as sírhely; 47-es sor 13, 16, 25, 27-es sírhely; 48-as sor 9, 10, 12, 14, 25-ös sírhely; 49-es sor 5, 6, 16, 27-es sírhely;

4-es parcella: 1-es sor 18-as sírhely; 2-es sor 3, 8, 9-es sírhely; 3-as sor 6, 12-es sírhely; 4-es sor 11, 12-es sírhely;

5-ös parcella: 1-es sor 1, 36, 39-es sírhely; 2-es sor 22-es sírhely; 3-as sor 20, 28-as sírhely; 4-es sor 13, 14, 16, 31, 32-es sírhely; 5-ös sor 14, 15, 25, 26, 28, 34, 36, 38, 41, 42, 47-es sírhely; 6-os sor 4, 11, 16, 21, 23, 24, 38, 39, 40-es sírhely; 7-es sor 4, 16, 18-as sírhely; 8-as sor 33,39, 41-es sírhely; 9-es sor 35, 37, 39, 43-as sírhely; 10-es sor 6, 34-es sírhely;

6-os parcella: 1-es sor 4-es sírhely; 3-as sor 4, 6-os sírhely; 4-es sor 4-es sírhely; 5-ös sor 5, 7-es sírhely; 6-os sor 7, 9-es sírhely; 7-es sor 1, 3-as sírhely; 8-as sor 12-es sírhely; 10-es sor 7-es sírhely; 11-es sor 11, 17-es sírhely, 12-es sor 13-as sírhely, 13-as sor 3, 8, 9, 10-es sírhely; 14-es sor 17-es sírhely; 15-ös sor 4, 7, 10, 11, 14, 17-es sírhely; 16-os sor 4, 5-ös sírhely; 18-as sor 11, 12-es sírhely; 20-as sor 8-as sírhely, 21-es sor 3-as sírhely; 22-es sor 1-es sírhely;

7-es parcella: 1-es sor 26-os sírhely, 2-es sor 12, 28, 29, 33-as sírhely, 3-as sor 3, 20, 23, 32-es sírhely, 5-ös sor 11, 12-es sírhely;

8-as parcella: 1- es 4, 14, 20, 34-es sírhely,

9-es parcella: 1-es sor 1, 12, 31-es sírhely, 2-es sor 10, 12, 25, 27, 33-as sírhely, 3-as sor 33, 34-es sírhely, 4-es sor 14-es sírhely;

13-as parcella: 2-es sor 8, 9, 11, 12-es sírhely, 3-as sor 4, 5, 6, 10, 11-es sírhely; 4-es sor 3, 9, 10, 12, 13-as sírhely, 5-ös sor 5, 6, 7, 11-es sírhely, 6-os sor 10, 11-es sírhely; 7-es sor 7, 10-es sírhely; 8-as sor 5, 7-es sírhely; 9-es sor 3, 6, 7, 11-es sírhely; 10-es sor 7, 8, 10, 11-es sírhely; 11-es sor 8, 9-es sírhely; 12-es sor 2, 3, 6, 8, 10-es sírhely; 13-as sor 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12-es sírhely;

14-es parcella: 1-es sor 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12-es sírhely; 2-es sor 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11-es sírhely; 3-as sor 3, 4, 5, 6, 8-as sírhely; 4-es sor 1, 4, 6, 7, 9-13-as sírhely; 5-ös sor 2, 4-8, 10-14-es sírhely; 6-os sor 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13-17-es sírhely; 7-es sor 2, 4-10, 12-14-es sírhely; 8-as sírhely 1-3, 7-9, 11-15-ös sírhely; 9-es sor 1-4, 6, 9-11, 13-15-ös sírhely; 10-es sor 1-7, 9-es sírhely; 11-es sor 3-10, 12-es sírhely; 12-es sor 1-7-es sírhely, 13-as sor 1-3, 5-12-es sírhely, 14-es sor 1, 3, 4-es sírhely, 15-ös sor 1-6, 8-13-as sírhely, 16-os sor 1-10-es sírhely;

15-ös parcella: 1-es sor 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14-es sírhely; 2-es sor 1, 2, 4, 6-12-es sírhely; 3-as sor 2, 7, 8, 9, 11-es sírhely; 4-es sor 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12-es sírhely; 5-ös sor 1-12-es sírhely; 6-os sor 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13-as sírhely, 7-es sor 1, 2, 6, 9, 10, 12-es sírhely; 8-as sor 1, 2, 4-es sírhely; 9-es sor 1-6-os sírhely; 10-es sor 1-11-es sírhely; 11-es sor 1-10-es sírhely; 12-es sor 1-10-es sírhely; 13-as sor 1-9-es sírhely; 14-es sor 1-8-as sírhely; 15-ös sor 1-9-es sírhely; 16-os sor 1-9-es sírhely, 17-es sor 1-10-es sírhely; 18-as sor 1-10-es sírhely; 19-es sor 1-8-as sírhely; 20-as sor 1-9-es sírhely; 21-es sor 1-11-es sírhely; 22-es sor 1-10-es sírhely; 23-as sor 1-10-es sírhely; 24-es sor 1-11-es sírhely; 25-ös sor 1-9-es sírhely; 26-os sor 5, 7-10-es sírhely; 27-es sor 7-es sírhely, 28-as sor 5, 11, 13, 15, 16, 20, 21-es sírhely; 29-es sor 5, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 31, 32-es sírhely; 30-as sor 12, 20, 21, 22, 23-as sírhely; 31-es sor 4, 16, 17, 18, 20, 22-es sírhely; 32-es sor 1, 12, 16, 19-es sírhely,

17-es parcella: 1-es sor 3, 25-ös sírhely; 2-es sor 1, 5, 12, 13-as sírhely; 3-as sor 3, 4, 8, 10, 12, 16, 22-es sírhely; 4-es sor 10, 11, 13, 17-es sírhely;

19-es parcella: 1-es sor 3, 17-es sírhely; 2-es sor 2, 4, 14, 25-ös sírhely; 3-as sor 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20-as sírhely; 4-es sor 7, 8, 13, 14, 15-ös sírhely.

Hová nyílik majd a kormányablak?

A vörösvári kormányablak kialakítása már akkor szóba került, amikor tavaly október 5-én megszületett a megállapodás az önkormányzat és a kormány között a Pilisvörösvári Járási Hivatal kialakításáról. A 2013-as év átmeneti év lesz – nyilatkozta akkor Tarnai Richárd kormánymegbízott, a cél az volt, hogy ez év végére 2300 ügytípust lehessen intézni egy helyen.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Legutóbb 2013. augusztusi számunkban olvashattak a kormányablak témájáról a Gromon István polgármesterrel készült interjúban. Polgármester úr akkor a finanszírozási kérdésekről beszélt, amelyek a nyár folyamán felmerültek. Ki fogja viselni a kormányablak kialakításának költségeit? És hol lesz a kormányablak: a Fő u. 66-ban vagy az okmányirodában? A kérdéssel most a Pilisvörösvári Járási Hivatal vezetőjéhez, Szondyné Sárfy Zsuzsához fordultunk.

• Akár a megközelítést, akár a várakozás és az ügyintézés körülményeit nézzük, jobban járna a lakosság a Fő utcai helyszínnel. Mi a terv a kormányablakkal kapcsolatban?

A terv mindenképpen az, hogy a pilisvörösvári Kormányablak a Fő u. 66. szám alatt legyen kialakítva. Az egész Kormányhivatal ezen dolgozik, de sajnos ez nem egy egyszerű folyamat. Sok tervezést igényel, sok engedélyeztetési folyamaton kell keresztülmennie, hogy elkezdődhessenek a kivitelezési munkálatok. Folyamatosan dolgoznak kollégáink azon, hogy minél előbb megnyílhasson és az itt élő emberek számára is könnyen elérhető helyen legyen a Kormányablak.

• A finanszírozás biztosított?

A finanszírozás az egyik sarkalatos pontja annak, hogy mikor kezdődhet az átalakítás. Amint megkapjuk az erre vonatkozó fedezetigazolást, elkezdődhet a közbeszerzési eljárás, és attól kezdődően már ütemezni tudjuk a kivitelezési munkákat és a Kormányablak megnyitásának időpontját.

• Mit lehet tudni a konkrét tervekről?

A konkrét tervek már elkészültek. A Fő u. 66. szám alatti épület földszinti részén lesz a Kormányablak. A járási hivatal többi osztálya az emeleten lesz elhelyezve. A tervezett munkaállomások száma 12, de nyilvánvalóan majd a Kormányablak működésének folyamatában szerzett tapasztalatok alapján jobban fogjuk látni, hogy hogyan tudjuk még hatékonyabban ellátni a hozzánk érkező ügyfelek igényeit.

• Mikorra lehet valóság a tervekből?

Ahogyan már – azt hiszem – az előzőekből kiderült, még sajnos konkrét időpontot nem tudunk, de bízunk benne, hogy a 2014-es év elején már több információval szolgálhatunk.

INDUL AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Az építési naplót a 2013. október 1-jét követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni, de akik 2013. október 1. előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezhetik.

Csökkennek az adminisztratív terhek!

Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy elektronikus építési napló fog tartozni. Az elektronikus építési napló könnyen olvasható, módosítások, javítások követhetőek. Megszűnik a kivitelezés megkezdéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség és tudomásul vételi eljárás.

Távoli eléréssel is követhető a kivitelezési folyamat!

Az építtető és a fővállalkozó kivitelező irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödnek. A kivitelezés teljes folyamata nyomon követhető, távolról is figyelemmel kísérhető az egyes építkezések készültségi foka, az épp folyó építési tevékenységek.

Átláthatóbbá válik a kivitelezés!

Az átláthatóbb, megfelelően dokumentált kivitelezés segíti az alvállalkozók kifizetését, elősegíti a lánctartozás megfékezését, javítja a kisvállalkozók jogbiztonságát, elősegíti a jogviták lezárását.

Az elektronikus építési napló bárhonnan, a nap bármely szakában és egyidejűleg több szereplő számára is elérhető.
Amit feltétlenül tudni kell az elektronikus építési napló bevezetéséről:

Az alkalmazás számítógépet, és internet kapcsolatot igényel. Nem szükséges semmilyen programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá. Átmeneti internet-hozzáférés hiányában lehetőség lesz offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelező internetes feltöltéssel. Az offline naplóvezetéshez csupán az ingyenes ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programot kell feltelepíteni a saját számítógépre. Ügyfélkapun keresztül történik a belépés, és a napi jelentések, eseti bejegyzések, napló mellékletek, valamint az offline naplórészek feltöltése. Továbbra is minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

 Az építési napló vezetésére, tartalmára vonatkozó szabályok nem változnak meg az elektronikus építési napló bevezetésével, viszont az alkalmazás segíti a szabályoknak megfelelő építési napló vezetést.

Elérhetőségek:

Az éles alkalmazás 2013. október 1-től a www.e-epites.hu/oeny/ oldalon lesz elérhető. 2013. szeptemberétől demó verzióban lehet ismerkedni a programmal.

Tájékoztató, és oktatási anyagok, segédletek folyamatosan frissítve elérhetőek már jelenleg is a www.e-epites.hu/e-epitesi-naplo oldalon.

A szakmai szervezetek, kamarák az elektronikus építési napló bevezetése előtt ország szerte oktatásokat szerveznek. Az oktatások időpontjairól tájékozódhatnak a www.e-epites.hu oldalon, és a kamarák honlapjain:

http://www.mek.hu/
http://mmk.hu/
http://www.mkik.hu/hu/

Kopjafa őrzi a hegymászó emlékét

Mostantól egy kopjafa emlékeztet Erőss Zsolt hegymászóra, aki egy ideig Vörösváron lakott, édesanyja pedig jelenleg is itt él. A kopjafát szeptember 15-én, istentiszteletet követően állították fel a református templom kertjében.
Nagyításhoz kattintson a képre!

Nagyjából százan gyűltek össze szeptember 15-én kora délután a református templomban, hogy együtt emlékezzenek Erőss Zsoltra. A búcsúzásra eljött Erőss Zsolt és Kiss Péter édesanyja, és barátok és ismerősök is, hogy együtt emlékezzenek. Az istentisztelet kezdetén Bihari Nóra és Tácsik Zoltán muzsikált, egy szomorú, szép A. L. Webber darabot adtak elő. A gyászistentiszteletet Balogh Sándor tiszteletes celebrálta.

Ezt követően került sor a kopjafa felállítására a templom kertjében. A kopjafát Török Csaba csíktapolcai fafaragómester készítette. A mestert Czeglédi Gizella kérte fel az emlékoszlop elkészítésére, a megemlékezést is ő szervezte. A tölgyfából készült kopjafán ez a felirat áll: „Ott nyugszom, ahová mindig vágytam". A tetején található csillag magát a hegymászót jelképezi, az András-kereszt pedig a vándorlók jelképe.  Két réztábla is került a kopjafára, az egyik Fogarasy Attila, a másik pedig Szilágyi Ákos verse.

Szilágyi Ákos nagy tisztelője Erőss Zsoltnak, aki New York-ból utazott a megemlékezésre, és el is szavalta versét. A hegymászóról és társáról, Kiss Péterről Czeglédi Gizella emlékezett meg.  A Mű-hely Galéria vezetője személyesen is ismerte Erőss Zsoltot, hiszen a Galériában többször is tartott előadást az érdeklődőknek. A hegymászók nevében Mécs László, Erőss Zsolt barátja és mászótársa mondott búcsúbeszédet, aki beszélt a hegymászás szépségeiről, nehézségeiről és a közös emlékekről is: „Mi fér bele egy emberi életbe? Mitől függ egy emberi élet teljessége, tartalmassága? Mindig is azt gondoltam, hogy nem az évek számától. […] Zsolt sem érhette meg, hogy láthassa a gyermekeit és az unokáit felnőni, és Péter sem alapíthatott családot, és sok mindent nem látott. De mint hegymászó, bizton elmondhatom, hogy az, amit ott fönt látunk, átélünk, az nagyon sok mindenért kárpótol, és nagyon sok olyat ad – kezdve az esztétikai élményektől a küzdelem máshol meg nem élhető formájáig – amit tényleg nagyon kevesen élhetnek át.”

Tolcsvay Béla zenész szintén olyan emlékeket idézett fel, melyek Erőss Zsolthoz kötik, és egy véletlenül készült hangfelvételt is lejátszott, melyben a hegyek „lelkéről” beszélgettek. Az emlékezést saját szerzeményű dallal fejezte be. A megemlékezés végén az egybegyűltek közösen énekelték el a székely és a magyar himnuszt.

Palkovics Mária

A mosoly a legkisebb távolság két ember között

Elsős és hatodikos diákok vettek részt a hagyományteremtő céllal megrendezett nyílt napon a pilisvörösvári Speciális Otthonban. Formanek Tamás, az intézmény vezetője elmondta, a lakóknak és az ott dolgozóknak egyaránt fontos, hogy az intézmény ajtaja nyitva legyen, hogy a helyi polgárok megismerjék a fogyatékos emberek életét, hogy elfogadják őket.

Nagyításhoz kattintson a képre! Nagyításhoz kattintson a képre!

 

A nyílt napon a diákok és az ellátottak különféle ügyességi játékokat játszottak együtt az otthon udvarán, az összegyűjtött pontokért pedig az Auchan Magyarország Kft. jóvoltából ajándékokat kaptak. A rendezvény célja az volt, hogy a gyermekeket már általános iskolás korban megismertesse a fogyatékos emberekkel annak érdekében, hogy a középiskolában kötelező szociális munkára már szívesen jelentkezzenek a diákok.

A verseny után mindannyian együtt táncoltak az Ürömi Öröm táncegyüttes kiváló néptáncosaival. A játékos, táncos délután elérte a célját, az ellátottak és a gyerekek egyaránt vidám napot töltöttek el az otthonban, amely során megismerhették a különböző, ám mégis egyforma embereket. A rendezvény mottója értelmet nyert: valóban a mosoly a legkisebb távolság két ember között.

Szabó Anna

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata