Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéshez.

XIII. évfolyam 9. szám 2013 szeptember
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

Mozgalmas nyár után
Interjú Gromon István polgármesterrel

• Utolsó interjúnk július közepén készült, azóta elég hosszú idő telt el, sok minden történt. Mik voltak a nyár legfontosabb történései?
Nagyításhoz kattintson a képre!

A két általános iskola épületében olyan balesetveszélyes meghibásodások adódtak, amelyeket a gyermekek biztonsága érdekében a nyári szünetben mindenképpen ki kellett javítani. A Templom téri iskolában a plébánia felőli szárny udvari homlokzatán a dísztéglasor és a téglaburkolat több helyen kilazult, ezeket vissza kellett falazni; két földszinti tanteremben a padlóburkolat teljesen elhasználódott, ezeket új műgyanta burkolatra cseréltük; a főlépcsőházban az üvegtégla ablakokban az üvegtéglák kilazultak, az üvegfalak kidőléssel fenyegettek, az öt üvegtégla ablakot újrafalaztuk; az óvoda felőli épületszárnyon a vakolat potyogott több helyen, úgy az udvar felőli, mint a volt óvoda felőli oldalon; az udvar felőli részt újravakoltuk, az óvoda felőli részt egyelőre elkerítettük a balesetveszély elhárítása érdekében.  A Vásár téri iskolában a tornaterem mennyezetéről potyogott a vakolat, s a terem komplett elektromos rendszere felújításra szorult (vezetékek, kapcsolók, világítótestek, elosztó szekrény), ezeket a munkákat is elvégeztük, továbbá kifestettük az első emeleti folyosót is.

A tanévkezdésre mindkét iskolában sikerült a hibák döntő többségét kijavítani és biztonságos állapotokat teremteni. Egyedül  a Templom téri vakolást hagytuk későbbre, mert a 40 fokos nyári kánikulában a friss vakolat kiégett volna. Az iskolák mellett egyébként a Napos Oldal Szociális Központban, a Zrínyi utcai, a Szabadság utcai, a Rákóczi utcai, a Széchenyi utcai és a Gradus óvodában is voltak karbantartási-felújítási munkák, több esetben a szülők jelentős segítségével, amit ezúton is köszönök. A munkákhoz a fedezetet részben az intézmények karbantartási keretéből, részben az önkormányzati költségvetés közvilágítási keretéből történő átcsoportosítással tudtuk biztosítani.

A másik fontos esemény, hogy július 10-én sikeresen lezárult a szennyvíztelep-felújítás kivitelezőjének kiválasztására indított közbeszerzési eljárás. A nyertes ajánlatevővel, a PSZ Pilisvörösvár Konzorciummal 2013. július 30-án aláírtuk a szerződést, s a munkaterület-átadás augusztus 21-én megtörtént, a kivitelezés az új telekhatárok kimérésével megkezdődött. A csatornaépítés közbeszerzése is zajlik, várhatóan novemberre lesz meg a kivitelező, és 2014 tavaszán kezdődhet meg a tényleges építési munka.

Nem önkormányzati beruházás ugyan, de városunk életét jelentősen befolyásoló nagy munka a vasút-korszerűsítés. Ennek igen jelentős pillanata volt az augusztus 7-éről 8-ára virradó éjszaka, amikor a kétszintű csomópont építésének megkezdése érdekében forgalomba helyezték a Piliscsabai utcai terelőutat. A forgalomba helyezés előtt is és utána is folyamatosan javaslatokkal, kérésekkel fordultunk a közútkezelőhöz és a közlekedési hatósághoz annak érdekében, hogy az adott lehetőségek keretei között a legtöbbet tegyük a biztonságos autós és gyalogos közlekedés feltételeinek kialakításáért. Kérésünkre készült el az Őrhegy utcai kijelölt gyalogátkelőhely, a Piliscsabai utcai járda akadálymentesítése, a sebességkorlátozó táblák kihelyezése ill. áthelyezése, az előzni tilos táblák kihelyezése, a gyalogos folyosó betonelemekkel való levédése, valamint a rendszeres rendőri sebességmérés. A beruházás minden helyszínét folyamatosan figyeljük, s ha problémát tapasztalunk, vagy a lakosoktól panaszjelzést kapunk, azonnal jelezzük a kivitelezőnek és az illetékes hatóságoknak, s igyekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel kijavíttatni az adódó hibákat.

Már nem annyira a nyárhoz, mint inkább az őszhöz tartozik, hogy szeptember 2-án, a tanévkezdés napján megkezdte működését a Szabadság u. 21.-ben az új önkormányzati főzőkonyha. A személyzet felállítása, a konyha kifestése, felszerelésének kiegészítése, az anyagbeszerzés és az ételszállítás megszervezése nagyon sok munkát követelt. Reményünk az, hogy a saját fenntartású konyhában az eddiginél gazdaságosabban és mégis jobb minőségben tudjuk ellátni a közétkeztetési feladatokat.

• Nemcsak munkák folytak azonban nyáron a városban, hanem nagyszabású ünnepségekre is sor került. Július végén a Trina zenekar tagjai vendégeskedtek itt egy hétig. Milyen jelentőséggel bír egy ekkora esemény Vörösvár számára?

A TRINA projekt az elmúlt néhány év legnagyobb szabású testvérvárosi eseménye volt. Jelentősége az, hogy a TRINA projekt révén a testvérvárosi kapcsolatokba a felnőttek mellett összesen mintegy kb. 85 fiatalt tudtunk bevonni. A testvérvárosi kapcsolatok alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen a különböző országok polgárai közötti személyes kapcsolatteremtésre, egymás nyelvének, kultúrájának, gondolkodásának megismerésére, az egymás iránti tisztelet, bizalom és barátság kialakítására. A testvérvárosi kapcsolatoknak akkor lesz jövője, ha sikerül a fiatalokat is bevonni a kölcsönös látogatásokba. A TRINA Orchestra ebből a szempontból az eddigi egyik legsikeresebb projekt, mert a legtöbb fiatalt mozgatta meg, s óriási sikere volt a fiatalok körében.

Egy ilyen egyhetes program megszervezése és lebonyolítása természetesen nagyon sok munkával jár. A pályázati és a szponzori támogatások megszerzése, a szállás, az étkezések, a programok megszervezése, a próbákhoz és a koncertekhez szükséges feltételek biztosítása, az esemény meghirdetése, lebonyolítása, a vendégekkel való folyamatos törődés igen nagy feladat, amit mindenkinek a napi munkája mellett, pluszban kell felvállalnia. Nem rendelkezünk ugyanis az ilyen rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításhoz külön apparátussal, személyzettel, s megfelelő költségvetési keretekkel. A TRINA projekt megvalósítása ezért mind a Zeneiskola, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a segítő civilek, vendéglátó családok, mind az érintett tanulók és szüleik részéről jelentős áldozatokat követelt. Ugyanakkor ebben volt a szépsége is: a projekt kapcsán egy olyan széleskörű összefogás, olyan közös erőfeszítés valósult meg, amely a végén minden résztvevője számára sikerélményt, elégedettséget, örömet és büszkeséget hozott. Úgy gondolom, hogy az ilyen közös sikerek az egész település életére jótékonyan kisugároznak.

• Alighogy lezajlott a TRINA projekt, kezdődtek a Vörösvári Napok. Minden a tervek szerint sikerült?

Remélem, nem hangzik dicsekvésnek, de úgy érzem, hogy a Vörösvári Napok is nagyon jól sikerült. Mivel augusztus 20-a igen közel esett a vörösvári búcsúhoz, az idei Vörösvári Napok a szokásosnál egy nappal hosszabb volt, öt napig tartott. Az öt napba nagyon sok érdekes programot sikerült beletenni. Számomra különösen emlékezetes a megnyitó ünnepség a svábruha-bemutatóval, a Fő u. 104-ben kialakított Sváb Sarok nevű hagyományőrző hely megnyitója, a Werischwarer Burschen bálja, a Schwabenfest, a Nemzetiségi Fúvószenekar délutánja, és különösen az augusztus 20-i forgatag a Kacsa-tónál, amely az idén egésznapos rendezvénnyé bővült: a szokásos horgászverseny és tutajhúzó verseny mellett étellel-itallal, kerekes kisvasúttal, árusokkal, színpaddal, gyermekelőadásokkal vártuk a közönséget. Jöttek is szép számmal, s nagyon kellemes volt a hangulat.

Mindezek közben 39 borszéki vendéget is vendégül láttunk. A TRINA projekthez hasonlóan a borszékiek fogadásában is széles körű összefogás valósult meg, melynek motorja a Nosztalgia Dalkör volt, de besegített a Nyugdíjas Klub, a Kertbarát Kör, a Zeneiskola, a Művészetek Háza, és sok családtag, civil ember is. Mindnyájuknak köszönöm! Borszéki vendégeink nagyon jól érezték magukat, s felsőfokon beszéltek az öt nap élményeiről.

Megemlítem még, hogy az idei Vörösvári Napok teljes békességben zajlott, rongálások, garázdaság, verekedések nélkül, ami nekünk szervezőknek (bele értve a Művészetek Házát, az önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt) különösen nagy megkönnyebbülés, és bizonyos értelemben siker is. Összefügg ugyanis a programok megválasztásával, a jó logisztikával és a biztonság körültekintő megszervezésével is. Külön köszönöm e téren a polgárőrök és a rendőrök munkáját, akik sokat tettek a Vörösvári Napok nyugodt, békés lebonyolításáért.

• Az augusztus 8-i képviselőtestületi ülésen sürgősséggel tárgyalták a második körös adósságkonszolidáció ügyét, amiről eddig szinte semmit sem hallottunk. Végül is lesz, nem lesz, jó lenne-e Vörösvárnak?

Az utóbbi néhány évben gyakorlatilag naponta születnek új jogszabályok. Ezekről külön értesítést, tájékoztatást nem kap az önkormányzat, sokszor a legfontosabb dolgokról is csak a sajtóból, vagy a közlönyből értesülünk.

Így volt ez a második körös adósságkonszolidáció esetében is, melynek lehetőségére Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezető asszony bukkant rá jogszabályfigyelés közben. A költségvetési törvény 2013. július 1-től hatályos módosítása alapján azon önkormányzatok esetében, amelyeknél a 2012. december 31-i adósságból az állam általi átvállalást követően valamely bankkal szemben még adósságállomány maradt fenn, lehetőség van arra, hogy a hitelező bank az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezze a még fennálló adósságállománynak az állam általi átvállalását. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező bank az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig forintban megfizesse.

Miután tudomást szereztünk erről a lehetőségről, a képviselőtestület augusztus 8-án úgy döntött, hogy az önkormányzat minden hitelező bankját hivatalosan felkéri, hogy indítsa el az adósságkonszolidáció első fordulója után még fennmaradt önkormányzati adósságállománynak az állam általi átvállalását. A bankok azonban nem mutatnak nagy lelkesedést a második körös adósságkonszolidációra. Csak akkor vállalnák a konszolidáció kezdeményezését, ha az önkormányzat a 7%-os befizetési kötelezettséget átvállalná, ezt viszont az állam jelenleg nem támogatja. Úgy tudom, a kormány tervei között szerepel a téma újratárgyalása, s még várhatók e téren jogszabályváltozások.

• Hogy áll a hulladék-közbeszerzés?

A közbeszerzési ajánlati felhívás az új szolgáltató kiválasztására augusztus 27-én jelent meg a közbeszerzési értesítőben, most az ajánlattételi időn belül vagyunk. Eddig egy pályázó vette ki az ajánlati dokumentációt.

• Milyen előírásokat fogalmazott meg számára az önkormányzat a pályázati kiírásban?

A szolgáltató fő feladata a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra való átadása. Ezen kívül feladata még ügyfelenként évente egy alkalommal – külön díjazás nélkül – a lakossági lomtalanítás megszervezése és lefolytatása. Feladata továbbá a házhoz menő szelektív hulladék-begyűjtési rendszer működtetése (műanyag, papír, üveg). További feladata a zöldhulladék begyűjtése és elszállítása szeptember-október-november hónapban.  Belterületen a hulladék-elszállítás az edényzetek (kukák) ürítésével, a külterületen és üdülőterületen zsákos rendszerben történik.

• Mikor kerülhet sor az új szolgáltató munkakezdésére?

Az ajánlattételi határidő október 18., utána következik a pályázatok értékelése, eredményes eljárás esetén a nyertes kihirdetése s a szerződéskötés. Ha minden jól megy, még ebben az évben, talán november 1-től megkezdheti működését az új szolgáltató. Ötéves szerződést készülünk kötni, s remélem, ezzel egy időre nyugvópontra kerül a hulladékszállítás ügye.

Palkovics Mária

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2013. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2013. szeptember 16.

A befizetéshez szükséges postai készpénzátutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek. Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla: 14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla: 14100024-11787949-32000007
Építményadó számla:  14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:  14100024-11787949-36000009
Bírság számla: 14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla: 14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója 14100024-11787949-42000008

 

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Előre is köszönjük fegyelmezett adófizetői magatartását, mellyel hozzájárul városunk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati ülés 2013. augusztus 8.

Augusztus 8-án rekkenő nyári hőségben ülésezett a város képviselőtestülete. Az ülésen olyan fontos témák is sorra kerültek, mint a főzőkonyha üzemeltetése, az üzletek éjszakai nyitva tartása vagy az adósságkonszolidáció újabb fordulója.
Helyi vállalkozókra számít az önkormányzat
Nagyításhoz kattintson a képre!

A képviselőtestület már egy korábbi határozatában (98/2013) döntött arról, hogy idén szeptember 1-jétől saját főzőkonyhát működtet, tehát a közétkeztetési feladatot az új tanévtől maga kívánja ellátni (146/2013). Most a konyha beindításához szükséges további döntéseket hozta meg a képviselőtestület. Dönteni kellett például arról, hogy a konyha dolgozói szervezetileg hova tartozzanak. Az első tervek szerint a főzőkonyha üzemeltetése a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) szakfeladata lett volna, és az alkalmazottak is a GESZ állományába kerültek volna. Többszöri szakmai egyeztetés után azonban az a döntés született, hogy kezdetben jobb lenne, ha közvetlenül az önkormányzat feladata lenne a konyha működtetése. Így többek között egyszerűbb lesz az áfa-visszaigénylés, kevesebb lesz az utalási költség, ez a felállás nem igényli új rehabilitációs foglalkoztatott felvételét, és nagyobb lehetőség marad az ellenőrzésre és a minőség befolyásolására. Az elképzelések szerint később, amikor a működés már zökkenőmentes lesz, a képviselőtestület dönthet úgy, hogy a feladatot a GESZ alá szervezi.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A konyhán olyan munkatársak fognak dolgozni, akik többségükben már korábban is az önkormányzati konyhánál dolgoztak, és rendelkeznek a szükséges végzettséggel. A döntés szerint lesz 8 db 8 órás státusz, 3 db 4 órás státusz és 1 db 6 órás státusz. Az élelmezésvezető Karácsony Lajosné lesz. Az egykori Sodexo-alkalmazottak szinte teljes állományát átveszik, a dolgozók jogviszonya ugyanolyan feltételekkel folytatódik, ahogy a Sodexonál volt. Mivel a személyi állomány mellett az eszközállományt is átveszi a Sodexotól az önkormányzat, az eszközbeszerzésre eredetileg kalkulált 5 millió forintnál jóval kevesebbet, csupán nettó 620 000 forintot kell erre a célra költeni. Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy a jó minőség biztosítása érdekében keresik a kapcsolatokat a helyi vállalkozókkal, akik biztosíthatnák a friss, helyi szezonárut az intézményben étkezők számára. (172/2013. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Nem változik az éjszakai nyitva tartás

Az előző ülésen már tárgyalta a képviselőtestület az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló esetleges rendelet megalkotását, de akkor a testület nem hozott döntést, és felkérte a polgármestert, hogy a következő ülésen újra tűzze napirendre a témát, és az ülésre hívja meg a rendőrőrs parancsnokát.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A rendelet megalkotását a Sramli söröző környékén lakó polgárok kezdeményezték, akik a söröző éjszakai működése ellen hosszú ideje tiltakoznak. A mostani ülésen is jelen voltak az érintett lakosok közül néhányan. A helyzet megoldásában a nehézséget az okozza, hogy míg egyfelől fontos közfeladat a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása, addig másfelől a nyitva tartási idő korlátozása sértheti a kereskedők vagy a hatásterületen élők jogait, érdekeit. 

A testület hosszas megfontolás után kialakított álláspontja szerint a kellemetlenségeket nem rendeletalkotással és a nyitva tartás korlátozásával lehet megoldani, hanem a parkolási viszonyok rendezésével és a rendőrség intenzívebb jelenlétével. A legfőbb probléma ugyanis az, hogy az említett üzlet balesetveszélyes kanyarban van, és a parkolás a söröző közelében hosszú szakaszon tiltva van. Emiatt gyakran szabálytalanul, a szomszéd házakhoz közel parkolnak a vendégek, az általuk okozott zaj pedig zavarja az itt lakókat.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A következő javaslatok hangzottak el megoldásképpen: a KRESZ-előírások betartatásával meg lehetne akadályozni a szabálytalan parkolást, így jelentősen csökkenteni lehetne a zavaró hatásokat, ez a rendőrség feladata. Továbbá a benzinkút felől jövő kiépített járdát kb. 70 méterrel meg lehetne hosszabbítani, és parkolásgátló oszlopokkal levédeni, az önkormányzat ezzel tudna hozzájárulni a probléma megoldásához.

Horváth Ferenc, a vörösvári rendőrőrs őrsparancsnok-helyettese elmondta, hogy bár nem tudnak állandóan erre a területre járőrt küldeni, oda fognak figyelni a problémára. Arra kérte a lakosokat, hogy azonnal jelentsék a rendőrőrsön, amint ezzel kapcsolatban problémájuk támad, és intézkedni fognak. Végül a testület nem alkotta meg az üzletek nyitva tartását korlátozó rendeletet (3 igen, 7 nem, 1 tartózkodás), viszont megbízta a Hivatalt, hogy készíttessen tervet a járda meghosszabbítására, s felkérte a polgármestert, hogy a terv elkészültekor tegyen javaslatot a járdaszakasz megépítéshez szükséges forrás biztosítására. (154/2013. határozat – 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Újabb változás az óvodai státuszokban

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2013. szeptember 2-i hatállyal módosították a köznevelési törvény egyes rendelkezéseit (ld. júliusi szám). A legújabb módosítás szerint az Nkt. az óvodákban az államilag finanszírozott státuszok számát csökkenti, és a törölt státuszokra megigényelt támogatást az önkormányzatoknak vissza kell fizetniük. Az érintett körben az önkormányzat egy óvodapszichológus és öt gondozónő/takarítónő után igényelte meg az állami normatívát, melyeknek támogatási összege 3.264.000 Ft lett volna. A törvény módosulása miatt az önkormányzat az előzőekben hozott határozatát most módosította. Eszerint a Német Nemzetiségi Óvodában nem biztosítja a plusz 3 gondozónő/takarító státuszt, biztosítja viszont szeptember 1-jétől a 2 óvodavezető-helyettes vezetői pótlékát és órakedvezményét, valamint a 4 pedagógiai asszisztensi státuszt. Ugyanezt a döntést hozta a testület a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda esetében is, annyi különbséggel, hogy ott 3 pedagógiai asszisztensi státuszt biztosítanak, és a 2 plusz gondozónő/takarító státuszt nem.  (168/2013. határozat – 12 igen)

Állami tulajdonból az önkormányzat tulajdonába

Három állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről is döntött a testület ezen az ülésen. Az egyik a 1206 hrsz.-ú ingatlan, a Pozsonyi utca–Körömvirág utca összekötése, egy vízelvezetésre használt ingatlan, melynek a fele eddig önkormányzati, fele pedig állami tulajdon volt. A másik az 1252/1 hrsz.-ú ingatlan (Vasút köz), melyet a helyi közösségi közlekedés biztosítására használnak, a harmadik pedig az 1946 hrsz.-ú ingatlan (Lahner György u. – 10-es út összekötése), mely szintén a közösségi közlekedést szolgálja. Az alábbi ingatlanokon közfeladatokat lát el az önkormányzat, ezért indokolt őket tulajdonba venni. (167/2013. határozat – 12 igen)

Felújítások a Templom téri és a Vásár téri iskolában

A Templom téri iskola vezetése többször jelezte a GESZ-nek és az önkormányzatnak, hogy az épület egyes részei sürgős felújításra szorulnak, mivel már balesetveszélyesek. Az egyik ilyen probléma az, hogy a plébánia felőli szárny belső udvari homlokzatán a téglaburkolat több helyen kilazult és leesett. Az óvoda felőli oldalon a vakolat több helyen potyog, fokozottan balesetveszélyes. A munkák elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot a Nadi Építő Kft. adta, 2.012.315 Ft-os bruttó áron. A fedezetet a közvilágítás-korszerűsítési pályázat önrészére előirányzott keret átcsoportosításával biztosítja a képviselőtestület. (175/2013. határozat – 12 igen)

A Vásár téri iskolában is lesznek sürgős felújítási munkák a nyáron: ott a tornaterem mennyezetének javítását és a világítás korszerűsítését végzik el. Ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez a fedezet a GESZ költségvetésében rendelkezésre áll, így annak biztosítása nem igényelt testületi határozatot.

Részvétel az adósságkonszolidáció második fordulójában

A vörösvári önkormányzat azon 3000 főnél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai közé tartozik, akiknek az adósságkonszolidáció első fordulója után több bankkal szemben maradt még fenn különböző nagyságú adósságállománya. Egy törvénymódosítás alapján lehetőség van arra, hogy a hitelező bankok írásban kezdeményezzék a fennmaradt adósság állami átvállalását az államháztartásért felelős miniszternél. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező bank az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig forintban megfizesse.

Az előzetes tárgyalások alapján a vörösvári önkormányzatnak hitelező négy bank közül a Raiffeisen Bank kész kezdeményezni az adósságátvállalást, azonban a 7%-os befizetési kötelezettséget az önkormányzatra kívánja hárítani. (A Raiffeisen Banknál a hiteltartozás valamivel több, mint 38 millió forint, a befizetési kötelezettség az átvállalás után nagyjából 2 millió 600 ezer forint lenne.)

A Volksbankkal ugyan még nem született megegyezés, de a befizetési kötelezettséget ők is az önkormányzatra hárítanák. Az OTP Bank képviselőivel az ülés idejéig még nem sikerült tárgyalni, a CIB Bank pedig úgy ítélte meg, hogy jelen esetben nem éri meg részt vennie a második körös konszolidációban.

A testület mindenesetre felkérte a polgármestert, hogy mind a négy banknál indítsa el a fennmaradt adósságállománynak az adósságkonszolidáció második fordulójában történő állam általi átvállalását, és folytasson tárgyalásokat az érintett bankokkal a konszolidáció feltételeiről. (177/2013. határozat – 12 igen)

Egyéb határozatok:
Rendeletmódosítások:

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata