Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. január 12-i rendkívüli ülésén

elfogadott határozatairól

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozata a bányatavak (Slötyi) környékére készült tájépítészeti koncepció terv elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bányatavak (Slötyi) környékére a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda által elkészített, és 2017. 01. 12-én a Képviselő-testületnek bemutatott tájépítészeti koncepciótervet elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a koncepcióterv megvalósításának első lépéseként a Nagy-tó körüli sétány kiviteli terveinek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, és tárgyaljon a tó dél-nyugati partjának érintett ingatlantulajdonosaival a sétány optimális nyomvonalának kialakításához szükséges kisebb területvásárlásokról.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozata a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert („gyakikert”) területére elkészült tájépítészeti koncepcióterv elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert („gyakikert”) területére a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda által elkészített és a 2017. január 12-i képviselő-testületi ülésen bemutatott tájépítészeti koncepciótervet elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges kiviteli tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, és a parkban a korábban beadott pályázat keretében beszerzendő fitnesz eszközök elhelyezését készítse elő, majd az elkészült kiviteli terveket elfogadás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozata a Kálvária-dombra elkészült környezetalakítási terv elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kálvária-dombon lévő keresztút méltó környezetének kialakítása, valamint a Szabadságligeti (Karátsonyi-ligeti) vasúti megállóhoz a Kálvárián át vezető gyalogosút kialakítása érdekében a Kálvária-dombra a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda által elkészített és a 2017. január 12-i képviselő-testületi ülésen bemutatott környezetalakítási tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkészült terv alapján az érintett ingatlantulajdonosokkal folytasson tárgyalásokat a környezetalakítási terv megvalósításáról, s a velük való megegyezés után a szükséges kiviteli tervek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, majd az elkészült kiviteli terveket terjessze jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozata az Ady Endre köz és a Fácán utca, valamint a Csendbiztos utca szilárd burkolattal történő kiépítésének támogatására vonatkozó minisztériumi pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által, Pest megye önkormányzati tulajdonú belterületi útjai szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására kiírt pályázatra (PM_onkormut_2016), az Ady Endre köz és a Fácán utca, valamint a Csendbiztos utca szilárd burkolattal történő kiépítésére pályázatot nyújt be.

 

A beérkezett legolcsóbb kivitelezői ajánlatot (Strabag, br. 175 469 757 Ft), az egyéb költségeket (terveztetés, engedélyeztetés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, tájékoztatás stb.) és az elnyerhető maximum 150.000.000 forint támogatást figyelembe véve a projekt 32.092.057 forint önerőt igényel, melyet a képviselő-testület biztosít.

 

Az önrészhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletében a 2016. évi maradványok átcsoportosításával biztosítja, az alábbiak szerint:

- pályázati tartalék maradványa (12. melléklet 13. sor, 16.770.186 forint),

- általános tartalék maradványa (12. melléklet 22. sor, 4.756.551 forint),

- Templom Téri Általános Iskola sportudvar-felújításának pályázati önrésze (13. melléklet 30. sor, 10.565.320 forint).

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa és a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

 

Határidő: folyamatos                                                                         Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

K.m.f.

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                   Jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes

Pilisvörösvár, 2017. január 12.