Miben segíthetünk?

Több száz válaszadó a lakossági elégedettségmérésen, megvannak az eredmények

Több száz válaszadó a lakossági elégedettségmérésen, megvannak az eredmények
2022. január 10.

A városvezetés a pilisvörösváriak véleményének megismerésére lakossági felmérést indított tavaly novemberben. A kérdőívben a lakosok értékelését várták városunk jelenlegi helyzetével, az eddigi és a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban, valamint a városlakók tapasztalt és elvárt életminőségét illetően. A kérdőívet online lehetett kitölteni 2021. novemberben két héten keresztül. A megkérdezés célja egyrészt a vélemények megismerése volt, másrészt pedig az Önkormányzat a beérkezett visszajelzések alapján tervezi majd a további fejlesztéseket a városban.

Fetter Ádám polgármester a megkérdezéssel kapcsolatban elmondta: örül annak, hogy a válaszok visszaigazolták törekvéseiket és jól vizsgázott a városvezetés. Egyben megköszönte a bizalmat és biztosította a pilisvörösváriakat a további lendületes fejlesztésekről. Elárulta azt is, hogy az év folyamán konkrét városfejlesztési kérdésekben több alkalommal számítanak majd a városlakók véleményére.

A novemberi felmérést jelentős lakossági aktivitás kísérte, összesen ugyanis 534 ember válaszolt a kérdésekre önkéntes alapon. Az alapadatok tekintetében a válaszadók összetétele szerint 65,5 % nő, 34,5 %-a pedig férfi volt, az életkort illetően a 26-50 évesek képviselték a többséget, a lakhelyt tekintve pedig minden városrész reprezentált az eredményben. A megkérdezettek túlnyomó többsége tösgyökeres vörösvári vagy több, mint 20 éve él a városban.

A kérdőív vizsgálta az elmúlt két évben történt és a tervezett beruházások fontosságát. Elmondható, hogy minden elvégzett vagy tervezett beruházás nagyon jó 4-es, 5-ös értékelést kapott. Így a bölcsőde, az uszoda építése, a szakrendelő felújítása, a 10-es út újraaszfaltozása, a járdaépítések, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a közösségi várostakarítások, a babacsomag, a ruhagyűjtés, a jégpálya építése, a közösségi programok és a városi applikációs rendszer egyaránt.

A város elmúlt kétéves fejlődéséről is szerepelt kérdés a megkérdezésben. Ebben a válaszadók 88 % ítélte úgy, hogy fejlődött a város az elmúlt időszakban. A közvetlen lakókörnyezetet érintő változások, fejlesztések terén viszont jobban megoszlottak a vélemények, ezt átlagosan hármasra értékelték a válaszadók.

A helyi ügyekről való informálódás esetében a kérdőívből kiderült, hogy leginkább a város hivatalos facebook oldalán keresik az emberek a városi információkat (válaszadók 71 százaléka).

A következő tematikus kérdés Pilisvörösvár legfőbb értékére, vonzerejére kérdezett rá. E tekintetben a szép táj, a természeti adottságok szerepelnek vezető helyen 83 százalékkal, emellett pedig a főváros közelségét és a nyugodt, kisvárosi életformát jelölték meg a válaszadók legnagyobb számban.

A városban tapasztalt életminőséget befolyásoló tényezők kerültek a következő kérdéscsokorba. Itt a zöldterületek, a temető gondozottságát, a pályázati pénzek bevonását, a gyerekeknek, fiataloknak, nyújtott lehetőségeket, az idősekről való gondoskodást, az utak, járdák minőségét, a közbiztonságot, a kommunikációt, a városi rendezvényeket, a közterületi problémák megoldásának hatékonyságát értékelhették a lakók. A válaszadók leginkább a közbiztonsággal, a kommunikációval, a hagyományőrzés támogatásával és a temető gondozottságával, a pályázati lehetőségek megragadásával voltak elégedettek. A megkérdezettek 70 százaléka – ötös skálán - négyes-ötös értékelést adott ezekre a szempontokra. A leginkább fejlesztésre szoruló területek az utak, járdák minőségnek javítása, valamint a fiataloknak nyújtott lehetőségek biztosítása volt a felmérés szerint. Átlagos értékelést a zöldterületek gondozottsága, a városi rendezvények, a problémamegoldás és a gyermekeknek nyújtott lehetőségek, valamint az idősek támogatása kapott.

Az önkormányzati intézmények értékelésére is volt lehetőség. Itt összességében elmondhatjuk, hogy nagyon jó értékelést kaptak az intézmények, majdnem mindegyik esetében 70 % fölött volt a négyes ötös osztályzatok száma (ötös skálán). Kiemelkedő a könyvtár, a védőnői szolgálat, melyeknél a válaszadók több, mint 80 százaléka osztályozott a két legmagasabb két értékkel. A rendelőintézet eredményei némiképp elmaradtak a többi intézménytől, itt dominánsabb volt a 3-as értékelés (34 %), de emellett a 30 % négyest, 10 % pedig ötöst adott.

A következő kérdéscsokor az életminőséget befolyásoló tényezőkről szólt. Itt is ötös skálán kértük az értékelést. A válaszokból kiderült, hogy leginkább a közbiztonságot (4-5-ös értékelése: a válaszadók 83 százaléka), az oktatás, nevelés színvonalát (4-5-ös értékelése: a válaszadók 75 százaléka), a zöld környezet, a parkok biztosítását (4-5-ös értékelése: a válaszadók 69 százaléka), és a kommunikációt (4-5-ös értékelése a válaszadók 67 százaléka) tartják a legfontosabb életminőséget befolyásoló tényezőnek. Ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatások is sok embernek fontosak (57 %-nak). A fontossági lista végén az okos közterület, a kerékpárutak és a helyi munkalehetőségek elérése szerepel.

A Polgármesteri Hivatal munkáját is kértük, hogy osztályozzák a lakosok. Ezeknél a kérdéseknél a válaszadók mintegy 30 százalékának nem volt tapasztalata a hivatali ügyintézéssel kapcsolatban. Értékelni az ügyintézés gyorsaságát, hatékonyságát és az ügyintézők segítőkészségét lehetett itt is ötös skálán. A szempontok átlagosan jó eredményt értek el, négyes osztályzatot kaptak.

(Minden kérdésnél, ahol értékkel szerepelt a „nem tudja” - nullás válasz – ott a válaszok számából kivontuk ezt az elemszámot. Azok válaszával számoltuk tehát a 100 százalékot, akiknek volt ismerete az adott témában (akik 1-től 5-ig értékeltek), hogy a torzítást kiküszöböljük.)

A kérdőív részletes eredményeit grafikonokon ábrázolva a lenti képgalériában tekinthetik meg.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []