Miben segíthetünk?

Krizsán Pál (2020)

Krizsán Pál (2020)

pedagógus

Krizsán Pál 1958. október 1-jén született Budapesten. Gyermekkorát egy Balaton–parti kis településen, Révfülöpön töltötte. Mivel geológus édesapját áthelyezték az akkori Országos Érc és Ásványbányák pilisvörösvári központjába, a család 1974-ben Pilisvörösvárra költözött. 1977-ben, frissen érettségizett fiatalemberként pedagógus édesanyja mellett helyezkedett el a helyi német nemzetiségi általános iskolában, mint képesítés nélküli tanító. Bár az elhatározást a kényszer szülte, utóbb kiderült, hogy jó döntés volt. Egy év tanítás után kezdte meg tanulmányait a Szombathelyi Tanárképző Főiskola levelező tagozatán, mint könyvtár – történelem szakos hallgató. 1982-ben szerezte meg diplomáját, innentől kezdve történelem szakos tanárként dolgozott tovább az iskolában.  

A Templom téri iskola gyakran adott helyet különböző képzéseknek, bemutató óráknak, s a tanár úr egy idő után már nem csak résztvevője, hanem szervezője is volt ezeknek az óráknak. Aktív pedagógiai munkájának köszönhetően lett viszonylag fiatalon a körzeti történelem munkaközösség vezetője.

Eredményes pedagógiai munkájáért 1989-ben megkapta a művelődési miniszter „Dicsérő oklevelét”.

Az évek során érdeklődési köre kibővült, s humán végzettségű pedagógusként egyre nagyobb szerepet kapott életében a számítástechnika.

1995-ben elvégezett egy 120 tanfolyamot, s elkezdte az informatikát oktatni, ráadásul alsó tagozaton, ott is elsősöknek. Komoly kihívás volt!

1996-ban szoftverüzemeltető képesítést szerzett, pedagógusi munkája mellett a rendszergazdai feladatokat is ellátta. Az iskolában, sok – sok technikai nehézséget leküzdve, folyamatos tanulás mellett elsőként foglalkozott hálózatépítéssel, s vizsgálta annak oktatási lehetőségeit

A környék intézményei közül elsőként a Templom Téri Általános Iskolában került bevezetésre órarendi keretek között az informatika oktatás. Felismerve az ebben rejlő lehetőségeket.

Krizsán tanár úr 1998-ban megszerezte második diplomáját az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola számítástechnika tanár szakán. Diplomamunkájában az oktatóprogramok készítésének és használatának lehetőségeit vizsgálta a történelem tanításban. Az évek során történelmi oktatóprogramjával többször sikeresen pályázott. Díjat szerezett az Informatika – Számítástechnika Tanárok Egyesülete által kiírt „Digitális oktatási anyagok készítése és felhasználási tapasztalata”, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat „Esélyt a jövőnek” számítógépes programíró pályázatokon.

1998-tól volt az intézmény informatikai és reál munkaközösségének a vezetője, 2001-től pedig igazgatóhelyetteseként dolgozott.

Munkája során célul tűzte ki maga elé, hogy a gyerekek megtanulják használni a számítógépet, s eszköznek tekintsék azt a tanulásban. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a tantárgyak közötti koncentrációra, ezért sokszor adott és kért olyan történelmi feladatokat, ahol a megoldásokhoz a tanulóknak az internetet, a számítógépet kellett használniuk. Az iskolában elsőként használta az óráin a modern informatikai eszközöket. Tanítványai országos szintű versenyeken sokszor dobogós helyezéseket értek el.

2002-től az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének akkreditált vezető tanáraként, 2003-tól a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ECDL vizsgabiztosaként tevékenykedett.

2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság – és Társadalomtudományi Karán sikeres közoktatás vezetői szakvizsgát tett.

A sikeres iskolai pályázatoknak köszönhetően a hazai továbbképzéseken túl szert tett nemzetközi tapasztalatokra is. Az utazások során betekintést nyert különböző európai országok iskolarendszerébe. Ehhez kapcsolódóan kezdett el angolul tanulni, ezzel is motiválva gyerekeket, kollégákat a tanulásra, az önképzésre.

2015-ben elvégzett egy gyakorlatközpontú kurzust Máltán. A tanfolyam befejeztét követően a Tanár úr feladata volt a WEB 2.0-ás eszközök órai használatának bevezetése, azok használatának megismertetése a kollégákkal, tanulókkal. A tanfolyamon olyan nemzetközi tapasztalatokat szerzett, amelyek segítettek 2015-ben a mesterpedagógus fokozat megszerzésében. 2013-ban bekerült az Országos Szaktanácsadói Névjegyzékbe, mint „Intézményfejlesztési szaktanácsadó”, majd 2019 óta, mint „Digitális szaktanácsadó” szerepel az adatbázisban.

Pályáján kisebb kitérőt jelentett, amikor 2013-ban felvételt nyert az akkor szerveződő KLIK Pilisvörösvári Tankerületéhez tanügy-igazgatási referensi munkakörbe. Kormányhivatalnokként azonban hamar rádöbbent arra, hogy hiányzik az „iskola szaga” a tanítás, a gyerekzsivaj, ezért pályázatot nyújtott be, melynek köszönhetően 2014-től újra igazgatóhelyettes lett régi iskolájában. 2018-ban részt vett egy országos pályázaton, melyet a szülők, tanítványok, kollégák szavazatainak köszönhetően megnyert, s így lett „2018 Szupertanára”.

Ha megkérdezik a Tanár urat, hogy mire a legbüszkébb, azt szokta válaszolni: „Az elmúlt több mint negyven évi pedagógusi munkámra” Pályájának mottója -némi saját kiegészítéssel- Edgar Allen Poe-tól származik: „Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” … és átadásában

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Krizsán Pál pedagógus részére magas színvonalú és sokoldalú pedagógiai szakmai tevékenységének valamint négy évtizedes pedagógusi pályafutásának elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []