Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Építés, környezetvédelmi ügyek
Építés, környezetvédelmi ügyek

Az Építési törvény legújabb módosításai 2017. április 27-én léptek hatályba, az új rendelkezések talán legfontosabb eleme, hogy az egyszerű bejelentéssel építhető lakóépületek köre tovább bővült.

Jelenleg már a 300 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület is létesíthető egyszerű bejelentéssel, de az építtető ebben az esetben csak természetes személy lehet, aki kizárólag saját lakhatás biztosítása céljából építkezik, valamint az új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmazhat. További feltétel az is, hogy a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület rendeltetése az elkészülte után 5 évig nem változtatható meg akkor sem, ha egyébként a rendeltetés megváltoztatásának egyéb jogszabályi feltételei fennállnak.
Ha cég az építtető, vagy az új lakóépületben több lakás kerül kialakításra, akkor változatlanul „él” a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű mérethatár az egyszerű bejelentések esetében és ezen felül pedig továbbra is építési engedély alapján lehet a beruházást megkezdeni.

Az egyszerű bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével, a kivitelezési dokumentáció feltöltésével valósul meg. Fontos változás, hogy 2017. január 1. óta az egyszerű bejelentésekről az építéssel érintett telek fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság értesül, , vagyis a pilisvörösvári járáshoz tartozó települések esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztálya rendelkezik hatáskörrel az egyszerű bejelentéses ügyekben Az építésfelügyeleti hatóság nyolc napon belül köteles tájékoztatni a bejelentésről – a tulajdonosokon túlmenően – a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát, és a települési önkormányzat jegyzőjét is, a szomszédok viszont nem kapnak tájékoztatást az építési tevékenységről a hatóságtól. Az egyszerű bejelentés alapján felépült lakóépületekről a hatósági bizonyítványt is már az építésfelügyeleti hatóság állítja ki.

Az építési engedély alapján felépült lakóházakat és más rendeltetésű épületeket továbbra is az építésügyi hatóság (Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Építéshatósági Osztály 2085 Pilisvörösvár, Puskin u. 8.) vizsgálja a használatbavételi eljárás során.

A jogszabályváltozások egy másik fontos eleme, hogy a jókarbantartási kötelezési eljárások ezentúl az építésügyi hatóságok hatáskörébe tartoznak. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Illetéktörvény 2017. márciusában hatályba lépett változásai miatt változott néhány építésügyi hatósági eljárás illetéke: csökkent a hatósági bizonyítványért fizetendő illeték, valamint bővült az illetékmentes használatbavételi eljárások köre a lakóépületek tekintetében.

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []