Miben segíthetünk?

Zelenai István (2012)

Zelenai István (2012)

bányamérnök

Határozat: 193/2012. (IX. 27.) Kt.

A pilisvörösvári bányászat írásos és tárgyi emlékeinek felkutatása, összegyűjtése és a nagyközönség számára történő bemutatása, valamint a bányászélet erkölcsi és szellemi értékeinek átörökítése terén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseképpen.

bányamérnök

Pilisvörösvárért emlékérem

Zelenai István 1938. június 12-én született Pilisvörösváron, tősgyökeres helyi bányászcsaládban. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd osztályfőnöke, Berencsvári Gyuláné és igazgatója, Csonka József javaslatára 1952 szeptemberében a tatabányai Bányaipari Aknászképző Technikumban folytatta tanulmányait, ahol 1956-ban tett érettségi vizsgát.

A négyéves technikumi képzés ideje alatt, a nyári termelési gyakorlatokon a Tatabányai Szénbányákban és a Pilisi Szénbányákban dolgozott. Bányász-technikus gyakornokként a bányamentői és robbantómesteri tanfolyamot is elvégezte. Az érettségi vizsgát követően a Pilisi Szénbányáknál kezdett el dolgozni. Az első földalatti műszakot 60 éve, 1952 szeptemberében – 14 évesen – teljesítette a tatabányai VI-os akna bányaüzemben. A Pilisi Szénbányáknál eltöltött 10 éves munkaviszonyának ideje alatt levelező tagozaton bányamérnöki és bányagazdászi képesítést szerezett.

Szomorú és meghatározó sorsfordító év volt életében az 1955-ös esztendő, amikor édesapja csapatvezető vájárként másodmagával halálos kimenetelű üzemi balesetet szenvedett a dorogi VIII-as akna bányaüzemben. Ettől kezdve – mint legidősebb fiú – 17 évesen családfenntartóvá vált.

1961-ben megnősült. Keppler Katalinnal kötött házasságából egy gyermeke született, Hedvig, aki jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének főállású oktatója, egyetemi adjunktus, több német nyelvű könyv szerzője.

A hatvanas évek a családalapítás mellett a szakmai építkezés évtizede is volt Zelenai István számára. Sikeres bányahatósági vizsgát tett, ezek után a bánya műszaki vezetői termelésszervezési és irányítási feladatokkal bízták meg. 1966-ban az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség műszaki állományába helyezték.  10 évig a dorogi és pilisi szén- valamint az ásványbányák bányahatósági felügyeletét látta el.

Szakértelmét Németországban is kamatoztatta: a 70-es években Észak-Rajna-Wesztfáliában dolgozott, nem messze Düsseldorftól. A kirendeltség- és a műszaki vezetői feladatok végzésére kapott megbízás alapján 5 évig vezette ezt a vállalkozást.
A Németországból történt hazajövetele után az újonnan épülő Lencsehegy II. bányaüzem építési és üzembe helyezési munkálatokban vett részt.

A bányaiparban eltöltött 38 évi szolgálat után, 1990. évben vonult nyugdíjba.

Zelenai István munkáját mindig magas szaktudással, lelkiismereten, becsületesen, megbízhatóan és emberségesen látta el. Fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, az új kihívásokat. Minden munkakörében helytállt, vezetői és beosztottjai egyaránt elismerték.

Magánemberként szenvedélye a vitorlázó repülés volt. Még tizenévesen kezdte a modellezéssel, majd a tatabányai években kezdett el repülni. Tehetsége leginkább hobbipilótaként bontakozott ki. Csak hetvenéves kora felett hagyta abba az aktív repülését – nem is az egészségi állapota, hanem a bányászemlékek kutatása miatt, mely ettől kezdve második szenvedélyévé vált:

  • 2008-ban, a Pilisvörösvári bányászsztrájk 80. évfordulóján az önkormányzattal és a Pilisi Bányász Szakszervezettel együttműködve nagyszabású ünnepséget szervezett, és létrehozta a “Bányász emlékszobá”-t. A tárgyi emlékek gyűjtését, archiválását az óta is végzi, folyamatosan bővíti a “Bányász Emlékszoba” gyűjteményét.
  • 2010-ben az ő tervei alapján kezdődött el a Rákóczi utcai játszótér mögött a Bányász emlékpark kialakítása a tér rendezésével és az 1928-as emlékmű elhelyezésével.
  • 2011-ben a Lipót akna bányaüzem bezárásának 70. évfordulóján folytatódott az emlékpark kialakítása, elkészült a Bányászcsille emlékmű.
  • 2012-ben a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában Fogarasy Attila tanár úrral együttműködve nagyszabású bányász projektnapot szervezett, melynek keretében bányászati témájú vetélkedőt szerveztek, s az iskola alagsorában megépítették a “Suli Táró”-t.
  • A Vörösvári Újságban a bányászattal kapcsolatban számtalan írása jelent meg az elmúlt években.
  • Jelenleg a pilisvörösvári bányászat történetéről szóló könyvén dolgozik, melyhez már rengeteg adatot, dokumentumot és fotót gyűjtött össze. 

Zelenai István a bányászemlékek átörökítésével saját hitvallása szerint azt csinálja, ami “erkölcsi kötelessége”. Meggyőződése szerint a bányával kapcsolatos tárgyi eszközök, dokumentumok gyűjtése és bemutatása azért fontos, mert a mai felgyorsult világban gyakran már a közelmúltra sem emlékszünk, nemhogy eleink életére. A vörösvári családok jelentős részének élete pedig megírhatatlan a bányászmúlt nélkül, hiszen alig van olyan helybéli, akinek felmenői között ne lett volna bányász.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított jogkörében eljárva Zelenai István nyugalmazott bányamérnök részére a pilisvörösvári bányászat írásos és tárgyi emlékeinek felkutatása, összegyűjtése és a nagyközönség számára történő bemutatása, valamint a bányászélet erkölcsi és szellemi értékeinek átörökítése terén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2012. október 23.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []