Miben segíthetünk?

Dr. Für Zoltán (2020)

Dr. Für Zoltán (2020)

háziorvos

Dr. Für Zoltán 1951. 05. 22-én Budapesten született egy kispolgári család négy fiúgyermekének legifjabb tagjaként.

Legidősebb bátyja, László orvos lett, jelenleg is és korábban éveken át Pilisvörösvár egyik háziorvosa. Antal közgazdász lett, István autószerelő szakmát tanult. Édesapja meghalt, édesanyja 97. életévét tölti, városunkban él.

Zoltán gimnáziumi tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte, jelesen érettségizett. Orvos akart lenni, jelentkezett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Az 1970-es évek elején a jó felvételi vizsga önmagában nem volt elegendő az egyetemre kerüléshez az egyházi gimnáziumban végzett fiatalember számára, hiányzott a KISZ-tagság.

 Az érettségi és az egyetem közti éveket is az egészségügyben töltötte: a Budai Területi Gyermekkórház Heine-Medin osztályán ápoló, majd a Fül-Orr-Gégészeten műtős, végül a Markó utcai mentőállomáson mentőápoló volt.

Végül a negyedik sikeres felvételi vizsga után felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. 1980-ban orvossá avatták. Egy éven át a Budai Mentőállomáson szolgált mentőorvosként.

Bátyja, hívására 1981. szeptember 1-től Pilisvörösvár Bányatelepének körzeti orvosa lett, s azóta pilisvörösvári lakos. Amikor a bátyja praxist váltott, dr. Für Zoltánt áthívták az úgynevezett faluközpont körzetébe, de ő ezt nem fogadta el, maradt a bányatelepiek háziorvosa. Betegei is ragaszkodtak hozzá.

Felesége a nyolcgyermekes családból származó dr. Bába Anna, akivel 1973 óta boldog házasságban élnek. Mindkettejük értékrendjében nagyon fontos helyen áll a nagycsalád. A sors kegyetlensége, hogy gyermekük nem született. Dr. Bába Anna az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház gyermekosztályán volt orvos, megszerezte a csecsemő-gyermekgyógyász, majd az iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgát. 1987-től városunk ifjúsági orvosa.

Doktor úr kedvenc szabadidős tevékenységei a sakkozás, a scrabble és a horgászat. Szeret utazni, fotózni, s nagy zenerajongó. Gyermekként a Magyar Állami Operaház gyermekkórusában, majd a Palestrina kórusban énekelt. A kerti munkát is remek kikapcsolódásnak tartja. Fiatalabb korában próbálkozott az írással, hallgatóként az Orvosegyetem c. lap szerkesztésében, városunkban pedig éveken át az akkor induló helyi újság szerkesztésében segített. Több évig külsős tagja volt az Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának.

A háziorvosi munka mellett a sürgősségi ellátás magasabb színvonalra emelése mindig is fontos volt számára. Amikor egy baleset sérültjéhez vagy egy eszméletlen beteghez csak sokára érkezett a távolabbról induló mentőautó, megtapasztalta, hogy milyen sok javítanivaló van még ezen a területen. Az akkori, ideiglenes mentőállomáson dolgozókkal összefogva elhatározták, hogy a város szívében létrehoznak egy sürgősségi centrumot. E cél megvalósításához 1991 őszén életre hívták a Pilisi-medence Egészségügyi Alapítványt. Dr. Für Zoltán, a kollégák kérését elfogadva elvállalta a kuratórium elnöki tisztségét, melyet azóta is ellát.

Az épület elhelyezéséhez a helyi önkormányzat biztosította a telket. A mentőállomás felépülését az egészségügyi dolgozók, a környék lakossága, és áldozatkész vállalkozások segítették. A térség önkormányzatai céltámogatással járultak hozzá a terv megvalósulásához. A teljes építkezést és az épület felszerelését Doktor úr vezényelte le. A vállalt határidőre, 1993 őszére sikerült az átadás. Felépült az ország első, alapítványi beruházású, korszerű mentőállomása.

A PIMEA 28 év óta folyamatosan fejleszti a környék egészségügyi ellátását, erre néhány példa a teljesség igénye nélkül: Lada Niva gépkocsi vásárlása és sürgősségi táskák felszerelése a központi ügyelet részére, összesen 10 db félautomata defibrillátor adományozása a térség közintézményeinek és nagyobb vállalkozásainak, a Mentőállomás folyamatos karbantartása, bútorzat és egyéb szükséges eszközök vásárlása, rendelőintézeti eszközfejlesztés, CTG-helyiség kialakítása stb.. A testvérváros Borszék részére mentőgépkocsit és mentéseszközöket adományoztak. Mindezek mellett az Alapítvány hangsúlyt fektet az ifjúság egészségnevelésére, elsősegélynyújtási ismereteinek bővítésére is (a gimnázium könyvtárába egészségügyi könyveket, az iskoláknak ismeretterjesztő videofilmeket adományoztak, támogatták a helyi elsősegélynyújtó versenyeket, éveken át szervezték a mentős napokat, az iskolások részére rajzpályázat írtak ki mentésügy és drogprevenció témakörben stb.) A felsorolt tevékenységeket Für doktor úr irányításával a kuratórium tagjai végezték és végzik, mindig társadalmi munkában.

Városunkban Doktor urat nagy tisztelet és szeretet övezi, élete és pályája szép és követendő mintául szolgál minden olyan ember számára, aki a munkáját lelkiismeretesen és igényesen szeretné végezni, és tenni akar embertársaiért, lakóhelyéért.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Dr. Für Zoltán háziorvos részére a Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány egyik alapítójaként a térség egyészségügyi ellátásnak javítása érdekében végzett tevékenysége, a Pilisvörösvári Mentőállomás létrehozásában szerzett érdemei, valamint lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []