Miben segíthetünk?

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Ügyleírás talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

 

Talajterhelési díj mértéke:

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj mértéke (1.200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (3) határozza meg.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Fentiek alapján Pilisvörösváron a talajterhelési díj mértéke a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint havonta köbméterenként 3600 Ft.

Kedvezmény, mentesség

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Csőtörés vagy meghibásodás esetén, amennyiben ezt hivatalos dokumentumokkal igazolja, az elszivárgott vízre adható mentesség.

 

Bevallási és fizetési kötelezettség

A talajterhelési díjról szóló bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, és a bevallásban közölt talajterhelési díjat ugyanezen időpontig kell megfizetni az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára: 11784009-15730129-03920000

 

Jogszabályi háttér

-        A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.)

-        Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

-        Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

-        Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

-        Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

Benyújtás formája és módja

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában az E-Önkormányzat Portálon, e-Papíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A papír alapon benyújtható űrlap elérhetősége:

https://www.pilisvorosvar.hu/varoshaza/lakossagi-ugyintezes/letoltheto-dokumentumok

 

Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az E-Önkormányzat Portálon érhető el:

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []