Miben segíthetünk?

Fogarasy Attila (2015)

Fogarasy Attila (2015)

Lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 20/A. 
Határozat: 142/2015. (IX. 03.) Kt.

Több évtizedes könyvszerkesztői, újságszerkesztői és helytörténeti munkájának elismeréseképpen.

Pilisvörösvárért emlékérem

Fogarasy Attila 1957-ben született, szüleinek harmadik gyermekeként. Édesanyja Richtár Ibolya, édesapja vitéz Fogarasy-Fetter Mihály tanító, könyvtáros, Pilisvörösvár díszpolgára.

Általános és középiskolai tanulmányait Pilisvörösváron végezte. 1976-ban sikeresen felvételizett a Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár–magyar szakára, ahol 1980-ban szerzett diplomát. Végzettsége: magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és könyvtáros.

1994-1995-ben részt vett az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja által szervezett könyvtár-informatikusi tanfolyamon. 2000 szeptemberében a Pilisborosjenői Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ kétéves felsőfokú tanfolyamát elvégezve felsőfokú (OKJ) oktatásinformatikus végzettséget és ECDL-jogosítványt szerzett.

1981-ben házasságot kötött a pilisszentiváni származású Schuck Gabriellával, aki a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában dolgozott magyar-történelem szakos tanárként, később intézményvezetőként. Két gyermekük született, Tamás és Balázs.
Fogarasy Attila 1981-től 1994-ig a pilisszentiváni, a pilisvörösvári, majd ismét a pilisszentiváni általános iskolában dolgozott könyvtárosként és tanárként. 1994. augusztus 1-jétől 2005 augusztusáig a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (ma: Schiller Gimnázium) könyvtárosa volt, és nyolc éven át informatikát is tanított. 2009 januárja óta a Vásár téri iskolában dolgozik, magyar nyelvet és irodalmat tanít, osztályfőnök, szerkeszti az iskola honlapját, műsorokat, koncerteket, rendezvényeket szervez.
Újságírással és újságkészítéssel 1989 óta foglalkozik. Ekkor jelent meg szerkesztésében a Paca című diáklap első száma. 1991-ben szerkesztője lett a Szentiváni Újság / Sanktiwaner Zeitung című közéleti havilapnak, melynek főszerkesztője a felesége volt. Több mint húsz szám elkészítésében vett részt 1992 decemberéig. 1993-ban OPUS néven regionális irodalmi-kulturális folyóiratot jelentetett meg. 1994-től 1998-ig Showder néven szerkesztett diáklapot a helyi gimnáziumban. 1995 októberétől 2011 augusztusáig – egy év megszakítással (2002.) tizenhat éven át –  a Vörösvári Újság felelős szerkesztője és tördelőszerkesztője volt.

1999-ben és 2000-ben elvégezte a Pest Megyei Önkormányzat által szervezett újságírói tanfolyamot. 1999-től 2013-ig tagja volt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, tagságát 2014-ben megszüntette. 2005 márciusától 2009 szeptemberéig munkatársa, majd szerkesztője volt a Magyar Sportlövők Szövetsége Hírlevelének, amely 2007 januárjától Magyar Sportlövész főcímmel jelent meg. 2005 szeptemberétől 2008 decemberéig szerkesztette a Magyar Természetjáró Szövetség Természetbarát Híradó című kiadványát. 2005 nyarától 2009 januárjáig szabadúszó újságíróként dolgozott, a Vörösvári Újság, a Magyar Sportlövész és a Természetbarát Híradó szerkesztőjeként. 2014 óta cikkeket, tudósításokat ír társadalmi munkában (főleg helytörténeti témákban) a Vörösvári Újságnak.

Fogarasy Attila tanár úr – édesapja nyomdokain járva – évtizedek óta végez helytörténeti gyűjtőmunkát és kutatásokat. Értékmentő tevékenységének eredményeit közzé teszi a fogarasy.hu c. honlapon (honismereti anyagok) és a Pilisvörösvár Anno című Picasa Web-albumon (helytörténeti fotótár). 2006 óta szerkeszti a karatsonyi.hu c. honlapot, az egykor Vörösvárt is birtokló Karátsonyi család történeti honlapját. Az utóbbi években gyakran tart előadásokat különböző helytörténeti témákban.

Az elmúlt két évtized alatt számos helytörténeti jellegű kiadvány létrehozásához járult hozzá, nemcsak szerzőként, hanem szerkesztőként, tördelőszerkesztőként, borítótervek készítőjeként is.

Szerzőként jegyzi az alábbi műveket: A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola centenáriumi évkönyve. 1894-1994.; Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola JUBILEUMI ÉVKÖNYV 1963-1993-2003.; Friedrich-Schiller-Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim. 2004-2009. Jahrbuch im Schiller-Jubiläumsjahr 2009.; 50 Jahre Werischwarer Gymnasium / 50 éves a vörösvári gimnázium 2013.; 60 éve a színpadon / 60 Jahre auf der Bühne a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes évkönyve 1954‐2014.

Sorozatszerkesztőként jegyzi az Otthon a világban c. honismereti könyvsorozatot, melynek eddig 6 kötete jelent meg: Dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom. Összegyűjtött versek 2008.; Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály önéletírása 2009.; Fogadj szívedbe. Portrékötet négy pilisvörösvári képzőművészről 2010.; Fogarasy Attila – Sax Ibolya. „Hol sírjaink domborulnak.” Temetők könyve. 2011.; Bányai-Braun József: Életem története 2012.; Zs. Dobozy Erzsébet: Régi és új utak 2015.

A következő művek szerkesztője illetve tördelőszerkesztője szintén Fogarasy Attila volt: Unser heiligstes Erbe. Katholische Gebäte und Kirchengesänge aus Werischwar 1997., 2015.; A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola jubileumi évkönyve 1999.; Fogarasy-Fetter Mihály: Akik itt hagyták lábuk nyomát. Die berühmten Werischwarer 1999.; A Pilisvörösvári Katolikus Egyházközség évkönyve 2000.; Pilisszentiván anno… 2009.; Egyszer volt, régen volt… 2012. Előkészületben van, s hamarosan megjelenik a tavaly októberben elhunyt Wenczl József táncos-koreográfusnak emléket állító könyv, Tíz talentum címmel.

Újságírói, könyvszerkesztői valamint helytörténeti gyűjtő- és kutatómunkája mellett Fogarasy Attila irodalmi, művészeti tevékenységet is végez: verseket, versciklusokat, színdarabokat ír. Irodalmi műveit szintén áthatja a szűkebb és tágabb haza iránti elkötelezettség és szeretet.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Fogarasy Attila  tanár, újságíró részére több évtizedes könyvszerkesztői, újságszerkesztői és helytörténeti munkájának elismeréseképpen  Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.


Pilisvörösvár, 2015. október 23.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []