Miben segíthetünk?

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 2009. október 1-én lépett hatályba. Ez alapján 2009. október 1-től a kereskedő számára egyszerűbbé vált az egyes engedélyek megszerzése, így a Korm. rendelet által meghatározott tevékenységek esetén a jegyzőhöz történt bejelentést követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét. A továbbra is kizárólag üzletben forgalmazható és egyben működési engedély köteles termékeket a Korm. r. 3ąź. sz. melléklete sorolja fel.

  • Az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni – mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a székhely szerinti jegyzőnél.
  • A kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a Korm. rendeląźet 1. mellékletében meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.
  • A jegyző a működési engedélyt a korábbi gyakorlatnak megfelelően akkor adja ki, ha az érintett szakhatóságok megadják a hozzájárulásukat, bejelentés-köteles tevékenység esetén a nyilvántartásba vételt követően értesíti az érintett szakhatóságokat, amely szervek ezt követően hatósági ellenőrzést folytatnak le, és ennek eredményéről tájékoztatják a jegyzőt..
  • A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése külön felsorolja azokat a termékeket, amelyek csak üzletben forgalmazhatók, ezek között azonban vannak olyanok, amelyek nem működési engedély kötelesek, hanem bejelentés alapján is forgalmazhatók.
  • Felhívom a kereskedők figyelmét, hogy továbbra is kötelesek a nyilvántartási adataikban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző 5 munkanapon belül bejelenteni a jegyzőnek. A kereskedő köteles továbbá az üzlet megszűnését, a megszűnést követő 5 munkanapon belül – a működési engedélyről szóló igazolás leadásával egyidejűleg – bejelenteni.
  • A Korm. rend. 24. § (1) bekezdése értelmében a kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal, vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.
  • közterületi értékesítés kerąźetében forgalmazható termékek köre kibővült, ezt a Korm. rendelet 5. sz. melléklete részletesen felsorolja.
  • Fontos változás, hogy megszűntek az üzletkör számok, és az ahhoz tartozó üzletkör megnevezések. A Korm. rendelet 6. melléklete 1-59. sorszám alatt termékköröket sorol fel.
  • A rendelet hatálybalépésekor már működő, működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e rendelet szerinti új működési engedély iránti kérelmet, vagy bejelentést benyújtania.
  • A kereskedő bejelentésének a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

bejelentés és a kérelem nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal fszt. 2. számú szobájában, illetve letölthetők az Önkormányzat honlapjáról. További felvilágosítást tudunk nyújtani az alábbi telefonszámon: 06-26/330-233/133.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Letöltés
Dokumentumok betöltése folyamatban
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []