Miben segíthetünk?

özv. HOFFER KÁROLYNÉ [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)

özv. HOFFER KÁROLYNÉ [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)

Lakcím: 2085 Pilisvörösvár, Mátyás király u. 37. 
Határozat: 143/2015. (IX. 03.) Kt.

Több évtizedes, helytörténeti értékű költői és írói munkájának elismeréseképpen

Pilisvörösvárért emlékérem

Zs. Dobozy Erzsébet, vagy ahogyan városunkban mindenki ismeri: Tuti néni, nagy múltú nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot Pilisvörösváron, 1923. október 25-én, egy bányatelepi szolgálati lakásban. Tuti néni édesapja, Zs. Dobozy Gyula a Budapestvidéki Kőszénbánya főkertésze volt, a Bányatelep gesztenyefáit is ő ültette.

Zs. Dobozy Erzsébet Pilisvörösváron végezte el az általános iskolát és a polgári középiskolát is. Már elemista korától szívesen szavalt, s írt saját, ritmikus kis verseket. Éppen elvégezte a polgári iskolát, amikor bezárt a bánya, s ezzel nehéz idők jöttek a Dobozy családra. A diplomás édesapa B-listára került, nem kapott munkát. Az édesanya és négy lánya varrásból tartotta fenn a családot. Komiszruhát: katonaingeket varrtak, darabját 25 fillérért. Ekkoriban már a város szélén, a vasút mellett laktak saját házukban, amelyet ma mindenki így emleget Vörösváron: a Dobozy-ház.

1940-ben, amikor Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, Dobozyék szerencsecsillaga is felragyogott: gróf Bánffy Miklós jól képzett szakembert keresett bonchidai birtokára, a park újjávarázsolására. Tuti néni édesapja elnyerte az állást, így decemberben az egész család átköltözött Bonchidára.

Ez a sorsforduló a fiatal lány egész életére nézve meghatározó jelentőségű volt. Bánffy gróf, az ekkor már elismert író-polihisztor, az Erdélyi Helikon c. folyóirat szerkesztője, hamar észrevette Erzsébet irodalom iránti fogékonyságát, s lehetővé tette számára, hogy megismerje a kastély több száz éves könyvtárát, segítve ezzel a lány tanulását, írói-költői szárnypróbálgatásait.

Tuti néni tizenhat évesen kezdett el dolgozni. Először a bonchidai községházán, majd a kolozsvári vármegyeházán volt gép- és gyorsíró. A második világháború végén családjával együtt visszakerült Pilisvörösvárra, saját régi otthonukba. Menekült erdélyi tisztviselőként tovább dolgozott a vörösvári községházán, majd a tanácsok megalakulása után Orosházára került – ahová időközben nővére férjhez ment – a Járási Főszolgabíróságra.

Orosházán ismerkedett meg későbbi férjével, Hoffer Károllyal, aki Budapesten dolgozott a Láng Gépgyárban, de edzősködni hazajárt szülővárosába. 1951-ben házasságot kötöttek, s visszaköltöztek Pilisvörösvárra. Két fiuk született, Károly és Gábor.

Visszaköltözésétől kezdve Tuti néni a Pilisi Szénbányák pilisszentiváni bányaüzeménél dolgozott: először titkárnőként, majd munkásellátási előadóként. A bánya megszűnésekor a solymári PEMÜ-be került, ahol a munkaügyi, majd az igazgatási és jogi főosztályon dolgozott.

Közben alap- és középfokú könyvtárosi képesítést szerzett. Társadalmi munkában, szakszervezeti segítséggel 6000 kötetes könyvtárat létesített a gyár területén. Mivel minden egyes kötetet maga válogatott be a könyvállományba, mindig tudott olvasóinak ízlésüknek és érdeklődésüknek megfelelő könyveket ajánlani. Nyugdíjazása után még 23 éven át dolgozott a PEMÜ könyvtárában, ahol hosszú éveken át rendszeresen szervezett nagysikerű irodalmi délutánokat, könyvnapokat, Költészet-napi rendezvényeket, író-olvasó találkozókat és előadói esteket. Kortárs magyar írókat és jó nevű színészeket hívott meg, akik közvetlen emberi hangot, jókedvet s egyben irodalmi műveltséget hoztak a gyár dolgozóinak.

Írásait, melyeknek túlnyomó része költemény, tizenhat éves kora óta gyűjti. Szerelmes és istenes verseinek bőven adott témát saját magának és családjának küzdelmes sorsa, a XX. század hányattatásokkal teli magyar történelme. Élettapasztalataiból, élményeiből asszonykorában novellák is sarjadni kezdtek. Ezeknek a többnyire visszaemlékező elbeszéléseknek a témái a gyermekkor, az iskola, a bonchidai Bánffy-birtokon és a pilisszentiváni bányában szerzett emlékek. Tuti néni hosszú életének irodalmi gyöngyszemei Fogarasy Attila tanár úr szerkesztésében, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának kiadásában, 2015 júniusában, könyv formájában is megjelentek.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Zs. Dobozy Erzsébet részére több évtizedes, helytörténeti értékű költői és írói munkájának elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2015. október 23.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []