Miben segíthetünk?

Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)

Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)

Határozat: 194/2012. (IX. 27.) Kt.

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus szakmai irányítása, valamint a német nemzetiségi kultúra megőrzése és átörökítése terén kifejtett két évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseképpen. (Megosztott díj.)

Megosztott Pilisvörösvárért emlékérem

Neubrandt Ferenc

1936. január 19-én született Pilisszentivánon, hagyománytisztelő sváb családban. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd géplakatos szakmát szerzett. Első munkahelye 1953-ban a Budapesti Autóvillamossági Művek volt. 1957-től 1959-ig a Pilisszentiváni Kőszénbányában dolgozott csillésként, majd visszatért a Budapesti Autóvillamossági Művekhez. 1962-ben a PEMŰ-ben helyezkedett el géplakatosként. Munka mellett elvégezte Budapesten az Általános Gépipari Technikumot. 30 éven át dolgozott a PEMŰ-ben, egészen 1992-es nyugdíjba vonulásáig.

Neubrandt Ferencet mindig vonzotta a zene. Orgonatanulmányait magánúton végezte el. 1956 végétől – több mint 45 éve – végzi kántori szolgálatait a pilisszentiváni katolikus templomban. 1996-tól a magyarországi német nemzetiségi kórusokat, zenekarokat és táncegyütteseket tömörítő LANDESRAT egyházzenei szekciójának vezetője. Munkájában mindig következetes, önmagával és másokkal szemben magas követelményeket támasztó, kitartó, nagy munkabírású ember. Tevékenységét 1996-ban szülőfaluja Pilisszentiván Község Díszpolgára címmel, 2011-ben XVI. Benedek pápa Apostoli áldással ismerte el.

Neubrandt Ferencné sz. Gátas Piroska

1939. július 23-án született Pilisszentivánon, sváb család gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait Pilisszentivánon végezte el, majd 1956-ban óvónői képesítést szerzett a budapesti Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézetben. 1957-től 2004-ig, nyugdíjba vonulásáig a Pilisszentiváni Óvodában dolgozott német nemzetiségi óvónőként.

Munkáját szülők, gyermekek egyaránt nagyra becsülték. A gyermekek felé mindig nagy szeretettel fordult. Kiemelt figyelmet fordított a nemzetiségi hagyományok továbbadására. A zene és az ének az ő életének is fontos meghatározója volt gyermekkora óta. Tevékenyégéért 1992-ben Zenei Kultúráért Érdemrendet, 1995-ben Brunszvik Teréz Díjat, 2008-ban Pilisszentivánért Emlékérmet kapott.

Közös kórusvezetői munka

Neubrandt Ferencben és Piroskában a zene iránti szeretet és tisztelet még általános iskolás korukban, az iskolai énekkarban alakult ki, a Pilisszentiváni Kultúrcsoportban erősödött meg, s később egyre fokozódott. 1973-ban közös elhatározással, Kovács Lajos karnagy úr szakmai segítségével, 8 fővel megalapították a Pilisszentiváni Vegyeskórust. A kórus létszáma nagyon gyorsan 35, majd 45 főre gyarapodott. A kórus vezetése mellett Feri bácsi és Piroska néni minden lehetőséget megkeresett annak érdekében, hogy zenei téren képezhessék magukat. 1982-ben “C”, majd “B” kategóriás kórusvezetői képesítést szereztek. Karnagyi klubokba jártak, számtalan továbbképzésen vettek részt hazánkban és a határon túl is. A Pilisszentiváni Vegyeskar elismert hírnöke lett a Buda-környéki német nemzetiségi népzenének. A vegyeskari és a népzenei minősítéseken is kimagasló eredményeket ért el.

1990-ben a Neubrandt házaspár egy újabb nagy vállalkozásba kezdett: Péts József kórustitkár kérésére elvállalták a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus vezetését is. Ez a kórus 1989. január 30-án, Mirk Józsefné sz. Nick Terézia kezdeményezésére, Hidas György tanár úr vezetésével alakult 18 alapító taggal, de ekkorra árván maradt. A Neubrandt-házaspár új távlatokat nyitott az énekkar számára azzal, hogy szívós és fáradhatatlan munkával a kétszólamú német népdalok mellett egyre több klasszikus 4 szólamú kórusművet tanítottak be az igazi közösséggé kovácsolódott kórusnak. Gyakran léptek fel nemcsak Pilisvörösváron, a különböző városi és egyházi ünnepségeken, hanem az ország sok más helyén is kórusversenyeken, nemzetiségi fesztiválokon. A fellépéseken számtalan hazai és nemzetközi elismerést szereztek: 2000-ben aranykoszorús minősítést, 2004-ben és 2007-ben dicséretes arany minősítést, 2010-ben  kitüntetéses arany helyezést értek el.

Az elmúlt két évtizedben a Neubrandt-házaspár az általuk irányított kórusok műsoraival sok kellemes órát szerzett fellépései során a hallgatóságnak. Karnagyi munkájukat többször is elismerték: 2004-ben a Magyarországi Németek legnagyobb kitüntetését a “Goldene Nadel” (Aranytű) díjat, 2007-ben a Stefan Kerner Díjat – a nemzetiségi kórusmunkáért járó kitüntetést vehették át. A kórustagok szeretete, tisztelete és ragaszkodása ma is erőt ad számukra közös munkához.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított jogkörében eljárva Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné karnagyok részére a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus szakmai irányítása, valamint a német nemzetiségi kultúra megőrzése és átörökítése terén kifejtett két évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseképpen megosztott Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2012. október 23.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []