Miben segíthetünk?

Feldhoffer János (2023)

Feldhoffer János (2023)

fúvószenész, zenekarvezető


Feldhoffer Jánost az önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 23-án egyhangúlag Pilisvörösvár Város Díszpolgárává választotta, s ezzel ismét egy arra minden szempontból méltó személlyel gazdagodott a díjazottak köre. A képviselő-testületi határozat kihirdetése óta nagyon sokan gratuláltak neki a megtisztelő kitüntetéshez, és családjával együtt ő maga is nagy örömmel készült az oklevél ünnepélyes átvételére.

Sajnos azonban a sors könyörtelenül közbeszólt, és János augusztus 3-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Most az öröm helyett a bánat tölti el lelkünket, melyben János elvesztése pótolhatatlan űrt hagyott. Közkedvelt és fontos személy volt a város életében, szinte nincs olyan ember itt Pilisvörösváron, aki ne ismerte és szerette volna őt. Méltatását sajnos már csak múlt időben olvashatjuk fel, az életpálya lezárult. Fájdalmas büszkeséggel gondolunk legújabb díszpolgárunkra, aki sajnos ma nem lehet közöttünk, de hangja, nevetése, trombitajátéka, és kedves, megbízható, szeretetreméltó lénye a szívünkben él tovább.

Feldhoffer János régi pilisvörösvári sváb család sarjaként, 1957. március 23-án született. Általános iskolai tanulmányait Pilisvörösváron végezte, majd szerszámkészítő szakmát szerzett.

A zene már gyermekkorától érdekelte. A szomszédságukban lakó családban szinte mindenki játszott valamilyen hangszeren, s neki is nagyon megtetszett a zenélés. Szüleit addig-addig kérlelte, míg beíratták a zeneiskolába. Két év után választhatott hangszert, s választása a trombitára esett. Hetente kétszer járt zeneórára, trombitatanára kezdettől fogva Németh János volt, aki nagy türelemmel, odaadással tanította őt. Ezzel párhuzamosan a Peregi-zenekar vezetőjéhez, Peregi Pista bácsihoz is járt, aki a sramlizene rejtelmeibe vezette be.

1971-ben tagja lett a Mauterer-zenekar utódjának, a Vörösvári Jóska bácsi által vezetett Fúvószenekarnak. 21 éves korában két évre a Zalaegerszegi Helyőrségi Katonazenekarba került sorkatonaként, ahol 1. szárnykürtösként szolgált. Az itt eltöltött idő meghatározó volt a zenei pályáján. 1982-ben átvette a Fúvószenekar vezetését, s két év múlva megalapította a Pilischer Sramli zenekart, melyben 25 éven át aktívan játszott.

1989-ben a Gerstettenből hazalátogató Eduard Gillitzer, az ottani fúvószenekar támogatója segítségével megalakult a Fúvószenei Egyesület, amely ettől kezdve jelentős támogatást adott a zenekarnak. A két fúvószenekar azóta is kitűnő kapcsolatot ápol.

Feldhoffer János vezetésével a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar számos díjat elnyert, melyek közül a teljesség igénye nélkül megemlítünk néhányat: a Landesrat több ízben is kiemelt arany minősítéssel ismerte el tevékenységüket, 2005-ben Pilisvörösvárért Emlékérmet, 2013-ban a „Für Ungarndeutschtum Region Nord” díjat kaptak, 2018-ban pedig magas fokú állami kitüntetésben a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díjban részesültek.

Feldhoffer János több mint ötven éven át szolgálta zenéjével Pilisvörösvár közösségét, kiemelkedő szerepet töltött be az egyházközség és a város zenei életében. Szinte elképzelhetetlen volt nélküle az úrnapi körmenet, a bérmálás, az Erdei kápolna pünkösdi búcsúja, a farsangtemetés, a Hősök Napja, a májusfaállítás, a szüreti felvonulás, a Schwabenfest és a Hallo Werischwar fúvóstalálkozó. Nemzeti ünnepeinken szintén az ő vezetésével játszotta a Fúvószenekar a Himnuszt, a Szózatot, az alkalmi indulókat. Több cikluson át aktív képviselője volt Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának.

Feldhoffer János zenekari tagként és vezetőként több mint öt évtizeden át példát mutatott zeneszeretetből, önzetlenségből, közösségi szellemből. Munkáját szerényen, alázattal végezte. Legfőbb célja volt, hogy örömet szerezzen közönségének. Vállalt munkáját mindig kitartóan, lelkiismeretesen, becsületesen látta el. Családi élete is példaértékű volt.
Feldhoffer János zenei és közéleti tevékenységét már eddig is számos díjjal elismerték:

2011-ben Pilisvörösvárért emlékérmet kapott,

2015-ben elnyerte a Landesrat Josef Gungl Emlékérem kitüntetését,

2017-ben megkapta az 50 éves zenei tevékenységért kitüntető oklevél arany fokozatát,

2020-ban 50 éve a Fúvószenéért kitüntetést kapott.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Feldhoffer János fúvószenész, zenekarvezető részére több mint öt évtizedes magas színvonalú fúvószenészi és zenekarszervezői tevékenysége, a német nemzetiségi fúvószenekari hagyományok és az egyházi fúvószenei hagyományok ápolása, a testvérvárosi kapcsolatok kialakítása és ápolása terén kifejtett kiemelkedő munkája, valamint  a helyi német nemzetiségi önkormányzatban végzett közéleti tevékenysége elismeréseként a Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományozta.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []