Miben segíthetünk?

Botzheim István 2021

Botzheim István 2021

posztumusz

Pilisvörösvár egykori polgármestere

Botzheim István 1946-ban született Pilisvörösváron, tősgyökeres sváb családban. Édesapja, Botzheim István bányagépész volt, édesanyja, Kaifer Mária háztartásbeli. Testvérével, Ildikóval szerető és támogató, vallásos családi közegben nevelkedtek.

Az általános iskolát Pilisvörösváron végezte, majd az esztergomi Hell József Gimnáziumban érettségizett 1964-ben. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1969-ben bányagépész mérnök diplomát szerzett, majd a Mélyépítési Tervező Vállalatnál helyezkedett el Budapesten, ahol 13 éven át dolgozott, először tervezőként, majd irányító tervezőként, végül műszaki gazdasági tanácsadóként.

1970-ben megnősült, feleségül vette Vida Máriát. Házasságukból három gyermek született: Balázs, Bálint és Barbara. 1980-ban beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol gazdasági mérnöki diplomát szerzett. 1982-től a Duna-menti Regionális Vízművek Pilisi Üzemének vezetőjeként dolgozott. Az 1980-as évek második felétől már közéleti szerepet is vállalt: tanácstag volt. Társadalmi munkában végezte a helyi református templom, valamint a szabadságligeti Szent Család templom tervezését, és közreműködött a kivitelezésben is.

A rendszerváltozás fordulatot hozott az ő életében is. 1989-ben alapító tagja és elnöke lett a Magyar Demokrata Fórum (MDF) Pilisvörösvári szervezetének. 1990-ben a képviselő-testület által megválasztva lett Pilisvörösvár polgármestere. Polgármesterként elkötelezetten, hittel és lelkiismeretesen dolgozott a városért.  Már az első polgármesteri ciklusában is jelentős fejlesztések történtek. Megépült a Templom téri iskola tornaterme, a Vásár téri iskola emeleti szintje, a Gimnázium új, déli épületrésze, valamint a Zeneiskola épülete. Létrejött a Napos Oldal Szociális központ, befejeződött a gázhálózat kiépítése, megkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése; elkészült a Templom tér körüli és a Vásár téren átvezető út.

Az 1994-es választásokat nem sikerült megnyernie, így a következő négy évben magántervezőként dolgozott. 1998-ban viszont ismét elnyerte a választók bizalmát. A második polgármesteri ciklusában épült meg a Liegl-körforgalmi csomópont, a Városháza melléképületének tetőtérbeépítése, 21 aszfaltburkolatos út, a szennyvízcsatorna-hálózat döntő része. Létrejött az Okmányiroda, a Széchenyi utcai óvoda, a Szabadságligeti vasúti megálló, ekkor történt meg a II. világháborús német és orosz katonasírok rendezése. Felavatták a II. világháborús emlékművet, elkészült a Hősök téri és a Vásár téri park és a közvilágítás korszerűsítése.

Polgármesterként és magánemberként is aktív résztvevője és előmozdítója volt a testvérvárosi kapcsolatoknak, élete végéig gondosan ápolta a külhoni barátságokat.

A 2002-es választások után újra magántervezőként dolgozott, egészen a nyugdíjba vonulásáig. Amellett, hogy hivatását magas szinten űzte, sok kedvelt szabadidős tevékenysége is volt, s továbbra is érdeklődéssel kísérte a helyi és az országos közélet eseményeit. Lelkesen kutatta Vörösvár helytörténetét, új eredményeit szívesen osztotta meg az érdeklődőkkel. Utolsó éveiben a természetfotózásban lelte örömét, sok szép képet hagyva emlékül családjának.

Botzheim István hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, 2021. július 15-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Dr. Fetter Ádám polgármester temetési beszédében ezzel a szép idézettel búcsúzott tőle: „Nehéz elviselnünk az elmúlás gondolatát, de tudjuk, hogy csak azok halnak meg igazán, akik semmilyen nyomot nem hagytak maguk után. Ha nem csak magunknak éltünk, továbbadott hatásunk akkor is érvényesülhet, ha már senki sem emlékszik ránk személyesen, valahogyan úgy, ahogyan rég elfeledett őseink génjeit is megőrizzük.” (Álló Géza)

Botzheim Istvánra mindannyian nagy tisztelettel emlékezünk: lelkiismeretes, elkötelezett munkálkodása, sokoldalúsága, a világ és az emberek iránti nyitottsága magánemberként és közéleti szereplőként egyaránt például szolgálhat a jelen és a jövő nemzedéke számára.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Botzheim István egykori polgármester részére Pilisvörösvár fejlődéséért végzett lelkiismeretes és maradandó eredményeket örökül hagyó tevékenysége, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []