Miben segíthetünk?

Mártai József (2019)

Mártai József (2019)

posztumusz

Mártai József 1931. március 25-én született Pilisvörösváron. Mindössze huszonhárom év adatott számára. Bányásznak tanult, bányában dolgozott, mint az apja, nagyapja és ki tudja hány elődje.

Amikor 1954. június 25-én délután megszólaltak a vészjelző szirénák, mert a Jóreménység altárót elöntötte a víz, ő éppen ott dolgozott. Két társával együtt bányamentő vájár feladatokat látott el. A vízbetörés alkalmával 36 bányász rekedt a bányában, mert a nagyhozamú vízáradat által okozott vágat-torlaszok megakadályozták a felszínre jutást. Harminchárman közülük átmenekültek egy másik vágatba. A nagytömegű vízáradat szintjénél magasabban fekvő széntermelő munkahelyen dolgozott Wohl Miklós csapatvezető vájár, valamint Fetter Mátyás és Petőcz Mátyás vájárok, akik a vízbetörésről nem tudtak. Mártai József a vízzel nagyrészt elárasztott vágatban -rendkívül kockázatos körülmények között – önként vállalta társainak értesítését és biztonságosabb helyre való kivezetését. Még eljutott a kimentésre váró bányászokhoz, de az időközben kialakult igen magas vízállású vágatszakaszon már nem tudtak áthaladni, és mindannyian életüket vesztették.

Harminchárom bányász megmenekült, de Mártai József és az a három ember, akiken segíteni szeretett volna, megfulladtak. Bányamentőként teljesítette a kötelességét, a saját élete árán is. Fiatal felesége és kétéves kisgyermeke gyászolta a hivatásának teljesítése közben hősi halált halt férjet, édesapát.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Mártai József bányamentő vájár részére az 1954. június 25-én a Pilisi Szénbányák „Déli” bányamezőben történt katasztrofális vízbetöréskor bányász társainak megmentése érdekében tanúsított hősies, életét áldozó magatartásának elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Pilisvörösvár, 2019. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []